$template_directory_uri = get_template_directory_uri(); ?> maj 2018 - Grupa Progres
Fotorelacja z jubileuszowej X edycji Kursu na HR w Gdańsku

Fotorelacja z jubileuszowej X edycji Kursu na HR w Gdańsku

[post_title]

[post_published]

PROGRES

24 maja w hotelu Hilton w Gdańsku odbyła się jubileuszowa, X edycja konferencji Kurs na HR. Zaproszeni eksperci przeanalizowali współczesny rynek pracy i wspólnie podjęli zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników.

Prelegentami tejże edycji byli:

Marcin Grzegory z Invest in Pomerania, który mówił między innymi o potencjale regionu. Sylwia Łukawska z Rotho Kunstoff, która przypomniała o tzw. niekontrolowanych odejściach, które generują ogromne straty w wielu przedsiębiorstwach. Michał Lach z LangMedia podkreślał potrzebę odejścia od starych, nieskutecznych metod, nie tylko w nauce języków. Piotr Bucki mówił o tym, jak ważne w biznesie jest opowiadanie historii. Iwona Grochowska, CEO firmy Nais, zdradziła, jakiej motywacji potrzebują współcześni pracownicy.  Waldemar Dziwniel z Fabryki Motywacji mówił o realnych potrzebach pracowników i dopasowanych do nich sposobach motywacji. Urszula Wiśniewska z ICAN Institute opowiadała o świecie VUCA – dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i niepewności z tym związanej.

Finałem X edycji Kursu na HR była debata poprowadzona przez Piotra Buckiego, której uczestnikami byli: Ludwik Szakiel, zastępca Dyrektora departamentu ds. promocji gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Iwona Grochowska, CEO Nais; Arkadiusz Wódarczyk HR Manager, Flex oraz Waldemar Dziwniel, trener w Fabryce Motywacji.

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi... czytaj więcej

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie... czytaj więcej

X Kurs na HR odbył się w Gdańsku

X Kurs na HR odbył się w Gdańsku

[post_title]

[post_published]

PROGRES

24 maja w hotelu Hilton w Gdańsku odbyła się X, jubileuszowa edycja konferencji Kurs na HR. Na spotkaniu poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników, jak również employer brandingiem. Dyskutowano głównie o sektorze produkcyjnym, jednak wiele tematów uniwersalnie odnosiło się do wyzwań współczesnego rynku pracy.

– Kilka lat temu, choć panowały wtedy zupełnie inne realia rynku pracy, szukaliśmy formuły integracji środowisk biznesowych, nauki i samorządu. Zaczęliśmy spotkaniem w Mielcu, w którym wzięło udział 25 osób, a obecnie organizujemy X już edycję konferencji Kurs na HR z liczbą blisko 150 uczestników. To pokazuje, że obraliśmy właściwy kierunek, że rynek pracy ma wielu interesariuszy, którzy widzą potrzebę rozmowy na ważne tematy, chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres.

Produkcyjnie i nie tylko

Gdańska edycja konferencji poświęcona była przede wszystkim problematyce sektora produkcji, choć odnoszono się też szerzej do rynku i powszechnych trudności firm w zatrudnianiu i utrzymywaniu pracowników. O potencjale regionu, różnych formach wsparcia inwestorów i inicjatywach prorozwojowych mówił Marcin Grzegory z Invest in Pomerania. Zwracał uwagę, jak bardzo w ciągu kilku lat zmieniła się perspektywa rynku pracy (3,5% poziom bezrobocia w Trójmieście, ok. 5% w woj. pomorskim) oraz jego charakter. Najdynamiczniej rozwijającym się sektorem w Trójmieście są nowoczesne usługi dla biznesu, które w ciągu 5 lat zanotowały blisko 160% wzrost zatrudnienia. Podkreślał również dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego na Pomorzu, co jest unikatem w skali kraju i odzwierciedleniem atrakcyjności oraz jakości życia. Podsumował informacją o projekcie Live more. Pomerania, którego celem jest szeroka promocja regionu i zachęcanie do relokacji. W kolejnej prelekcji Sylwia Łukawska z Rotho Kunstoff opowiadała o wyzwaniach branży produkcyjnej w zakresie przyciągania i utrzymywania, jak również motywowania i angażowania pracowników. Podkreślała, że kiedyś nie było problemu z utrzymaniem kadry doświadczonej, natomiast dzisiaj bolączką wielu firm (i niebezpiecznym zjawiskiem na rynku) jest niekontrolowane odejście. Dla firm, które nie pracują nad tym zagadnieniem są to ogromne koszty i straty. Na koniec wymieniła i omówiła główne przyczyny odejścia pracowników, jak również działania zapobiegawcze, które każda firma może wdrożyć u siebie.

Język to podstawa

W następnym wystąpieniu Michał Lach, współzałożyciel LangMedia opowiadał o edukacji językowej w nowoczesnym wydaniu. Zwracał uwagę na wykorzystanie technologii w nauce języków oraz potrzebę odejścia od starych, nieskutecznych metod, które niestety w wielu firmach nadal są stosowane. Podkreślił, że nauka w trybie online skraca proces nauki o 40-60%, a dzięki nowoczesnym narzędziom możliwe jest także jego personalizowanie. W kolejnej odsłonie Piotr Bucki, wykładowca i szkoleniowiec (a przy okazji prowadzący gdańską edycją Kursu na HR) opowiadał jak tworzyć efektywny przekaz do kandydata. Mówił o potrzebie opowiadania historii, które tworzą dla odbiorcy atrakcyjne i wiarygodne obrazy. Jednocześnie podkreślił ogromną rolę słów oraz ich doboru dla właściwej komunikacji. Podawał przykłady, jak eksponować i udowadniać wartości i co jest w tym kluczowe (prostota, wiarygodność, niedopowiedzenie-konflikt, zaskoczenie, konkretność i emocje). Zwrócił też uwagę, że marka nie musi być na pierwszym planie, ma być towarzyszem odbiorcy w drodze do celu.

Promotor czy krytyk?

Po intensywnej przerwie networkingowej Iwona Grochowska, CEO firmy Nais uświadamiała uczestników konferencji, co tak naprawdę jest ważne dzisiaj dla pracowników. Wynagrodzenie jest podstawą, ale kluczem jest właściwe docenienie pracownika i sposób komunikacji z nim. Podała też prosty sposób zmierzenia zaangażowania w zespole – poprzez zadanie pytania: Jak chętnie poleciłbyś/abyś firmę? Osoby wskazujące w przedziale 9-10 to aktywni promotorzy marki, 7-8 to pasywni promotorzy, a 0-6 krytycy, niestety bardzo aktywni. Zwracała też uwagę, że ludziom-pracownikom trzeba dać swobodę działania, zapewnić narzędzia i technologie, być na bieżąco z ich oczekiwaniami i nagradzać od ręki. Waldemar Dziwniel z Fabryki Motywacji mówił o potrzebie dopasowywania benefitów i programów do realnych potrzeb pracowników. Firmy często mają z tym problem, nie wsłuchują się w głosy z wewnątrz, przez co tworzą kosztowne i nieefektywne narzędzia. Trzeba też pamiętać, że ludzie, w zależności od charakteru dzielą się na tych z potrzebą osiągnięć i tych, którzy potrzeby wzywań nie posiadają, co jest typowe i nie zmienia się w zależności do regionu czy branży. Bardzo ważne, by to właściwie identyfikować i wykorzystywać w zarządzaniu personelem. Podsumował, że menadżer to zawód, a liderem jest się z powołania.

Przywyknijmy do zmiany

W ostatniej prelekcji Urszula Wiśniewska z ICAN Institute opowiadała o świecie VUCA – niepewności, zmieniającego się wciąż otoczenia. Zwracała uwagę, że pracownicy też reagują na zmiany. Inne, niż kiedyś są więc ich potrzeby i oczekiwania. Demografia jest silnym narzędziem tłumaczenia wielu zjawisk, ale nie w pełni wykorzystywanym przez biznes i instytucje. Przybliżyła też charakterystykę zmieniającego się procesu nauki, w tym potrzeby dostosowywania metod i przekazu. Potrzebujemy krótkich dawek wiedzy, inspiracji, podobnie jak nasi pracownicy, bo coraz częściej uczymy się wtedy, kiedy tego potrzebujemy, a nie kiedy ktoś od nas tego wymaga. Wydarzenie zakończyła debata z interaktywnymi elementami, w której jeszcze raz silnie podkreślono rolę demografii w kształtowaniu przyszłego rynku, a także potrzebę sięgania po niedoceniany wciąż zasób polskiego rynku pracy, jakimi są osoby w wieku 50+.

Kolejne wydarzenie z cyklu Kurs na HR odbędzie się 14 czerwca w Łodzi.

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi... czytaj więcej

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie... czytaj więcej

Rynek pracownika: W którą stronę zmierzamy?

Rynek pracownika: W którą stronę zmierzamy?

[post_title]

[post_published]

PROGRES

Trwa era pracownika, moment, w którym pracodawcy zabiegają o osoby z konkretnymi kompetencjami, doceniają potencjał i starają się stworzyć takie miejsca pracy i prowadzić takie zespoły, by budować w pracownikach lojalność, motywację i chęć do rozwoju właśnie w ich firmach.  Przedsiębiorstwa inwestują w ludzi jednocześnie zauważając brak specjalistów na rynku pracy.

Czy to właśnie w tę stronę zmierza rynek pracy?

24 maja odbędzie się kolejna, X już edycja Kursu na HR, konferencji dedykowanej branży HR. Podczas prelekcji spróbujemy odpowiedzieć właśnie na to pytanie – w którym kierunku będzie rozwijać się branża, jak ewoluuje tzw. rynek pracownika?

Employer branding

W której firmie warto pracować? Z ideą której marki warto się utożsamiać? Employer branding to termin, którym coraz częściej interesują się pracodawcy, także w Polsce. Założenie jest takie, by stworzyć takie miejsce pracy, by zmotywować obecnych pracowników do rozwoju w obrębie marki, a potencjalnych – przyciągnąć atmosferą, podejściem do pracowników. Biznesom zależy na tym, by być atrakcyjnymi dla osób, które mogą swój potencjał wykorzystać na ich korzyść.

Podczas konferencji Kurs na HR porozmawiamy o tym, jak bardzo employer branding wpływa na rynek pracownika. Co według pracodawców jest najbardziej skuteczne, a z drugiej strony – na czym najbardziej zależy specjalistom?

Braki kadrowe w branżach produkcyjnych i logistyka

Polscy przedsiębiorcy zgłaszają jeden główny problem – braki kadrowe. Co druga firma komunikuje niedobory kadrowe, co bezpośrednio przekłada się na efektywność działania całej firmy i wpływa na wyniki finansowe. Ambicja, strategie i doskonałe wyczucie rynku nie wystarczą, jeśli firma zderza się z problemami rekrutacyjnymi.

Pracodawcy szukają sposobów, by przełamać ten schemat. Wielu z nich proponuje swoim pracownikom podwyżki i inne profity, by zachować ciągłość zatrudnienia i minimalizować straty wynikające z luk w zespołach. 25% polskich firm już teraz sięga po pracowników z Ukrainy, by nie wstrzymywać planów związanych z rozwojem przedsiębiorstw.

Jak z brakami kadrowymi radzą sobie specjaliści? Które firmy mają z tym najwięcej problemu? Jakie są prognozy na 2018 rok? Podczas Kursu na HR znajdziemy odpowiedzi na te pytania.

Nowoczesne formy rozwoju pracowników

Inwestowanie w rozwój pracowników to już strategia, przemyślany element życia firmy. Potencjał pracowników to perspektywa na dynamizację firmy, o którą warto zabiegać.

Ludzie to firma – często spotykamy się z takim stwierdzeniem i trudno się z nim nie zgodzić. Dbałość o rozwój pracowników to nie tylko lokata na przyszłość, to świadome budowanie zespołu, wydobywanie talentów, kształtowanie postaw, motywowanie, podnoszenie kwalifikacji – poczucie, że pracodawca widzi w członkach swojego zespołu możliwości, bywa ważniejszym bodźcem niż premia.

Jakie działania rozwijają pracowników? Czy warto inwestować w e-szkolenia? Jak o swoje zespoły dbają polscy przedsiębiorcy? Ten temat na pewno pojawi się podczas prelekcji na Kursie na HR.

Wyzwania i ryzyka związane z utrzymaniem pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko skupienie na celach firmy i wynikach. To przede wszystkim zrozumienie potrzeb jednostek, motywowanie i kierownictwo. Nie wystarczą już regularne przelewy, pracownicy potrzebują czegoś więcej – i to jest wyzwanie dla współczesnych pracodawców.  Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej przyznają się nie tylko do trudności rekrutacyjnych, ale także tych związanych z budowaniem zgranych zespołów i utrzymaniem specjalistów w swoich szeregach.

Współpraca ze specjalistami, potrzebnymi do płynnego funkcjonowania firmy pracownikami, motywuje pracodawców do oferowania takich warunków pracy, które będą na tyle atrakcyjne, że zatrzymają pracowników na dłużej, bardziej zwiążą ich z firmą. Ale czy to daje 100% skuteczności?

Na to pytanie niech odpowiedzą specjaliści!

Już 24 maja spotkamy się na Kursie na HR, by odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących aktualnych trendów na rynku pracy, wyzwań, przed którymi stają rekruterzy, a także tendencji w motywowaniu pracowników. W tym roku odbędą się aż 4 edycje konferencji, najbliższa w Trójmieście już za niecałe 3 tygodnie, kolejna 14 czerwca w Łodzi, następne odbędą się w Krakowie oraz Wrocławiu

W każdym Kursie na HR będzie uczestniczyć około 150 osób, głównie pracowników działów HR, kadry managerskiej, pracowników urzędów, samorządów terytorialnych oraz reprezentantów uczelni wyższych.

Rejestracja na stronie kursnahr.pl

Więcej wpisów

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi... czytaj więcej

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie... czytaj więcej