Rekrutacja online – wyzwania podczas epidemii

Rekrutacja online – wyzwania podczas epidemii

Rekrutacja online

– wyzwania podczas epidemii

Epidemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w zasadzie z dnia na dzień. Większość firm przeszła w tryb pracy zdalnej i realizuje spotkania biznesowe online. Jak w obecnej sytuacji radzą sobie firmy rekrutacyjne i przedsiębiorcy? Czy są gotowi na wirtualne spotkania z kandydatami?

 

Mniejsze wyzwanie dla agencji

Agencje pracy w znacznym stopniu w trybie zdalnym pracowały już wcześniej. Rekruterzy chcąc przyspieszyć proces pozyskania nowego pracownika, często korzystali z tego typu rozwiązań.
W przypadku Grupy Progres jeszcze przed epidemią 80 % rekrutacji stałych realizowanych było w trybie online. Od połowy marca w ten sposób realizowane są wszystkie procesy. Przejście całkowicie w tryb zdalny nie stanowiło dla nas wyzwania – podobnie jak i dla reszty firm z branży HR.

 

Narzędzia a weryfikacja umiejętności kandydata

Także w kontekście „narzędziowym” przeniesienie procesu w 100% do komunikacji online nie jest problemem dla agencji rekrutacyjnych. Jeśli jednym z elementów oceny kandydata są posiadane przez niego kompetencje miękkie i sposób komunikacji pozawerbalnej wystarczy kontakt telefoniczny i wideorozmowa.

Większość agencji pracuje na podstawie profilów kompetencyjnych, w których określone są wymagania niezbędne i „mile widziane”, zatem forma zdalnego kontaktu nie ogranicza możliwości ustalenia tych informacji. Ponadto do dyspozycji są również testy online, dzięki którym można sprawdzić wiedzę kandydatów z danej dziedziny. Procesy te stosować można zarówno w przypadku pozyskiwania pracowników stałych, jak i tymczasowych.

 

Problemy techniczne

Sporadycznie zdarzają się komplikacje w postaci braku oprogramowania do rozmowy wirtualnej czy też brak sprzętu po stronie kandydata. Wówczas rolą agencji jest edukacja i znalezienie innej metody na połączenie obu stron.

 

Krótszy okres weryfikacji…

W obecnej sytuacji znacznie przyspieszył proces weryfikacji kompetencji osób starających się o zatrudnienie. Wcześniej – z uwagi na mniejszą dostępność kandydatów do spotkań i rozmów online – w Grupie Progres trwał on około 2 tygodnie. Z uwagi na to, że kandydaci również pracują zdalnie, proces znacznie się ukrócił i już w pierwszym tygodniu, klient otrzymuje od nas rekomendację.

 

…i dłuższa decyzja o zatrudnieniu

Wydłużył się za to czas podjęcia przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu – sytuacja ta utrzyma się zapewne do odwołania zakazów dotyczących przemieszczania się.

 

Ostrożniejsi kandydaci i pracodawcy

Wyzwaniem jest aktualna motywacja kandydatów do zmiany pracy oraz zmieniające się decyzje biznesowe pracodawców. Kandydaci są aktualnie bardziej ostrożni w zakresie zmiany zatrudnienia. Wolą pozostać na ten czas w obecnej pracy, w której znają warunki i swoich przełożonych. Natomiast pracodawcy odsuwają decyzje o uruchomieniu etatów, skupiają się na tych rekrutacjach, które zapewnią im ciągłość działania.

 

Firmy rezygnują z agencji

Znaczna część firm w ramach oszczędności rezygnuje z działań outsourcingowych i usług HR, realizując rekrutacje „na własną rękę”. Jako agencja obserwujemy znaczny spadek ilości prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych.

 

Trudności z medycyną pracy
W przypadku stanowisk podstawowych, na które jest aktualnie duże zapotrzebowanie (np. na operatorów maszyn, magazynierów), występują trudności z realizacją badań wstępnych. Firmy szukają nowych placówek medycznych, aby skierować pracowników na badania jak najszybciej.

 

Spotkanie bezpośrednie w celu negocjacji warunków

Większość firm jest gotowa na rekrutacje online, ale często ostateczną decyzję o zatrudnieniu odsuwa do momentu spotkania bezpośredniego, aby podjąć negocjacje dotyczące warunków współpracy. Zdarza się też, że kandydaci z obawy o zdrowie, odmawiają spotkania bezpośredniego, rezygnując z udziału w rekrutacji.

 

Magdalena BiałekKierownik Regionu Rekrutacji Stałych

Więcej wpisów

Partnerzy i Patroni Honorowi XIX edycji Kursu na HR

Partnerzy i Patroni Honorowi XIX edycji Kursu na HR

Obecna sytuacja nasuwa wiele pytań dotyczących kierunku, w jakim zmierza świat HR. Ich zadawanie jest niezwykle ważne, by sformułować odpowiednie rozwiązania, które będą służyć mieszkańcom całej Polski i lokalnym społecznościom. Ten proces nie może się jednak odbyć bez obecności i wsparcia środowisk samorządowych, naukowych oraz biznesowych, szczególnie tych aktywnie działających w swoich małych ojczyznach. W poszukiwaniu odpowiedzi na wspomniane pytania pomogą nam nieocenieni partnerzy oraz patroni honorowi, będący ekspertami w mierzeniu się z wyzwaniami rzeczywistości, w jakiej obecnie żyjemy.

Jak rozmawiać z rekruterem? — 5 pytań, które warto zadać podczas rozmowy o pracę

Jak rozmawiać z rekruterem? — 5 pytań, które warto zadać podczas rozmowy o pracę

Jeśli wydaje Ci się, że rozmowa o pracę polega tylko na odpowiadaniu na pytania, które zadaje rekruter, jesteś w błędzie. Rozmowa kwalifikacyjna to dialog. Okazja do pokazania się z jak najlepszej strony, wzajemnego poznania i rozwiania wątpliwości, które zawsze pojawiają się przed podjęciem nowej pracy. Wykorzystaj ją. Sprawdź, jakie pytania warto zadać i bądź o krok przed pozostałymi kandydatami.

XIX edycja konferencji KURSU NA HR z mocnym medialnym wsparciem

XIX edycja konferencji KURSU NA HR z mocnym medialnym wsparciem

W natłoku pojawiających się treści, którymi w ostatnim czasie byliśmy i jesteśmy zasypywani, nietrudno o dezinformację. Dlatego warto wspierać się wiarygodnymi źródłami informacji i słuchać głosu specjalistów. Dziękujemy redakcjom, które objęły patronatem medialnym XIX edycję Kursu na HR i wspólnie z nami dbają o wiarygodność przekazywanych treści oraz ich jak najwyższy poziom. Zapraszamy już 19 maja – zapisz się na stronie www.kursnahr.pl

Picker

Stawka podstawowa 3300 brutto + premia akordowa nawet do 3000 zł ( średnia 1300 zł)

Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Pierwsza rozpoczyna pracę od 20:00 do 4:15 (niedziela-piątek), druga od 6:00 do 14:15 ( poniedziałek-sobota).

Za przepracowane soboty i niedziele ustalamy dni wolne na etapie planowania harmonogramu. Pracujemy 8:15 ponieważ nasza przerwa jest przedłużona o 15 minut do 30 , w tym czasie

pracownicy korzystają z kantyny (kuchnia funkcjonuje tylko podczas pracy pierwszej zmiany). Koszt zestawu obiadowego 1 zł

Operator wózka widłowego

Stawka 3700 brutto + możliwość otrzymania premii do 600 zł ( średnia to około 500 zł)

Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Pierwsza rozpoczyna pracę od 20:00 do 4:15 (niedziela-piątek), druga od 6:00 do 14:15 ( poniedziałek-sobota).

Za przepracowane soboty i niedziele ustalamy dni wolne na etapie planowania harmonogramu. Pracujemy 8:15 ponieważ nasza przerwa jest przedłużona o 15 minut do 30 , w tym czasie pracownicy korzystają z kantyny (kuchnia funkcjonuje tylko podczas pracy pierwszej zmiany). Koszt zestawu obiadowego 1 zł

Zakaz przemieszczania się  – w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

Zakaz przemieszczania się – w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

Zakaz przemieszczania się

– w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

„Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć” – powiedział na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. 24 marca przedstawiono nowe zasady dotyczące przemieszczania się i pobytu poza miejscem zamieszkania. Rozporządzenie pozostanie w mocy do 11 kwietnia.

Według nowych zasad zakaz wychodzenia z domu obowiązywał będzie poza kilkoma wyjątkami: dojazdu do pracy, wolontariatu związanego z działaniami przeciwepidemiologicznymi oraz koniecznością załatwienia codziennych spraw. To jak szybko uporamy się z epidemią zależne jest od każdego z nas, dlatego prezentujemy skrót obowiązującego rozporządzenia.


Wyjście do pracy

Osoby pracujące mogą dojeżdżać i wracać z pracy, a także przemieszczać się w związku z wykonywaniem czynności służbowych (takich jak zakup towarów i usług).


Wolontariat

Przemieszczanie się jest dozwolone w przypadku podejmowania działań mających na celu walkę z koronawirusem oraz udzielania pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub tym, którzy nie powinni wychodzić z domu.


Sytuacje życiowe

Wyjście z domu możliwe jest także w celu zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do apteki lub lekarza czy wyprowadzenia psa. Ponadto przemieszczać mogą się osoby sprawujące opiekę nad bliskimi.


Uczestnictwo w czynnościach religijnych

Przebywać poza miejscem zamieszkania mogą również osoby, które przemieszczają się, aby wziąć udział w uroczystościach religijnych (te z kolei nie mogą skupiać więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).


Zakaz zgromadzeń

Nadal obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych i ograniczenia dotyczące działalności galerii handlowych. Nowe przepisy dodatkowo zakazują zgromadzeń, spotkań, zebrań czy imprez prywatnych. Spotykać można się jedynie z najbliższymi. Zgodnie z rozporządzeniem, nie można też przemieszać się w grupach większych niż dwie osoby (regulacja nie dotyczy rodzin).


Wyjście na spacer, do lasu lub na plac zabaw

W celu zachowania równowagi psychicznej możliwy jest spacer, wyjście do lasu lub wyjście w celach sportowych – oczywiście z utrzymaniem ograniczeń dotyczących odległości i ilości przebywających ze sobą osób (podobnie jak powyżej – zapis nie dotyczy rodzin). Nie wolno jednak korzystać z placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu (ze względu na wysokie ryzyko zarażenia).


Ograniczenia w transporcie publicznym

W tramwajach, pociągach, metrze i autobusach nie może być tłoku, podróżujący powinni zachować odpowiedni dystans. W środku komunikacji może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa z dostępnych miejsc siedzących.


Miejsce pracy

W zakładach pracy nie ma ograniczenia co do liczby przebywających razem pracowników. Pracodawcy powinni jednak szczególnie zadbać o osoby pracujące na open space czy korzystające z tych samym narzędzi i maszyn. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego mówią m.in. o zachowaniu odpowiedniej odległości pracowników oraz zapewnieniu środków antybakteryjnych. Zakłady pracy powinny być nie tylko wyposażone w odpowiednie środki higieny, ale również pracodawcy powinni zadbać o dezynfekcję powierzchni i narzędzi pracy. W wielu firmach wprowadza się rotacyjne systemy zmian, skrócenie godzin pracy, a także dodatkową godzinę pomiędzy zmianami.


Tryb zdalny

Branżom, w których to możliwe zaleca się przejście w tryb zdalny. Pracodawca powinien udostępnić pracownikom niezbędne narzędzia do pracy (laptopy, podłączenie do służbowych sieci i dysków, aplikacji, baz danych).

W rozporządzeniu brak informacji dotyczących odmówienia pracownikowi możliwości pracy zdalnej (kiedy tryb ten jest możliwy do realizacji). Pracodawcy powinni stosować się do art. 207 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie leży po stronie pracodawcy.


Dostęp do dokumentacji papierowej

Chociaż rozporządzenie nie reguluje kwestii związanych z dostępem do papierowej dokumentacji w czasie pracy w trybie home office, to zgodnie z art. 100 §2 pkt 4 i 5 Kodeksu Pracy, niezależnie od miejsca, w którym świadczona jest praca, należy pamiętać o obowiązku zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa. Osoby pracujące z dokumentacją poufną (np. księgowe, kadrowe) mogą więc zabrać dokumenty z firmy, ale pod warunkiem, że żadna nieupoważniona osoba (np. domownik) nie będzie miała do nich dostępu.

 

Powyższe ograniczenia wprowadzono na podstawie ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz pytania i odpowiedzi rozwiewające wątpliwości związane z wprowadzonymi ograniczeniami:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Więcej wpisów

Partnerzy i Patroni Honorowi XIX edycji Kursu na HR

Partnerzy i Patroni Honorowi XIX edycji Kursu na HR

Obecna sytuacja nasuwa wiele pytań dotyczących kierunku, w jakim zmierza świat HR. Ich zadawanie jest niezwykle ważne, by sformułować odpowiednie rozwiązania, które będą służyć mieszkańcom całej Polski i lokalnym społecznościom. Ten proces nie może się jednak odbyć bez obecności i wsparcia środowisk samorządowych, naukowych oraz biznesowych, szczególnie tych aktywnie działających w swoich małych ojczyznach. W poszukiwaniu odpowiedzi na wspomniane pytania pomogą nam nieocenieni partnerzy oraz patroni honorowi, będący ekspertami w mierzeniu się z wyzwaniami rzeczywistości, w jakiej obecnie żyjemy.

Jak rozmawiać z rekruterem? — 5 pytań, które warto zadać podczas rozmowy o pracę

Jak rozmawiać z rekruterem? — 5 pytań, które warto zadać podczas rozmowy o pracę

Jeśli wydaje Ci się, że rozmowa o pracę polega tylko na odpowiadaniu na pytania, które zadaje rekruter, jesteś w błędzie. Rozmowa kwalifikacyjna to dialog. Okazja do pokazania się z jak najlepszej strony, wzajemnego poznania i rozwiania wątpliwości, które zawsze pojawiają się przed podjęciem nowej pracy. Wykorzystaj ją. Sprawdź, jakie pytania warto zadać i bądź o krok przed pozostałymi kandydatami.

XIX edycja konferencji KURSU NA HR z mocnym medialnym wsparciem

XIX edycja konferencji KURSU NA HR z mocnym medialnym wsparciem

W natłoku pojawiających się treści, którymi w ostatnim czasie byliśmy i jesteśmy zasypywani, nietrudno o dezinformację. Dlatego warto wspierać się wiarygodnymi źródłami informacji i słuchać głosu specjalistów. Dziękujemy redakcjom, które objęły patronatem medialnym XIX edycję Kursu na HR i wspólnie z nami dbają o wiarygodność przekazywanych treści oraz ich jak najwyższy poziom. Zapraszamy już 19 maja – zapisz się na stronie www.kursnahr.pl

Jestem PRO – Joanna Czerwonka i jej zamiłowanie do siatkówki

Jestem PRO – Joanna Czerwonka i jej zamiłowanie do siatkówki

Jestem PRO

– Joanna Czerwonka i jej zamiłowanie do siatkówki

Joanna Czerwonka – Specjalista ds. Rekrutacji

Siatkówka dla mnie to nie tylko sport. To niezapomniane emocje, miliard wspomnień i przede wszystkim niesamowici ludzie. Jednak jest to też dobra szkoła życia, ucząca cierpliwości, pokory i woli walki, w chwilach błędów, słabości czy porażek. Siatkówka jest dla mnie pasją, czyniącą każdy dzień pełniejszym i piękniejszym.

„Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować.” (Krzysztof Ignaczak)

 

Jak udaje Ci się zachować work-life balance?

W sumie pytanie, czy udaje mi się to robić. A tak serio jestem osobą bardzo aktywną, więc po pracy mam zaplanowane milion innych rzeczy, takich jak treningi, zakupy, spotkania ze znajomymi, spacery z psem, czy chwilowo również organizacja ślubu, które sprawiają, że o pracy już po prostu nie myślę, bo nie mam na to czasu ?

 

Okazało się, że przysługują Ci dodatkowe dwa dni wolnego, które musisz wykorzystać od razu. Na co je wykorzystasz?

Oczywiście, że poszłabym na dodatkowy trening.

 

Co dodaje Ci energii rano? Kawa, poranny jogging czy może coś innego?

Lubię, jak świeci rano słoneczko, w połączeniu z dobrą muzyką od razu chce się działać.

 

Jaką czynność wykonujesz jako pierwszą po przyjściu do pracy?

Nic nadzwyczajnego, odpalam laptopa, sprawdzam pocztę i tworzę listę zadań na dany dzień.

 

Co daje Ci największą motywację do działania?

Dobra atmosfera w pracy i ilość fajnych projektów do zrealizowania.

 

Z jakimi ludźmi najlepiej Ci się pracuje i dlaczego?

Chyba z podobnymi do mnie – otwartymi, energicznymi, dla których relacje międzyludzkie są priorytetem.

 

Jak opiszesz swój styl pracy?

Mimo że jestem osobą energiczną i bardzo rozgadaną, to podczas pracy muszę mieć wszystko zaplanowane, zapisane w kalendarzu, zrobioną listę zadań i przede wszystkim spokój w ich realizacji. Kiedy mam sporo do zrobienia zamykam się w cichym pokoju, gdzie nikt mi nie będzie przeszkadzał, wtedy jestem w stanie wykonać kilka rzeczy w krótkim czasie ?

 

Co w ciągu ostatniego tygodnia dało Ci najwięcej satysfakcji?

Otrzymanie przelewu ze sporą premią ? A tak serio to chyba pozyskanie Kandydatów na trudne stanowisko.

 

Jakim zwierzęciem chciałbyś być i dlaczego?

Ptakiem. Lubię niezależność i swobodę w działaniu. Poza tym jestem osobą niską, więc chociaż raz to ja mogłabym spojrzeć na innych z tego wyższego pułapu.

Więcej wpisów

Partnerzy i Patroni Honorowi XIX edycji Kursu na HR

Partnerzy i Patroni Honorowi XIX edycji Kursu na HR

Obecna sytuacja nasuwa wiele pytań dotyczących kierunku, w jakim zmierza świat HR. Ich zadawanie jest niezwykle ważne, by sformułować odpowiednie rozwiązania, które będą służyć mieszkańcom całej Polski i lokalnym społecznościom. Ten proces nie może się jednak odbyć bez obecności i wsparcia środowisk samorządowych, naukowych oraz biznesowych, szczególnie tych aktywnie działających w swoich małych ojczyznach. W poszukiwaniu odpowiedzi na wspomniane pytania pomogą nam nieocenieni partnerzy oraz patroni honorowi, będący ekspertami w mierzeniu się z wyzwaniami rzeczywistości, w jakiej obecnie żyjemy.

Jak rozmawiać z rekruterem? — 5 pytań, które warto zadać podczas rozmowy o pracę

Jak rozmawiać z rekruterem? — 5 pytań, które warto zadać podczas rozmowy o pracę

Jeśli wydaje Ci się, że rozmowa o pracę polega tylko na odpowiadaniu na pytania, które zadaje rekruter, jesteś w błędzie. Rozmowa kwalifikacyjna to dialog. Okazja do pokazania się z jak najlepszej strony, wzajemnego poznania i rozwiania wątpliwości, które zawsze pojawiają się przed podjęciem nowej pracy. Wykorzystaj ją. Sprawdź, jakie pytania warto zadać i bądź o krok przed pozostałymi kandydatami.

XIX edycja konferencji KURSU NA HR z mocnym medialnym wsparciem

XIX edycja konferencji KURSU NA HR z mocnym medialnym wsparciem

W natłoku pojawiających się treści, którymi w ostatnim czasie byliśmy i jesteśmy zasypywani, nietrudno o dezinformację. Dlatego warto wspierać się wiarygodnymi źródłami informacji i słuchać głosu specjalistów. Dziękujemy redakcjom, które objęły patronatem medialnym XIX edycję Kursu na HR i wspólnie z nami dbają o wiarygodność przekazywanych treści oraz ich jak najwyższy poziom. Zapraszamy już 19 maja – zapisz się na stronie www.kursnahr.pl