Raport Rynek pracy 360 stopni – Bezrobotni o szukaniu pracy

Raport Rynek pracy 360 stopni – Bezrobotni o szukaniu pracy

Raport Rynek pracy 360 stopni – Bezrobotni o szukaniu pracy

Jak wynika z najnowszego raportu Rynek Pracy 360° Grupy Progres większość bezrobotnych chce pracować od zaraz (69 proc.) i oczekuje od potencjalnego przełożonego szybkiego podjęcia decyzji – pożądany jest jeden etap rekrutacji. 25 proc. jest zdania, że optymalną liczbą są dwa etapy rekrutacji, a jedynie 6 proc. twierdzi, że rekrutacja powinna być trzyetapowa. Bezrobotni podzieli się także swoimi doświadczeniami z rekruterami. Co ich spotkało?

Wyniki raportu Rynek Pracy 360° 

Szukanie pracy, gdy nie ma się żadnego źródła dochodu, jest stresującym i niezwykle skomplikowanym zadaniem. Szczególnie w sytuacji, w której proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów, a o zatrudnieniu decydują kwalifikacje i doświadczenie, których osoba bierna zawodowo nie posiada lub posiada w stopniu ograniczonym, niestety często niewystarczającym do podjęcia pracy w danym zawodzie.

Pytanie: Z ilu etapów powinna składać się rekrutacja?

Bezrobotni odpowiadają:

Ekspert wyjaśnia:

Z mojego doświadczenia wynika, że część bezrobotnych rezygnuje z rekrutacji, gdy dowiaduje się, że rozmowa kwalifikacyjna stanowi wstęp do procesu wyboru idealnego kandydata. Oczywiście gotowość bezrobotnego do podjęcia pracy od zaraz jest zrozumiała, jednak z perspektywy pracodawcy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Im więcej umiejętności trzeba zweryfikować, tym większa jest liczba etapów rekrutacji. Dla bezrobotnego może to być duży problem, jednak dla przedsiębiorców to działanie bywa niezwykle istotne – muszą oni mieć pewność, że rekrutacja zakończy się sukcesem jakim będzie zatrudnienie idealnego kandydata – mówi Krzysztof Kunicki, Business Client Advisor w Gdańskim Urzędzie Pracy (Partner Raportu Grupy Progres Rynek Pracy 360°).

Doświadczenia rekrutacyjne wśród bezrobotnych

Zniechęceni rekrutacją?

Pytanie: Jakie są Twoje doświadczenia rekrutacyjne?

Bezrobotni odpowiadają:

Ekspert wyjaśnia:

Analizując wyniki badania Rynek Pracy 360° w kontekście osób bezrobotnych można przypuszczać, że istotny wpływ na odpowiedzi respondentów mogły mieć działania prowadzone w przeszłości przez wielu kadrowców. Faktycznie dość rzadko informowano wtedy bezrobotnych kandydatów o przebiegu oraz wynikach naboru. Dotyczyło to zwłaszcza osób, których aplikacje zostały odrzucone w procesie selekcji. Aktualnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej – mówi Krzysztof Kunicki.

Obecnie od profesjonalnych rekruterów oczekuje się m.in. rozbudowanej wiedzy z bardzo wielu obszarów, a także umiejętności prowadzenia nawet kilkunastu naborów na raz.

Nie zapominajmy jednak, że rola rekrutera powinna mieć swoje granice. Zadaniem osoby aplikującej o przyjęcie do pracy jest samodzielne konstruowanie CV czy innych wymaganych dokumentów. Tym samym nie należy oczekiwać od pracowników działów HR pomocy w konstruowaniu resume czy w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej – podkreśla ekspert GUP.

Więcej o świecie bezrobotnych można przeczytać w Raporcie Rynek Pracy 360°.

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Studia a praca – jak pogodzić studia z pracą?

Studia a praca – jak pogodzić studia z pracą?

Studia a praca – jak pogodzić studia z pracą?

W ubiegłym roku na polskich uczelniach kształciło się 1 230 300 osób (GUS). Część z nich mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziców. Nie zawsze jednak jest ono wystarczające, a proszenie bliskich o dodatkowe środki bywa kłopotliwe. Coraz więcej studentów dba o swój budżet samodzielnie i podejmuje pierwszą pracę, starając się pogodzić obowiązki na uczelni z zawodowymi wyzwaniami.  

Mimo spadającej liczby studentów nadal stanowią oni sporą grupę osób podejmujących pracę w trakcie nauki. Powodów, by rozpocząć taką aktywność jest kilka. Oprócz materialnych są również te niematerialne – szansa nabycia praktyki i zdobycia doświadczenia oraz wiedzy, którą kiedyś można wykorzystać, nawiązywanie kontaktów mogących owocować w przyszłości, poznanie realiów rynku pracy i aklimatyzacja na nim. Wydaje się, że młodzi ludzie doskonale rozumieją te argumenty i coraz częściej poświęcają czas wolny na podreperowanie studenckiego budżetu.

Studia dzienne i praca

Studia dzienne i praca to temat, który dotyczy wielu studentów, którzy starają się pogodzić wymagające studia z pracą zarobkową. Decyzja o podjęciu zatrudnienia w trakcie studiów dziennej formy nauki może być motywowana różnymi czynnikami, takimi jak potrzeba finansowa, zdobywanie doświadczenia zawodowego czy rozwijanie umiejętności organizacyjnych. Jednak równoczesne studiowanie i pracowanie może stanowić wyzwanie i wymagać odpowiedniego planowania oraz umiejętności zarządzania czasem.

Pierwszym krokiem do sukcesu w połączeniu studiów dziennej formy nauki i pracy jest znalezienie równowagi pomiędzy obiema sferami życia. Ważne jest ustalenie realistycznych oczekiwań i rozsądne planowanie czasu. Konieczne jest zapewnienie sobie wystarczającej ilości czasu na naukę, udział w zajęciach i realizację projektów studenckich. Równocześnie trzeba uwzględnić godziny pracy i dostosować harmonogram, aby uniknąć nadmiernego obciążenia.

Komunikacja jest kluczowa w przypadku studiowania i pracy. Ważne jest poinformowanie pracodawcy o swoich godzinach zajęć i dostępności. Współpraca z pracodawcą w celu znalezienia elastycznego harmonogramu może być korzystna dla obu stron. Niektóre firmy oferują studentom elastyczne godziny pracy, umożliwiając im skupienie się na nauce w określonych godzinach.

Organizacja czasu jest niezwykle istotna. Ważne jest tworzenie planów, w których uwzględniamy zarówno obowiązki studenckie, jak i zawodowe. Wykorzystanie narzędzi do zarządzania czasem, takich jak kalendarze, listy zadań czy alarmy, może pomóc w skutecznym planowaniu i realizacji zadań. Ważne jest także zachowanie elastyczności i gotowość do dostosowania się do zmieniających się okoliczności.

Studenci pracujący powinni również pamiętać o konieczności dbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Właściwa dieta, regularna aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu energii i skupienia.

Warto pamiętać, że połączenie studiów dziennej formy nauki i pracy może przynieść korzyści. Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego może wpłynąć na dalszą karierę, a zarobione pieniądze mogą pomóc w pokryciu kosztów studiów. Jednak nie należy zapominać o tym, że studia są priorytetem

Pierwsza praca po studiach

Zdobywanie wyższego wykształcenia wymaga dużego zaangażowania – wykłady, ćwiczenia, laboratoria, nauka do kolokwiów i egzaminów pochłaniają sporo czasu. Dlatego warto wybrać takie zajęcie, które nie będzie przesadnie absorbujące i nie przysporzy dwójek w indeksie.

Jedną z form zatrudnienia, którą bez problemów można pogodzić ze studiami jest praca tymczasowa. Dlaczego to idealne rozwiązanie dla młodych żaków? Przede wszystkim dzięki elastyczności grafiku czy możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin, w weekendy lub określone dni miesiąca, co daje możliwość dbania o równowagę obowiązków zawodowych, nauki i życia studenckiego. Można też nabyć niezbędne doświadczenie oraz porównać warunki zatrudnienia (często jeden pracownik w krótkim czasie podejmuje pracę u kilku pracodawców użytkowników). Dużą jej zaletą jest również możliwość startu zawodowego u wybranego pracodawcy, do którego w wewnętrznym procesie rekrutacyjnym nie udałoby się dostać.

Alternatywy pracy tymczasowej

Współczesne technologie i łatwy dostęp do Internetu otwierają nieograniczone możliwości zdobycia interesującej pierwszej pracy, którą można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Dlatego też coraz więcej osób ma szansę na zatrudnienie w formie pracy zdalnej. Tego rodzaju zajęcie często wiąże się z elastycznymi godzinami pracy, które można dostosować do własnego planu. Oznacza to, że można rozpocząć pracę o dowolnej porze i zakończyć ją, gdy uważa się to za odpowiednie, co pozwala na harmonijne połączenie obowiązków zawodowych z uczelnianymi.

Inną opcją pierwszej pracy są praktyki i staże będące okazją do zdobycia doświadczenia, ale także sprawdzenia predyspozycji do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Co więcej pracodawcy mają świadomość, że stażysta musi pogodzić naukę z pracą i najczęściej układają grafik tak, by przyszły magister nie opuszczał zajęć. Staże można znaleźć w każdej branży – oferują je firmy z branży budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej, logistycznej, finansowej, IT czy handlowej.

Osoby, które nie są pewne czy uda im się pogodzić życie studenckie i zawodowe mogą podjąć pracę sezonową i wykonywać ją nie tylko w wakacje, ale też w trakcie przerwy między semestrami – letnim i zimowym. Często również w okresie świątecznym i noworocznym można znaleźć wiele ofert zatrudnienia. Warunkiem koniecznym wymaganym przez niemal 100 proc. firm szukających osób na świąteczne stanowiska jest chęć do pracy, a tej studentom nie brakuje. Można zostać kurierem, pracownikiem poczty lub supermarketu, pomocnikiem przy produkcji ryb, sprzedawcą fajerwerków, a nawet animatorem – Mikołajem, elfem czy śnieżynką.

Nie ma unikalnego przepisu na pogodzenie rozwoju zawodowego i nauki. Jedno jest pewne – można to zrobić, wystarczą podstawowe umiejętności organizacyjne. Są one niezbędne do planowania zadań na każdy dzień, by w terminie się z nich wywiązać i nie zawieść siebie, wykładowców i pracodawcy.

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Praca tymczasowa. Czy znasz wszystkie możliwości?

Elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju, podwyżki, awanse, benefity pozapłacowe, opieka medyczna to tylko niektóre z zalet pracy tymczasowej. Na jej temat krąży wiele krzywdzących mitów, które wynikają z niezrozumienia tej formy zatrudnienia. Jakie korzyści daje praca tymczasowa?

Zalet pracy tymczasowej jest mnóstwo i pewnie, każdy na to pytanie odpowie inaczej. Dla wielu osób może nią być elastyczność zatrudnienia, czy praca w niepełnym wymiarze godzin, w weekendy lub określone dni miesiąca dająca możliwość dbania o równowagę pracy i życia osobistego. Dla innych ważne będzie nabycie niezbędnego doświadczenia, szansa porównania/wypróbowania warunków zatrudnienia (często jeden pracownik w krótkim czasie podejmuje prace u kilku pracodawców użytkowników). Dużą zaletą jest również możliwość startu zawodowego u wybranego pracodawcy, do którego w wewnętrznym procesie rekrutacyjnym nie udałoby się dostać.

Co warto wiedzieć o pracy tymczasowej?

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego

Te kwestie reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nakłada ona na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia wymaganych na stanowisku pracy niezbędnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleń stanowiskowych, zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony osobistej. Ustawa gwarantuje także pracownikowi zasadę równego traktowania. Oznacza to, że nie może być on traktowany gorzej niż pracownik bezpośrednio zatrudniony przez pracodawcę na tym samym stanowisku. Ponadto pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, udzielania urlopu wypoczynkowego (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę tymczasową) w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc oraz przeprowadzenia okresowych badań lekarskich. Pracownikowi tymczasowemu nie może być również powierzone wykonywanie pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 Kodeksu pracy.

Praca tymczasowa a czas wypowiedzenia umowy

Pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. W przypadku umowy zawartej na okres nie przekraczający 2 tygodni – trzy dni, w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 2 tygodni – jednotygodniowy okres wypowiedzenia. Okresy te obowiązują zarówno pracownika jak i pracodawcę, jednakże w przypadku niestawienia się pracownika tymczasowego w pracy bądź odmówienia przez niego wykonywania określonych czynności, agencja pracy może podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Praca tymczasowa a emerytura

Praca tymczasowa jest uwzględniania podczas wyliczana wysokości emerytury. Zawsze w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę tymczasową, natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne nie nabywają prawa do wliczenia okresu świadczenia usług do wysługi lat (stażu pracy), chyba, że odprowadzane są od takiej umowy dobrowolne składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Bezpłatna opieka zdrowotna i wynagrodzenie podczas choroby?

Jeżeli pracownik tymczasowy zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę tymczasową, to ma pełne prawo do świadczeń zdrowotnych wraz z wynagrodzeniem chorobowym. Jeżeli natomiast świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) to objęty jest bezpłatną opieką zdrowotną, jednak bez prawa do wynagrodzenia na czas choroby, chyba, że zdecyduje się na odprowadzanie dobrowolnej składki chorobowej.

Awanse i podwyżki

Jeżeli ktoś jest wytrwały i konsekwentny w dążeniu do celu, to czy rozpoczyna swoją pracę bezpośrednio, czy za pośrednictwem agencji nie ma większego znaczenia podczas decyzji przełożonych o awansie. Podobnie jest w przypadku podwyżek. Pracownik tymczasowy pracuje za wynagrodzenie podstawowe, które ustalane jest pomiędzy klientem, a agencją pracy tymczasowej i na to nie ma wpływu. Jednak ma on wpływ na swoje zaangażowanie i wydajność, które w wielu przypadkach mają duże znaczenie przy dodatkowym wynagrodzeniu jakie oferują firmy (akord, premia, nagroda itd.). Bardzo często najlepsi pracownicy tymczasowi zatrudniani są na stałe po okresie pracy przez agencję, a wtedy sami już negocjują warunki przedłużenia współpracy i kwotę wynagrodzenia.

 

Paweł Dąbrowski – Dyrektor Regionu Grupy Progres

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Nowoczesne aplikacje wspierające proces rekrutacji

Nowoczesne aplikacje wspierające proces rekrutacji

Nowoczesne aplikacje wspierające proces rekrutacji

Proces rekrutacji jest powiązany z gromadzeniem znacznej ilości danych związanych głównie z nadsyłanymi CV. W związku z tym przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem ich przechowywania i przetwarzania. Wymagania pojawiają się nie tylko ze względu na ogrom informacji, które są gromadzone.  Należy również zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Obecnie wykorzystywanie wyłącznie arkuszy kalkulacyjnych czy e-maili odchodzi w przeszłość. Informacje dotyczące kandydatów powinny być dla pracowników HR przejrzyste, co usprawni proces rekrutacji. Istotne jest to zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą aplikacji na dane stanowisko. Z tego względu obecnie stosuje się bardziej rozbudowane rozwiązania informatyczne.

 

Nowe, podstawowe narzędzie

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, a wybór jest uwarukowany różnorodnymi kryteriami, takimi jak m.in. sposób wyszukiwania danych czy ich katalogowanie. Inny ważny aspekt to zarządzanie treścią ogłoszeń. Systemy, dzięki którym możliwe jest zaplanowanie publikacji ofert, ustalenie szaty graficznej czy ich współpraca z platformami służącymi do udostępniania ogłoszeń bądź mediami społecznościowymi, są niezbędnym narzędziem w pracy HR. Poprzez tego rodzaju funkcje dodawanie ofert staje się bardziej intuicyjne, a sama rekrutacja przebiega sprawniej. Zadania rekruterów ograniczają się, dzięki czemu mogą poświęcić uwagę innym elementom aniżeli publikowanie poszczególnych ofert w danym czasie. Można więc założyć, że skraca się również czas całego procesu związanego z przyjmowaniem nowych pracowników.

 

Dane w chmurze

Kolejnym kryterium jest forma oprogramowania. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystywanie programów w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Przy użyciu tego typu rozwiązania gromadzone dane są przechowywane na serwerach firmy udostępniającej usługę. Można by stwierdzić, że przechowywanie tzw. danych wrażliwych w chmurze nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednak to niesłuszne przekonanie. Informacje znajdujące się na serwerach oprogramowania SaaS są szyfrowane. Co więcej, możliwe jest modyfikowanie haseł dostępu. Funkcja ta pozwala zatem na kontrolowanie tego, kto może wykorzystywać informacje zawarte w CV kandydatów. Poza tym ze względu na możliwość otwierania SaaS w przeglądarce internetowej dostęp do poszczególnych danych jest ułatwiony, ponieważ nie jest uzależniony od zainstalowania programu w systemie konkretnego komputera.

 

Automatyzacja procesów

Warto jednak podkreślić, że proces rekrutacji to nie tylko przetwarzanie danych czy redagowanie i publikacja ogłoszeń. Istotny jest także przepływ informacji, dla przykładu Workflow w ramach procesu Onboardingu – wdrażania nowych pracowników. Automatyzacja tych elementów pozwala na ich usprawnienie, a co za tym idzie, również na czas, jaki jest potrzebny do ich realizacji. Poza tym w przypadku znacznej ilości rekrutacji, dzięki rozwiązaniom IT możliwa staje się monitorowanie drogi poszczególnych kandydatów już od aplikacji na dane stanowisko, przez rozmowę kwalifikacyjną oraz finalnie zatrudnienie, bądź nie, poszczególnych osób. Wykorzystywanie tego typu oprogramowania pozwala na przejrzyste analizowanie danych związanych z postępami kandydatów na przykład przy użyciu wykresów.

 

Również dla kandydata

Aplikacje wykorzystywane w procesie rekrutacji są przydatne nie tylko z perspektywy rekruterów – są one również chętnie używane przez kandydatów. Przesyłanie CV przy użyciu telefonu, wypełnianie przejrzystych formularzy wpływa podwójnie na komfort zainteresowanych. Po pierwsze, możemy aplikować na dane stanowisko w każdym miejscu i czasie, ponieważ nie jest to uzależnione od posiadania przy sobie komputera w konkretnym momencie. Po drugie zaś, forma pozwala na szybkie i wygodne przesłanie odpowiedzi na ogłoszenie.

 

Pomoc w legalizacji pracy

Istotnym wyzwaniem dla firm są formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowców. Jednak dzięki rozwiązaniom IT cały proces staje się prostszy, a co za tym idzie, skraca się również czas jego realizacji. Oprogramowanie wykorzystywane przy rekrutacji nierzadko posiada funkcje przydatne przy składaniu wniosków dotyczących wydania pozwolenia na pracę. Ponadto tego typu pozwolenie jest również w późniejszym czasie wprowadzane do systemu, co niweluje biurokratyczny chaos. Porządkowanie procesu rekrutacji poprzez systemy informatyczne daje w tej sytuacji możliwość monitorowania skuteczności poszczególnych rekrutacji.

 

Rozwiązania IT są więc niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wybór danego programu powinien być jednak uwarunkowany indywidualnymi potrzebami firmy. Należy wziąć pod uwagę m.in. liczbę rekrutacji i kandydatów czy rodzaj analiz, jakie będą wykonywane z wykorzystaniem poszczególnych danych.

 

 

Maciej Maciejewski – Kierownik Działu IT Grupy Progres

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Kandydat w Social Media – czyli daj się Znaleźć, Zainteresuj i Zatrzymaj Rekrutera – Eksperci RS

Kandydat w Social Media – czyli daj się Znaleźć, Zainteresuj i Zatrzymaj Rekrutera – Eksperci RS

Kandydat w Social Media – czyli daj się Znaleźć, Zainteresuj i Zatrzymaj Rekrutera – Eksperci RS

Statystki z 2017 r. wskazują na to, że aż 70% pracodawców korzysta z mediów społecznościowych w procesie rekrutacji, czyli aż o 59 punktów procentowych więcej niż w roku 2006 [1].

Social Media to środowisko, w którym niebagatelne pole do popisu mają współcześni rekruterzy oraz potencjalni kandydaci. Jest to elastyczne i stosunkowo niedrogie rozwiązanie rekrutacyjne, a ponadto znacznie skracające czas pracy rekruterów po dokonaniu dokładnej analizy danego profilu w sieci. W procesie rekrutacji w Polsce najczęściej wykorzystywanymi mediami społecznościowymi są LinkedIn, GoldenLine oraz Facebook. Pozwalają one na lepsze poznanie kandydata – zarówno od strony posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji, jak również od strony pozazawodowej, określającej głównie zainteresowania i zarys osobowości potencjalnego pracownika. Informacje udostępniane w Social Media mogą stanowić alternatywę dla papierowego CV. Wykreowana w ten sposób wizytówka może pomóc odnaleźć wymarzoną pracę lub, niestety, pozbawić tej szansy. Najważniejsze to: dać się odnaleźć rekruterowi, wzbudzić jego zainteresowanie i utrzymać swój pozytywny wizerunek w dalszych etapach rekrutacji. Jak to zrobić? Spróbuję przekazać Ci kilka wskazówek.

Social media- na jakie informacje zwracają uwagę rekruterzy

Na początku odpowiedz sobie na pytanie: Gdybym był rekruterem, co sprawiłoby, że zatrudniłbym się na danym stanowisku? W drugiej kolejności przejdź do kreowania profesjonalnego wizerunku swojej osoby, mając na uwadze następujące aspekty:

  • Wykształcenie – ta sekcja raczej nie sprawia trudności. Wymień szkoły i/lub uczelnie z uwzględnieniem swojego profilu lub kierunku kształcenia.
  • Doświadczenie zawodowe – wymień obejmowane stanowiska oraz pełnione na nich obowiązki (krótko i rzeczowo), uwzględniając czas ich wykonywania. Warto pamiętać o tym, że rekruter wcześniej czy później może zapoznać się z przesłanym CV – informacje wyszczególnione w obu miejscach nie mogą wzajemnie się wykluczać, by nie naruszyły Twojej wiarygodności.Uwaga! Zastanów się głęboko, czy warto określać ukończoną szkołę jako Wyższą Szkołę Melanżohologii lub Wyższą Szkołę Robienia Hałasu, bądź miejsce pracy jako Szlachta nie pracuje, albo Szlachta baluje, plebs haruje. Otóż wzmianki tego typu są zdecydowanie passé.
  • Znajomość języków obcych – w świecie firm o międzynarodowym zasięgu to bardzo ważny element naszych kompetencji. Poprzez wyszczególnienie takiej informacji, łatwo można wyróżnić się na tle innych kandydatów.
  • Kursy, projekty, uzyskane certyfikaty – Zrobiłeś coś dodatkowego? Zainwestowałeś w swój rozwój? Być może jesteś aktywnym wolontariuszem lub koordynatorem ciekawego projektu? Pochwal się! Możesz zamieścić opisy, a nawet skany certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje czy umiejętności.
  • Zainteresowania, pasja, hobby – codziennie pokonujesz siebie i swoje możliwości w pewnej dziedzinie sportu? Może próbujesz swoich sił w kaligrafii? Jeśli Twoja pasja lub hobby określa Twoje drugie JA – podziel się sobą!
  • Umiejętności – może nie posiadasz wykształcenia czy doświadczenia, które umożliwiłoby Ci podjęcie wymarzonej pracy, ale gdzieś tam w środku wiesz, że sprawdziłbyś się na konkretnym stanowisku? To właśnie posiadane umiejętności pomogą Ci w rozwoju w danej sferze, a wypisanie ich w sieci umożliwią rekruterowi odnalezienie właśnie Ciebie! Skup się jednak na kluczowych kompetencjach i unikaj wypisywania tych umiejętności, których nie potrafisz potwierdzić. Możesz również poprosić współpracowników lub byłych pracodawców o wydanie publicznej opinii, tudzież potwierdzeń, na temat posiadanych przez Ciebie kwalifikacji.
  • Informacje dodatkowe – jeśli masz ochotę możesz udostępnić swoje dane kontaktowe (np. adres mailowy, a nawet numer telefonu), które znacznie przyspieszą ewentualny kontakt ze strony zainteresowanego rekrutera. A może posiadasz konto na innej stronie, gdzie prezentujesz wyniki swojego wysiłku i pracy? Być może warto podzielić się tym również z rekruterem!

Pamiętaj! Stawiaj na szczerość. Kłamstwo ma krótkie nogi, a doświadczonemu rekruterowi nie sprawi problemu wychwycenie nieszczerości.

Jak zachęcić osobę do kontaktu w Social Mediach?

Czy istnieją dodatkowe elementy, które mogą zachęcić osobę rekrutującą do kontaktu? Uważa się, że chętniej i pewniej rozmawiamy z osobami, które posiadają zdjęcie profilowe, jednak należy podkreślić, że samo posiadanie nie jest kluczem do sukcesu. Zdjęcie powinno być wyraźne i bez osób towarzyszących. Dobrze, jeśli jest to zdjęcie biznesowe odzwierciedlające profesjonalny charakter kandydata, na jednolitym tle, odpowiednio wykadrowane i oświetlone. Raczej należy wystrzegać się tzw. selfie, szczególnie na portalach biznesowych. Warto również zwrócić uwagę na ubiór – najważniejsze, żeby był schludny i nie zawierał napisów czy ikon zdecydowanie nie wpisujących się w ramy profesjonalnego wizerunku.

Coraz częściej Social Media wykorzystywane są w świecie rekrutacji. Warto zwrócić uwagę na treści, które udostępniamy w Internecie, szczególnie na forum publicznym. Przeanalizuj więc czy udostępniane elementy nie wpływają negatywnie na Twój wizerunek w oczach potencjalnego pracodawcy.

Powodzenia!

 

[1] 2019; Josimovski S., Kiselicki M., Pulevska-Ivanovska L.: Social Media Screening: Impact of GDPR and Macedonian Legal Framework; JCEBI, 6, 1, str. 77-78

 

Grupa Progres

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Dlaczego warto integrować się z zespołem?

Dlaczego warto integrować się z zespołem?

Dlaczego warto integrować się z zespołem?

Integracja to słowo klucz, które na twarzach zdecydowanej większości pracowników (jeśli nie u wszystkich) wywołuje uśmiech i chochliki w oczach. Kojarzy się z dobrze spędzonym czasem w dowolnej formie. Często są to wyjścia na kręgle, do pizzerii, na piwo, do escaperoomu czy na paintball. Podczas szukania pomysłów na wyjście integracyjne okazuje się, że w burzy mózgów biorą udział również osoby, które zazwyczaj nie mają wiele do powiedzenia i nie wyróżniają się kreatywnością w codziennej pracy. Jest to pierwszy dowód na to, że warto przeznaczyć swoją energię na wspólne spędzenie czasu wolnego.

Szukając odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto integrować się z zespołem?” musimy spojrzeć na integrację z kilku perspektyw.

Nowy pracownik

Zmiana pracy bądź otoczenia wywołuje ogromny stres. Zazwyczaj w pierwszych dniach jesteśmy przede wszystkim ciekawi – nowych obowiązków, nowego przełożonego, a nawet tego jaką kawę oferuje firma. Poza zainteresowaniem odczuwamy także pewien dyskomfort. Zastanawiamy się jak przyjmą nas nowi współpracownicy, czy będą chętnie dzielić się wiedzą, czy będą o mnie plotkować? Podczas wspólnie spędzonego czasu pół prywatnie/pół służbowo możemy rozwiać swoje wątpliwości, nawiązać pierwsze znajomości, poznać naszych nowych kolegów i koleżanki.

Doświadczony pracownik

Jeśli pracujesz w firmie dłużej niż pół roku to śmiało możesz nazywać się doświadczonym pracownikiem. Nawet jeśli popełniasz błędy, cóż… Kto ich nie robi? Powszechnie wiadomo, że wraz z doświadczeniem jakie nabywasz czynności, które wykonujesz na co dzień, zaczynają być coraz bardziej powtarzalne i nawet jeśli masz pracę bardzo odpowiedzialną – często po prostu nudne. Dla doświadczonych pracowników wyjścia czy zabawy integracyjne są odskocznią od codzienności (wreszcie będzie się coś działo!), eliminują negatywne emocje spowodowane np. stresem. Przede wszystkim są jednak krótką chwilą zapomnienia o targetach, kejpiajach, czelendżach i innych korpogadkach ?

 „Szef”

Jesteś przełożonym? Integruj się z ludźmi, ale przede wszystkich integruj ich pomiędzy sobą. Zauważysz, że przekłada się to na kooperację, dzięki której Twoja praca będzie przyjemniejsza, łatwiejsza i zdecydowanie szybsza. Rywalizację potęguj podczas gry w kręgle czy jazdy na gokartach. Pozwól swoim pracownikom „wyszaleć” się poza biurem. Natomiast wracając do czterech ścian zachęcaj ich do współpracy, a nie rywalizacji. Wszyscy na tym skorzystają.

 

Iwona Wieczyńska – Kierownik Regionu Grupy Progres

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.