Rekrutacja online – wyzwania podczas epidemii

Rekrutacja online – wyzwania podczas epidemii

Rekrutacja online

– wyzwania podczas epidemii

Epidemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w zasadzie z dnia na dzień. Większość firm przeszła w tryb pracy zdalnej i realizuje spotkania biznesowe online. Jak w obecnej sytuacji radzą sobie firmy rekrutacyjne i przedsiębiorcy? Czy są gotowi na wirtualne spotkania z kandydatami?

Mniejsze wyzwanie dla agencji

Agencje pracy w znacznym stopniu w trybie zdalnym pracowały już wcześniej. Rekruterzy chcąc przyspieszyć proces pozyskania nowego pracownika, często korzystali z tego typu rozwiązań.
W przypadku Grupy Progres jeszcze przed epidemią 80 % rekrutacji stałych realizowanych było w trybie online. Od połowy marca w ten sposób realizowane są wszystkie procesy. Przejście całkowicie w tryb zdalny nie stanowiło dla nas wyzwania – podobnie jak i dla reszty firm z branży HR.

Narzędzia a weryfikacja umiejętności kandydata

Także w kontekście „narzędziowym” przeniesienie procesu w 100% do komunikacji online nie jest problemem dla agencji rekrutacyjnych. Jeśli jednym z elementów oceny kandydata są posiadane przez niego kompetencje miękkie i sposób komunikacji pozawerbalnej wystarczy kontakt telefoniczny i wideorozmowa.

Większość agencji pracuje na podstawie profilów kompetencyjnych, w których określone są wymagania niezbędne i „mile widziane”, zatem forma zdalnego kontaktu nie ogranicza możliwości ustalenia tych informacji. Ponadto do dyspozycji są również testy online, dzięki którym można sprawdzić wiedzę kandydatów z danej dziedziny. Procesy te stosować można zarówno w przypadku pozyskiwania pracowników stałych, jak i tymczasowych.

Problemy techniczne

Sporadycznie zdarzają się komplikacje w postaci braku oprogramowania do rozmowy wirtualnej czy też brak sprzętu po stronie kandydata. Wówczas rolą agencji jest edukacja i znalezienie innej metody na połączenie obu stron.

Krótszy okres weryfikacji…

W obecnej sytuacji znacznie przyspieszył proces weryfikacji kompetencji osób starających się o zatrudnienie. Wcześniej – z uwagi na mniejszą dostępność kandydatów do spotkań i rozmów online – w Grupie Progres trwał on około 2 tygodnie. Z uwagi na to, że kandydaci również pracują zdalnie, proces znacznie się ukrócił i już w pierwszym tygodniu, klient otrzymuje od nas rekomendację.

…i dłuższa decyzja o zatrudnieniu

Wydłużył się za to czas podjęcia przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu – sytuacja ta utrzyma się zapewne do odwołania zakazów dotyczących przemieszczania się.

Ostrożniejsi kandydaci i pracodawcy

Wyzwaniem jest aktualna motywacja kandydatów do zmiany pracy oraz zmieniające się decyzje biznesowe pracodawców. Kandydaci są aktualnie bardziej ostrożni w zakresie zmiany zatrudnienia. Wolą pozostać na ten czas w obecnej pracy, w której znają warunki i swoich przełożonych. Natomiast pracodawcy odsuwają decyzje o uruchomieniu etatów, skupiają się na tych rekrutacjach, które zapewnią im ciągłość działania.

Firmy rezygnują z agencji

Znaczna część firm w ramach oszczędności rezygnuje z działań outsourcingowych i usług HR, realizując rekrutacje „na własną rękę”. Jako agencja obserwujemy znaczny spadek ilości prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych.

Trudności z medycyną pracy

W przypadku stanowisk podstawowych, na które jest aktualnie duże zapotrzebowanie (np. na operatorów maszyn, magazynierów), występują trudności z realizacją badań wstępnych. Firmy szukają nowych placówek medycznych, aby skierować pracowników na badania jak najszybciej.

Spotkanie bezpośrednie w celu negocjacji warunków

Większość firm jest gotowa na rekrutacje online, ale często ostateczną decyzję o zatrudnieniu odsuwa do momentu spotkania bezpośredniego, aby podjąć negocjacje dotyczące warunków współpracy. Zdarza się też, że kandydaci z obawy o zdrowie, odmawiają spotkania bezpośredniego, rezygnując z udziału w rekrutacji.

 

Magdalena BiałekKierownik Regionu Rekrutacji Stałych

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Zakaz przemieszczania się  – w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

Zakaz przemieszczania się – w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

Zakaz przemieszczania się

– w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

„Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć” – powiedział na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. 24 marca przedstawiono nowe zasady dotyczące przemieszczania się i pobytu poza miejscem zamieszkania. Rozporządzenie pozostanie w mocy do 11 kwietnia.

Według nowych zasad zakaz wychodzenia z domu obowiązywał będzie poza kilkoma wyjątkami: dojazdu do pracy, wolontariatu związanego z działaniami przeciwepidemiologicznymi oraz koniecznością załatwienia codziennych spraw. To jak szybko uporamy się z epidemią zależne jest od każdego z nas, dlatego prezentujemy skrót obowiązującego rozporządzenia.

Wyjście do pracy

Osoby pracujące mogą dojeżdżać i wracać z pracy, a także przemieszczać się w związku z wykonywaniem czynności służbowych (takich jak zakup towarów i usług).

Wolontariat

Przemieszczanie się jest dozwolone w przypadku podejmowania działań mających na celu walkę z koronawirusem oraz udzielania pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub tym, którzy nie powinni wychodzić z domu.

Sytuacje życiowe

Wyjście z domu możliwe jest także w celu zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do apteki lub lekarza czy wyprowadzenia psa. Ponadto przemieszczać mogą się osoby sprawujące opiekę nad bliskimi.

Uczestnictwo w czynnościach religijnych

Przebywać poza miejscem zamieszkania mogą również osoby, które przemieszczają się, aby wziąć udział w uroczystościach religijnych (te z kolei nie mogą skupiać więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

Zakaz zgromadzeń

Nadal obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych i ograniczenia dotyczące działalności galerii handlowych. Nowe przepisy dodatkowo zakazują zgromadzeń, spotkań, zebrań czy imprez prywatnych. Spotykać można się jedynie z najbliższymi. Zgodnie z rozporządzeniem, nie można też przemieszać się w grupach większych niż dwie osoby (regulacja nie dotyczy rodzin).

Wyjście na spacer, do lasu lub na plac zabaw

W celu zachowania równowagi psychicznej możliwy jest spacer, wyjście do lasu lub wyjście w celach sportowych – oczywiście z utrzymaniem ograniczeń dotyczących odległości i ilości przebywających ze sobą osób (podobnie jak powyżej – zapis nie dotyczy rodzin). Nie wolno jednak korzystać z placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu (ze względu na wysokie ryzyko zarażenia).

Ograniczenia w transporcie publicznym

W tramwajach, pociągach, metrze i autobusach nie może być tłoku, podróżujący powinni zachować odpowiedni dystans. W środku komunikacji może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa z dostępnych miejsc siedzących.

Miejsce pracy

W zakładach pracy nie ma ograniczenia co do liczby przebywających razem pracowników. Pracodawcy powinni jednak szczególnie zadbać o osoby pracujące na open space czy korzystające z tych samym narzędzi i maszyn. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego mówią m.in. o zachowaniu odpowiedniej odległości pracowników oraz zapewnieniu środków antybakteryjnych. Zakłady pracy powinny być nie tylko wyposażone w odpowiednie środki higieny, ale również pracodawcy powinni zadbać o dezynfekcję powierzchni i narzędzi pracy. W wielu firmach wprowadza się rotacyjne systemy zmian, skrócenie godzin pracy, a także dodatkową godzinę pomiędzy zmianami.

Tryb zdalny

Branżom, w których to możliwe zaleca się przejście w tryb zdalny. Pracodawca powinien udostępnić pracownikom niezbędne narzędzia do pracy (laptopy, podłączenie do służbowych sieci i dysków, aplikacji, baz danych).

W rozporządzeniu brak informacji dotyczących odmówienia pracownikowi możliwości pracy zdalnej (kiedy tryb ten jest możliwy do realizacji). Pracodawcy powinni stosować się do art. 207 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie leży po stronie pracodawcy.

Dostęp do dokumentacji papierowej

Chociaż rozporządzenie nie reguluje kwestii związanych z dostępem do papierowej dokumentacji w czasie pracy w trybie home office, to zgodnie z art. 100 §2 pkt 4 i 5 Kodeksu Pracy, niezależnie od miejsca, w którym świadczona jest praca, należy pamiętać o obowiązku zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa. Osoby pracujące z dokumentacją poufną (np. księgowe, kadrowe) mogą więc zabrać dokumenty z firmy, ale pod warunkiem, że żadna nieupoważniona osoba (np. domownik) nie będzie miała do nich dostępu.

 

Powyższe ograniczenia wprowadzono na podstawie ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz pytania i odpowiedzi rozwiewające wątpliwości związane z wprowadzonymi ograniczeniami:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Jestem PRO – Joanna Czerwonka i jej zamiłowanie do siatkówki

Jestem PRO – Joanna Czerwonka i jej zamiłowanie do siatkówki

Jestem PRO

– Joanna Czerwonka i jej zamiłowanie do siatkówki

Joanna Czerwonka – Specjalista ds. Rekrutacji

Siatkówka dla mnie to nie tylko sport. To niezapomniane emocje, miliard wspomnień i przede wszystkim niesamowici ludzie. Jednak jest to też dobra szkoła życia, ucząca cierpliwości, pokory i woli walki, w chwilach błędów, słabości czy porażek. Siatkówka jest dla mnie pasją, czyniącą każdy dzień pełniejszym i piękniejszym.

„Siatkówka to takie puzzle, w których każdy element musi do siebie pasować.” (Krzysztof Ignaczak)

 

Jak udaje Ci się zachować work-life balance?

W sumie pytanie, czy udaje mi się to robić. A tak serio jestem osobą bardzo aktywną, więc po pracy mam zaplanowane milion innych rzeczy, takich jak treningi, zakupy, spotkania ze znajomymi, spacery z psem, czy chwilowo również organizacja ślubu, które sprawiają, że o pracy już po prostu nie myślę, bo nie mam na to czasu ?

 

Okazało się, że przysługują Ci dodatkowe dwa dni wolnego, które musisz wykorzystać od razu. Na co je wykorzystasz?

Oczywiście, że poszłabym na dodatkowy trening.

 

Co dodaje Ci energii rano? Kawa, poranny jogging czy może coś innego?

Lubię, jak świeci rano słoneczko, w połączeniu z dobrą muzyką od razu chce się działać.

 

Jaką czynność wykonujesz jako pierwszą po przyjściu do pracy?

Nic nadzwyczajnego, odpalam laptopa, sprawdzam pocztę i tworzę listę zadań na dany dzień.

 

Co daje Ci największą motywację do działania?

Dobra atmosfera w pracy i ilość fajnych projektów do zrealizowania.

 

Z jakimi ludźmi najlepiej Ci się pracuje i dlaczego?

Chyba z podobnymi do mnie – otwartymi, energicznymi, dla których relacje międzyludzkie są priorytetem.

 

Jak opiszesz swój styl pracy?

Mimo że jestem osobą energiczną i bardzo rozgadaną, to podczas pracy muszę mieć wszystko zaplanowane, zapisane w kalendarzu, zrobioną listę zadań i przede wszystkim spokój w ich realizacji. Kiedy mam sporo do zrobienia zamykam się w cichym pokoju, gdzie nikt mi nie będzie przeszkadzał, wtedy jestem w stanie wykonać kilka rzeczy w krótkim czasie ?

 

Co w ciągu ostatniego tygodnia dało Ci najwięcej satysfakcji?

Otrzymanie przelewu ze sporą premią ? A tak serio to chyba pozyskanie Kandydatów na trudne stanowisko.

 

Jakim zwierzęciem chciałbyś być i dlaczego?

Ptakiem. Lubię niezależność i swobodę w działaniu. Poza tym jestem osobą niską, więc chociaż raz to ja mogłabym spojrzeć na innych z tego wyższego pułapu.

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Jestem PRO – Julia Krupińska zna 6 języków

Jestem PRO – Julia Krupińska zna 6 języków

Jestem PRO

– Julia Krupińska zna 6 języków

Julia Krupińska – Młodszy Specjalista ds.Kadr i Płac

„Pamięć trenowana latami w połączeniu z ruchem scenicznym pomaga w dostosowywaniu się do nowych wyzwań”.  Julia Krupińska

 

Jak udaje Ci się zachować work-life balance?

Mój dzień dzieli się na dwie części, umysłową i fizyczną. Wstaję i wychodzę do pracy z uśmiechem na twarzy, ponieważ lubię firmę i ludzi, z którymi pracuję, a po pracy ze swoim mężem kocham chodzić do szkoły tańca, na siłownię, basen i spa.

Taka filozofia życia sprawia, że dzień jest dłuższy i piękniejszy, ale muszę przyznać, że gdybym nie znała języków obcych, a w tym również języka muzyki i tańca, mogłabym nie nadążyć za tak zróżnicowanymi obowiązkami i ambicjami.

 

Okazało się, że przysługują Ci dodatkowe dwa dni wolnego, które musisz wykorzystać od razu. Na co je wykorzystasz?

Przy nieoczekiwanym urlopie najchętniej wyjdę na spacer nad morze, a wieczorem zrelaksuję grając na pianinie.

 

Co dodaje Ci energii rano? Kawa, poranny jogging czy może coś innego?

Słońce za oknem, pożywne śniadanie z wyśmienitym smoothie ze świeżymi owocami.

 

Jaką czynność wykonujesz jako pierwszą po przyjściu do pracy?

Rozpoczynam pracę według harmonogramu, który tworzę dzień wcześniej przed zakończeniem pracy.

 

Co daje Ci największą motywację do działania?

Perspektywa rozwoju, zadowolenie przełożonych z mojej pracy.

 

Z jakimi ludźmi najlepiej Ci się pracuje i dlaczego?

Lubię pracować z ludźmi komunikatywnymi i otwartymi, którzy mają pozytywną energię.

 

Jak opiszesz swój styl pracy?

Styl pracy zadaniowy.

 

Co w ciągu ostatniego tygodnia dało Ci najwięcej satysfakcji?

W naszym dziale jest tradycja wspólnego świętowania różnych okazji, no i z tego powodu co chwilę przynosimy pyszności.

 

Jakim zwierzęciem chciałbyś być i dlaczego?

Małpką – jest sprytna, zaradna, lubi się bawić i jest opiekuńcza.

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Praca zdalna i koronawirus: jak efektywnie pracować z domu?

Praca zdalna i koronawirus: jak efektywnie pracować z domu?

Praca zdalna i koronawirus:
jak efektywnie pracować z domu?

Praca zdalna – do niedawna uzupełnienie podstawowej formy pracy – z dnia na dzień stała się powszechną praktyką. Home office może być szczególnym wyzwaniem dla osób, które do tej pory nie miały z nim do czynienia. Jak zatem efektywnie pracować w trybie zdalnym i zadbać o sprzyjające warunki pracy?

Przejście w tryb home office, w kontekście koronawirusa, umożliwia utrzymanie prawidłowego funkcjonowania firmy. Ponieważ nie wiemy jak długo potrwa ta niecodzienna sytuacja, warto zapoznać się z poradami dotyczącymi pracy w domu. Pomijając aspekty, których dopilnować musi pracodawca, aby przygotować zespół do pracy zdalnej, to zadbanie o odpowiedni komfort pracy, spoczywa również na pracowniku.

Obecność domowników

Warto poinformować członków rodziny, że Twoja obecność w domu nie oznacza, że jesteś do dyspozycji. Przedstaw im godziny swojej pracy. Szczególnie ciężko zrozumieć ten fakt może być najmłodszym domownikom. W tym przypadku należałoby liczyć na wsparcie drugiej osoby dorosłej, która nie pracuje i może w tym czasie sprawować opiekę nad dziećmi. Najłatwiej będzie Ci wówczas pracować w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu. Dobrym pomysłem będzie też praca w słuchawkach przy muzyce pozwalającej na skupienie.

Odpowiednie miejsce

Jeśli nie masz w domu oddzielnego pokoju z biurkiem, to wygospodaruj sobie przestrzeń, w której wygodnie będzie Ci pracować przez 8 godzin. W zupełności wystarczy stolik i krzesło. Opróżnij miejsce pracy ze zbytecznych rzeczy, a na stole zostaw tylko niezbędny sprzęt – komputer, myszkę, notatnik i służbowy telefon. Wyłącz rozpraszacze typu telewizor, Messenger czy social media.

Lista zadań

Warto zrobić sobie listę zdań z podziałem na kolejność ich wykonywania i przeznaczony na nie czas. Jeśli takie listy stosujesz, nie będzie to dla Ciebie nic nowego. Jeśli jednak nie praktykowałeś tego typu rozwiązania, zobaczysz, że będzie to coś, co znacznie pomoże Ci wpłynąć na efektywność pracy.

Zaplanuj przerwy

Z samego rana zaplanuj przerwy od pracy i się do nich stosuj. Czy będą to przerwy co dwie godziny, czy jedna dłuższa w ciągu dnia – zależy od Ciebie. Ważne jednak, abyś nie naginał swojego harmonogramu i pracował zgodnie z planem.

Pracuj w zespole

Pamiętaj, że praca w domu nie oznacza, że masz pracować sam. Nadal jesteś częścią zespołu i możesz komunikować się ze swoimi współpracownikami – mailowo, telefonicznie lub poprzez komunikatory. Do tego ostatniego świetnie nadaje się narzędzie Microsoft Teams, które pozwala m.in. prowadzić czat grupowy i videorozmowy, przesyłać pliki, współdzielić ekran czy planować wspólny kalendarz. Alternatywą jest komunikator Google Hangouts z funkcją grupowych połączeń audio i video. Dzielenie się plikami umożliwiają także pozostałe aplikacje od Microsoft czy Google (Microsoft OneDrive lub Google Drive).

Pracuj w standardowych godzinach

Nie zapominaj, że współpracownicy i klienci też mogą chcieć się z Tobą skontaktować, dlatego pracuj w trybie home office w takich godzinach, w których pracujesz na co dzień, będąc w biurze. To nie tylko ułatwi Ci komunikację, ale również zapanujesz nad sytuacją, w której pracujesz poza godzinami pracy.

Utrzymuj kontakt z przełożonym

Regularnie kontaktuj się z przełożonym, informując go o realizowanych zadaniach i ich etapach. Dzięki temu nie tylko lepiej zorganizujesz swoje działania, ale również będziesz miał poczucie klarowności wykonywanej pracy.

Wsparcie techniczne

Pamiętaj, że pracując zdalnie możesz liczyć na pomoc techniczną swojego działu IT. Najpopularniejszym narzędziem jest TeamViewer. Dział odpowiedzialny za kwestie techniczne będzie mógł za jego pomocą połączyć się z Twoim komputerem i rozwiązać zaistniały problem lub zainstalować brakujące oprogramowanie czy wymagane aktualizacje.

Co po koronawirusie?

Mamy nadzieję, że porady dotyczące efektywności pracy zdalnej przydatne okażą się również po zażegnaniu epidemii koronawirusa. Liczymy, że doświadczenie to pozwoli firmom lepiej zrozumieć narzędzia umożliwiające home office i że przedsiębiorcy zauważą plusy wynikające z pracy zdalnej. Tymczasem – sobie i Wam – życzymy sprzyjających warunków do pracy!

 

 

Więcej wpisów

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.