fbpx

Zakaz przemieszczania się – w jakich sytuacjach możesz wyjść z domu?

25 marca 2020

„Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć” – powiedział na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. 24 marca przedstawiono nowe zasady dotyczące przemieszczania się i pobytu poza miejscem zamieszkania. Rozporządzenie pozostanie w mocy do 11 kwietnia.

Według nowych zasad zakaz wychodzenia z domu obowiązywał będzie poza kilkoma wyjątkami: dojazdu do pracy, wolontariatu związanego z działaniami przeciwepidemiologicznymi oraz koniecznością załatwienia codziennych spraw. To jak szybko uporamy się z epidemią zależne jest od każdego z nas, dlatego prezentujemy skrót obowiązującego rozporządzenia.


Wyjście do pracy

Osoby pracujące mogą dojeżdżać i wracać z pracy, a także przemieszczać się w związku z wykonywaniem czynności służbowych (takich jak zakup towarów i usług).


Wolontariat

Przemieszczanie się jest dozwolone w przypadku podejmowania działań mających na celu walkę z koronawirusem oraz udzielania pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub tym, którzy nie powinni wychodzić z domu.


Sytuacje życiowe

Wyjście z domu możliwe jest także w celu zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do apteki lub lekarza czy wyprowadzenia psa. Ponadto przemieszczać mogą się osoby sprawujące opiekę nad bliskimi.


Uczestnictwo w czynnościach religijnych

Przebywać poza miejscem zamieszkania mogą również osoby, które przemieszczają się, aby wziąć udział w uroczystościach religijnych (te z kolei nie mogą skupiać więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).


Zakaz zgromadzeń

Nadal obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych i ograniczenia dotyczące działalności galerii handlowych. Nowe przepisy dodatkowo zakazują zgromadzeń, spotkań, zebrań czy imprez prywatnych. Spotykać można się jedynie z najbliższymi. Zgodnie z rozporządzeniem, nie można też przemieszać się w grupach większych niż dwie osoby (regulacja nie dotyczy rodzin).


Wyjście na spacer, do lasu lub na plac zabaw

W celu zachowania równowagi psychicznej możliwy jest spacer, wyjście do lasu lub wyjście w celach sportowych – oczywiście z utrzymaniem ograniczeń dotyczących odległości i ilości przebywających ze sobą osób (podobnie jak powyżej – zapis nie dotyczy rodzin). Nie wolno jednak korzystać z placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu (ze względu na wysokie ryzyko zarażenia).


Ograniczenia w transporcie publicznym

W tramwajach, pociągach, metrze i autobusach nie może być tłoku, podróżujący powinni zachować odpowiedni dystans. W środku komunikacji może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa z dostępnych miejsc siedzących.


Miejsce pracy

W zakładach pracy nie ma ograniczenia co do liczby przebywających razem pracowników. Pracodawcy powinni jednak szczególnie zadbać o osoby pracujące na open space czy korzystające z tych samym narzędzi i maszyn. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego mówią m.in. o zachowaniu odpowiedniej odległości pracowników oraz zapewnieniu środków antybakteryjnych. Zakłady pracy powinny być nie tylko wyposażone w odpowiednie środki higieny, ale również pracodawcy powinni zadbać o dezynfekcję powierzchni i narzędzi pracy. W wielu firmach wprowadza się rotacyjne systemy zmian, skrócenie godzin pracy, a także dodatkową godzinę pomiędzy zmianami.


Tryb zdalny

Branżom, w których to możliwe zaleca się przejście w tryb zdalny. Pracodawca powinien udostępnić pracownikom niezbędne narzędzia do pracy (laptopy, podłączenie do służbowych sieci i dysków, aplikacji, baz danych).

W rozporządzeniu brak informacji dotyczących odmówienia pracownikowi możliwości pracy zdalnej (kiedy tryb ten jest możliwy do realizacji). Pracodawcy powinni stosować się do art. 207 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie leży po stronie pracodawcy.


Dostęp do dokumentacji papierowej

Chociaż rozporządzenie nie reguluje kwestii związanych z dostępem do papierowej dokumentacji w czasie pracy w trybie home office, to zgodnie z art. 100 §2 pkt 4 i 5 Kodeksu Pracy, niezależnie od miejsca, w którym świadczona jest praca, należy pamiętać o obowiązku zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa. Osoby pracujące z dokumentacją poufną (np. księgowe, kadrowe) mogą więc zabrać dokumenty z firmy, ale pod warunkiem, że żadna nieupoważniona osoba (np. domownik) nie będzie miała do nich dostępu.

 

Powyższe ograniczenia wprowadzono na podstawie ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz pytania i odpowiedzi rozwiewające wątpliwości związane z wprowadzonymi ograniczeniami:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Więcej wpisów

Jestem PRO – Marta realizuje nowe strategie

Marta Trzmielewska-Mirońska Moją pasją są planszówki, gry planszowe. Zrodziło się to, gdy miałam 5 lat, wówczas dużo grałam z moją mamą, która była na urlopie macierzyńskim. Potem tradycją stało się to, że na różne okazje dostawałam w...

czytaj więcej

Rekrutacja online – wyzwania podczas epidemii

Epidemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w zasadzie z dnia na dzień. Większość firm przeszła w tryb pracy zdalnej i realizuje spotkania biznesowe online. Jak w obecnej sytuacji radzą sobie firmy rekrutacyjne i...

czytaj więcej
;