Mini Raport: Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.  

12 września 2023

Zielone Wyspy

Branże, w których popyt na pracowników jest najwyższy (styczeń-sierpień 2023) i najczęściej szukające kandydatów na kolejne miesiące roku (wrzesień-grudzień 2023)

 

Logistyka, transport, spedycja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: logistyka, transport, spedycja był jednym z wiodących pracodawców wśród przeanalizowanych 26 branż. W tej dziedzinie gospodarki od stycznia do sierpnia poszukiwano i zatrudniono najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Sektor wysoko uplasował się także, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce – pod tym względem zajął 3 miejsce w zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 26 287 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w maju, czerwcu i lipcu.

Logistyka to jedna z branż, którą można zaliczyć do najbardziej odpornych na tąpnięcia. Pracuje w niej prawie 3 mln Polaków i poszukiwani są kolejni, bo wielu przedsiębiorców z tego sektora chce się rozwijać niezależnie od kryzysu i pędzącej inflacji. Co więcej, odnotowuje dynamiczne wzrosty, umacnia swoją rolę w krajowej gospodarce i zwiększa portfolio klientów, co odzwierciedlają również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze, które od początku roku rośnie. Rekrutacje na kolejne miesiące są w toku, a dyrektorzy jednostek przewidują nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, które i tak jest już na wysokim poziomie.

Logistyka w liczbach

37 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 894

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

7 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

260 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-3,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

11,3%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

74,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

8,4%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

3 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Handel

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: handlu detalicznego należał do kluczowych branż z przeanalizowanych 26, które od stycznia do sierpnia 2023 r. zatrudniały najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Handel zajął też wysokie miejsce pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń (dane Element dla Grupy Progres) – 5, 6 lub 7 w zależności od miesiąca. Średnio miesięcznie ukazywało się 18 112 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu.

Rynek pracy w obszarze handlu detalicznego charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem, które widać szczególnie na tle innych branż. W sektorze handlu w Polsce zatrudnionych jest nawet 2 mln osób, a pracownicy handlu detalicznego stanowią jedną z najliczniejszych grup zawodowych w kraju. Branża odczuwa skutki wojny, inflacji oraz spadki wartości koszyka zakupowego klientów, jednak nadal rekrutuje i jest jednym z liderów zleceń na pracę tymczasową.

Handel w liczbach

74,1 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

36 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

242 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-2,9

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10,9%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

75,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6,1%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,6%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

20,8%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia, podobne do zapowiadanych miesiąc wcześniej (GUS)

1 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Sektor produkcyjny stanowił 2 branżę, która od stycznia do sierpnia br. zatrudniała najwięcej pracowników tymczasowych i poszukiwała kolejnych na następne miesiące roku, wyprzedził tym samym 24 inne dziedziny gospodarki (dane Grupy Progres). Produkcja zajęła też wysokie – 4 miejsce, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 22 798 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło dziedzin tj. automotive, food, elektronika i odzież.

 

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Planowane redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w lipcu (GUS)

2 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Czerwone Alerty

 

Budownictwo

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Budownictwo to 9 z branż, która w tym roku zatrudnia pracowników tymczasowych, ale popyt na nich nie charakteryzuje się stabilnym poziomem. Firmy szukają chętnych na etat tymczasowy, jednak dyrektorzy firm budowlanych przewidują ograniczenie kadrowe, zbliżone do prognozowanego w lipcu. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres branża budowlana zajmowała 5 i 6 miejsce (w zależności od miesiąca) pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywały się 20 943 oferty (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i lipcu.

Sytuacja rekrutacyjna w branży budowlanej jest pokłosiem tego, z czym zmagają się przedsiębiorcy działający w tym sektorze. Słaby popyt, wzrost stóp procentowych, mniejsza dostępność nieruchomości, wysokie ceny i rosnące koszty zatrudnienia nie sprzyjają rentowności realizowanych inwestycji. Sprawiają też, że wielu pracodawców, zamiast myśleć o kolejnych projektach i prowadzić procesy rekrutacyjne wstrzymuje je i zastanawia się, jak przy wielu zmiennych dokończyć te rozpoczęte i ograniczyć straty oraz, co zrobić z kadrą, którą już ma na pokładzie.

Budownictwo w liczbach

50,4 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

3 858

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

32 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

127 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-8

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

72,1%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

72,3%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

33,7%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

9 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

HoReCa

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Zawirowania – covid, inflacja, wzrost cen i kosztów prowadzenia biznesu czy spadek liczby klientów – w dużym stopniu wpłynęły na rynek pracy w gastronomii. Stabilności kadrowej w tym sektorze od dawna nie widać i ta sytuacja szybko się nie zmieni. Przez samą pandemię z branży odeszło ponad 200 tys. pracowników, którzy częściowo przekwalifikowali się na stałe, a tylko częściowo wrócili na rynek HoReCa. Niestety atrakcyjnych ofert wciąż brakuje, a przedsiębiorcy z sektora zapowiadają redukcje zatrudnienia, bardziej znaczące od oczekiwanych w lipcu br.

HoReCa jest jedną z branż oferuje najwięcej pracy dorywczej, głównie w sezonie, który pod koniec wakacji dobiega końca i kolejny raz zacznie się zimą. Spadki zapotrzebowania na kandydatów już widać. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres HoReCa zajmowała miejsce w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

HoReCa w liczbach

13 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

9 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

49 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-4,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

12,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

71,5%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

12,5%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

74,9%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

18,6%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

11/13 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Rozwarstwienie rekrutacyjne, które widać między branżami, ale też wewnątrz nich – tak jak np. w produkcji – najkrócej można wytłumaczyć jednym słowem – dywersyfikacja. Firmy, które stawiały na elastyczne rozwiązania i zdywersyfikowały portfel klientów oraz otworzyły się na nowe kierunki biznesowe i pracowników z krajów innych niż Ukraina, są dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji od tych działających bardzo konserwatywnie. Czasy, w których można było działać według utartych schematów i bazować tylko na jednym rozwiązaniu, minęły.

Ofert pracy w produkcji nie brakuje, jednak widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących RTV i AGD, meble oraz chemię. To obszary, które według GUS radzą sobie najsłabiej – chemiczna (-19,6 proc.), drewniana (-11,5 proc.) i meblarska (-11,1 proc.) – a ich kondycję potwierdza też bardzo niskie zapotrzebowanie na pracowników i planowanych rekrutacji.

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Cezary Maciołek
prezes zarządu Grupa Progres

Od 2006 roku jest związany z branżą HR. Prezes Zarządu Grupy Progres, pomysłodawca Kursu na HR. Zaangażowany w kluczowe projekty HR uczestniczy w pracach zespołów wpływających na prawodawstwo w Polsce oraz tworzenie przepisów regulujących działanie rynku pracy. Analizuje tematykę świata rekrutacji i gospodarki. Swoją wiedzą dzieli się podczas konferencji, debat oraz na łamach gazet i w prasie branżowej.

Więcej wpisów

Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?
Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy IT jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, wyjątkowe portfolio programisty może być kluczem do sukcesu zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców poszukujących talentów. Aby stworzyć portfolio, które przyciągnie uwagę pracodawcy, warto potraktować je jako coś więcej niż tylko zbiór projektów. W końcu to Twoja historia, Twoje umiejętności i pasja do kodowania — wszystko zamknięte w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Modernizacja procesów czy to krok do przodu? Nadchodzą ważne zmiany w prawie imigracyjnym w Polsce
Modernizacja procesów czy to krok do przodu? Nadchodzą ważne zmiany w prawie imigracyjnym w Polsce

Polska przygotowuje się do istotnych zmian w swoim prawie imigracyjnym, mających na celu usprawnienie procesu legalizacji pobytu dla cudzoziemców.
Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach przynosi szereg innowacyjnych rozwiązań, których celem jest dostosowanie się do nowych standardów unijnych oraz poprawa efektywności administracyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;