Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy mogą wydawać się skomplikowane, Z pomocą tego krótkiego przewodnika będziesz w stanie zrozumieć i obliczyć kwotę, którą możesz otrzymać. Wszystko, co musisz wiedzieć o ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy w 2023 roku, znajdziesz poniżej.

 

Co to jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to rekompensata pieniężna, którą otrzymuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jeśli nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany (np. za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na który umowa była zawarta).

Co ważne, będąc nadal zatrudnionym u danego pracodawcy, nie możesz domagać się wypłaty za niewykorzystany urlop. W takiej sytuacji przechodzi on na kolejny rok.

 

Czy każdemu pracownikowi przysługuje taki sam ekwiwalent za urlop?

Nie, każdy pracownik może mieć inny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego? Ponieważ główną składową wyliczenia rekompensaty za niewykorzystane wolne jest pensja oraz wymiar czasu pracownika.

 

Jakie informacje są potrzebne do obliczenia ekwiwalentu za urlop?

Aby obliczyć ekwiwalent za urlop, niezbędne są zmienne takie jak:

  • wysokość wynagrodzenia pracownika,
  • współczynnik do ekwiwalentu, który w każdym roku ma inną wartość.

 

Czym jest współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

To średnio miesięczna liczba dni pracy w danym roku kalendarzowym. Przy wypłacie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik odpowiadający roku, w którym ekwiwalent jest wypłacany, a nie za rok, którego dotyczą niewykorzystane dni urlopu. Aby ustalić współczynnik do ekwiwalentu, należy odjąć od liczby dni w danym roku łączną liczbę niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie należy podzielić wynik z różnicy przez 12 (liczbę miesięcy w roku). W 2023 roku mamy 53 niedziele, 10 świąt i 52 dni wolnych. Po odjęciu ich od 365 dni w roku otrzymujemy liczbę 250 dni, która dzielona przez 12 daje 20,83. Dlatego w 2023 roku współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 20,83.

 

Jak obliczyć współczynnik urlopowy dla pracowników niepełnoetatowych?

Jeśli jesteś zatrudniony na niepełny etat, również przysługuje Ci wynagrodzenie za niewykorzystany urlop. W takim przypadku współczynnik urlopowy zostaje obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeśli pracujesz na pół etatu, współczynnik urlopowy w 2023 roku wynosi 20,83 x 0,5, czyli 10,42.

Współczynnik urlopowy w 2023 wynosi:

– dla zatrudnionych na ¼ etatu –   5,21

– dla zatrudnionych na ½ etatu – 10,42

– dla zatrudnionych na ¾ etatu – 15,62

 

 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2023 roku?

W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu urlopowego trzeba określić podstawę jego wymiaru, w którego skład wchodzą:

– wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej

– zmienne składniki wynagrodzenia.

Pamiętaj, że kwotę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wylicza i wypłaca pracodawca.

W 2023 roku, obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop obejmuje kilka kroków:

  1. Podstawę wymiaru ekwiwalentu podziel przez współczynnik ekwiwalentu 2023.
  2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu podziel przez liczbę godzin pracy na dobę.
  3. W ten sposób otrzymasz ekwiwalent za jedną godzinę. Pomnóż go przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

 

Obliczanie rekompensaty za niewykorzystany urlop 2023 — przykład

Przyjmijmy, że pracujesz na pełen etat (8 godzin dziennie) i otrzymujesz tylko wynagrodzenie zasadnicze 4500 zł brutto miesięcznie ,a w ostatnich 3 miesiącach pracy wypłacane były premie w wysokości 150 zł brutto miesięcznie. Dla takiej wysokości podstawy obliczenia będą wyglądały następująco:

– Średnia z premii za ostatnie 3 miesiące wynosi 450 zł / 3 miesiące = 150 zł

– Wyliczenie podstawy ekwiwalentu 4500 zł brutto + 150 zł = 4650 zł

– Podstawę trzeba podzielić przez współczynnik 4650 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentu 2023) = 223,23 zł (ekwiwalent za dzień urlopu),

  • 223,23 zł : 8 godzin = 27,90 zł (ekwiwalent za godzinę urlopu),
  • 27,90 zł x 24 godziny (dla 3 dni niewykorzystanego urlopu – 3 *8 godzin = 24) = 669,71 zł (ekwiwalent, który powinien wypłacić Ci pracodawca).

 

Na początku artykułu obiecaliśmy Ci, że kiedy dotrzesz do tego momentu, obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy będzie zrozumiałe. Chyba zgodzisz się, że spełniliśmy tę obietnicę? Teraz kiedy już wiesz, jaka rekompensata przysługuje Ci za niewykorzystane dni urlopu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, możesz mieć pełną kontrolę nad rozliczeniem się z byłym pracodawcą. Pamiętaj, że ekwiwalent za urlop przysługuje Ci nie tylko w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia, ale także, gdy pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin. Odwiedzaj nasz blog częściej, by być świadomym swoich praw. To tutaj tłumaczymy je w przystępny sposób.

 

Szukasz pracy? Sprawdź nasze najnowsze oferty

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego. Jak z niego skorzystać?

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego. Jak z niego skorzystać?

Urlop na żądanie — Twoje prawo do nieplanowanego wolnego.
Jak z niego skorzystać?

Życie jest pełne niespodziewanych momentów. Czasami jesteśmy zmuszeni dostosować nasze plany i harmonogramy do nieprzewidzianych okoliczności.  Dziecko rozchorowało się z dnia na dzień? Musisz załatwić pilną sprawę w urzędzie? A może po prostu — potrzebujesz dnia wolnego i nie chcesz nikomu tłumaczyć dlaczego? Właśnie w odpowiedzi na takie sytuacje, Kodeks Pracy przewiduje elastyczną formę urlopu, czyli urlop na żądanie. W tym artykule dowiesz się, jak z niego skorzystać i co wiąże się ze wzięciem wolnego bez wcześniejszego planowania.

 

Zasady korzystania z urlopu na żądanie

Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik ma prawo do urlopu na żądanie. Według art. 167 Kodeksu Pracy, w przypadku konieczności wykorzystania takiego dnia wolnego, pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy żądanie udzielenia urlopu najpóźniej tego samego dnia rano. Łącznie w ciągu jednego roku kalendarzowego przysługują cztery dni urlopu na żądanie, bez względu na staż pracy. Pamiętaj, że chodź urlop na żądanie, jest częścią urlopu wypoczynkowego, to niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Nieplanowane wolne możesz wykorzystać, jak chcesz. Co ważne, nie musisz informować pracodawcy o powodach swojej decyzji. Nikt nie będzie dopytywał, dlaczego bez wcześniejszej zapowiedzi i ustaleń bierzesz wolne. To Twoje prawo, z którego możesz skorzystać niezależnie od sytuacji. Z reguły pracodawca nie może odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie. Musisz jednak liczyć się z tym, że w wyjątkowych okolicznościach może się tak zdarzyć. O tych przypadkach przeczytasz niżej.

 

Jak wykorzystać urlop na żądanie?

Możesz wykorzystać każdy dzień osobno, w różnych odstępach czasu — w innych tygodniach roku lub miesiącach. Możesz także połączyć ze sobą kilka dni: dwa, trzy, a nawet pełną pulę czterech. Pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa kwestionować Twoich powodów do skorzystania z urlopu na żądanie. Twoje potrzeby są tu priorytetem!

 

Elastyczność bez formalności

Urlop na żądanie to prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie spontaniczność i elastyczność lub po prostu chcą mieć pewność, że w razie niespodziewanej sytuacji, będą mogli wziąć dzień wolny od pracy. Nie jest konieczne składanie wcześniejszego wniosku urlopowego, jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Proces jest prosty i szybki. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z niego do pracodawcy — telefonicznie lub osobiście, jeśli masz taką możliwość. Oczywiście możesz spotkać się też z regułami ustalonymi przez firmę, które dotyczą formy zgłaszania urlopu na żądanie. Niektórzy pracodawcy wymagają dostarczenia specjalnego wniosku, zaraz po powrocie do pracy. Ale o to najlepiej dopytać w dziale HR firmy, w której pracujesz.

 

Kiedy nie dostaniesz urlopu na żądanie?

Pamiętaj, że pracodawca z reguły nie ma prawa odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie, chyba że wynika to z konieczności zapewnienia prawidłowego, ciągłego funkcjonowania miejsca pracy i Twój urlop na żądanie zagroziłby interesowi firmy. Z odmową możesz spotkać się także, gdy zaistniała ważna, nieprzewidziana wcześniej sytuacja lub wykorzystałeś już przysługujące Ci dni tego urlopu.

 

Urlop na żądanie a wynagrodzenie

Mamy dla Ciebie jeszcze więcej dobrych wiadomości! Korzystając z urlopu na żądanie, nie musisz martwić się o to, że Twoja pensja zostanie obniżona. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, dlatego jest płatny w 100%. Możesz wykorzystać ten czas wolny, nie martwiąc się o finanse.

 

Zadbaj o swoje zdrowie i samopoczucie

Praca to ważna część naszego życia, ale nie powinna stanowić jego całego centrum. Urlop na żądanie to świetny sposób, aby zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Czy to na spontaniczną podróż, do regeneracji, czy by załatwić ważne, niespodziewane sprawy — możesz to robić, nie tłumacząc się nikomu i nic na tym nie tracąc.

 

Teraz kiedy już wiesz wszystko na temat urlopu na żądanie, możesz śmiało korzystać z tego przywileju, z pełnym zrozumieniem swoich praw. Pamiętaj, że Twój komfort i dobre samopoczucie są najważniejsze, a urlop na żądanie to doskonałe narzędzie, które może pomóc Ci w utrzymaniu work-life balance. Żyj pełnią życia i korzystaj z niespodziewanych chwil wolnego czasu, kiedy tylko poczujesz, że tego potrzebujesz!

Budowanie swojej marki osobistej na LinkedIn — klucz do sukcesu zawodowego w mediach społecznościowych.

Budowanie swojej marki osobistej na LinkedIn — klucz do sukcesu zawodowego w mediach społecznościowych.

Budowanie swojej marki osobistej na LinkedIn — klucz do sukcesu zawodowego w mediach społecznościowych

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie konkurencja na rynku pracy jest coraz większa, ważne jest, aby wyprzedzić innych i wyróżnić się w tłumie. Budowanie silnej marki osobistej jest niezwykle istotne, szczególnie w mediach społecznościowych i platformach zawodowych, takich jak LinkedIn. To właśnie tam pracodawcy, rekruterzy i potencjalni klienci szukają informacji o naszych umiejętnościach, osiągnięciach i profesjonalnym doświadczeniu. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie budować swoją markę osobistą na LinkedIn i osiągnąć sukces w biznesie.

Twórz profesjonalny profil

Twój profil na LinkedIn jest wizytówką online, dlatego powinien być starannie zaprojektowany i dostosowany do Twoich celów zawodowych. Dodaj profesjonalne zdjęcie profilowe, które przedstawia Cię w korzystnym świetle. Opisz swoje doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia w jasny i zwięzły sposób. Nie zapomnij o uzupełnieniu sekcji dotyczących wykształcenia i umiejętności. Upewnij się, że Twój profil jest kompletny i zaktualizowany.

Publikuj wartościowe treści

LinkedIn to platforma, na której możesz podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą. Regularnie publikuj wartościowe treści związane z Twoją branżą. Może to być artykuł, wpis, zdjęcie, prezentacja lub film. Pamiętaj, aby treści były profesjonalne, merytoryczne i dostosowane do potrzeb Twojej docelowej grupy odbiorców. Dzięki regularnym publikacjom zyskasz reputację eksperta w danej dziedzinie i zbudujesz zaufanie wśród swoich kontaktów.

Bądź aktywny i angażuj się

Budowanie marki osobistej wymaga aktywnego uczestnictwa w społeczności LinkedIn. Regularnie odwiedzaj platformę, lajkuj i komentuj treści innych osób, a także odpowiadaj na komentarze pod swoimi publikacjami. Pamiętaj, że LinkedIn to nie tylko narzędzie do promocji siebie, ale także do budowania relacji zawodowych. Nawiązywanie kontaktów, wymiana wiedzy i wspieranie innych osób to kluczowe elementy sukcesu na LinkedIn.

Wykorzystaj funkcje LinkedIn

LinkedIn oferuje wiele funkcji, które mogą Ci pomóc w budowaniu marki osobistej. Możesz dołączyć do grup związanych z Twoją branżą i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach. Możesz także napisać artykuł dla LinkedIn Pulse – platformy publikującej dłuższe teksty. Dodatkowo, warto korzystać z narzędzi takich jak LinkedIn Live czy LinkedIn Stories, aby tworzyć interaktywne i atrakcyjne treści.

Zarządzaj pozytywnym wizerunkiem

Twój wizerunek w mediach społecznościowych ma ogromne znaczenie. Upewnij się, że publikowane treści są profesjonalne, pozbawione obraźliwych lub kontrowersyjnych elementów. Pamiętaj, że to, co publikujesz na LinkedIn, może mieć wpływ na Twoją reputację zawodową. Przed publikacją zawsze zastanów się, czy treść jest adekwatna i zgodna z wartościami, których reprezentujesz.

Budowanie marki osobistej na LinkedIn to proces, który wymaga czasu i zaangażowania, ale może przynieść ogromne korzyści w postaci większej widoczności, nowych możliwości biznesowych i budowania sieci profesjonalnych kontaktów. Pamiętaj o spójności i autentyczności w swoich działaniach. Pokaż swoje unikalne cechy, pasje i osiągnięcia, które wyróżniają Cię spośród innych. Rozwijaj swoją markę osobistą na LinkedIn i dąż do sukcesu zawodowego, który zasługujesz!

Paweł Stolf

Recruitment Team Leader

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży HR.  Jego głównym celem zawodowym jest skuteczne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie. 

pawel.stolf@grupaprogres.pl

Zobacz więcej moich wpisów

Patrycja Machajska

Prezent na odejście z pracy — co warto podarować?

Prezent na odejście z pracy — co warto podarować?

Prezent na odejście z pracy — co warto podarować?

Odejście z pracy to ważne wydarzenie w życiu każdej osoby. Niezależnie od powodów rozstania z dotychczasowym miejscem zatrudnienia, warto podarować pracownikowi wyjątkowy prezent na pożegnanie. W dzisiejszym artykule przedstawimy ciekawe pomysły na prezenty, które będą nie tylko wyjątkową pamiątką, ale także wyrazem wdzięczności i szacunku.

Dlaczego warto podarować prezent na odejście z pracy?

Podarowanie prezentu na odejście z pracy to ważny i miły gest. Po pierwsze, jest to doskonały sposób na wyrażenie uznania dla pracy, jaką pracownik wykonał przez lata. Dodatkowo, prezent stanowi również symboliczne pożegnanie i wyraz życzliwości wobec osoby, która odchodzi. Jest to sposób na podkreślenie, że jej wkład był doceniany i ceniony przez zespół. Ponadto, prezent może również pełnić rolę pamiątki, która przypomni pracownikowi o wspólnie spędzonych chwilach i wartościowych relacjach.

Prezent na odejście z pracy- najlepsze pomysły

Wybierając prezent na odejście z pracy, warto wziąć pod uwagę zainteresowania, preferencje i charakter obdarowywanej osoby. Ważne jest również, aby prezent miał osobisty charakter i nawiązywał do wspólnych chwil spędzonych w pracy. Przed dokonaniem wyboru warto porozmawiać z innymi członkami zespołu, aby znaleźć inspirację i pomysły na wyjątkowy upominek.

Personalizowany album

Personalizowany album to wspaniały sposób na zebranie wspomnień z czasu spędzonego w pracy. Można w nim umieścić fotografie, notatki i dedykacje od kolegów z zespołu. Jest to prezent, który z pewnością będzie wywoływał uśmiech na twarzy obdarowanej osoby.

Zegarek z dedykacją

Zegarek z wygrawerowaną dedykacją to elegancki prezent, który będzie przypominał o ważnych chwilach spędzonych w pracy. Może zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia lub inny osobisty komunikat.

Kartka z podziękowaniami i życzeniami

Kartka to prosty, ale niezwykle wyrazisty prezent. Można w niej umieścić miłe słowa i życzenia, które będą przypominały o pozytywnych relacjach i wspólnie spędzonym czasie, a także krótkie wiadomości, anegdoty i życzenia od wszystkich członków zespołu.

Książka motywacyjna

Motywacyjna książka to prezent, który może stać się inspiracją dla osoby odchodzącej z pracy. Można wybrać tytuł związany z rozwojem osobistym, sukcesem zawodowym lub po prostu temat, który pasuje do zainteresowań obdarowanego.

Upominek związany z zainteresowaniami

Jeśli dobrze znasz zainteresowania osoby, która odchodzi z pracy, możesz podarować jej upominek związany z tą pasją. Może to być zestaw do malowania, karnet na koncert ulubionego zespołu lub gadżet związany z hobby.

Voucher na relaksujący weekend

Voucher na relaksujący weekend to doskonały sposób na zapewnienie osobie odchodzącej z pracy chwili wytchnienia i relaksu. Może to być pobyt w SPA, romantyczna wycieczka lub aktywny odpoczynek w pięknym otoczeniu.

Kurs lub warsztaty

Podarowanie kursu lub warsztatów to inwestycja w rozwój osoby odchodzącej z pracy. Może to być kurs z zakresu zarządzania, nowych technologii lub szkolenie związane z jej zainteresowaniami.

Ręcznie wykonany prezent

Ręcznie wykonany prezent to wyjątkowy sposób na wyrażenie wdzięczności. Może to być np. album ze wspólnie zrobionymi zdjęciami, ręcznie zdobiona ramka lub unikalny przedmiot wykonany z drewna czy ceramiki.

Kwiaty i czekoladki

Kwiaty i czekoladki to klasyczne, ale zawsze trafne połączenie. Bukiet ulubionych kwiatów i pyszne słodkości to prezent, którym zdecydowanie można podziękować za wspólnie spędzony czas i życzyć powodzenia w nowej drodze zawodowej.

Podsumowanie

Podarowanie prezentu na odejście z pracy to piękny gest, który wyraża wdzięczność, uznawanie i życzliwość wobec osoby odchodzącej. Wybierając odpowiedni prezent, możemy stworzyć niezapomnianą pamiątkę i pożegnanie, które zostaną na długo w sercu obdarowanego. Niezależnie od wybranej formy podziękowania, ważne jest, aby prezent był szczerym wyrazem uznania i życzliwości.

Czy wypadek podczas umowy zlecenia można uznać za wypadek przy pracy?

Czy wypadek podczas umowy zlecenia można uznać za wypadek przy pracy?

Czy wypadek podczas umowy zlecenia można uznać za wypadek przy pracy?

Przez lata prawa i regulacje związane z miejscem pracy ewoluowały, szukając złotego środka między potrzebami pracowników a odpowiedzialnością pracodawców. Jednym z obszarów, któremu zdecydowanie warto się przyjrzeć, jest kwestia wypadków przy pracy. Czy zdarzenie, które miało miejsce podczas wykonywania umowy zlecenia, można uznać za wypadek przy pracy? To pytanie zasługuje na szczegółową analizę, ponieważ dotyczy nie tylko kluczowych aspektów prawnych, ale również fundamentalnych elementów bezpieczeństwa i ochrony zleceniobiorców oraz zleceniodawców. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

 

Czym jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  • w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie dyspozycji pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek przy pracy to także nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia.

 

Jak powinien zachować się zleceniodawca w przypadku wypadku w pracy?

Jeżeli zleceniobiorca doznał wypadku przy pracy, zleceniodawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. W celu uzyskania odpowiednich informacji powinien zabezpieczyć miejsce wypadku, dokonać oględzin, wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i świadków oraz zebrać inne niezbędne dowody. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zleceniodawca sporządza kartę wypadku, której egzemplarze są przekazywane odpowiednio poszkodowanemu lub uprawnionemu członkowi rodziny, podmiotowi ustalającemu przyczyny zdarzenia, a ostatni — trzeci zostaje w zakładzie, w którym doszło do wypadku.

Karta wypadku — dodatkowe informacje

Kartę wypadku należy sporządzić do 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Poszkodowany zleceniobiorca lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku. Dołączą się do niej zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn zdarzenia, tj. dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także wspomniane wcześniej uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

 

Ubezpieczenie a umowa zlecenie

W Polsce każdy zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia wypadkowego, objęty zostaje prawem do świadczeń z ZUS-u z tytułu wypadku przy pracy. Prawo to obowiązuje już od pierwszego dnia zgłoszenia w ZUS-ie.

 

Świadczenia i roszczenia przysługujące zleceniobiorcy

W razie wypadku przy pracy zleceniobiorcom przysługują świadczenia okresowe, takie jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy renta. Mogą liczyć na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, na podstawie dokumentów potwierdzających przyczyny jego powstania. Aby zleceniobiorca zyskał prawo do zasiłku z tytułu wypadku, wypadek przy pracy musi nastąpić w okresie ubezpieczenia z danego tytułu i podczas wykonywania czynności związanych z danym tytułem ubezpieczenia. W sytuacji, kiedy w wyniku wypadku przy pracy doszło do śmierci zleceniobiorcy, prawo do jednorazowego odszkodowania mają członkowie jego rodziny.

 

Kiedy prawo do świadczeń przestaje obowiązywać?

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego może zostać wyłączone, jeżeli przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez zleceniobiorcę przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Wiesz już, jakie prawa i obowiązki mają obie strony umowy zlecenia w przypadku wypadku w pracy. Co jednak warto podkreślić, to fakt, że za Twoje bezpieczeństwo owszem, jest odpowiedzialny zleceniodawca, ale przede wszystkim Ty sam. Pamiętaj, że ostrożność przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz profilaktyka jest najważniejsza. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegaj zasad BHP i korzystaj ze szkoleń, które oferuje pracodawca. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa pracy, umów zlecenia i innych kwestii związanych z zatrudnieniem, śledź nasz blog. To tutaj znajdziesz najważniejsze i najbardziej aktualne informacje ze świata HR.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.