Obowiązki informacyjne pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców

Obowiązki informacyjne pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców

Nasz poprzedni artykuł o najczęstszych błędach pracodawców przy zatrudnieniu cudzoziemców spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jeśli ominął Was ten materiał, możecie się z nim zapoznać w linku poniżej:

https://grupaprogres.pl/uniknij-pulapek-najczestsze-bledy-pracodawcow-przy-zatrudnieniu-cudzoziemcow/

Listę podstawowych ale bardzo istotnych błędów dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców już omówiliśmy. Dzisiaj zgłębimy temat obowiązków informacyjnych pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców, mamy nadzieję, że to ułatwi Wam przebrnąć przez labirynt przepisów dot. legalizacji zatrudnienia.

Upewniliście się, że pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny, uzyskaliście odpowiedni dokument legalizujący pracę dla cudzoziemca, podpisaliście umowę i zatrudniliście pracownika. Czy to oznacza, że wszystkie formalności już są za Wami?

Nie do końca!

W związku z zatrudnieniem cudzoziemców pracodawca ma szereg obowiązków, niedopełnienie których ma dosyć znaczące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla zatrudnionego cudzoziemca. A jakie to są obowiązki, przeczytacie w poniższym artykule.

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec Wojewody w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Po rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę należy pamiętać, aby w terminie 7 dni pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o tym że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż to określone w zezwoleniu na pracę,
 • zmieniła się siedziba lub miejsce zamieszkania, nazwa lub forma prawna podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę,
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec urzędu pracy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, to pracodawca powinien pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Jest to bardzo ważny obowiązek informacyjny, który niestety często zostaje ominięty przez pracodawców z powodu braku znajomości przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, dlatego też znajduje się na naszej liście najczęściej popełnianych błędów i nie możemy o nim nie wspomnieć.

 

Obowiązki informacyjne wobec ZUS

Cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Polski na takich zasadach, jak i obywateli Polski. Jeżeli cudzoziemiec ma członków rodziny w Polsce, może zgłosić do ubezpieczenia również swoich najbliższych.

Na dokonanie zgłoszenia pracodawca ma 7 dni od dnia rozpoczęcia przez cudzoziemca pracy lub współpracy albo od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Składki powinny być odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem podstawy zatrudnienia cudzoziemca (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).

 

Obowiązki informacyjne wobec zatrudnionego cudzoziemca

Otwarta i klarowna komunikacja nie tylko łagodzi stres związany z nowym otoczeniem dla cudzoziemca, ale także stanowi fundamentalny czynnik w unikaniu potencjalnych nieporozumień i błędów w procesie legalizacji jego zatrudnienia i pobytu.

O ważności komunikacji świadczy chociażby przykład z życia wzięty i opisany w naszym artykule o błędach popełnianych przez pracodawcę przy zatrudnianiu cudzoziemców. Jest to brak złożenia powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w związku z otrzymaniem decyzji pobytowej przez cudzoziemca, kiedy cudzoziemiec nie poinformował albo poinformował pracodawcę z opóźnieniem.

Pracodawca też ma obowiązki informacyjne wobec zatrudnionego cudzoziemca.

Jednym z nich jest informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie  zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia.  Pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę w formie pisemnej, jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie zezwolenia na pracę, lub zarejestrowane przez urząd pracy oświadczenie o powierzeniu pracy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy.

Cudzoziemiec też powinien pamiętać o obowiązkach informacyjnych, które na nim spoczywają. Istotnym jest w czasie trwania stosunku zatrudnienia informowanie pracodawcy o każdej zmianie statusu postępowania o pobyt czasowy, oraz o wszystkich okolicznościach, które będą się wiązały ze zmianą podstawy pobytowej na terytorium RP.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się o jednym z najważniejszych obowiązków cudzoziemca, który posiada kartę pobytu na podstawie pracy w Polsce, zapraszamy na nasze profile na Facebooku, Linkedinie oraz TikToku, gdzie możecie obejrzeć wideo na ten temat.

Podsumowując, po zatrudnieniu cudzoziemca pracodawca ma szereg istotnych obowiązków i  niewłaściwe ich spełnienie może przynieść znaczące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego zatrudnionego cudzoziemca.

Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej:

https://legalnodopolshi.com/

oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

https://grupaprogres.pl/blog/

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Uniknij Pułapek. Najczęstsze błędy Pracodawców przy zatrudnieniu Cudzoziemców

  Uniknij Pułapek. Najczęstsze błędy Pracodawców przy zatrudnieniu Cudzoziemców

  Uniknij Pułapek. Najczęstsze błędy Pracodawców przy zatrudnieniu Cudzoziemców

  Przedsiębiorco, planujesz zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie i chcesz to zrobić zgodnie z przepisami? Zastanawiasz się dlaczego niektóre zatrudnienia cudzoziemców kończą się sukcesem, podczas gdy inne stają się kosztownymi błędami?

  Jeśli odpowiedziałeś „Tak” na jedno z powyższych pytań, to poniższa lista popełnianych błędów jest  dla Ciebie!

  Przez nasze lata doświadczenia w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zebraliśmy szeroką gamę przykładów sytuacji, w których pracodawcy mogą popełnić krytyczne błędy. W tym artykule podzielimy się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, które pomogą Wam unikać tych błędów i sprawić, aby proces zatrudniania cudzoziemców stał się dla Was mniej stresujący, szybki i efektywny.

   

  Niedostateczna weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemca

  Otóż pierwszy i najczęstszy błąd, który popełnia pracodawca, to: Niedostateczna weryfikacja dokumentów cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

  Cudzoziemiec przedstawia ważną kartę pobytu, na której jest adnotacja „dostęp do rynku pracy”.

  – Czy to oznacza, że pracodawca może go zatrudnić bez dodatkowych dokumentów legalizujących pracę? Nie!

  Sama plastikowa karta pobytu nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy. Należy uzyskać od cudzoziemca decyzję, która uprawniała go do otrzymania tej karty i która potwierdza jego możliwości dostępu do rynku pracy.

  Dokładny audyt dokumentów, które posiada cudzoziemiec pozwoli zapewnić legalność zatrudnienia oraz zabezpieczyć pracodawcę przy ewentualnej kontroli.

  Jeżeli chcesz wiedzieć, na jakie dokumenty zwrócić uwagę przy zatrudnianiu cudzoziemców, koniecznie przeczytaj nasz artykuł: https://grupaprogres.pl/dlaczego-audyt-jest-potrzebny-i-jak-zbudowac-strategie-zatrudnienia-cudzoziemcow-w-firmie/

   

  Zatrudnienie cudzoziemca na innych warunkach, niż wskazane w dokumencie legalizującym pracę

  Kolejny błąd to zatrudnienie cudzoziemca na innych warunkach, niż wskazane w dokumencie legalizującym pracę. Pracodawca uzyskuje dla cudzoziemca oświadczenie o powierzeniu pracy lub zezwolenie na pracę, w których wskazane zostały określone warunki pracy (np. stanowisko, wymiar czasu pracy, czynności wykonywane na danym stanowisku). Jednak okazuje się, że sytuacja się zmienia i inne warunki są wskazane w umowie zawartej z cudzoziemcem.

  – Czy to jest zgodne z prawem? Nie!

  Praca musi być zgodna z wydanym dokumentem zezwalającym na pracę. W przypadku zezwoleń na pracę wyjątek stanowi zmiana nazwy samego stanowiska, nie mogą się jednak zmienić czynności wykonywane przez cudzoziemca.

  Jeżeli cudzoziemiec już ma zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy wydane pod innego pracodawcę, należy uzyskać dokument zezwalający na pracę u przyszłego pracodawcy. Warto też pamiętać, że pracodawca musi uzyskać dokumenty legalizujące pracę przed zatrudnieniem cudzoziemca.

   

  Niepowiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu/niepodjęciu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

  Do obowiązków informacyjnych pracodawcy należy w terminie 7 dni od daty ważności oświadczenia powiadomić PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

  Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z ukaraniem pracodawcy grzywną.

   

  Brak złożenia powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

  Obywatel Ukrainy, który przebywa na terytorium Polski legalnie, jest uprawniony do wykonywania pracy pod warunkiem, że pracodawca powierzy mu pracę na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl.

  Powiadomienie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca.

  Praca powinna być powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

   

  Brak złożenia powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w związku z otrzymaniem decyzji w trakcie zatrudnienia.

  Tutaj bardzo ważna jest komunikacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeżeli cudzoziemiec – obywatel Ukrainy uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w trakcie zatrudnienia, to do obowiązków pracodawcy należy powiadomienie powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji cudzoziemcowi.

  Jak widać błędów, jakie mogą zaszkodzić procesowi legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, jest dużo. Nasze doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców pozwala nam wyodrębnić najczęstsze pułapki, których można uniknąć.

  Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej:

  https://legalnodopolshi.com/

  oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

  https://grupaprogres.pl/blog/

  Unikaj pułapek i zatrudniaj cudzoziemców zgodnie z prawem!

  Mariia Kovalenko

  Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
  Przeczytaj więcej moich artykułów

  mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
  +48 691 230 408

  Napisz do nas

  Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

   Więcej wpisów

   Ułatwienia dla obywateli Białorusi: polski dokument podróży tymczasową alternatywą dla paszportu

   Ułatwienia dla obywateli Białorusi: polski dokument podróży tymczasową alternatywą dla paszportu

   Ułatwienia dla obywateli Białorusi:
   polski dokument podróży tymczasową alternatywą dla paszportu

   W ostatnim czasie było głośno o wprowadzonych przez władze Białoruskie przepisach uniemożliwiających obywatelom Białorusi przedłużenie lub pozyskanie paszportów w białoruskich placówkach dyplomatycznych. W praktyce oznacza to, iż obywatel Białorusi za każdym razem musi się osobiście udać na Białoruś celem pozyskania nowego dokumentu podróży.

   W związku z zaistniałą sytuacją coraz częściej zgłaszają się do nas obywatele Białorusi z pytaniem, jakie rozwiązanie można zastosować w sytuacji, gdy osoba nie może / nie chce wyjechać na Białoruś z obawy o swoje bezpieczeństwo i powrót do Polski.

    

   Czym jest polski dokument podróży dla cudzoziemca?

   Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który spełnia jeden z warunków:

   • cudzoziemiec utracił swój dokument podróży;
   • dokument podróży uległ zniszczeniu;
   • dokument podróży utracił ważność;
   • cudzoziemiec nie posiadał dotąd dokumentu podróży (dotyczy to białoruskich dzieci urodzonych w Polsce)

   oraz ma aktualną podstawę pobytu w Polsce, o czym szczegółowo opowiemy w kolejnej części.

   Co ważne, obywatele Białorusi nie mają obowiązku wykazywania, że nie jest możliwe otrzymanie przez tę osobę nowego dokumentu podróży u władz państwa jej obywatelstwa, np. w białoruskim konsulacie w Polsce.

    

   Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi – zmiany

   Dotychczas polski dokument podróży cudzoziemcy mogli otrzymać tylko w przypadku posiadania:

   1. zezwolenia na pobyt stały;
   2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
   3. zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 (pobyt czasowy udzielony w związku z posiadaniem wizy wydanej ze względów humanitarnych):
   4. ochrony uzupełniającej;
   5. zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

   Po ostatnich zmianach, ustawodawca rozszerzył dla obywateli Białorusi powyższy katalog o zezwolenie na pobyt czasowy, bez względu na podstawę jego wydania.

    

   Zwolnienie z opłaty dla obywateli Białorusi

   Na podstawie rozporządzenia obywatele Białorusi zostali zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Zwolnienie będzie obowiązywać tak długo, jak w mocy będzie pozostawać rozporządzenie.

    

   Na jaki okres jest wydawany polski dokument podróży?

   Polski dokument podróży może zostać wydany na okres 1 roku i uprawnia do przekroczenia granicy polskiej. Warto pamiętać, że polski dokument podróży może być używany zamiast paszportu, jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania karty pobytu potwierdzającej posiadanie podstawy pobytowej w Polsce. Należy podkreślić, iż otrzymanie polskiego dokumentu podróży nie oznacza uzyskania polskiego obywatelstwa.

    

   Gdzie złożyć wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży?

   Tak jak w przypadku zezwoleń na pobyt, wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

    

   Jakie dokumenty trzeba złożyć?

   W celu uzyskania polskiego dokumentu podróży dla obywatela Białorusi należy złożyć:

   • wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (aktualny wzór wniosku można pobrać klikając w poniższy link: https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/wniosek);
   • 2 aktualne zdjęcia;
   • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu) lub kserokopia poprzednio posiadanego dokumentu;
   • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, kopia karty pobytu i zezwolenia na pobyt);
   • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

   W związku z powyższym obywatele Białorusi nie mają aktualnie ograniczeń w zakresie podstaw do wydania polskiego dokumentu podróży, jeżeli posiadają dowolny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy.

   Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce jest zdecydowanie celowe dla obywateli Białorusi, ponieważ stanowi to nie tylko legalny status pobytu, ale także otwiera drzwi do możliwości uzyskania polskiego dokumentu podróży w sytuacji, gdy paszport został utracony lub nieważny. To rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo i mobilność.

    

   Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli macie pytania lub chcecie skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej:

   https://legalnodopolshi.com/

   oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

    https://grupaprogres.pl/blog/

    

   Mariia Kovalenko

   Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
   Przeczytaj więcej moich artykułów

   mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
   +48 691 230 408

   Napisz do nas

   Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

    Więcej wpisów

    Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski w czasie wojny

    Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski w czasie wojny

    Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy,

    którzy wjechali do Polski w czasie wojny

    Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski w czasie wojny, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Jednak takie rozwiązanie jest dostępne nie dla wszystkich. Jeśli masz wątpliwości co do możliwości uzyskania karty pobytu, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

     

    Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

    Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce na okres dłuższy niż 3 miesiące. Uprawnia on do pobytu w Polsce na okres do 3 lat. Razem z zezwoleniem cudzoziemcy otrzymują kartę pobytu, która potwierdza ich tożsamość w Polsce, i na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące jej posiadacza.

    Obydwa dokumenty są bardzo istotne, więc należy je przechowywać i w razie utraty lub uszkodzenia wystąpić o duplikaty. Dzięki nim możesz wielokrotnie przekraczać granicę bez konieczności uzyskania dodatkowej wizy i korzystać z innych praw obywatelskich.

     

    Kiedy obywatel Ukrainy ze statusem UKR może złożyć wniosek?

    Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może złożyć obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce i ma numer PESEL z adnotacją UKR oraz pracuje lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do CEIDG.

    To oznacza, że osoby ze statusem UKR, które wjechały do Polski w czasie wojny, mogą złożyć tylko i wyłącznie takie zezwolenia na pobyt:

    – zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

    – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

    – zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

     

    Jak i gdzie należy złożyć wniosek?

    Generalnie wniosek i załączniki należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub w inny sposób dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy.

    W celu usprawnienia obsługi cudzoziemców został uruchomiony specjalny portal MOS (Moduł Obsługi Spraw), który oprócz możliwości wypełnienia wniosku pobytowego po rejestracji konta, zawiera dużo wskazówek i potrzebnych informacji dla cudzoziemców przebywających w Polsce.

    Niektóre Urzędy Wojewódzkie, jak np. Mazowiecki, Pomorski, czy Dolnośląski mają swoje specjalnie zaprojektowane systemy elektroniczne dedykowane do obsługi cudzoziemców. Warto zapoznać się, czy Urząd, do którego będziesz składać wniosek, ma swoje wytyczne dotyczące złożenia wniosków pobytowych.

     

    Jakie dokumenty trzeba złożyć?

    Podstawowa lista dokumentów, które należy dostarczyć, zawiera:

    • Wniosek o zezwolenie na pobyt,
    • Cztery aktualne fotografie – zgodne z wymogami,
    • Kserokopie wszystkich zapisanych stron w paszporcie wraz z oryginałem do wglądu,
    • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
    • Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

    Zwróć uwagę na to, że lista dokumentów może się różnić w zależności od Urzędu Wojewódzkiego, w którym zamierzasz złożyć wniosek oraz twojego celu pobytu w Polsce.

     

    Ważne informacje:

    • Ubieganie się o zezwolenia na pobyt nie jest obowiązkowe. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej obecnie do 04.03.2024 r.
    • Jest możliwość wypełnienia wniosku pobytowego odręcznie poza formularzem elektronicznym, ale w celu usprawnienia procesu i przyspieszenia rozpatrywania sprawy rekomendujemy skorzystać z portalu mos.cudzoziemcy.gov.pl. lub innego portalu ze względu na Urząd Wojewódzki.

     

    Podsumowanie

    Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce niesie za sobą wiele korzyści dla cudzoziemca. Przede wszystkim umożliwia legalne przebywanie na terytorium Polski przez określony okres czasu oraz swobodę przemieszczania się po Unii Europejskiej. Przy takim rozwiązaniu nie musisz martwić się o utratę swojej podstawy pobytowej w przypadku podróży do innych państw.

    Jeżeli chcesz uzyskać kartę pobytu w Polsce i nie stresować formalnościami związanymi z legalizacją swojego pobytu lub masz dodatkowe pytania, zapraszamy do skorzystania z naszej eksperckiej pomocy.

    Zgłoś się do nas: kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

     

    Podstawa prawna

    Ustawa z dnia 12 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185)

    Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

     

    Mariia Kovalenko

    Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
    Przeczytaj więcej moich artykułów

    mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
    +48 691 230 408

    Napisz do nas

    Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

     Więcej wpisów

     Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

     Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

     Mini Raport: Nastroje i koniunktura vs. rekrutacyjna rzeczywistość

     Przez krajowy rynek pracy i polską gospodarkę przebiega wyraźna granica dzieląca branże na te, które – mimo dynamicznej sytuacji – nadal mają się całkiem dobrze oraz te znajdujące się w gorszej sytuacji. Co widać również w rekrutacji. Mimo osłabienia popytu na pracowników nadal wiele wolnych miejsc czeka w branży spożywczej, handlu detalicznym, produkcji czy logistyce.  

     Zielone Wyspy

     Branże, w których popyt na pracowników jest najwyższy (styczeń-sierpień 2023) i najczęściej szukające kandydatów na kolejne miesiące roku (wrzesień-grudzień 2023)

      

     Logistyka, transport, spedycja

     Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: logistyka, transport, spedycja był jednym z wiodących pracodawców wśród przeanalizowanych 26 branż. W tej dziedzinie gospodarki od stycznia do sierpnia poszukiwano i zatrudniono najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Sektor wysoko uplasował się także, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce – pod tym względem zajął 3 miejsce w zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 26 287 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w maju, czerwcu i lipcu.

     Logistyka to jedna z branż, którą można zaliczyć do najbardziej odpornych na tąpnięcia. Pracuje w niej prawie 3 mln Polaków i poszukiwani są kolejni, bo wielu przedsiębiorców z tego sektora chce się rozwijać niezależnie od kryzysu i pędzącej inflacji. Co więcej, odnotowuje dynamiczne wzrosty, umacnia swoją rolę w krajowej gospodarce i zwiększa portfolio klientów, co odzwierciedlają również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników w tym sektorze, które od początku roku rośnie. Rekrutacje na kolejne miesiące są w toku, a dyrektorzy jednostek przewidują nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, które i tak jest już na wysokim poziomie.

     Logistyka w liczbach

     37 tys.

     zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

     1 894

     liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

     7 firm

     upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     260 firm

     ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     -3,1

     wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

     11,3%

     firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

     74,3%

     organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

     8,4%

     odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

     63,4%

     firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     37,4%

     firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     3 miejsce

     pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

     Handel

     Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Jak wynika z danych Grupy Progres, sektor: handlu detalicznego należał do kluczowych branż z przeanalizowanych 26, które od stycznia do sierpnia 2023 r. zatrudniały najwięcej pracowników tymczasowych (w porównaniu z innymi branżami poddanymi analizie). Handel zajął też wysokie miejsce pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń (dane Element dla Grupy Progres) – 5, 6 lub 7 w zależności od miesiąca. Średnio miesięcznie ukazywało się 18 112 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu.

     Rynek pracy w obszarze handlu detalicznego charakteryzuje się wysokim zatrudnieniem, które widać szczególnie na tle innych branż. W sektorze handlu w Polsce zatrudnionych jest nawet 2 mln osób, a pracownicy handlu detalicznego stanowią jedną z najliczniejszych grup zawodowych w kraju. Branża odczuwa skutki wojny, inflacji oraz spadki wartości koszyka zakupowego klientów, jednak nadal rekrutuje i jest jednym z liderów zleceń na pracę tymczasową.

     Handel w liczbach

     74,1 tys.

     zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

     5 178

     liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

     36 firm

     upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     242 firmy

     ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     -2,9

     wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

     10,9%

     firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

     75,3%

     organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

     6,1%

     odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

     63,6%

     firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     20,8%

     firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia, podobne do zapowiadanych miesiąc wcześniej (GUS)

     1 miejsce

     pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

     Produkcja

     Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Sektor produkcyjny stanowił 2 branżę, która od stycznia do sierpnia br. zatrudniała najwięcej pracowników tymczasowych i poszukiwała kolejnych na następne miesiące roku, wyprzedził tym samym 24 inne dziedziny gospodarki (dane Grupy Progres). Produkcja zajęła też wysokie – 4 miejsce, jeśli chodzi o liczbę opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 22 798 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i czerwcu. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło dziedzin tj. automotive, food, elektronika i odzież.

      

     Produkcja w liczbach

     27,6 tys.

     zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

     1 930

     liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

     54 firm

     upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     143 firmy

     ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     -12

     wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

     9,2%

     firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

     69,6%

     organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

     7,3%

     odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

     63,4%

     firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     37,4%

     firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     Planowane redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do zapowiadanych w lipcu (GUS)

     2 miejsce

     pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element

     Czerwone Alerty

      

     Budownictwo

     Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Budownictwo to 9 z branż, która w tym roku zatrudnia pracowników tymczasowych, ale popyt na nich nie charakteryzuje się stabilnym poziomem. Firmy szukają chętnych na etat tymczasowy, jednak dyrektorzy firm budowlanych przewidują ograniczenie kadrowe, zbliżone do prognozowanego w lipcu. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres branża budowlana zajmowała 5 i 6 miejsce (w zależności od miesiąca) pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywały się 20 943 oferty (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, maju i lipcu.

     Sytuacja rekrutacyjna w branży budowlanej jest pokłosiem tego, z czym zmagają się przedsiębiorcy działający w tym sektorze. Słaby popyt, wzrost stóp procentowych, mniejsza dostępność nieruchomości, wysokie ceny i rosnące koszty zatrudnienia nie sprzyjają rentowności realizowanych inwestycji. Sprawiają też, że wielu pracodawców, zamiast myśleć o kolejnych projektach i prowadzić procesy rekrutacyjne wstrzymuje je i zastanawia się, jak przy wielu zmiennych dokończyć te rozpoczęte i ograniczyć straty oraz, co zrobić z kadrą, którą już ma na pokładzie.

     Budownictwo w liczbach

     50,4 tys.

     zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

     3 858

     liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

     32 firm

     upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     127 firm

     ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     -8

     wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

     10%

     firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

     72,1%

     organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

     6%

     odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

     72,3%

     firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     33,7%

     firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     9 miejsce

     pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

     HoReCa

     Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Zawirowania – covid, inflacja, wzrost cen i kosztów prowadzenia biznesu czy spadek liczby klientów – w dużym stopniu wpłynęły na rynek pracy w gastronomii. Stabilności kadrowej w tym sektorze od dawna nie widać i ta sytuacja szybko się nie zmieni. Przez samą pandemię z branży odeszło ponad 200 tys. pracowników, którzy częściowo przekwalifikowali się na stałe, a tylko częściowo wrócili na rynek HoReCa. Niestety atrakcyjnych ofert wciąż brakuje, a przedsiębiorcy z sektora zapowiadają redukcje zatrudnienia, bardziej znaczące od oczekiwanych w lipcu br.

     HoReCa jest jedną z branż oferuje najwięcej pracy dorywczej, głównie w sezonie, który pod koniec wakacji dobiega końca i kolejny raz zacznie się zimą. Spadki zapotrzebowania na kandydatów już widać. W zestawieniu systemu rekrutacyjnego Element dla Grupy Progres HoReCa zajmowała miejsce w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

     w drugiej dziesiątce branż pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Średnio w każdym miesiącu ukazywało się 10 825 ofert (styczeń-lipiec 2023). Najwięcej w marcu, kwietniu i maju.

     HoReCa w liczbach

     13 tys.

     zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

     5 178

     liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

     9 firm

     upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     49 firm

     ogłosiło postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     -4,1

     wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

     12,2%

     firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

     71,5%

     organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

     12,5%

     odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

     74,9%

     firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     18,6%

     firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     11/13 miejsce

     pod względem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych od stycznia do sierpnia br. i zapotrzebowania kadrowego na kolejne miesiące oraz liczby opublikowanych ogłoszeń w portalach rekrutacyjnych od stycznia do lipca br. (dane Grupa Progres i system Element)

     Produkcja

     Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres: Rozwarstwienie rekrutacyjne, które widać między branżami, ale też wewnątrz nich – tak jak np. w produkcji – najkrócej można wytłumaczyć jednym słowem – dywersyfikacja. Firmy, które stawiały na elastyczne rozwiązania i zdywersyfikowały portfel klientów oraz otworzyły się na nowe kierunki biznesowe i pracowników z krajów innych niż Ukraina, są dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji od tych działających bardzo konserwatywnie. Czasy, w których można było działać według utartych schematów i bazować tylko na jednym rozwiązaniu, minęły.

     Ofert pracy w produkcji nie brakuje, jednak widoczny jest podział – wysokie zapotrzebowanie dotyczy np. firm spożywczych, niskie – przedsiębiorstw produkujących RTV i AGD, meble oraz chemię. To obszary, które według GUS radzą sobie najsłabiej – chemiczna (-19,6 proc.), drewniana (-11,5 proc.) i meblarska (-11,1 proc.) – a ich kondycję potwierdza też bardzo niskie zapotrzebowanie na pracowników i planowanych rekrutacji.

     Produkcja w liczbach

     27,6 tys.

     zadłużonych przedsiębiorców (wg. BIG InfoMonitor)

     1 930

     liczba nowych firm zarejestrowanych w KRS od stycznia do czerwca 2023 (transport i gospodarka magazynowa)

     54 firm

     upadło (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     143 firmy

     ogłosiły postępowanie restrukturyzacyjne (styczeń-czerwiec 2023 r. dane: CEiDG)

     -12

     wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sierpniu (GUS)

     9,2%

     firm odnotowuje poprawę koniunktury, 14,4 proc. spadek (GUS)

     69,6%

     organizacji uważa, że ich sytuacja nie ulega zmianie (GUS)

     7,3%

     odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 7,8%/GUS)

     63,4%

     firm wskazuje koszty zatrudnienia jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     37,4%

     firm wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę prowadzenia działalności (GUS)

     Cezary Maciołek
     prezes zarządu Grupa Progres

     Od 2006 roku jest związany z branżą HR. Prezes Zarządu Grupy Progres, pomysłodawca Kursu na HR. Zaangażowany w kluczowe projekty HR uczestniczy w pracach zespołów wpływających na prawodawstwo w Polsce oraz tworzenie przepisów regulujących działanie rynku pracy. Analizuje tematykę świata rekrutacji i gospodarki. Swoją wiedzą dzieli się podczas konferencji, debat oraz na łamach gazet i w prasie branżowej.

     Więcej wpisów

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.