Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

4 września 2023

Kwestia legalności pobytu obywateli Ukrainy wciąż pozostaje niezmiennie ważnym, a zarazem często problematycznym tematem. Są to kwestie faktyczne polegające na niejasnym statusie pobytowym obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed wybuchem wojny. Obecna sytuacja spowodowała pojawienie się nowego, wcześniej niespotykanego procederu – uzyskiwania wiz przez obywateli Ukrainy pozostających w Polsce za pośrednictwem pełnomocników w polskich placówkach dyplomatycznych.

 

Czy ten proces jest rzeczywiście zgodny z przepisami prawnymi? Czy nadal jest obecny?

 

Proces wydawania wiz w polskich urzędach konsularnych regulowany jest głównie przez dwa akty prawne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz Ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Rozporządzenie UE, znane również jako Wspólnotowy Kodeks Wizowy, stanowi podstawę regulacji dotyczących wydawania wiz w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie spójności i jednolitych przepisów w zakresie procedur wizowych. Z kolei ustawa o Cudzoziemcach pełni rolę aktu uzupełniającego w kwestii polskich wiz krajowych.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, zasadą jest osobiste składanie przez cudzoziemca wniosku o wydanie wizy w urzędzie konsularnym. Od powyższej zasady, w odpowiedzi na negatywne skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono wyjątek – obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii otrzymali prawo składania wniosków o wydanie wiz krajowych do polskich konsulatów drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem pełnomocników. Problem polegał na tym, że dotychczas przepisy nie jednoznacznie określały, czy cudzoziemiec przebywający poza granicami swojego państwa obywatelstwa, szczególnie jeżeli przebywa w Polsce, może skorzystać z tego wyjątku.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w końcu sierpnia bieżącego roku na oficjalnej stronie rządowej i jest jednoznaczna – złożenie wniosku wizowego za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie, w przypadku, gdy wnioskodawca przebywa poza granicami państwa, w którym znajduje się właściwy konsulat, skutkuje nierozpatrzeniem wniosku wizowego. W praktyce oznacza to, że jeśli wniosek o wydanie wizy zostanie złożony w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie przez osobę, która nie przebywa na terytorium Ukrainy, wniosek ten nie zostanie rozpatrzony i zostanie odesłany do nadawcy.

Osoby przebywające w Polsce, które z różnych powodów chcą kontynuować swój pobyt bez opuszczania terytorium Polski, mogą skorzystać z możliwości legalizacji swojego pobytu poprzez złożenie wniosku o pobyt czasowy. Jeżeli cudzoziemiec napotka trudności z przedłużeniem swojego pobytu w Polsce, może zgłosić się do naszych ekspertów, którzy w jego imieniu załatwią wszelkie niezbędne formalności.

Szczegóły oferty można znaleźć pod następującym adresem: https://legalnodopolshi.com/

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?
Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi? Urlop wychowawczy może być kluczem do tej równowagi umożliwiając rodzicom lub opiekunom spędzenie cennego czasu z dzieckiem bez obaw o karierę zawodową. Ale jak długo trwa i komu przysługuje? Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z urlopem wychowawczym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;