Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Mini Raport: Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.  

Zielone Wyspy

Branże, w których popyt na pracowników jest najwyższy (styczeń-sierpień 2023) i najczęściej szukające kandydatów na kolejne miesiące roku (wrzesień-grudzień 2023)

 

Logistyka, transport, spedycja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: logistyka, transport, spedycja był jednym z wiodących pracodawców wśród przeanalizowanych 26 branż. W tej dziedzinie gospodarki od stycznia do sierpnia poszukiwano i zatrudniono najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Sektor wysoko uplasował się także, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce – pod tym względem zajął 3 miejsce w zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 26 287 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w maju, czerwcu i lipcu.

Logistyka to jedna z branż, którą można zaliczyć do najbardziej odpornych na tąpnięcia. Pracuje w niej prawie 3 mln Polaków i poszukiwani są kolejni, bo wielu przedsiębiorców z tego sektora chce się rozwijać niezależnie od kryzysu i pędzącej inflacji. Co więcej, odnotowuje dynamiczne wzrosty, umacnia swoją rolę w krajowej gospodarce i zwiększa portfolio klientów, co odzwierciedlają również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze, które od początku roku rośnie. Rekrutacje na kolejne miesiące są w toku, a dyrektorzy jednostek przewidują nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, które i tak jest już na wysokim poziomie.

Logistyka w liczbach

37 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 894

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

7 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

260 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-3,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

11,3%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

74,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

8,4%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

3 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Handel

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: handlu detalicznego należał do kluczowych branż z przeanalizowanych 26, które od stycznia do sierpnia 2023 r. zatrudniały najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Handel zajął też wysokie miejsce pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń (dane Element dla Grupy Progres) – 5, 6 lub 7 w zależności od miesiąca. Średnio miesięcznie ukazywało się 18 112 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu.

Rynek pracy w obszarze handlu detalicznego charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem, które widać szczególnie na tle innych branż. W sektorze handlu w Polsce zatrudnionych jest nawet 2 mln osób, a pracownicy handlu detalicznego stanowią jedną z najliczniejszych grup zawodowych w kraju. Branża odczuwa skutki wojny, inflacji oraz spadki wartości koszyka zakupowego klientów, jednak nadal rekrutuje i jest jednym z liderów zleceń na pracę tymczasową.

Handel w liczbach

74,1 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

36 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

242 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-2,9

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10,9%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

75,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6,1%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,6%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

20,8%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia, podobne do zapowiadanych miesiąc wcześniej (GUS)

1 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Sektor produkcyjny stanowił 2 branżę, która od stycznia do sierpnia br. zatrudniała najwięcej pracowników tymczasowych i poszukiwała kolejnych na następne miesiące roku, wyprzedził tym samym 24 inne dziedziny gospodarki (dane Grupy Progres). Produkcja zajęła też wysokie – 4 miejsce, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 22 798 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło dziedzin tj. automotive, food, elektronika i odzież.

 

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Planowane redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w lipcu (GUS)

2 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Czerwone Alerty

 

Budownictwo

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Budownictwo to 9 z branż, która w tym roku zatrudnia pracowników tymczasowych, ale popyt na nich nie charakteryzuje się stabilnym poziomem. Firmy szukają chętnych na etat tymczasowy, jednak dyrektorzy firm budowlanych przewidują ograniczenie kadrowe, zbliżone do prognozowanego w lipcu. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres branża budowlana zajmowała 5 i 6 miejsce (w zależności od miesiąca) pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywały się 20 943 oferty (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i lipcu.

Sytuacja rekrutacyjna w branży budowlanej jest pokłosiem tego, z czym zmagają się przedsiębiorcy działający w tym sektorze. Słaby popyt, wzrost stóp procentowych, mniejsza dostępność nieruchomości, wysokie ceny i rosnące koszty zatrudnienia nie sprzyjają rentowności realizowanych inwestycji. Sprawiają też, że wielu pracodawców, zamiast myśleć o kolejnych projektach i prowadzić procesy rekrutacyjne wstrzymuje je i zastanawia się, jak przy wielu zmiennych dokończyć te rozpoczęte i ograniczyć straty oraz, co zrobić z kadrą, którą już ma na pokładzie.

Budownictwo w liczbach

50,4 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

3 858

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

32 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

127 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-8

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

72,1%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

72,3%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

33,7%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

9 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

HoReCa

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Zawirowania – covid, inflacja, wzrost cen i kosztów prowadzenia biznesu czy spadek liczby klientów – w dużym stopniu wpłynęły na rynek pracy w gastronomii. Stabilności kadrowej w tym sektorze od dawna nie widać i ta sytuacja szybko się nie zmieni. Przez samą pandemię z branży odeszło ponad 200 tys. pracowników, którzy częściowo przekwalifikowali się na stałe, a tylko częściowo wrócili na rynek HoReCa. Niestety atrakcyjnych ofert wciąż brakuje, a przedsiębiorcy z sektora zapowiadają redukcje zatrudnienia, bardziej znaczące od oczekiwanych w lipcu br.

HoReCa jest jedną z branż oferuje najwięcej pracy dorywczej, głównie w sezonie, który pod koniec wakacji dobiega końca i kolejny raz zacznie się zimą. Spadki zapotrzebowania na kandydatów już widać. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres HoReCa zajmowała miejsce w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

HoReCa w liczbach

13 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

9 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

49 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-4,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

12,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

71,5%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

12,5%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

74,9%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

18,6%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

11/13 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Rozwarstwienie rekrutacyjne, które widać między branżami, ale też wewnątrz nich – tak jak np. w produkcji – najkrócej można wytłumaczyć jednym słowem – dywersyfikacja. Firmy, które stawiały na elastyczne rozwiązania i zdywersyfikowały portfel klientów oraz otworzyły się na nowe kierunki biznesowe i pracowników z krajów innych niż Ukraina, są dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji od tych działających bardzo konserwatywnie. Czasy, w których można było działać według utartych schematów i bazować tylko na jednym rozwiązaniu, minęły.

Ofert pracy w produkcji nie brakuje, jednak widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących RTV i AGD, meble oraz chemię. To obszary, które według GUS radzą sobie najsłabiej – chemiczna (-19,6 proc.), drewniana (-11,5 proc.) i meblarska (-11,1 proc.) – a ich kondycję potwierdza też bardzo niskie zapotrzebowanie na pracowników i planowanych rekrutacji.

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Cezary Maciołek
prezes zarządu Grupa Progres

Od 2006 roku jest związany z branżą HR. Prezes Zarządu Grupy Progres, pomysłodawca Kursu na HR. Zaangażowany w kluczowe projekty HR uczestniczy w pracach zespołów wpływających na prawodawstwo w Polsce oraz tworzenie przepisów regulujących działanie rynku pracy. Analizuje tematykę świata rekrutacji i gospodarki. Swoją wiedzą dzieli się podczas konferencji, debat oraz na łamach gazet i w prasie branżowej.

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2023 roku. Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2023 roku. Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2023 roku.

Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania.

Planujesz zatrudnić pracownika z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy? Dowiedz się, kiedy i jak można to zrealizować za pomocą oświadczenia o powierzeniu pracy.

 

Czym jest oświadczenie o powierzeniu pracy?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to mniej skomplikowana alternatywa dla tradycyjnego zezwolenia na pracę, umożliwiająca zatrudnienie pracowników spoza Polski. Jednak nie wszystkich pracowników można zatrudnić na podstawie tej uproszczonej procedury. Ustawodawca przewidział zamknięty katalog państw, których obywatele mogą skorzystać z tej ścieżki zatrudnienia.

 

Kto może być zatrudniony na mocy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i na jaki czas?

Obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Republiki Armenii i Ukrainy mają możliwość podjęcia pracy w Polsce na podstawie oświadczenia, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Po tym okresie mogą kontynuować zatrudnienie pod warunkiem pozyskania kolejnego oświadczenia o powierzeniu pracy.

Zwracamy szczególną uwagę, że obywatele Rosji zostali wyłączeni z procedury uproszczonej. Więc jeśli planujesz zatrudnić albo kontynuować zatrudnienie osoby pochodzącej z Rosji, będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pracę.

 

Kiedy należy wnioskować o oświadczenie?

Konieczne jest posiadanie oświadczenia przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Same złożenie wniosku nie jest wystarczające, a dopiero po wpisaniu oświadczenia do ewidencji oświadczeń możesz zatrudnić pracownika. Zarejestrowanie oświadczenia z wsteczną datą rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca nie jest możliwe.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek o wydanie oświadczenia?

W celu wydania oświadczenia o powierzeniu pracy podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Najłatwiejszym sposobem pozyskania oświadczenia jest złożenie wniosku za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Niemniej jednak wniosek można też złożyć tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty.

 

Jaka jest wysokość opłaty za wpis oświadczenia do ewidencji?

100 zł – opłata skarbowa za złożenie oświadczenia. Wpłatę trzeba dokonać na rachunek bankowy właściwego powiatowego urzędu pracy, w którym składasz oświadczenie.

 

Jaki jest czas oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń?

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) dokładnie przeanalizuje złożone oświadczenie w określonych terminach:

W przypadku spraw niewymagających dodatkowych wyjaśnień, PUP rozpatrzy je w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia pełnego oświadczenia (licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia).

W przypadku spraw, które wymagają dodatkowego postępowania wyjaśniającego, PUP udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia.

Jeśli mamy do czynienia z wyjątkowo skomplikowanymi sprawami, termin rozpatrzenia oświadczenia wynosi 2 miesiące od daty złożenia pełnego oświadczenia.

W każdym przypadku, terminy te są liczone od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację oświadczenia.

 

Ważne!

  • Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.
  • Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

 

Obowiązek informacyjny

Pracodawca musi przekazać pisemne powiadomienie do lokalnego urzędu pracy w ciągu 7 dni od zaplanowanej daty, wskazanej w oświadczeniu, o tym, czy cudzoziemiec rozpoczął pracę czy też nie.

 

Najczęściej popełnianie błędy:

– błędnie uzupełnione dane we wniosku;

– brak wszystkich niezbędnych załączników;

– dołączenie nieważnego oświadczenia o niekaralności;

– niedotrzymanie obowiązków informacyjnych przez pracodawcę;

 

Podsumowanie

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy wiąże się z dużą listą formalności, o których warto pamiętać. Pominięcie któregoś z tych punktów może prowadzić do opóźnienia w procesie zatrudnienia. Oprócz tego,  w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca pracodawca będzie musiał zapłacić wysokie kary.

Jeżeli masz trudności z zatrudnieniem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, zapraszamy do skorzystania z naszej eksperckiej pomocy.

Zgłoś się do nas: kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

Kwestia legalności pobytu obywateli Ukrainy wciąż pozostaje niezmiennie ważnym, a zarazem często problematycznym tematem. Są to kwestie faktyczne polegające na niejasnym statusie pobytowym obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed wybuchem wojny. Obecna sytuacja spowodowała pojawienie się nowego, wcześniej niespotykanego procederu – uzyskiwania wiz przez obywateli Ukrainy pozostających w Polsce za pośrednictwem pełnomocników w polskich placówkach dyplomatycznych.

 

Czy ten proces jest rzeczywiście zgodny z przepisami prawnymi? Czy nadal jest obecny?

 

Proces wydawania wiz w polskich urzędach konsularnych regulowany jest głównie przez dwa akty prawne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz Ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Rozporządzenie UE, znane również jako Wspólnotowy Kodeks Wizowy, stanowi podstawę regulacji dotyczących wydawania wiz w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie spójności i jednolitych przepisów w zakresie procedur wizowych. Z kolei ustawa o Cudzoziemcach pełni rolę aktu uzupełniającego w kwestii polskich wiz krajowych.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, zasadą jest osobiste składanie przez cudzoziemca wniosku o wydanie wizy w urzędzie konsularnym. Od powyższej zasady, w odpowiedzi na negatywne skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono wyjątek – obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii otrzymali prawo składania wniosków o wydanie wiz krajowych do polskich konsulatów drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem pełnomocników. Problem polegał na tym, że dotychczas przepisy nie jednoznacznie określały, czy cudzoziemiec przebywający poza granicami swojego państwa obywatelstwa, szczególnie jeżeli przebywa w Polsce, może skorzystać z tego wyjątku.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w końcu sierpnia bieżącego roku na oficjalnej stronie rządowej i jest jednoznaczna – złożenie wniosku wizowego za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie, w przypadku, gdy wnioskodawca przebywa poza granicami państwa, w którym znajduje się właściwy konsulat, skutkuje nierozpatrzeniem wniosku wizowego. W praktyce oznacza to, że jeśli wniosek o wydanie wizy zostanie złożony w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie przez osobę, która nie przebywa na terytorium Ukrainy, wniosek ten nie zostanie rozpatrzony i zostanie odesłany do nadawcy.

Osoby przebywające w Polsce, które z różnych powodów chcą kontynuować swój pobyt bez opuszczania terytorium Polski, mogą skorzystać z możliwości legalizacji swojego pobytu poprzez złożenie wniosku o pobyt czasowy. Jeżeli cudzoziemiec napotka trudności z przedłużeniem swojego pobytu w Polsce, może zgłosić się do naszych ekspertów, którzy w jego imieniu załatwią wszelkie niezbędne formalności.

Szczegóły oferty można znaleźć pod następującym adresem: https://legalnodopolshi.com/

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.