Mini Raport: Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.  

12 września 2023

Zielone Wyspy

Branże, w których popyt na pracowników jest najwyższy (styczeń-sierpień 2023) i najczęściej szukające kandydatów na kolejne miesiące roku (wrzesień-grudzień 2023)

 

Logistyka, transport, spedycja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: logistyka, transport, spedycja był jednym z wiodących pracodawców wśród przeanalizowanych 26 branż. W tej dziedzinie gospodarki od stycznia do sierpnia poszukiwano i zatrudniono najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Sektor wysoko uplasował się także, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce – pod tym względem zajął 3 miejsce w zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 26 287 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w maju, czerwcu i lipcu.

Logistyka to jedna z branż, którą można zaliczyć do najbardziej odpornych na tąpnięcia. Pracuje w niej prawie 3 mln Polaków i poszukiwani są kolejni, bo wielu przedsiębiorców z tego sektora chce się rozwijać niezależnie od kryzysu i pędzącej inflacji. Co więcej, odnotowuje dynamiczne wzrosty, umacnia swoją rolę w krajowej gospodarce i zwiększa portfolio klientów, co odzwierciedlają również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze, które od początku roku rośnie. Rekrutacje na kolejne miesiące są w toku, a dyrektorzy jednostek przewidują nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, które i tak jest już na wysokim poziomie.

Logistyka w liczbach

37 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 894

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

7 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

260 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-3,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

11,3%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

74,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

8,4%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

3 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Handel

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: handlu detalicznego należał do kluczowych branż z przeanalizowanych 26, które od stycznia do sierpnia 2023 r. zatrudniały najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Handel zajął też wysokie miejsce pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń (dane Element dla Grupy Progres) – 5, 6 lub 7 w zależności od miesiąca. Średnio miesięcznie ukazywało się 18 112 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu.

Rynek pracy w obszarze handlu detalicznego charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem, które widać szczególnie na tle innych branż. W sektorze handlu w Polsce zatrudnionych jest nawet 2 mln osób, a pracownicy handlu detalicznego stanowią jedną z najliczniejszych grup zawodowych w kraju. Branża odczuwa skutki wojny, inflacji oraz spadki wartości koszyka zakupowego klientów, jednak nadal rekrutuje i jest jednym z liderów zleceń na pracę tymczasową.

Handel w liczbach

74,1 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

36 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

242 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-2,9

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10,9%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

75,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6,1%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,6%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

20,8%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia, podobne do zapowiadanych miesiąc wcześniej (GUS)

1 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Sektor produkcyjny stanowił 2 branżę, która od stycznia do sierpnia br. zatrudniała najwięcej pracowników tymczasowych i poszukiwała kolejnych na następne miesiące roku, wyprzedził tym samym 24 inne dziedziny gospodarki (dane Grupy Progres). Produkcja zajęła też wysokie – 4 miejsce, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 22 798 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło dziedzin tj. automotive, food, elektronika i odzież.

 

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Planowane redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w lipcu (GUS)

2 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Czerwone Alerty

 

Budownictwo

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Budownictwo to 9 z branż, która w tym roku zatrudnia pracowników tymczasowych, ale popyt na nich nie charakteryzuje się stabilnym poziomem. Firmy szukają chętnych na etat tymczasowy, jednak dyrektorzy firm budowlanych przewidują ograniczenie kadrowe, zbliżone do prognozowanego w lipcu. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres branża budowlana zajmowała 5 i 6 miejsce (w zależności od miesiąca) pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywały się 20 943 oferty (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i lipcu.

Sytuacja rekrutacyjna w branży budowlanej jest pokłosiem tego, z czym zmagają się przedsiębiorcy działający w tym sektorze. Słaby popyt, wzrost stóp procentowych, mniejsza dostępność nieruchomości, wysokie ceny i rosnące koszty zatrudnienia nie sprzyjają rentowności realizowanych inwestycji. Sprawiają też, że wielu pracodawców, zamiast myśleć o kolejnych projektach i prowadzić procesy rekrutacyjne wstrzymuje je i zastanawia się, jak przy wielu zmiennych dokończyć te rozpoczęte i ograniczyć straty oraz, co zrobić z kadrą, którą już ma na pokładzie.

Budownictwo w liczbach

50,4 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

3 858

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

32 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

127 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-8

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

72,1%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

72,3%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

33,7%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

9 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

HoReCa

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Zawirowania – covid, inflacja, wzrost cen i kosztów prowadzenia biznesu czy spadek liczby klientów – w dużym stopniu wpłynęły na rynek pracy w gastronomii. Stabilności kadrowej w tym sektorze od dawna nie widać i ta sytuacja szybko się nie zmieni. Przez samą pandemię z branży odeszło ponad 200 tys. pracowników, którzy częściowo przekwalifikowali się na stałe, a tylko częściowo wrócili na rynek HoReCa. Niestety atrakcyjnych ofert wciąż brakuje, a przedsiębiorcy z sektora zapowiadają redukcje zatrudnienia, bardziej znaczące od oczekiwanych w lipcu br.

HoReCa jest jedną z branż oferuje najwięcej pracy dorywczej, głównie w sezonie, który pod koniec wakacji dobiega końca i kolejny raz zacznie się zimą. Spadki zapotrzebowania na kandydatów już widać. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres HoReCa zajmowała miejsce w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

HoReCa w liczbach

13 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

9 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

49 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-4,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

12,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

71,5%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

12,5%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

74,9%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

18,6%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

11/13 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Rozwarstwienie rekrutacyjne, które widać między branżami, ale też wewnątrz nich – tak jak np. w produkcji – najkrócej można wytłumaczyć jednym słowem – dywersyfikacja. Firmy, które stawiały na elastyczne rozwiązania i zdywersyfikowały portfel klientów oraz otworzyły się na nowe kierunki biznesowe i pracowników z krajów innych niż Ukraina, są dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji od tych działających bardzo konserwatywnie. Czasy, w których można było działać według utartych schematów i bazować tylko na jednym rozwiązaniu, minęły.

Ofert pracy w produkcji nie brakuje, jednak widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących RTV i AGD, meble oraz chemię. To obszary, które według GUS radzą sobie najsłabiej – chemiczna (-19,6 proc.), drewniana (-11,5 proc.) i meblarska (-11,1 proc.) – a ich kondycję potwierdza też bardzo niskie zapotrzebowanie na pracowników i planowanych rekrutacji.

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Cezary Maciołek
prezes zarządu Grupa Progres

Od 2006 roku jest związany z branżą HR. Prezes Zarządu Grupy Progres, pomysłodawca Kursu na HR. Zaangażowany w kluczowe projekty HR uczestniczy w pracach zespołów wpływających na prawodawstwo w Polsce oraz tworzenie przepisów regulujących działanie rynku pracy. Analizuje tematykę świata rekrutacji i gospodarki. Swoją wiedzą dzieli się podczas konferencji, debat oraz na łamach gazet i w prasie branżowej.

Więcej wpisów

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?
Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi? Urlop wychowawczy może być kluczem do tej równowagi umożliwiając rodzicom lub opiekunom spędzenie cennego czasu z dzieckiem bez obaw o karierę zawodową. Ale jak długo trwa i komu przysługuje? Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z urlopem wychowawczym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;