Praca tymczasowa — co znaczy? Czy warto skorzystać?

Praca tymczasowa — co znaczy? Czy warto skorzystać?

Praca tymczasowa — co znaczy?
Czy warto skorzystać?

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy tymczasowej, ale jesteś pełen obaw? Wydaje Ci się, że umowa, którą podpiszesz, nie zagwarantuje Ci podstawowych praw? Czy będziesz mógł skorzystać z urlopu? Czy czas pracy tymczasowej będzie brany pod uwagę podczas wyliczania emerytury? Praca tymczasowa może budzić wątpliwości, dlatego dzisiaj postanowiliśmy je rozwiać. Przekonaj się, że podejmując pracę na czas określony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, możesz sporo zyskać. A my chętnie ci w tym pomożemy!

 

Praca tymczasowa a ustawa

Zacznijmy od krótkiej definicji pracy tymczasowej. Mogłoby się wydawać, że nie można opacznie zrozumieć tego typu pracy. Tymczasem dużo słyszy się o tym, że praca tymczasowa jest uważana za taką, którą wykonuje się poza granicami kraju. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika określonych zadań przez czas nie dłuższy niż wskazany w ustawie. I tu pojawiają się dwa słowa klucze: pracodawca użytkownik i okres pracy określony w ustawie. Jak więc je rozumieć?

Kim jest pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik to podmiot, na którego rzecz pracownik tymczasowy wykonuje daną pracę. Nie jest bezpośrednim zatrudniającym. To agencja pracy tymczasowej kieruje do niego pracownika, któremu ten wyznacza zadania i kontroluje ich wykonanie.

Rola agencji pracy w zatrudnieniu pracownika tymczasowego

W przypadku pracy tymczasowej występują trzy podmioty w relacji pracownik — pracodawca: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej. To z tą instytucją pracownik tymczasowy zawiera umowę o pracę na czas określony (lub umowę cywilnoprawną), a nie, jak mogłoby się wydawać, z pracodawcą użytkownikiem.

 

Jak długo pracownik może wykonywać pracę tymczasową?

Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż łącznie 18 miesięcy w okresie 3 kolejnych lat.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę tymczasową — czy to możliwe?

Umowa o pracę tymczasową rozwiązuje się wraz z terminem wskazanym na dokumencie. Oczywiście w przypadku pracy tymczasowej istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron. Można to zrobić z trzydniowym wypowiedzeniem (w przypadku, gdy została zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie) lub z jednotygodniowym wypowiedzeniem, kiedy została podpisana na dłużej niż 2 tygodnie.

 

Jakie prace może wykonywać pracownik tymczasowy, a jakie są niedopuszczalne?

Zgodnie z prawem pracownik tymczasowy może wykonywać zadania:

 • mające charakter sezonowy, okresowy lub doraźny (wynikające z zapotrzebowania na pracę),
 • których pracownicy zatrudniani bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika nie mogą wykonać w terminie,
 • należące do nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika (tzw. praca na zastępstwo).

Pracownikowi tymczasowemu nie można natomiast powierzyć niektórych zadań. Zalicza się do nich pracę:

 • szczególnie niebezpieczną,
 • wykonywaną na co dzień przez pracownika, który w danym czasie uczestniczy w strajku,
 • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik,
 • wymagającą uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

 

Praca tymczasowa a staż pracy

Jeżeli pracownik tymczasowy był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, świadectwa od agencji pracy tymczasowej powinny być zawsze uwzględniane przy wyliczaniu stażu pracy.

 

Czy będąc w ciąży, można wykonywać pracę tymczasową?

Kobieta w ciąży może wykonywać pracę tymczasową, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak ze względu na stan, w jakim się znajduje, należy pamiętać o tym, aby:

 • nie wykonywała pracy stojącej w ciągu dnia dłużej niż 3 godziny,
 • nie dźwigała ciężkich przedmiotów,
 • nie pracowała w porze nocnej, czyli ośmiu godzinach, mieszczących się w przedziale od 21:00 do 7:00,
 • jej łączny czas pracy w ciągu dnia nie przekraczał 8 godzin, co wiąże się z niewykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych,
 • nie brała udziału w podróżach służbowych.

Ciąża a praca tymczasowa i Kodeks pracy

Niezależnie od tego, czy pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy na umowę o pracę tymczasową — ciąża w żadnym wypadku nie może powodować ograniczeń w prawach pracownika. Dlatego przepisy regulują prawa ciężarnych pracownic tymczasowych. Od pierwszego dnia ciąży przysługują im prawa określone w Kodeksie pracy. Są to m.in. ograniczenia w wykonywaniu pracy, o których wspomnieliśmy w akapicie powyżej. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu. W przypadku pracowników tymczasowych umowa przedłużana jest jedynie pracownicom mającym łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę. W związku z tym pracownica będzie upoważniona do otrzymywania zasiłku, wypłacanego przez ZUS od dnia narodzin dziecka. Przy czym należy pamiętać, że planowany termin rozwiązania umowy musi przypadać po 12 tygodniu ciąży.

 

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy

Obawiasz się, że będąc zatrudnionym jako pracownik tymczasowy, nie będziesz miał prawa do urlopu wypoczynkowego? Możesz odetchnąć z ulgą. Umowa o pracę tymczasową zapewnia pracownikom prawo do urlopu. Pracownikowi tymczasowemu przysługują 2 dni urlopu za każdy miesiąc wykonywania pracy u danego pracodawcy użytkownika. Należy mu się także ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Co więcej, pracownik tymczasowy może skorzystać z urlopu okolicznościowego oraz urlopu na żądanie, który przysługuje w przypadku pracy tymczasowej wykonywanej na okres min. 6 miesięcy.

 

Skorzystaj z ofert pracy Grupy Progres

 

Więcej wpisów

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

Rynek pracy w II kwartale 2022 roku — podsumowanie

Rynek pracy w II kwartale 2022 roku — podsumowanie

Rynek pracy w II kwartale 2022 roku — podsumowanie

Kolejny kwartał roku za nami, więc pora na krótkie podsumowanie. Czego nowego dowiedzieliśmy się o kierunku, w jakim zmierza gospodarka? Jakie zmiany przyniesie to na rynku pracy? Czy jest się czego obawiać? A może wręcz przeciwnie — czeka nas wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników? Zapraszamy na HR-owe podsumowanie II kwartału 2022 roku.

Inflacja i wzrost cen a poziom płac w Polsce

Jak pokazały minione miesiące, wciąż rosnąca inflacja, a wraz z nią koszt życia, nieuchronnie wiąże się z oczekiwaniami pracowników względem wyższych pensji. Jeszcze do niedawna wskutek pandemii koronawirusa, jedną z największych potrzeb pracowników była elastyczność — praca zdalna lub hybrydowa. Dzisiaj obecna sytuacja gospodarcza zweryfikowała priorytety. Warto podkreślić, że w związku z inflacją, podwyższenie płac wcale nie oznacza, że będziemy zarabiać więcej. Eksperci są zgodni — po podwyżkach, za nową pensję będziemy mogli kupić tyle samo, co przed zmianą wynagrodzenia i wzrostem inflacji.

Zmiana pracy w dobie kryzysu

Wraz z oczekiwaniami wyższych płac zauważalny jest inny, równie ważny trend. Pracownicy, którzy nie otrzymują obietnic wzrostu wynagrodzeń, są skłonni zmienić pracodawcę. Oferty pracy są atrakcyjne, a firmy z brakami kadrowymi prześcigają się w propozycjach, które mają przyciągnąć wykwalifikowanych specjalistów. W związku z tym, częściej niż kiedykolwiek, może powstawać kompresja płac, która oznacza, że nowy pracownik otrzymuje wyższą pensję niż już zatrudniony. To kolejne wyzwanie dla kadry menadżerskiej i właścicieli biznesów.

Większe koszty produkcji wyzwaniem dla przedsiębiorców

Jednym z ważniejszych czynników, kształtujących sytuację na rynku pracy w II kwartale 2022 roku jest niewątpliwie wojna na Ukrainie, która wiąże się ze wzrostem cen energii i żywności w całej Europie. Przedsiębiorcy są zmuszeni do szukania oszczędności i rozwiązań, które pozwolą zachować ciągłość produkcji, a co za tym idzie działalności firmy. Pod tym względem zmianom może ulegać np. poziom zatrudnienia, który w obecnej sytuacji widma kryzysu musi być dostosowany do potrzeb rynkowych i możliwości przedsiębiorstwa, choć przewidywania na II kwartał roku 2022 wskazywały zupełnie odwrotny trend.

Branża spożywcza w Polsce — wzrost zapotrzebowania na pracowników

Jak wiesz z naszego artykułu Wzrost branży spożywczej w Polsce, na skutek powstania Krajowej Grupy Spożywczej S.A. prognozuje się wzrost tej gałęzi gospodarki. Polska ma przejąć rolę jednego z kluczowych producentów żywności dla Europy. Dzięki wsparciu rządowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego Polski, pracownicy sektora spożywczego będą w najbliższym czasie jednymi z najchętniej pozyskiwanych.

Emigranci z Ukrainy pracujący w Polsce

Kiedy na początku wojny wydawało się, że polski rynek pracy zaleje fala pracowników z Ukrainy, napawało to optymizmem. Okazało się, że o ile faktycznie, do Polski przybyło kilkaset tysięcy  aktywnych zawodowo kobiet z Ukrainy, o tyle wielu mężczyzn, którzy od lat pracowali w Polsce, powróciło do swojego kraju bronić ojczyzny. Takie ruchy dały nie do końca pozytywny bilans. Na miejsce wykwalifikowanych pracowników (głównie z branży produkcyjnej i transportowej) pojawiło się sporo kobiet, których potencjał, nierzadko ze względu np. na wyższe kompetencje, niż wymagane przez pracodawców nie może być w pełni wykorzystany. Potrzeba pracowników, którzy zastąpią lukę powstałą głównie w branży produkcyjnej, a większość kobiet z Ukrainy, przebywających obecnie w Polsce, ma wykształcenie wyższe.

Więcej wpisów

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

 

Co to jest doradztwo personalne?

 

Definicji doradztwa personalnego jest tak naprawdę tyle, ile firm świadczy takie usługi. Wynika to z szerokiego zakresu działań, którym może zajmować się doradztwo personalne. Aby łatwiej zrozumieć ich specyfikę i móc je dopasować do aktualnych potrzeb firmy, przygotowaliśmy proste wytłumaczenie tego, czym zajmują się doradcy personalni. Najprościej ujmując, doradztwo personalne to działania, wspierające firmę w zarządzaniu zasobami ludzkimi, głównie poprzez wsparcie rekrutacji, ale też analizę sytuacji w przedsiębiorstwie, wprowadzanie optymalnych rozwiązań i szkolenia. Dzięki temu, specjaliści od doradztwa personalnego wpływają na lepsze funkcjonowanie firmy i zwiększanie kompetencji pracowników, w szczególności liderów oraz managerów.

 

Czym charakteryzuje się doradztwo personalne w Grupie Progres?

 

Doradztwo personalne w Grupie Progres to szereg działań, mających na celu wsparcie działów HR i osób zarządzających przedsiębiorstwami w obszarach takich jak:

 • zarządzanie ludźmi,
 • budowanie motywacyjnego środowiska pracy,
 • komunikacja,
 • podnoszenie zaangażowania i rozwijanie kompetencji podopiecznych,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • rekrutacja i selekcja czy
 •  

 

Doradztwo personalne najczęściej kojarzy się z coachingiem i wspieraniem jednostek w osiąganiu zawodowych sukcesów. Stąd też bogata oferta szkoleniowa Grupy Progres skierowana do firm, w której znajdziemy m.in.: szkolenia otwarte dla liderów i managerów oraz zamknięte o szerokim zakresie tematycznym, jak np. optymalizacja procesów komunikacji, przegląd i optymalizacja struktury, projektowanie i wdrażanie polityki personalnej wspierającej realizację celów biznesowych organizacji.

 

Doradztwo personalne — korzyści

 

Wśród wielu korzyści idących w parze z doradztwem personalnym, jedną z najważniejszych jest niewątpliwie polepszenie systemu zarządzania ludźmi w firmie, a co za tym idzie optymalizacja innych procesów i zwiększenie wydajności pracy. Warto wspomnieć także o innych pozytywnych zmianach, jakie niesie ze sobą doradztwo personalne, czyli m.in.:

 • optymalizacja procesu rekrutacyjnego i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu na poszczególnych etapach,
 • odpowiednie rozwijanie kompetencji pracowników i dobre kierowanie ich ścieżką kariery, co przyczynia się do lepszych wyników przedsiębiorstwa,
 • oszczędność czasu i finansów np. podczas poszukiwania najlepszych kandydatów do pracy lub rozwiązań motywowania pracowników,
 • korzystanie z know-how agencji rekrutacyjnej, jej doświadczenia i profesjonalizmu,
 • dobre zarządzanie czasem swoim i podwładnych.

Kto może skorzystać z doradztwa personalnego?

W zależności od rodzaju doradztwa personalnego, z usługi mogą skorzystać:

 • działy HR,
 • osoby na stanowiskach kierowniczych,
 • zarządzający firmami,
 • liderzy,
 • osoby prywatne, poszukujące własnej drogi zawodowej (w przypadku indywidualnego doradztwa personalnego, którym najczęściej zajmują się coachowie kariery).

 

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu swoim zespołem? Zastanawiasz się, jak rozwinąć skrzydła swoich podopiecznych, by zyskać nie tylko ich zaangażowanie, ale i widoczne efekty w wynikach finansowych firmy? Skontaktuj się z nami! Sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć i wspólnie osiągnąć wyznaczone cele.

Więcej wpisów

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

Pokolenia na rynku pracy – jakie są ich oczekiwania wobec pracodawcy?

Pokolenia na rynku pracy – jakie są ich oczekiwania wobec pracodawcy?

Pokolenia na rynku pracy – jakie są ich oczekiwania wobec pracodawcy?

Na współczesnym, pełnym dynamiki rynku pracy, możemy zaobserwować aż 4 pokolenia, które cechują różne oczekiwania pracodawców. Baby boomers, pokolenie X, milenialsi i pokolenie Z – każda z tych jakże różnych generacji wnosi swoje unikalne perspektywy i priorytety.

Aby pracodawcy mogli przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty, muszą dostosować swoje strategie rekrutacyjne do poszczególnych generacji.  Dziś przyjrzymy się bliżej oczekiwaniom poszczególnych grup wiekowych i wartościom, które są dla nich najważniejsze w kontekście relacji pracownik-pracodawca. Odkryjmy, czego oczekują od swojego pracodawcy baby boomersi, pokolenie X, milenialsi i pokolenie Z oraz jak wpływa to na dzisiejszy rynek pracy.

 

Pokolenia na rynku pracy – jakie wartości i oczekiwania wyróżniają poszczególne grupy?

Każde pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, wnosi ze sobą swoje unikalne wartości i oczekiwania. Różnice między nimi są wynikiem rozbieżności kulturowych, społecznych i technologicznych, które kształtowały ich doświadczenia życiowe. Pracodawcy muszą zdawać sobie z nich sprawę i dostosowywać swoje strategie rekrutacyjne oraz zarządzanie personelem, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników w swoich organizacjach.

Ważne jest również zrozumienie, że wartości i oczekiwania poszczególnych pokoleń nie są czymś stałym i niezmiennym. Wraz z upływem czasu ich priorytety mogą się zmieniać. Na przykład, milenialsi, którzy są już obecni na rynku pracy od pewnego czasu, zaczynają stopniowo przejmować role zarządzające. Dlatego też ich oczekiwania mogą się bardziej zbliżać do wartości pokolenia X. Wprowadzenie nowych technologii i zmian w dynamice rynku pracy również wpływa na ewolucję oczekiwań różnych grup wiekowych.

Skutecznie zarządzanie wieloma pokoleniami w miejscu pracy,  wymaga od pracodawców elastyczności i otwartości na zmiany. Ważne jest więc stworzenie środowiska, w którym każda generacja będzie czuć się zrozumiana i szanowana. Może być to dostosowanie programów rozwojowych do indywidualnych potrzeb, zapewnienie różnych ścieżek kariery i możliwości rozwoju, a także promowanie dialogu i wymiany wiedzy między różnymi pokoleniami. W ten sposób organizacja stanie się miejscem, w którym każdy pracownik może rozwijać się i osiągać sukcesy, niezależnie od swojego wieku.

Współpraca międzypokoleniowa niesie ze sobą liczne korzyści dla pracodawcy. Dzięki różnorodności perspektyw, umiejętności i doświadczeń, organizacja może wykorzystać bogactwo wiedzy i twórczych rozwiązań. Wzajemne mentorowanie i międzypokoleniowa wymiana wiedzy i doświadczenia przyczynia się także do budowania silnych relacji, zwiększa zaangażowanie pracowników i tworzy pozytywną atmosferę w miejscu pracy.

 

Oczekiwania młodszych pokoleń wobec pracodawcy – jakie są ich priorytety?

 

Młodsze pokolenia, takie jak pokolenie Z i milenialsi, mają różne oczekiwania i priorytety wobec pracodawców. Dla Zetek (osoby urodzone po 1996 i do roku 2010) ważne jest elastyczne podejście do pracy i angażowanie się w sprawy społeczne. Stawiają na możliwość pracy zdalnej, elastyczny harmonogram pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.  Chcą być częścią organizacji angażującej się w sprawy społeczne, dbającej o zrównoważony rozwój i ekologię.

Milenialsi (osoby urodzone między rokiem 1980 a 1996) natomiast stawiają na rozwój osobisty, misję organizacji oraz relacje nawiązywane w miejscu pracy. Oczekują od swoich pracodawców nie tylko możliwości awansu i rozwoju kariery, ale także programów rozwojowych i mentoringowych. Dla milenialsów praca nie jest tylko źródłem dochodów- to także szansa na samodoskonalenie się i rozwijanie swoich pasji.

Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć i zatrzymać młodszych pracowników, powinni uwzględnić te oczekiwania i dostosować swoje strategie rekrutacyjne oraz politykę personalną. Atrakcyjne oferty pracy, wspieranie rozwoju osobistego i dbanie o tzw. „work life balance” są kluczowe w zdobywaniu i zatrzymywaniu młodszych talentów w organizacji.

 

Oczekiwania starszych pokoleń wobec pracodawcy – jakie wartości cenią sobie najbardziej?

 

Starsze generacje, takie jak pokolenie X oraz baby boomers mają zupełnie inne oczekiwania i wartości wobec pracodawców. Przedstawiciele tych generacji dorastali w czasach innych realiów społecznych i technologicznych, dlatego ich priorytety w miejscu pracy różnią się od przedstawicieli młodszych pokoleń.

Pokolenie X (czyli osoby urodzone w latach od 1965 do 1979) znane jest z równoważenia swojej kariery zawodowej z życiem osobistym. Potrafią szybko przystosować się do zmian, świetnie działają zarówno w zespole jak i indywidualnie. Mają mnóstwo innowacyjnych pomysłów. Nie straszne im efektywne zarządzaniem czasem i organizacją swojej pracy. Często pełnią wysokie stanowiska, na których są w stanie się skoncentrować i poświęcić swoje zaangażowanie. Kierują się w stronę pracodawców, którzy dbają o równowagę między stresującymi projektami a czasem odpoczynku, np. poprzez oferowanie urlopów, czasu na rekreację lub programów wellness i mindfullness. Przedstawiciele generacji X oczekują stabilności zatrudnienia i uczciwego wynagrodzenia za swoją pracę.

Baby boomersi  (osoby powyżej 50 r.ż.)  to generacja, która ma za sobą kilka etapów kariery i posiada bogate doświadczenie zawodowe. Ważna dla nich jest lojalność i szacunek w relacjach z pracodawcą. Cenią sobie długotrwałe związki z jedną organizacją i doceniają, gdy ich doświadczenie jest szanowane i wykorzystywane. Pokolenie baby boomers często oczekuje stabilności zatrudnienia, ale również możliwości rozwoju i awansu. Istotne jest dla nich uczestnictwo w podejmowaniu decyzji oraz szacunek dla ich wiedzy i umiejętności. Nie chcą być odsuwani w cień.

 

Oczekiwania wobec pracodawcy – jakie przykłady działań firmy są najbardziej cenione przez pracowników?

Aktualnie jednym z najważniejszych oczekiwań pracowników wobec pracodawców jest uczciwe i konkurencyjne wynagrodzenie. Pracownicy oczekują, że ich wysiłek i zaangażowanie będą odpowiednio wynagradzane, a płace będą adekwatne do rynkowych standardów.

Możliwość rozwoju i awansu to kolejny, bardzo ceniony aspekt przez pracowników. Firmy, które oferują programy rozwojowe, szkolenia, stawiają na pozytywną atmosferę, w której pracownicy czują, że mają okazję rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje są konkurencyjne na rynku pracy. Pracownicy doceniają, gdy ich pracodawca inwestuje w ich rozwój i daje im szansę awansu wewnętrznego.

Dodatkowo, równowaga między pracą a życiem prywatnym stanowi ważny czynnik dla pracowników. Firmy oferujące elastyczne godziny pracy, home office czy możliwość pracy zdalnej, zyskują wśród kandydatów. Pracownicy doceniają możliwość swobodnego łączenia swojego czasu pracy z prywatnym.

Niezwykle istotne jest również stworzenie zdrowej i przyjaznej kultury organizacyjnej. Pracownicy doceniają firmę, w której panuje atmosfera szacunku i otwartości . Organizacje,  które budują zespoły oparte na zaufaniu i wsparciu, zyskują większą lojalność i zaangażowanie wśród pracowników.

Nie można również zapominać o świadczeniach dodatkowych, które mogą być kolejną motywacją dla pracowników. Są to popularne benefity, takie jak prywatna opieka medyczna, karta multisport czy systemy nagród i bonusów za osiągnięcia.

Więcej wpisów

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

Przywileje jakie niesie ze sobą posiadanie Niebieskiej Karty UE

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o Blue Card, Niebieskiej Karcie UE, czyli Karcie pobytu dla wysokich kwalifikacji. Coraz więcej cudzoziemców składa wnioski o takowe zezwolenie na pobyt czasowy, dostrzegając w nim szansę na rozwój zawodowy w krajach UE. Czym jest Niebieska Karta UE? Kto może się o nią ubiegać? Co zyskujesz dzięki Niebieskiej Karcie UE?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.