Elektroniczne formy komunikacji z pracownikami

Elektroniczne formy komunikacji z pracownikami

Elektroniczne formy komunikacji z pracownikami

PROGRES

Nie ma wątpliwości, że najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. Tylko za sprawą  zaangażowanego zespołu specjalistów firma jest w stanie osiągać zamierzone cele. Konieczne jest więc zrozumienie jak ważną rolę w rozwoju organizacji odgrywa komunikacja między pracownikami. Prawidłowy obieg informacji pozwala uniknąć sytuacji, w której przekazywanie wiadomości zaczyna przypominać zabawę w głuchy telefon.

 

Dlaczego komunikacja wewnętrzna jest ważna?

Komunikacja wewnętrzna wpływa na motywację zatrudnionych. Dobrze poinformowany pracownik czuje się ważną, integralną częścią całej firmy, nie tylko zespołu, z którym współpracuje na co dzień. Zaczyna utożsamiać się z reprezentowanymi wartościami oraz misją, a praca staje się dla niego czymś więcej niż tylko sposobem na zarabianie pieniędzy. Skuteczna komunikacja pozwala wyeliminować plotki i niedomówienia, które bardzo często stają się przyczyną konfliktów. Warto pamiętać, że spory w zespołach wpływają negatywnie na funkcjonowanie całej firmy.

Błędy w komunikacji są więc przyczyną negatywnej atmosfery, która rzutuje nie tylko na spadek efektywności pracowników, ale także na wizerunek firmy na zewnątrz. Z badań wynika, że większość kryzysowych sytuacji w zakresie PR ma miejsce z powodu kroków podejmowanych przez byłych zatrudnionych.

Dlaczego?

Pracownicy coraz częściej dzielą się swoimi opiniami nie tylko z rodziną i znajomymi, ale także w Internecie – na profilach w mediach społecznościowych albo forach. Z kolei zadowolony pracownik może pomóc stworzyć pozytywny wizerunek na zewnątrz. Skuteczna komunikacja przyczynia się również do zwiększenia lojalności wśród pracowników.

Poza tym, dzięki prawidłowemu obiegowi informacji, możliwe jest szybsze podejmowanie decyzji, lepsze planowanie działań oraz kontrolowanie postępów w realizacji wykonywanych zadań. Pracownicy posiadający rozległą wiedzę na temat funkcjonowania różnych obszarów firmy są w stanie efektywniej wykonywać swoje zadania.

 

Zasady komunikacji wewnętrznej

  1. Postaw na system dopasowany do potrzeb.

Nie ma jednego uniwersalnego systemu komunikacji. Każda firma musi wypracować swoje własne zasady, które odpowiadały będą jej potrzebom. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim wielkość firmy oraz grupę odbiorców. Zupełnie inaczej proces będzie przebiegał w kilku osobowej firmie a inaczej w międzynarodowej korporacji. Działania należy również dostosować do branży i posiadanych zasobów.

  1. Rozmawiaj

W wielu przedsiębiorstwach komunikacja przybiera formę monologu. Informacje przekazywane są w postaci emalii lub powiadomień. Ważne jest dostarczenie miejsca w którym pracownicy mogą wyrazić swoją opinię czy zadać pytanie, np. poprzez opcję komentarzy lub wiadomości prywatnych na platformie internetowej.

  1. Zadbaj o wystarczającą ilość informacji.

Zbyt duża ilość wiadomości może przytłoczyć. Często dochodzi do sytuacji, gdy pracownik zamiast wykonywać swoje zadania stara się połapać w docierających do niego komunikatach. System komunikacji ma pomóc w codziennej pracy, a nie ją utrudniać.

 

Połącz firmę siecią

Przykładem internetowej platformy usprawniającej komunikację wewnętrzną w firmie jest Intranet. Jedną z zalet serwisu jest możliwość przesyłania komunikatów do konkretnych grup odbiorców. Dzięki temu wiadomości mogą docierać do osób, które są nimi faktycznie zainteresowane. Pozwala to na personalizowanie komunikatów i jeszcze lepsze ich przyswajanie.

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów mediów społecznościowych platforma jest miejscem, gdzie pracownicy chętnie angażują się w komentowanie, wymianę wiadomości i dzielenie się informacjami.

Poza tym Intranet daje również możliwość zamieszczenia informacji dotyczących pracowników. Każdy posiada profil, na którym zaleźć można podstawowe dane takie jak stanowisko, numer telefonu czy adres email. Dodatkowo istnieje opcja zaprezentowania struktury organizacyjnej. Pracownicy mogą lepiej zrozumieć kto jest kim i jakie panują zależności.

Dodatkowe funkcjonalności:

  • elektroniczne składanie wniosków dopasowanych do potrzeb firmy,
  • zarządzanie nieobecnościami, podgląd dostępności innych pracowników,
  • tworzenie listy wydarzeń,
  • realizowanie ankiet.

 

Ekonto – dokumenty na zawołanie

Ekonto to aplikacja, dzięki której pracownicy mogą szybko znaleźć gotowe do pobrania wzory dokumentów, wniosków urlopowych i oświadczeń ZUS oraz PIT. Umożliwia wgląd do wszystkich informacji związanych z aktualnym zatrudnieniem. Pracownicy bez problemu mogą sprawdzić poprawność danych osobowych, rachunków bankowych oraz obecnej umowy. Mogą również pobrać listy i paski wypłat oraz rozliczenia czasu pracy. Platforma zbiera wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu, a pracownicy mają do nich dostęp o każdej porze z dowolnego miejsca na świecie.

Ekonto pozwala na szybki przepływ informacji związanych z dokumentami dotyczącymi zatrudnienia, dzięki czemu procesy biurokratyzacji zostają ograniczone do minimum.

Komunikacja wewnętrzna nie może być postrzegana jako zbędny element, ponieważ prawidłowy obieg informacji w dużej mierze przekłada się na rozwój firmy. Zaangażowani pracownicy wykonują swoje zadania dużo bardziej efektywnie, nie tracą czasu na wewnętrzne konflikty i pomagają budować pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. To jakie narzędzia będą wykorzystywane w procesie komunikacji zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb firmy.

 

Klaudia Cichocka – Młodszy Specjalista ds. Marketingu Grupy Progres

Więcej wpisów

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rok 2022 zapowiadał spore rewolucje na rynku pracy. Jednak nikt nie spodziewał się, że sytuacja gospodarcza po pandemii i agresja Rosji na Ukrainę przyniesie aż tak wiele znaczących i trudnych do przeskoczenia zmian oraz wyzwań.

I kwartał roku 2022 dobiega końca. To czas krótkiego podsumowania i refleksji na temat pierwszych miesięcy nowego roku i sytuacji na rynku pracy. Zobacz, czego doświadczyliśmy i jakie pojawiają się perspektywy na przyszłość.

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Zapotrzebowanie na zatrudnienie dużej grupy pracowników w krótkim czasie to wyzwanie, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i budowlane. Nie da się ukryć, że nawet najbardziej rozbudowane działy HR mogą mieć problemy ze sprostaniem temu zadaniu. Presja czasu, nadmiar obowiązków i formalności — to wszystko sprawia, że szybka rekrutacja dużych wolumenów pracowników staje się bardzo trudna. Ale czy niemożliwa? Na pewno nie wtedy, kiedy zajmuje się tym agencja pracy.

Szara strefa z Ukrainy ma się dobrze w Polsce

Szara strefa z Ukrainy ma się dobrze w Polsce

Szara strefa z Ukrainy ma się dobrze w Polsce

PROGRES

W pierwszych III kwartałach 2019 r. stwierdzono 10 456 przypadków nielegalnych działań związanych z wykonywaniem lub powierzeniem pracy oraz działalnością gospodarczą, której dopuścili się Ukraińcy w Polsce (8 295 w pierwszych III kwartałach 2018 r.) wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej. W przypadku innych narodowości statystyki również rosną, jednak to właśnie Ukraińcy dominują w grupie narodowości działających nielegalnie w naszym kraju (92 proc.).

Nasi wschodni sąsiedzi stanowią największą grupę spośród wszystkich narodowości, które w Polsce działają w szarej strefie – w wielu przypadkach padają ofiarą nieuczciwych pośredników – często są to ich rodacy. Na kolejnych miejscach znajdują się Gruzini, Białorusini, Mołdawianie, obywatele Indii, Nepalu, Rosji czy Bangladeszu. Obywatele tych państw odpowiadali w sumie za 9 proc. wykrytych nieprawidłowości (dane Komendy Głównej Straży Granicznej).

Według Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, na Ukrainie w 2018 roku 32 proc. pracowników nie miało oficjalnego zatrudnienia, a 45 proc. aktywnych zawodowo otrzymywało wypłatę w kopertach. Ukraińska szara strefa ma się dobrze również w Polsce. Coraz częściej tego procederu dopuszczają się nieuczciwi pośrednicy pracy z Ukrainy, którzy nielegalnie zatrudniają swoich rodaków w naszym kraju.

Jak działają nielegalni pośrednicy?

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników tworzących szarą strefę w Polsce. Na ogół są to małe podmioty z ukraińskim kapitałem zatrudniające pracowników bez umów. Innym z nielegalnych działań jest obchodzenie prawa przez nieuczciwych ukraińskich pośredników, którzy w swoich firmach zarejestrowanych na Ukrainie tworzą fikcyjne grupy udziałowców. Dzięki temu taka agencja nie tylko unika płacenia podatków, ale też jest w stanie zaproponować polskim pracodawcom konkurencyjne stawki za zapewnienie osób chętnych do pracy. Niejednokrotnie trafiają na podatny grunt – ich oferta wygrywa, bo jest tańsza, a przedsiębiorca potrzebuje kadry na już.

Ukraińscy pośrednicy działający nielegalnie pobierają od pracowników opłaty związane nie tylko ze znalezieniem im zajęcia, ale też legalizacją ich pobytu w Polsce, kolejną prowizję pobierają od pracodawcy. Zwerbowane osoby często nie są świadome, że padły ofiarą oszustów.

Konsekwencją pracy bez odpowiednich dokumentów uprawniających do jej legalnego wykonywania jest deportacja Ukraińca z Polski i zakaz wykonywania pracy w naszym kraju przez następne 2 lata. Takie przypadki w Polsce nie są jednostkowe, co potwierdzają dane Straży Granicznej. W pierwszych III kwartałach 2019 r. aż 15 606 Ukraińców wyjechało od nas na podstawie decyzji administracyjnych, obligujących ich do opuszczenia terytorium RP oraz innych umów i porozumień. Część z nich pracowała w szarej strefie lub werbowała do nielegalnej pracy w Polsce.

Jak zwalczać szarą strefę?

Ten proceder uprawiany w Polsce przez Ukraińców i innych obcokrajowców będzie się rozwijał, chyba że zostaną podjęte odpowiednie działania. Wiele zależy od kontrolujących rynek organów i instytucji państwowych, które obecnie są niewydolne – nie są w stanie sprawdzić, jak działają wszystkie agencje pracy i na ogół kierują kroki w stronę tych dużych, legalnych firm, a przecież to małe podmioty najczęściej tworzą szarą strefę. Ważne jest również odpowiednie ustawodawstwo i przepisy jasno regulujące warunki zatrudnienia.  Te narzędzia pozwolą uczciwym agencjom pracy walczyć z szarą strefą pochodzącą z Ukrainy. Obecnie m.in. poprzez prowadzone kampanie informacyjne nt. legalizacji pracy. Firmy takie jak nasza mogą informować o nielegalnych procederach ZUS czy Urząd Skarbowy, ale też i przede wszystkim klienta, jeśli uznamy, że może być przez kogoś oszukiwany, ale to nie wystarczy, żeby wyeliminować z rynku łamiących prawo pośredników pracy.

 

Piotr Zając – Prezes Zarządu Grupy Progres

Więcej wpisów

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rok 2022 zapowiadał spore rewolucje na rynku pracy. Jednak nikt nie spodziewał się, że sytuacja gospodarcza po pandemii i agresja Rosji na Ukrainę przyniesie aż tak wiele znaczących i trudnych do przeskoczenia zmian oraz wyzwań.

I kwartał roku 2022 dobiega końca. To czas krótkiego podsumowania i refleksji na temat pierwszych miesięcy nowego roku i sytuacji na rynku pracy. Zobacz, czego doświadczyliśmy i jakie pojawiają się perspektywy na przyszłość.

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Zapotrzebowanie na zatrudnienie dużej grupy pracowników w krótkim czasie to wyzwanie, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i budowlane. Nie da się ukryć, że nawet najbardziej rozbudowane działy HR mogą mieć problemy ze sprostaniem temu zadaniu. Presja czasu, nadmiar obowiązków i formalności — to wszystko sprawia, że szybka rekrutacja dużych wolumenów pracowników staje się bardzo trudna. Ale czy niemożliwa? Na pewno nie wtedy, kiedy zajmuje się tym agencja pracy.

Onboarding – tak, ścieżka kariery – nie? Raport Rynek Pracy 360 stopni

Onboarding – tak, ścieżka kariery – nie? Raport Rynek Pracy 360 stopni

Onboarding – tak, ścieżka kariery – nie? Raport Rynek Pracy 360 stopni

PROGRES

Onboarding – tak, ścieżka kariery – nie? Raport Rynek Pracy 360°

66 proc. firm po przyjęciu do pracy nowej osoby przeprowadza proces onboardingu. Niestety, później większość z nich nie podejmuje wielu aktywności wobec pracownika – aż 63 proc. przedsiębiorców nie planuje jego ścieżki kariery. Jeśli zapewniają możliwości rozwoju to w wielu przypadkach oczekują podpisania „lojalki” wynika z raportu Rynek Pracy 360° Grupy Progres.

 

 

Ekspert wyjaśnia:

Karina Knyż-Grzywa, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (Partner Raportu Grupy Progres Rynek Pracy 360°): Wysoki procent realizacji szkoleń wstępnych jest odpowiedzią na potrzebę płynnego wdrożenia się w pracę, jaką mają obie strony. Efektem  prawidłowo  przeprowadzonego  szkolenia  onboardingowego  powinno  być umożliwienie nowym członkom organizacji samodzielnego (bądź przy niewielkim wsparciu mentora), poruszania się w strukturze firmy. Długość procesu wdrożenia powinna być indywidualna,  ponieważ  w  każdym  przypadku  zależy  od  poziomu  kwalifikacji  oraz doświadczenia nowego pracownika.

Anna Augustyniak, Kierownik Projektów Rekrutacyjnych, Grupa Progres: Proces  adaptacji  jest niezwykle ważny, bowiem rzutuje na to, czy nowozatrudniony pracownik będzie chciał zostać z nami na dłużej – czy się zaaklimatyzuje i sprawnie wejdzie w nową rolę. Pomocny jest tu właśnie onboarding, składający się z szeregu działań, mających na celu ułatwienie „wejścia” do przedsiębiorstwa nowemu pracownikowi.

Niestety, wdrożenie często jest końcem jakichkolwiek działań podejmowanych przez przełożonych wobec zespołu.

 

Ścieżka kariery z zakrętami

 

Ekspert wyjaśnia:

Regina May, HR Business Partnera, Ekspert WZP Lewiatan (Partner Raportu Rynek Pracy 360°): Z moich obserwacji wynika, że dwa główne powody odejścia z pracy, a mianowicie niskie wynagrodzenia i brak możliwości rozwoju mają bezpośredni związek z brakiem polityki planowania ścieżek kariery pracowników. Taka  sytuacja  ma  miejsce  w  aż  63  proc.  firm.  Pracownicy  często  odchodzą z przedsiębiorstwa, ponieważ nie wiedzą jakie kroki podjąć, aby awansować na wyższe stanowisko tzn. Co mają zrobić? Czego się nauczyć? Jakie  doświadczenie zdobyć? Wyższe stanowisko to zazwyczaj większa pensja. Brak jasno określonych warunków awansu np. z młodszego specjalisty na specjalistę lub specjalisty na starszego specjalistę sprawia, że pracownik po prostu nie wie czy praca w obecnej firmie dalej szansę rozwoju i zmiany wynagrodzenia. Dlatego szuka ich w innej organizacji.

 

Rozwój tak, ale za lojalkę

 

Pytanie: Czy Twoja firma w zamian za możliwość rozwoju oczekuje podpisania „lojalki”?

Ekspert wyjaśnia:

Ewa Kiryczuk, Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych w Grupie Progres: Coraz więcej organizacji stosuje tzw. „lojalki” w celu zabezpieczenia finansowego. Kadra  zarządzająca  obawia  się  sytuacji,  w  której  pracownik weźmie  udział  w  szkoleniu,  podniesie  swoje  kompetencje,  a  następnie zdecyduje się odejść. Istotne  jest  więc  przedstawienie  pracownikowi  korzyści  wynikających z odbycia szkolenia i podpisania umowy lojalnościowej, a także wskazanie przyszłych celów oraz perspektyw zawodowych w obecnej firmie. Niestety, nie zawsze jest to działanie przemyślanie, ale też odpowiednio uargumentowane, co może doprowadzić do powstania niechęci nie tylko wobec konkretnego szkolenia, ale także całej firmy.

Więcej o świecie bezrobotnych i pracowników można przeczytać w Raporcie Rynek Pracy 360°.

 

 

Raport Rynek Pracy 360 ° – to najnowszy projekt Grupy Progres, który pokazuje perspektywy zarówno pracodawców, pracowników jak i bezrobotnych. W badaniu uczestniczyło w sumie 1 000 respondentów – osób aktywnych zawodowo i tych szukających zatrudnienia z całej Polski. Celem było zgłębienie zależnych od siebie obszarów jakim są rekrutacja, rozwój, a także utrzymanie pracowników (obecnych i potencjalnych). Autorom zależało także na poznaniu doświadczeń, postaw, motywacji i planów każdej ze stron – pracodawców, osób aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych.

Partnerami badania zostały osoby, organizacje i instytucje, którym sektor rynku pracy jest bardzo bliski – Gdański Urząd Pracy, Konfederacja Lewiatan, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Strateg Biznesowy Anna Stachniuk oraz Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

Więcej wpisów

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rok 2022 zapowiadał spore rewolucje na rynku pracy. Jednak nikt nie spodziewał się, że sytuacja gospodarcza po pandemii i agresja Rosji na Ukrainę przyniesie aż tak wiele znaczących i trudnych do przeskoczenia zmian oraz wyzwań.

I kwartał roku 2022 dobiega końca. To czas krótkiego podsumowania i refleksji na temat pierwszych miesięcy nowego roku i sytuacji na rynku pracy. Zobacz, czego doświadczyliśmy i jakie pojawiają się perspektywy na przyszłość.

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Zapotrzebowanie na zatrudnienie dużej grupy pracowników w krótkim czasie to wyzwanie, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i budowlane. Nie da się ukryć, że nawet najbardziej rozbudowane działy HR mogą mieć problemy ze sprostaniem temu zadaniu. Presja czasu, nadmiar obowiązków i formalności — to wszystko sprawia, że szybka rekrutacja dużych wolumenów pracowników staje się bardzo trudna. Ale czy niemożliwa? Na pewno nie wtedy, kiedy zajmuje się tym agencja pracy.

Jak zmniejszyć rotację wśród pracowników?

Jak zmniejszyć rotację wśród pracowników?

Jak zmniejszyć rotację wśród pracowników?

PROGRES
Pozycja pracownika na rynku pracy stale się umacnia, przez co pracodawcy mają trudności z zatrzymaniem osób na kluczowych stanowiskach. Okazuje się, że przyczyn jest wiele i nie są one tak oczywiste jakby się nam wydawało. Jakie elementy należy wziąć pod uwagę, aby ograniczyć rotację wśród pracowników?

 

Wydłużona rekrutacja

Pierwszym obszarem, o który należy zadbać jest proces rekrutacji. Doświadczenia pokazują, że im ten proces jest dłuższy, a selekcja kandydatów jest bardziej szczegółowa, tym mniej pracownicy rotują. Dlaczego? Dodatkowe spotkania pozwalają lepiej poznać potencjalnego pracownika, jednocześnie dając mu możliwość przyswojenia kultury organizacji oraz oczekiwań stawianych przez pracodawcę. Niejednokrotnie przekonujemy się o tym, że kandydat, który chce spotkać się 2-3 razy jest również bardziej zmotywowany od tego, który oczekuje szybkiej decyzji.

 

Odpowiedni proces wdrożenia

Rekrutacja to kluczowy moment w procesie zatrudnienia. Jednak musimy pamiętać, że równie ważny jest okres wdrożenia nowej osoby. Badania pokazują, że odpowiedni proces wprowadzenia pracownika, pozwala w pełni wykorzystać umiejętności, wiedzę oraz zapał, jaki wnosi do organizacji. Szczególne znaczenie ma okres pierwszych trzech – sześciu miesięcy, kiedy to nowo zatrudnieni są szczególnie podatni na rotację. Bardzo ważne jest w tym momencie wsparcie przełożonego, bądź wyznaczonego opiekuna, który przejmie rolę przewodnika nowej osoby. Okazuje się, że stopień, w jakim pracownicy odczuwają wsparcie osoby w tym okresie, przekłada się na jasne zrozumienie roli oraz zadowolenie z pracy.

 

Brak rozwoju

Praca rutynowa, często jest również monotonna i zdecydowanie nie jest dla wszystkich. Jeśli kandydat informuje nas, że chce się rozwijać a dane stanowisko pracy tego nie zapewnia, powinniśmy jasno to zakomunikować. Niektóre osoby czują się bezpiecznie w przewidywalnych warunkach zatrudnienia i pracy, ale są również takie, którym zależy na stałym rozwoju osobistym i zawodowym. Aby uniknąć rozczarowania obie strony muszą otwarcie mówić o swoich oczekiwaniach.

 

Atmosfera w pracy

Atmosferę tworzą ludzie. W związku z tym, tak istotne jest odpowiednie dobranie osobowości już na etapie rekrutacji. Jeśli wymagamy pracy zespołowej, a zespół nie potrafi ze sobą rozmawiać niestety w dłuższej perspektywie, ktoś na pewno odejdzie z pracy albo zostanie z zespołu wyeliminowany. Tworzenie odpowiedniej atmosfery to również zadanie menadżera, który powinien o nią dbać oraz reagować na negatywne sygnały.

 

Rozmowy z pracownikami

Okazuje się, że cykliczne rozmowy z pracownikami są bardzo ważne. Pozwalają wyczuć atmosferę, motywację pracownika oraz zapobiegać z wyprzedzeniem potencjalnej rotacji. Zdarza się, że ten obszar jest bagatelizowany przez menedżerów, a nie powinien. Należy o nim pamiętać i traktować odpowiedzialnie.

 

Exit interview

Ciekawym spojrzeniem na organizację i środowisko pracy są rozmowy z osobami, które kończą współpracę z danym pracodawcą. Często są to cenne informacje, dotyczące takich obszarów jak m.in. zespół czy stosowane praktyki.

 

Ograniczenie rotacji wśród pracowników to bardzo istotna kwestia. Należy pamiętać, że to ludzie tworzą organizację i są jej kluczowym zasobem. Firma nie będzie w stanie dynamicznie się rozwijać, jeżeli pracownicy nie będą czuli się jej częścią. Ważne jest zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego pracownika już od początku jego pracy.

 

Joanna Dargiewicz – Kierownik Regionu Grupy Progres

Więcej wpisów

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rok 2022 zapowiadał spore rewolucje na rynku pracy. Jednak nikt nie spodziewał się, że sytuacja gospodarcza po pandemii i agresja Rosji na Ukrainę przyniesie aż tak wiele znaczących i trudnych do przeskoczenia zmian oraz wyzwań.

I kwartał roku 2022 dobiega końca. To czas krótkiego podsumowania i refleksji na temat pierwszych miesięcy nowego roku i sytuacji na rynku pracy. Zobacz, czego doświadczyliśmy i jakie pojawiają się perspektywy na przyszłość.

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Zapotrzebowanie na zatrudnienie dużej grupy pracowników w krótkim czasie to wyzwanie, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i budowlane. Nie da się ukryć, że nawet najbardziej rozbudowane działy HR mogą mieć problemy ze sprostaniem temu zadaniu. Presja czasu, nadmiar obowiązków i formalności — to wszystko sprawia, że szybka rekrutacja dużych wolumenów pracowników staje się bardzo trudna. Ale czy niemożliwa? Na pewno nie wtedy, kiedy zajmuje się tym agencja pracy.

Klucz do skutecznej motywacji – co o niej decyduje? – Eksperci RS

Klucz do skutecznej motywacji – co o niej decyduje? – Eksperci RS

Klucz do skutecznej motywacji – co o niej decyduje? – Eksperci RS

PROGRES

Motywowanie to trudny proces, charakteryzujący się umiejętnością oddziaływania i wpływania na zachowania innych ludzi w taki sposób, aby dana osoba podjęła się określonej czynności lub przyjęła określoną postawę. Niezbędna jest tutaj wiedza o tym, co spowoduje konkretne postępowanie danej osoby, jednak ostatecznie to, czy motywacja pracownika zostanie wywołana zależy od niego samego, możliwości oraz atrakcyjności nagrody za wykonane zadanie.

Jak zmotywować pracowników do działania?

Dobry kierownik powinien wiedzieć w jaki sposób zmotywować swoich pracowników do działania. Czynniki motywacyjne obejmują elementy, które wpływają na efektywność pracy i są one częścią systemu motywacyjnego. Część firm myśląc o motywacji wciąż uważa, że są to jedynie pieniądze, a część z nich wie, że dzisiaj jest to niewystarczające i ludzie cenią sobie również to, co jest niewymierne i niestandardowe. Istnieją różne czynniki motywacyjne niepieniężne, które zostały przedstawione na poniższym rysunku.

 

Rodzaje środków tworzących system motywacyjny w przedsiębiorstwie
Źródło: W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, Wydawnictwo:  CeDeWu, Warszawa.

Jak dobrać środki motywacyjne?

Motywacja jest ważnym aspektem życia każdego człowieka, a dobór odpowiednich środków motywacyjnych najczęściej zależy od sytuacji oraz możliwości przedsiębiorstwa. Głównym celem motywacji jest wzrost wydajności pracy zespołu. Coraz więcej przedsiębiorstw zauważa to, że rotacja w firmie może być spowodowana brakiem motywacji pracowników do pracy (na szczęście ?). Stworzenie efektywnej metody motywacji pracowników jest dosyć trudne, dlatego należy zastanowić się czego pracownicy oczekują oraz zweryfikować w praktyce to, co jest najbardziej skuteczne.

Wiele firm wybiera dzisiaj benefity kafeteryjne, dając swoim pracownikom pewien pakiet punktów i to oni decydują na co zgromadzone punkty chcieliby wykorzystać. Kluczem do stworzenia pomysłu na efektywny system motywacyjny jest najpierw zadanie pytania swoim współpracownikom o to, co ich motywuje i zdefiniowanie ich potrzeb.

Błędem  będzie narzucanie nieskonsultowanego systemu motywacyjnego – część menedżerów myśli, że to co motywuje ich do pracy, motywuje również pracowników, a nie zawsze tak jest. Słyszy się o błędnych wdrożeniach systemów motywacyjnych – przykładem jest firma, która uważa, że uszczęśliwi i zmotywuje swoich pracowników gwarantując im karnet na basen, gdzie najbliższy położony jest w odległości 100 kilometrów od firmy.

Motywacja wykracza dzisiaj poza środki zachęty jakimi są pieniądze, widoczna jest różnorodność oczekiwań pracowników, którzy coraz częściej podejmują się tej pracy, która przynosi im najlepsze korzyści, ponieważ widzą, że ich trudy przynoszą określone benefity i warto się o nie starać.

 

Paulina Łonyszyn – Specjalista ds. Rekrutacji Stałych Grupy Progres

Więcej wpisów

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rok 2022 zapowiadał spore rewolucje na rynku pracy. Jednak nikt nie spodziewał się, że sytuacja gospodarcza po pandemii i agresja Rosji na Ukrainę przyniesie aż tak wiele znaczących i trudnych do przeskoczenia zmian oraz wyzwań.

I kwartał roku 2022 dobiega końca. To czas krótkiego podsumowania i refleksji na temat pierwszych miesięcy nowego roku i sytuacji na rynku pracy. Zobacz, czego doświadczyliśmy i jakie pojawiają się perspektywy na przyszłość.

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Zapotrzebowanie na zatrudnienie dużej grupy pracowników w krótkim czasie to wyzwanie, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i budowlane. Nie da się ukryć, że nawet najbardziej rozbudowane działy HR mogą mieć problemy ze sprostaniem temu zadaniu. Presja czasu, nadmiar obowiązków i formalności — to wszystko sprawia, że szybka rekrutacja dużych wolumenów pracowników staje się bardzo trudna. Ale czy niemożliwa? Na pewno nie wtedy, kiedy zajmuje się tym agencja pracy.

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

PROGRES
Elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju, podwyżki, awanse, benefity pozapłacowe, opieka medyczna to tylko niektóre z zalet pracy tymczasowej. Na jej temat krąży wiele krzywdzących mitów, które wynikają z niezrozumienia tej formy zatrudnienia. Jakie korzyści daje praca tymczasowa?

Zalet pracy tymczasowej jest mnóstwo i pewnie, każdy na to pytanie odpowie inaczej. Dla wielu osób może nią być elastyczność zatrudnienia, czy praca w niepełnym wymiarze godzin, w weekendy lub określone dni miesiąca dająca możliwość dbania o równowagę pracy i życia osobistego. Dla innych ważne będzie nabycie niezbędnego doświadczenia, szansa porównania/wypróbowania warunków zatrudnienia (często jeden pracownik w krótkim czasie podejmuje prace u kilku pracodawców użytkowników). Dużą zaletą jest również możliwość startu zawodowego u wybranego pracodawcy, do którego w wewnętrznym procesie rekrutacyjnym nie udałoby się dostać.

Co warto wiedzieć o pracy tymczasowej?

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego

Te kwestie reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nakłada ona na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia wymaganych na stanowisku pracy niezbędnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń stanowiskowych, zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony osobistej. Ustawa gwarantuje także pracownikowi zasadę równego traktowania. Oznacza to, że nie może być on traktowany gorzej niż pracownik bezpośrednio zatrudniony przez pracodawcę na tym samym stanowisku. Ponadto pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, udzielania urlopu wypoczynkowego (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę tymczasową) w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc oraz przeprowadzenia okresowych badań lekarskich. Pracownikowi tymczasowemu nie może być również powierzone wykonywanie pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 Kodeksu pracy.

Praca tymczasowa a czas wypowiedzenia umowy

Pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. W przypadku umowy zawartej na okres nie przekraczający 2 tygodni – trzy dni, w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 2 tygodni – jednotygodniowy okres wypowiedzenia. Okresy te obowiązują zarówno pracownika jak i pracodawcę, jednakże w przypadku niestawienia się pracownika tymczasowego w pracy bądź odmówienia przez niego wykonywania określonych czynności, agencja pracy może podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Praca tymczasowa a emerytura

Praca tymczasowa jest uwzględniania podczas wyliczana wysokości emerytury. Zawsze w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę tymczasową, natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie nabywają prawa do wliczenia okresu świadczenia usług do wysługi lat (stażu pracy), chyba, że odprowadzane są od takiej umowy dobrowolne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Bezpłatna opieka zdrowotna i wynagrodzenie podczas choroby?

Jeżeli pracownik tymczasowy zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę tymczasową, to ma pełne prawo do świadczeń zdrowotnych wraz z wynagrodzeniem chorobowym. Jeżeli natomiast świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) to objęty jest bezpłatną opieką zdrowotną, jednak bez prawa do wynagrodzenia na czas choroby, chyba, że zdecyduje się na odprowadzanie dobrowolnej składki chorobowej.

Awanse i podwyżki

Jeżeli ktoś jest wytrwały i konsekwentny w dążeniu do celu, to czy rozpoczyna swoją pracę bezpośrednio, czy za pośrednictwem agencji nie ma większego znaczenia podczas decyzji przełożonych o awansie. Podobnie jest w przypadku podwyżek. Pracownik tymczasowy pracuje za wynagrodzenie podstawowe, które ustalane jest pomiędzy klientem, a agencją pracy tymczasowej i na to nie ma wpływu. Jednak ma on wpływ na swoje zaangażowanie i wydajność, które w wielu przypadkach mają duże znaczenie przy dodatkowym wynagrodzeniu jakie oferują firmy (akord, premia, nagroda itd.). Bardzo często najlepsi pracownicy tymczasowi zatrudniani są na stałe po okresie pracy przez agencję, a wtedy sami już negocjują warunki przedłużenia współpracy i kwotę wynagrodzenia.

 

Paweł Dąbrowski – Dyrektor Regionu Grupy Progres

Więcej wpisów

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rynek pracy w I kwartale 2022 roku — problemy i wyzwania

Rok 2022 zapowiadał spore rewolucje na rynku pracy. Jednak nikt nie spodziewał się, że sytuacja gospodarcza po pandemii i agresja Rosji na Ukrainę przyniesie aż tak wiele znaczących i trudnych do przeskoczenia zmian oraz wyzwań.

I kwartał roku 2022 dobiega końca. To czas krótkiego podsumowania i refleksji na temat pierwszych miesięcy nowego roku i sytuacji na rynku pracy. Zobacz, czego doświadczyliśmy i jakie pojawiają się perspektywy na przyszłość.

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Jak zrekrutować duże wolumeny pracowników w krótkim czasie?

Zapotrzebowanie na zatrudnienie dużej grupy pracowników w krótkim czasie to wyzwanie, przed którym stają przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i budowlane. Nie da się ukryć, że nawet najbardziej rozbudowane działy HR mogą mieć problemy ze sprostaniem temu zadaniu. Presja czasu, nadmiar obowiązków i formalności — to wszystko sprawia, że szybka rekrutacja dużych wolumenów pracowników staje się bardzo trudna. Ale czy niemożliwa? Na pewno nie wtedy, kiedy zajmuje się tym agencja pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.