Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku

26 marca 2024

Utrata pracy wiąże się z wieloma formalnościami, a choroba tuż po zakończeniu umowy o pracę może dodatkowo skomplikować sytuację. Czy gdy zachorujesz tuż po zakończeniu umowy o pracę, możesz liczyć na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy? Odpowiedź brzmi: tak! W tym artykule wyjaśniamy jakie prawa przysługują w takiej sytuacji, jak długo możesz liczyć na zasiłek i jakie kroki musisz podjąć, aby go otrzymać.

 

Kto może być na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia?

Na zwolnieniu lekarskim mogą przebywać osoby, którym lekarzy wystawił L4 w trakcie obowiązywania umowy o pracę, a która została rozwiązana, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dodatkowo prawo do L4 po ustaniu zatrudnienia przysługuje, jeśli pracownik był niezdolny do pracy przez co najmniej 30 dni bez przerwy, a choroba powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego — w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Jak długo możesz liczyć na zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Od 2022 roku zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia (np. po rozwiązaniu umowy o pracę) przysługuje przez 91 dni.  W ten czas wliczamy okresy niezdolności do pracy po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. W niektórych przypadkach okres zasiłkowy może być dłuższy. Jakie to sytuacje?

  • Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, np. dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów — wtedy przysługuje do 182 dni okresu zasiłkowego.
  • Na zasiłek chorobowy do 270 dni mogą liczyć kobiety w ciąży, które zachorowały po ustaniu zatrudnienia lub osoby niezdolne do pracy z powodu gruźlicy.

 

Ile wynosi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest uzależniona od podstawy wymiaru zasiłku. Świadczenie chorobowe wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia, od którego płacona była składka. W przypadku osób niezdolnych do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ciąży oraz poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów wysokość zasiłku wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

Kto wypłaca zasiłek po ustaniu zatrudnienia?

Do 33 dni choroby lub do 14 dni choroby (w roku kalendarzowym) w przypadku pracownika po 50 r.ż. chorobowe wypłaca i finansuje pracodawca. Z kolei przy niezdolności do pracy od 34 dnia choroby oraz 15 dnia w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat — zasiłek chorobowy finansuje ZUS.

Wypłaty świadczeń przez pracodawcę trwają tylko do dnia rozwiązania umowy pracownika. Po tym dniu obowiązek wypłaty świadczeń przechodzi na ZUS.

 

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, musisz uzyskać zwolnienie lekarskie (e-ZLA). Zwolnienie wystawia lekarz. Pamiętaj, aby na druku e-ZLA podać NIP byłego pracodawcy. Twoje elektroniczne zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) automatycznie trafi do ZUS, więc nie musisz dostarczać żadnych dodatkowych wydruków. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, musisz złożyć wniosek do ZUS, używając druku ZAS-53. W przypadku pierwszego zwolnienia po zakończeniu ubezpieczenia wypełnij także oświadczenie na druku Z-10. Wszystkie potrzebne formularze znajdziesz na stronie ZUS. Możesz złożyć je elektronicznie przez platformę PUE ZUS.

 

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku — dodatkowe informacje

  • Złóż wniosek o zasiłek chorobowy jak najszybciej. Masz 30 dni od wystawienia zwolnienia lekarskiego na złożenie wniosku o zasiłek. Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
  • Pamiętaj, że zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie jest tożsamy z zasiłkiem dla bezrobotnych. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, ale nie jesteś już zatrudniony u byłego pracodawcy, nie możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Będziesz mógł to zrobić dopiero po zakończeniu L4.

 

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwiał najważniejsze z nich. Pamiętaj, że nawet po zakończeniu umowy o pracę, masz prawo do opieki zdrowotnej, przebywania na L4 i wsparcia finansowego w okresie do 30 dni po ustaniu tytułu do ubezpieczenia lub np. w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Teraz już wiesz, jak je uzyskać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;