Zostaliśmy „Liderem Aktywizacji Osób Młodych”

Zostaliśmy „Liderem Aktywizacji Osób Młodych”

Zostaliśmy „Liderem Aktywizacji Osób Młodych”

PROGRES

Grupa Progres otrzymała nagrodę specjalną i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych” w kategorii Agencje Zatrudnienia. Podczas uroczystej Gali konkursu, która odbyła się 26 października 2018 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club, dyplom i nagrodę w imieniu naszej firmy odebrała Magdalena Białek, Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych.

„Lider Aktywizacji Osób Młodych” to projekt realizowany cyklicznie od 2017 r. przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Jego celem jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych, które realizowane są przez instytucje rynku pracy.

W tym roku zostaliśmy docenieni przez kapitułę konkursu, która nagrodziła dobre praktyki Grupy Progres i rozwiązania pokazujące, że można działać w sposób ciekawy, skuteczny i przyjazny dla osób młodych. Podczas uroczystej Gali reprezentowały nas Magdalena Białek (Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych), Anna Augustyniak (Specjalista ds. rekrutacji) i Kamila Dowgiałło (Specjalista ds. Personalnych).

Z największą przyjemnością będziemy kontynuować nasze działania i pomagać osobom młodym zdobywać doświadczenie pod skrzydłami specjalistów pracujących w Grupie Progres.

 

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Kurs na HR we Wrocławiu z rekordową frekwencją

Kurs na HR we Wrocławiu z rekordową frekwencją

Kurs na HR we Wrocławiu z rekordową frekwencją

PROGRES

Ponad 200 gości – lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, naukowcy i wybitni eksperci z zakresu HR spotkali się 11 października we Wrocławiu na organizowanej przez nas Konferencji Kurs na HR. Zarówno prelekcje jak i debata odbywały się w Sali wypełnionej uczestnikami, dla których zagadnienia związane z rozwojem rynku pracy stanowiły szczególnie istotną kwestię.

Konferencję moderował Piotr Bucki – wykładowca i trener, który podczas swojego wystąpienia „Storytelling w HR – jak walczyć o kandydata prawdziwymi opowieściami” przybliżył istotę dobrze dobranych słów ułożonych w historie, które podczas rozmowy rekrutacyjnej są w stanie przekonać Kandydata, że dane miejsce pracy jest dla niego idealne.

Agnieszka Witalewska, HR Manager w Paradigm Precision Poland i Założycielka Grupy Doradczej WorkHarmony poruszyła temat „Zarządzanie stresem – fanaberia czy konieczność?”. Przekonywała, że receptą na stres pracowników są programy angażujące ich w dbanie o kondycję emocjonalną, działania poprawiające świadomość i umiejętności pozwalające rozpoznawać objawy stresu u siebie oraz u swoich kolegów. Oprócz tego istotne jest także rozwiązywanie  problemów emocjonalnych w ich wczesnym stadium, zapobieganie poważniejszym konsekwencjom i kolejnym incydentom oraz zachęcanie  do poszukiwania wsparcia i pomocy w razie potrzeby.

Artur Kurzynoga, Dyrektor Biura HR Noble Finance przybliżył uczestnikom temat „Efekt FLOW i jak go osiągać w codziennej pracy oraz jak na nim pracować motywując pracowników”. Słuchacze jego prelekcji poznali odpowiedź na pytanie, co daje FLOW w praktyce? Wśród wymienionych zalet znalazły się: praca realizowana bardziej efektywnie (z uwagi na jasne cele), rozwój własnych umiejętności, tworzenie środowiska podatnego na innowacje, koncentracja na wykonywaniu swoich zadań i rozwój pewności siebie.

Kierownik Działu HR Grupy Hasco, Ewelina Drabko opowiedziała jak istotne jest „Wielopłaszczyznowe budowanie marki pracodawcy”. Uczestnicy dowiedzieli się, że które działania wewnętrze i zewnętrze warto prowadzić  i jakie efekty one przynoszą. Przykładem była Grupa Hasco. Dzięki odpowiedniej strategii budowania marki osiągnęła ona stały wzrost zatrudnienia, wysoką rozpoznawalność Hasco jako pracodawcy, została także wyróżniona Universum Most Attractive Employers Poland 2018 (głosowało ponad 17.5 tysiąca studentów z 71 uczelni w całej Polsce).

„Zatrudnić i zatrzymać na dłużej – wyzwanie tu i teraz” temat prelekcji Iwony Grochowskiej, CEO Nais zgłębił zagadnienie zaangażowanych i lojalnych pracowników. Usłyszeliśmy, że pragną oni pozytywnej opinii i chcą być doceniani za sukcesy mające wpływ na firmę, co więcej są bardziej zmotywowani do zwiększania wyników, gdy ich praca jest doceniana przez przełożonego.

Dr Urszula Wiśniewska, Dyrektor Rozwoju Biznesu ICAN Institute i Harvard Business Review poruszyła kwestię „HR ja Cię potrzebuję a Ty śpisz, czyli o tym czego biznes oczekuje od zespołu Human Resources? – jak połączyć wyzwania biznesu z rolą HR”. Podkreśliła, że stały dialog i współpraca biznesu oraz HR-u są kluczem do wspólnego sukcesu. Zaznaczyła też, że ciągłe uczenie się, komunikacja, pro aktywność, odwaga managerska i świadomość biznesowa są kompetencjami, które warto rozwijać w funkcji HR.

Kolejny z prelegentów dr Sebastian Koczur z Kancelarii Adwokackiej przeanalizował „Płacowe i pozapłacowe determinanty motywacji w pracy”. Uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy i dowiedzieli się m.in. że do pracodawcy należy ułatwianie podnoszenia kwalifikacji, przez co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników.

„Nie pracuję, współpracuję! Nie zatrudniaj! Współpracuj!” tak brzmiał główny przekaz wystąpienia Krzysztofa Justynowicza, Managing Partnera Aniołów Konsultingu. Opowiedział on m.in. o nowych trendach. Jednym z nich jest Work-life balance – praca powinna umożliwiać godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Kolejny to Multi Generation Team, gdy organizacja ma być miejscem realizowania potrzeb ludzi, a nie wytycznych koncernu. Następny – Home Working, czyli pracuję tam gdzie mi wygodnie. Dwa ostatnie to Networking i Be Social – chęć poznawania nowych ludzi, możliwości, komunikacja online.

Dopełnieniem wydarzenia była debata rynek pracownika „W którą stronę zmierzamy”. Eksperci dyskutowali o erze pracownika, będącej momentem, w którym pracodawcy zabiegają o osoby z konkretnymi kompetencjami, doceniają potencjał i starają się stworzyć takie miejsca pracy i prowadzić takie zespoły, by budować w pracownikach lojalność, motywację i chęć do rozwoju właśnie w ich firmach. Dowiedzieliśmy się, że przedsiębiorstwa inwestują w ludzi jednocześnie zauważając brak specjalistów na rynku pracy.

Patronem Honorowym Kursu na HR była Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej. Partnerami wydarzenia zostali Paradigm Precision, Kancelaria Adwokacka Adwokata dr Sebastiana Koczura, Hasco-Lek, WorkHarmony, Nais, Aniołowie Konsultingu, Noble Finance S.A., ICAN Institute.

Patronami Medialnymi konferencji były prestiżowe tytuły branżowe: magazyn Benefit (https://miesiecznik-benefit.pl/), miesięcznik Harvard Business Review Polska (https://www.hbrp.pl/), portal HRstandard.pl (https://hrstandard.pl/), Outsourcing Portal (http://www.outsourcingportal.eu/pl/),  magazyn Outsourcing&More Polska (http://www.outsourcingandmore.pl/pl/), i Magazyn Rekruter (https://www.magazynrekruter.pl/).

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Grupa Progres wśród najlepszych firm w województwie pomorskim.

Grupa Progres wśród najlepszych firm w województwie pomorskim.

Grupa Progres wśród najlepszych firm w województwie pomorskim.

PROGRES

Grupa Progres wśród najlepszych firm w województwie pomorskim.

Dynamiczny rozwój Grupy Progres i wzrost przychodów, który osiągnęliśmy w ubiegłym roku zostały zauważone przez Dziennik Bałtycki. W rankingu „Najlepsze firmy Pomorza wg. dynamiki przychodów (zmiana przychodów w 2017 roku)” zajęliśmy mocną pozycję wśród innych, prestiżowych przedsiębiorstw, jednocześnie zostaliśmy najlepszą firmą z branży HR działającą w naszym regionie.

Grupa Progres w województwie pomorskim działa od ponad 15 lat, nasze oddziały zlokalizowane są w sześciu miastach tego regionu – Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Słupsku, Pruszczu Gdańskim i Tczewie. Wspieramy przedsiębiorców także w innych województwach – na terenie całego kraju.
Dynamiczny rozwój usług rekrutacyjnych, w których się specjalizujemy jest związany m. in. z bardzo dobrą kondycją polskiej gospodarki, aktualną sytuacją demograficzną, niedopasowaniem szkolnictwa z biznesem oraz falą emigracji. To wszystko wpływa na wzmożone zapotrzebowanie na pracowników, których zaczyna brakować praktycznie w każdej branży. Pomagamy wielu firmom w tworzeniu zespołów pełnych profesjonalistów, a nasze działania rekrutacyjne kończymy sukcesem, co wpływa także na stały wzrost liczby Klientów Grupy Progres.

Zwiększenie naszych przychodów to także efekt realizacji kluczowych projektów w przyjętej strategii na lata 2017-2020, m. in. ekspansji terytorialnej w Polsce i za granicą, zmian strukturalnych, uruchomienia nowych specjalizacji branżowych oraz zawiązania dobrych aliansów biznesowych. Cieszymy się, że nasz sukces finansowy został zauważony przez Dziennik Bałtycki, a Grupa Progres trafiła do grona silnej reprezentacji przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, które prężnie rozwijają swój biznes.

Źródło: https://dziennikbaltycki.pl/

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

CEE – Grupa Progres doceniona za Profesjonalne Usługi dla Biznesu

CEE – Grupa Progres doceniona za Profesjonalne Usługi dla Biznesu

CEE – Grupa Progres doceniona za Profesjonalne Usługi dla Biznesu

PROGRES

Grupa Progres doceniona za Profesjonalne Usługi dla Biznesu.

Kapituła 8. edycji jednego z najważniejszych wydarzeń w branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej – EuropaProperty CEE Investment Awards doceniła nasze działania! Grupa Progres została nominowana do nagrody w kat. Profesjonalne Usługi dla Biznesu. Zwycięzców poznamy 25 października 2018 r.

Największa w regionie impreza poświęcona inwestycjom, rozwojowi i trwałości w sektorze CEE odbędzie się w warszawskim hotelu InterContinental. Podczas wieczornej gali, 25 października, poznamy zwycięzców – firmy i osobowości, które otrzymają nagrody za największy sukces odniesiony w kategoriach takich jak np.: Investor of the Year, Professional of the Year, Retail – Project of the Year, Project Awards, Tax & Financial – Company of the Year.

Grupa Progres znalazła się w gronie nominowanych w kategorii Professional Service Provider of the Year. Cieszymy się, że nasze działania zostały zauważone i docenione przez Kapitułę tego prestiżowego konkursu. Gratulujemy nominacji w kategorii City bliskiemu naszej firmie miastu Gdynia, które cenimy i wspieramy w rozwoju lokalnego rynku pracy. Cieszymy się z silnej reprezentacji województwa pomorskiego w EuropaProperty CEE Investment Awards i trzymamy kciuki za wygraną.

Źródło: https://www.ceeinvestmentawards.com/

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).