Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Mini Raport: Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.  

Zielone Wyspy

Branże, w których popyt na pracowników jest najwyższy (styczeń-sierpień 2023) i najczęściej szukające kandydatów na kolejne miesiące roku (wrzesień-grudzień 2023)

 

Logistyka, transport, spedycja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: logistyka, transport, spedycja był jednym z wiodących pracodawców wśród przeanalizowanych 26 branż. W tej dziedzinie gospodarki od stycznia do sierpnia poszukiwano i zatrudniono najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Sektor wysoko uplasował się także, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce – pod tym względem zajął 3 miejsce w zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 26 287 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w maju, czerwcu i lipcu.

Logistyka to jedna z branż, którą można zaliczyć do najbardziej odpornych na tąpnięcia. Pracuje w niej prawie 3 mln Polaków i poszukiwani są kolejni, bo wielu przedsiębiorców z tego sektora chce się rozwijać niezależnie od kryzysu i pędzącej inflacji. Co więcej, odnotowuje dynamiczne wzrosty, umacnia swoją rolę w krajowej gospodarce i zwiększa portfolio klientów, co odzwierciedlają również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze, które od początku roku rośnie. Rekrutacje na kolejne miesiące są w toku, a dyrektorzy jednostek przewidują nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, które i tak jest już na wysokim poziomie.

Logistyka w liczbach

37 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 894

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

7 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

260 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-3,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

11,3%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

74,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

8,4%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

3 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Handel

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: handlu detalicznego należał do kluczowych branż z przeanalizowanych 26, które od stycznia do sierpnia 2023 r. zatrudniały najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Handel zajął też wysokie miejsce pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń (dane Element dla Grupy Progres) – 5, 6 lub 7 w zależności od miesiąca. Średnio miesięcznie ukazywało się 18 112 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu.

Rynek pracy w obszarze handlu detalicznego charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem, które widać szczególnie na tle innych branż. W sektorze handlu w Polsce zatrudnionych jest nawet 2 mln osób, a pracownicy handlu detalicznego stanowią jedną z najliczniejszych grup zawodowych w kraju. Branża odczuwa skutki wojny, inflacji oraz spadki wartości koszyka zakupowego klientów, jednak nadal rekrutuje i jest jednym z liderów zleceń na pracę tymczasową.

Handel w liczbach

74,1 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

36 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

242 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-2,9

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10,9%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

75,3%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6,1%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,6%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

20,8%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia, podobne do zapowiadanych miesiąc wcześniej (GUS)

1 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Sektor produkcyjny stanowił 2 branżę, która od stycznia do sierpnia br. zatrudniała najwięcej pracowników tymczasowych i poszukiwała kolejnych na następne miesiące roku, wyprzedził tym samym 24 inne dziedziny gospodarki (dane Grupy Progres). Produkcja zajęła też wysokie – 4 miejsce, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 22 798 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło dziedzin tj. automotive, food, elektronika i odzież.

 

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Planowane redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w lipcu (GUS)

2 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

Czerwone Alerty

 

Budownictwo

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Budownictwo to 9 z branż, która w tym roku zatrudnia pracowników tymczasowych, ale popyt na nich nie charakteryzuje się stabilnym poziomem. Firmy szukają chętnych na etat tymczasowy, jednak dyrektorzy firm budowlanych przewidują ograniczenie kadrowe, zbliżone do prognozowanego w lipcu. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres branża budowlana zajmowała 5 i 6 miejsce (w zależności od miesiąca) pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywały się 20 943 oferty (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i lipcu.

Sytuacja rekrutacyjna w branży budowlanej jest pokłosiem tego, z czym zmagają się przedsiębiorcy działający w tym sektorze. Słaby popyt, wzrost stóp procentowych, mniejsza dostępność nieruchomości, wysokie ceny i rosnące koszty zatrudnienia nie sprzyjają rentowności realizowanych inwestycji. Sprawiają też, że wielu pracodawców, zamiast myśleć o kolejnych projektach i prowadzić procesy rekrutacyjne wstrzymuje je i zastanawia się, jak przy wielu zmiennych dokończyć te rozpoczęte i ograniczyć straty oraz, co zrobić z kadrą, którą już ma na pokładzie.

Budownictwo w liczbach

50,4 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

3 858

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

32 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

127 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-8

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

10%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

72,1%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

6%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

72,3%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

33,7%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

9 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

HoReCa

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Zawirowania – covid, inflacja, wzrost cen i kosztów prowadzenia biznesu czy spadek liczby klientów – w dużym stopniu wpłynęły na rynek pracy w gastronomii. Stabilności kadrowej w tym sektorze od dawna nie widać i ta sytuacja szybko się nie zmieni. Przez samą pandemię z branży odeszło ponad 200 tys. pracowników, którzy częściowo przekwalifikowali się na stałe, a tylko częściowo wrócili na rynek HoReCa. Niestety atrakcyjnych ofert wciąż brakuje, a przedsiębiorcy z sektora zapowiadają redukcje zatrudnienia, bardziej znaczące od oczekiwanych w lipcu br.

HoReCa jest jedną z branż oferuje najwięcej pracy dorywczej, głównie w sezonie, który pod koniec wakacji dobiega końca i kolejny raz zacznie się zimą. Spadki zapotrzebowania na kandydatów już widać. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres HoReCa zajmowała miejsce w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

HoReCa w liczbach

13 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

5 178

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

9 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

49 firm

ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-4,1

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

12,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

71,5%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

12,5%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

74,9%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

18,6%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

11/13 miejsce

pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

Produkcja

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Rozwarstwienie rekrutacyjne, które widać między branżami, ale też wewnątrz nich – tak jak np. w produkcji – najkrócej można wytłumaczyć jednym słowem – dywersyfikacja. Firmy, które stawiały na elastyczne rozwiązania i zdywersyfikowały portfel klientów oraz otworzyły się na nowe kierunki biznesowe i pracowników z krajów innych niż Ukraina, są dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji od tych działających bardzo konserwatywnie. Czasy, w których można było działać według utartych schematów i bazować tylko na jednym rozwiązaniu, minęły.

Ofert pracy w produkcji nie brakuje, jednak widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących RTV i AGD, meble oraz chemię. To obszary, które według GUS radzą sobie najsłabiej – chemiczna (-19,6 proc.), drewniana (-11,5 proc.) i meblarska (-11,1 proc.) – a ich kondycję potwierdza też bardzo niskie zapotrzebowanie na pracowników i planowanych rekrutacji.

Produkcja w liczbach

27,6 tys.

zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

1 930

liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

54 firm

upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

143 firmy

ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

-12

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

9,2%

firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

69,6%

organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

7,3%

odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

63,4%

firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

37,4%

firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

Cezary Maciołek
prezes zarządu Grupa Progres

Od 2006 roku jest związany z branżą HR. Prezes Zarządu Grupy Progres, pomysłodawca Kursu na HR. Zaangażowany w kluczowe projekty HR uczestniczy w pracach zespołów wpływających na prawodawstwo w Polsce oraz tworzenie przepisów regulujących działanie rynku pracy. Analizuje tematykę świata rekrutacji i gospodarki. Swoją wiedzą dzieli się podczas konferencji, debat oraz na łamach gazet i w prasie branżowej.

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2023 roku. Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2023 roku. Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2023 roku.

Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania.

Planujesz zatrudnić pracownika z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy? Dowiedz się, kiedy i jak można to zrealizować za pomocą oświadczenia o powierzeniu pracy.

 

Czym jest oświadczenie o powierzeniu pracy?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to mniej skomplikowana alternatywa dla tradycyjnego zezwolenia na pracę, umożliwiająca zatrudnienie pracowników spoza Polski. Jednak nie wszystkich pracowników można zatrudnić na podstawie tej uproszczonej procedury. Ustawodawca przewidział zamknięty katalog państw, których obywatele mogą skorzystać z tej ścieżki zatrudnienia.

 

Kto może być zatrudniony na mocy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i na jaki czas?

Obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Republiki Armenii i Ukrainy mają możliwość podjęcia pracy w Polsce na podstawie oświadczenia, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Po tym okresie mogą kontynuować zatrudnienie pod warunkiem pozyskania kolejnego oświadczenia o powierzeniu pracy.

Zwracamy szczególną uwagę, że obywatele Rosji zostali wyłączeni z procedury uproszczonej. Więc jeśli planujesz zatrudnić albo kontynuować zatrudnienie osoby pochodzącej z Rosji, będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pracę.

 

Kiedy należy wnioskować o oświadczenie?

Konieczne jest posiadanie oświadczenia przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Same złożenie wniosku nie jest wystarczające, a dopiero po wpisaniu oświadczenia do ewidencji oświadczeń możesz zatrudnić pracownika. Zarejestrowanie oświadczenia z wsteczną datą rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca nie jest możliwe.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek o wydanie oświadczenia?

W celu wydania oświadczenia o powierzeniu pracy podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Najłatwiejszym sposobem pozyskania oświadczenia jest złożenie wniosku za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Niemniej jednak wniosek można też złożyć tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty.

 

Jaka jest wysokość opłaty za wpis oświadczenia do ewidencji?

100 zł – opłata skarbowa za złożenie oświadczenia. Wpłatę trzeba dokonać na rachunek bankowy właściwego powiatowego urzędu pracy, w którym składasz oświadczenie.

 

Jaki jest czas oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń?

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) dokładnie przeanalizuje złożone oświadczenie w określonych terminach:

W przypadku spraw niewymagających dodatkowych wyjaśnień, PUP rozpatrzy je w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia pełnego oświadczenia (licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia).

W przypadku spraw, które wymagają dodatkowego postępowania wyjaśniającego, PUP udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia.

Jeśli mamy do czynienia z wyjątkowo skomplikowanymi sprawami, termin rozpatrzenia oświadczenia wynosi 2 miesiące od daty złożenia pełnego oświadczenia.

W każdym przypadku, terminy te są liczone od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację oświadczenia.

 

Ważne!

 • Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.
 • Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

 

Obowiązek informacyjny

Pracodawca musi przekazać pisemne powiadomienie do lokalnego urzędu pracy w ciągu 7 dni od zaplanowanej daty, wskazanej w oświadczeniu, o tym, czy cudzoziemiec rozpoczął pracę czy też nie.

 

Najczęściej popełnianie błędy:

– błędnie uzupełnione dane we wniosku;

– brak wszystkich niezbędnych załączników;

– dołączenie nieważnego oświadczenia o niekaralności;

– niedotrzymanie obowiązków informacyjnych przez pracodawcę;

 

Podsumowanie

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy wiąże się z dużą listą formalności, o których warto pamiętać. Pominięcie któregoś z tych punktów może prowadzić do opóźnienia w procesie zatrudnienia. Oprócz tego,  w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca pracodawca będzie musiał zapłacić wysokie kary.

Jeżeli masz trudności z zatrudnieniem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, zapraszamy do skorzystania z naszej eksperckiej pomocy.

Zgłoś się do nas: kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

Kto nie otrzyma wizy korespondencyjnej? Ostatnie zmiany w polskich placówkach dyplomatycznych

Kwestia legalności pobytu obywateli Ukrainy wciąż pozostaje niezmiennie ważnym, a zarazem często problematycznym tematem. Są to kwestie faktyczne polegające na niejasnym statusie pobytowym obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed wybuchem wojny. Obecna sytuacja spowodowała pojawienie się nowego, wcześniej niespotykanego procederu – uzyskiwania wiz przez obywateli Ukrainy pozostających w Polsce za pośrednictwem pełnomocników w polskich placówkach dyplomatycznych.

 

Czy ten proces jest rzeczywiście zgodny z przepisami prawnymi? Czy nadal jest obecny?

 

Proces wydawania wiz w polskich urzędach konsularnych regulowany jest głównie przez dwa akty prawne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz Ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Rozporządzenie UE, znane również jako Wspólnotowy Kodeks Wizowy, stanowi podstawę regulacji dotyczących wydawania wiz w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie spójności i jednolitych przepisów w zakresie procedur wizowych. Z kolei ustawa o Cudzoziemcach pełni rolę aktu uzupełniającego w kwestii polskich wiz krajowych.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, zasadą jest osobiste składanie przez cudzoziemca wniosku o wydanie wizy w urzędzie konsularnym. Od powyższej zasady, w odpowiedzi na negatywne skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono wyjątek – obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii otrzymali prawo składania wniosków o wydanie wiz krajowych do polskich konsulatów drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem pełnomocników. Problem polegał na tym, że dotychczas przepisy nie jednoznacznie określały, czy cudzoziemiec przebywający poza granicami swojego państwa obywatelstwa, szczególnie jeżeli przebywa w Polsce, może skorzystać z tego wyjątku.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w końcu sierpnia bieżącego roku na oficjalnej stronie rządowej i jest jednoznaczna – złożenie wniosku wizowego za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie, w przypadku, gdy wnioskodawca przebywa poza granicami państwa, w którym znajduje się właściwy konsulat, skutkuje nierozpatrzeniem wniosku wizowego. W praktyce oznacza to, że jeśli wniosek o wydanie wizy zostanie złożony w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie przez osobę, która nie przebywa na terytorium Ukrainy, wniosek ten nie zostanie rozpatrzony i zostanie odesłany do nadawcy.

Osoby przebywające w Polsce, które z różnych powodów chcą kontynuować swój pobyt bez opuszczania terytorium Polski, mogą skorzystać z możliwości legalizacji swojego pobytu poprzez złożenie wniosku o pobyt czasowy. Jeżeli cudzoziemiec napotka trudności z przedłużeniem swojego pobytu w Polsce, może zgłosić się do naszych ekspertów, którzy w jego imieniu załatwią wszelkie niezbędne formalności.

Szczegóły oferty można znaleźć pod następującym adresem: https://legalnodopolshi.com/

 

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

Więcej wpisów

Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość
Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy. Jak długo trwa
i komu przysługuje?

Zastanawiałeś się kiedyś, jak połączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi? Urlop wychowawczy może być kluczem do tej równowagi umożliwiając rodzicom lub opiekunom spędzenie cennego czasu z dzieckiem bez obaw o karierę zawodową. Ale jak długo trwa i komu przysługuje? Czytaj dalej, aby znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z urlopem wychowawczym.

 

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to forma bezpłatnego wolnego, przeznaczonego dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w celu sprawowania nad nim opieki. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli wniosek został złożony poprawnie, a składający spełnia określone kryteria.

 

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, którzy przepracowali na podstawie umowy o pracę minimum 6 miesięcy. Co ważne, nie musi to być ciągły okres pracy u jednego pracodawcy. Z urlopu wychowawczego nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

Ile można być na urlopie wychowawczym?

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Jeśli dziecko wymaga specjalnej opieki z powodu stanu zdrowia, może być udzielony dodatkowy urlop w wymiarze do 36 miesięcy, ale nie dłużej niż do 18. roku życia dziecka. Urlop wychowawczy może być wykorzystany przez obu rodziców, ale 1 miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że jeden rodzic może przebywać na urlopie wychowawczym przez 35 miesięcy. Istnieją jednak pewne wyjątki. I tak, jeśli jeden z rodziców nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej, drugi rodzic może wykorzystać pełne 36 miesięcy. Urlop może być udzielany w maksymalnie 5 częściach i nie dłużej niż do zakończenia 6. roku życia dziecka (lub 18. roku życia w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).

 

Jak dostać urlop wychowawczy?

By uzyskać urlop wychowawczy, należy skierować do pracodawcy odpowiedni wniosek. Dokument musi być złożony na papierze lub w formie elektronicznej, co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek, a pracownik może go wycofać nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Od dnia złożenia wniosku do końca trwania urlopu wychowawczego pracownik nie może być zwolniony. Wyjątek stanowi wypowiedzenie umowy z winy pracownika lub ogłoszenie upadłości czy likwidacja firmy pracodawcy.

 

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Pracownik przebywający na wolnym na opiekę nad dzieckiem nie otrzymuje pieniędzy ani od pracodawcy, ani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie warto pamiętać, że rodziny o niskim statusie społecznym mogą liczyć na tzw. zasiłek wychowawczy — dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego. Zasiłek w wysokości 400 zł przysługuje rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 674 zł. Jest przyznawany odpowiednio przez 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, przez 36 miesięcy dla opiekujących się dwójką dzieci i do 72 miesięcy, gdy urlop wychowawczy jest przeznaczony na opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość emerytury?

Podczas urlopu wychowawczego pracownik ma opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Co więcej, po jego zakończeniu, okres wolnego przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem zostaje wliczony do stażu pracy, a to z kolei ma wpływ na wysokość emerytury, ponieważ ta jest wyliczana na podstawie przepracowanych lat.

Urlop wychowawczy to zagadnienie, które dotyka wielu rodziców i opiekunów prawnych. W tym artykule przedstawiliśmy jego różne aspekty, t.j. kryteria kwalifikacji, długość trwania, a także jego wpływ na emeryturę. Zrozumienie tych szczegółów może być kluczowe dla tych, którzy rozważają skorzystanie z urlopu wychowawczego. Ta forma urlopu to nie tylko prawo, ale także przywilej, który umożliwia rodzicom bycie obecnym w kluczowych momentach życia swojego dziecka. Jeśli uznasz za słuszne — nie wahaj się skorzystać z niego, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

Umowa zlecenie a umowa o pracę — różnice

Umowa zlecenie i umowa o pracę to dwie różne formy zatrudnienia, które mają swoje unikalne cechy i mogą być odpowiednie w różnych sytuacjach zawodowych. Czym się różnią? Którą z nich wybrać i dlaczego? Sprawdźmy to!

 

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w ramach której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zadania dla zleceniodawcy.  Może być zawarta na piśmie lub ustnie i może być wypowiedziana w każdej chwili. Charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Zleceniobiorca nie jest związany stałym miejscem ani czasem pracy i nie podlega kontroli pracodawcy jak w przypadku umowy o pracę,
 • Umowa zlecenie nie gwarantuje  praw pracowniczych jak umowa o pracę (np. płatnego urlopu, ochrony przed zwolnieniem),
 • Zleceniobiorca może samodzielnie odprowadzać niektóre składki i podatki,  jeżeli umowa tak stanowi,
 • Ta forma umowy jest często stosowana w przypadku krótkoterminowych projektów lub dorywczych prac.

 

Umowa o pracę — co warto wiedzieć?

Umowa o pracę to formalna umowa stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem, która reguluje warunki zatrudnienia. Określa wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty. Zawiera informacje o wymiarze czasu pracy,  harmonogramie i określa termin, w którym może zostać rozwiązana. Gwarantuje pełne prawa pracownicze, takie jak płatny urlop, ochrona przed zwolnieniem z dnia na dzień, świadczenia zdrowotne i emerytalne, gwarantuje okresy wypowiedzenia. Może zawierać okres próbny, który pozwala zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi ocenić, czy współpraca będzie dla nich odpowiednia. Umowa o pracę może być zawarta na zastępstwo, na czas określony lub nieokreślony.

 

Prawa i obowiązki — jak różnią się w umowie zlecenia i umowie o pracę?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do płatnego urlopu, są chronione przed zwolnieniem, np. w przypadku gdy brakuje im przynajmniej 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego lub przebywając na urlopie macierzyńskim. Co więcej, umowa o pracę jest swego rodzaju gwarantem stabilności i pewność, że za wykonaną pracę co miesiąc zostanie wypłaconego określone wynagrodzenie, a w przypadku konieczności zostaną wypłacone świadczenia zdrowotne i emerytalne. Pracujący na umowie o pracę mają określone godziny pracy i miejsce wykonywania obowiązków. Z kolei w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, zleceniobiorca ma większą swobodę w wykonywaniu zadań, przy czym nie ma gwarancji stabilności oraz zapewnienia odpowiednich świadczeń i pełnej ochrony prawnej pracownika (chyba że zostanie to wynegocjowane indywidualnie na etapie tworzenia umowy).

 

Świadczenia w razie choroby i urlopu w obu typach umów

W przeciwieństwie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorcy nie mają prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, o ile w umowie nie został wynegocjowany odmienny zapis. W przypadku umowy o pracę, pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe. Dzięki temu pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby i pobierania zasiłku z tego tytułu w wysokości 80% wynagrodzenia. Co więcej, umowa o pracę daje prawo do skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i wychowawczego. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia opłacają tylko składki zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną. Składka chorobowa jest dobrowolna, co oznacza, że jeśli zleceniobiorca nie będzie jej opłacał, w przypadku choroby nie uzyska zasiłku chorobowego.

 

Umowa zlecenie czy umowa o pracę — co wybrać?

W wyborze między umową o pracę a umową zlecenie nie ma jedynej słusznej decyzji. To, jaka forma zatrudnienia sprawdzi się właśnie dla Ciebie, zależy od indywidualnej sytuacji i aktualnych potrzeb. To, co warto wziąć pod uwagę podczas wyboru między umową o pracę a umową zlecenia to przede wszystkim:

 • znaczenie stabilności zatrudnienia i praw pracowniczych,
 • możliwość korzystania ze świadczeń społecznych,
 • elastyczność czasu i miejsca pracy,
 • automatyczne lub samodzielne płacenie podatków i regulowanie obowiązkowych oraz dobrowolnych składek do ZUS,
 • znaczenie jasno określonej ścieżki kariery zawodowej,
 • ochrona w razie choroby, wypadku lub trudnej sytuacji życiowej.

 

Przeczytaj więcej: 

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2023 roku

Zakończenie współpracy — procedury wypowiedzenia umowy zlecenia i umowy o pracę

 

Rozwiązanie umowy o pracę — zasady

W przypadku umowy o pracę istnieje konkretny okres wypowiedzenia, który zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Może to być od 3 dni do 3 miesięcy. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie i zawierać konkretne powody oraz datę zakończenia współpracy. W ramach umowy o pracę istnieją pewne sytuacje, w których pracownik jest chroniony przed zwolnieniem, np. podczas ciąży czy urlopu macierzyńskiego. W niektórych przypadkach pracownik może być uprawniony do odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie. W przypadku zwolnienia grupowego lub z przyczyn pracodawcy pracownik może być uprawniony do odprawy. Po zakończeniu każdej umowy o pracę, pracownik musi otrzymać świadectwo pracy, informację o przechowywaniu dokumentacji zatrudnienia. Pracodawca wypłaca też ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zakończenie współpracy w ramach umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia okres wypowiedzenia może być zdefiniowany w umowie lub, jeśli nie jest określony,  strony same ustalają, czy i jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywać. Wypowiedzenie może, ale nie musi, być złożone na piśmie. Warto jednak zachować pisemną formę dla celów dowodowych. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie zlecenie nie jest wymagane podawanie konkretnych powodów wypowiedzenia. Nie ma także dodatkowej ochrony przed zwolnieniem oraz prawa do odprawy czy odszkodowania po zakończeniu umowy zlecenia.

 

Przyszłość zatrudnienia — Jak wybór między umową zlecenie a umową o pracę wpływa na karierę zawodową?

Wybór między umową zlecenie a umową o pracę zależy od indywidualnych celów zawodowych, potrzeb i wartości. Umowa o pracę może być bardziej atrakcyjna dla tych, którzy szukają stabilności, pełnych świadczeń i możliwości rozwoju w ramach jednej organizacji. Z kolei umowa zlecenie może być odpowiednia dla osób ceniących elastyczność, możliwość pracy nad różnymi projektami i zdobywania różnorodnego doświadczenia. W każdym przypadku warto dokładnie zrozumieć warunki umowy i zastanowić się, jak wpłyną one na długoterminowe cele i aspiracje zawodowe. Wybór odpowiedniego typu umowy może mieć długotrwały wpływ na ścieżkę kariery, satysfakcję z pracy i ogólny styl życia. A decyzja należy tylko do Ciebie! Mamy nadzieje, że nasz artykuł pomoże Ci podjąć ją w zgodzie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.