Za a nawet przeciw? Praca zdalna okiem przedsiębiorcy.

Za a nawet przeciw? Praca zdalna okiem przedsiębiorcy.

Za a nawet przeciw? Praca zdalna okiem przedsiębiorcy.

Model zatrudnienia oparty na pracy zdalnej zyskuje na popularności. W Polsce nie stanowi on jeszcze normy, jednak na Zachodzie jest codziennością. Na świecie ok. 70 proc. specjalistów czy właścicieli firm pracuje zdalnie przynajmniej raz w tygodniu, w naszym kraju takie rozwiązania oferuje ok. 30 proc. organizacji. Polscy pracodawcy bacznie śledzą tendencje panujące na rynku pracy, wielu z nich coraz częściej rozważa możliwość pracy zdalnej uwzględniając wady i zalety tego modelu.

Dzisiejszy rynek pracy kształtowany jest przez wiele nowych zjawisk, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na to, jak będzie wyglądała przyszłość zatrudnienia. W najbliższym czasie, kluczowe dla wielu firm, funkcjonujących obecnie według innych zasad, stanie się stworzenie takich miejsc pracy, w których standardem będzie równowaga między obowiązkami zawodowymi, a odpoczynkiem. Coraz częściej zacznie też obowiązywać inny model zatrudnienia – praca zdalna, którą obecnie w Polsce promują najczęściej zagraniczne korporacje oraz nowoczesne przedsiębiorstwa.

Praca zdalna – co zyskuje przedsiębiorca?

Wielu pracodawców sygnalizuje rosnące problemy kadrowe. Specjaliści są obecnie kandydatami na wagę złota i coraz częściej ich zatrudnienie jest możliwe właśnie dzięki pracy zdalnej. Ten model umożliwia bowiem współpracę z osobami, które z uwagi na miejsce zamieszkania, oddalone od głównej siedziby firmy, nie są w stanie pracować stacjonarnie.

Taki tryb przynosi korzyści ekonomiczne rosnącej liczbie przedsiębiorców. Pozwala bowiem ograniczyć koszty związane z organizacją stanowisk pracy w firmie – przestrzeni czy sprzętów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych. Co więcej, zatrudniając osoby wykonujące w ten sposób swoje obowiązki, ich wynagrodzenie uzależnione jest od efektów pracy i może przekładać się na ich faktyczne zaangażowanie.

Firmy współpracujące zdalnie z wieloma specjalistami mają także dużą szansę na szybki rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku, cieszą się prestiżem oraz przyciągają nowych kandydatów chcących dołączyć do zespołu.

Wady pracy zdalnej

Do minusów pracy zdalnej należy ograniczona kontrola nad zleconym projektem, kontakt z osobą zatrudnioną w takim trybie bywa utrudniony i wymusza na pracodawcy zaufanie komuś kto w firmie bywa gościem. Rozproszony zespół ma też ograniczoną szansę na integrację, przez co relacje między osobami pracującymi w danej firmie mogą nie być zbyt sile i hamować jej rozwój. Głównie poprzez atmosferę oraz zakłócenia w komunikacji zespołowej. Codzienne spotkania w biurze i budowanie więzi, w przypadku pracy niestacjonarnej, nie jest możliwe, a co za tym idzie zatrzymanie dobrego, zdalnego specjalisty na dłużej będzie trudne. Szczególnie w przypadku, gdy otrzyma on korzystniejszą ofertę pracy i zdecyduje się na odejście do innej organizacji.

Wszystko wskazuje na to, że praktykowane w naszym kraju elastyczne formy zatrudnienia, w ciągu kilku najbliższych lat, zostaną wdrożone przez znaczną część pracodawców, którzy przestaną obawiać się np. pracy zdalnej czy zadaniowej, gdy w określonym czasie muszą być zrealizowane pewne obowiązki. Większość osób młodych, które za 10 lat będą już dorosłymi pracownikami z doświadczeniem zawodowym, pracę będzie mogła wykonywać właśnie w domu. Przykładowo wśród pracowników Grupy Progres obserwuje się również zainteresowanie tzw. home office, z którego chętnie korzystają wszyscy bez względu na wiek. Co więcej rozmowy prowadzone z klientami pokazują, że pracę zdalną w różnych formach stosuje coraz więcej nowoczesnych firm.

Więcej wpisów

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw.  „Spółki Ukraińskiej”

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw. „Spółki Ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

„Koniec z nadużyciami komorniczymi” – Jacek Grzywa dla agencji informacyjnej newsrm.tv

„Koniec z nadużyciami komorniczymi” – Jacek Grzywa dla agencji informacyjnej newsrm.tv

„Koniec z nadużyciami komorniczymi” – Jacek Grzywa dla agencji informacyjnej newsrm.tv

Do stycznia 2019 r. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w przypadku egzekucji komorniczej, nie mogły liczyć na żadną ochronę swojej pensji przez co były pozbawione środków do życia. Na szczęście sytuacja uległa zmianie, o której agencji informacyjnej Newsrm.tv opowiedział Radca Prawny i Kierownik Działu Prawnego Grupy Progres, Jacek Grzywa.

Na skutek wady prawnej, która funkcjonowała do 1 stycznia 2019 roku, wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej nie korzystało z takiej samej ochrony jak wynagrodzenie etatowe. W praktyce oznaczało to, że komornik mógł zająć nam nawet całość wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej –  wyjaśniał w Newsrm.tv Jacek Grzywa.

Kierownik Działu Prawnego Grupy Progres podkreślił, że od tego roku osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej – 14.70 zł brutto/h, dla których stanowi ono jedyne, powtarzalne źródło dochodu, korzystają z analogicznej ochrony do tej jaką zapewnioną mają pracownicy etatowi. Dzięki tej zmianie komornik nie zajmie im już całej pensji. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje stosownych odliczeń. Dotyczy to również potrąceń dobrowolnych.

– W 2018 r. przepisy dotyczące ochrony przed potrąceniami, w przypadku umów cywilnoprawnych, nie miały zastosowania wprost, w przeciwieństwie do umów o pracę. W mojej ocenie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju luką prawną i niejednoznacznymi interpretacjami ze strony organów egzekucyjnych, organów kontrolujących oraz sądów powszechnych. Teoretycznie, w przypadku umów cywilnoprawnych, przychód mógł zostać zajęty w całości, nie było kwoty wolnej od potrąceń.  Wyjątek stanowił przypadek, w którym umowa cywilnoprawna była jedynym źródłem dochodu. Taki stan rzeczy należało oczywiście udokumentować i wówczas zastosowanie znalazłyby przepisy kodeksu pracy dotyczące potrąceń – zaznacza Jacek Grzywa. – Dopiero nowelizacja art. art. 833 § 21 k.p.c.  pozwoliła rozwiać powyższe wątpliwości,  przez co do umów cywilnoprawnych mających charakter świadczenia powtarzającego i dającego stałe  źródło utrzymania stosujemy w całości przepisy o pracowniczej kwocie wolnej – podkreślił.

Komentarz ekspercki Jacka Grzywy – Radcy Prawnego i Kierownika Działu Prawnego Grupy Progres został opublikowany na stornie Agencji Informacyjnej 8 marca 2019 r. Cała wypowiedź dostępna jest na Newsrm.tv.

Newsrm.tv to multimedialna agencja informacyjna, która współpracuje oraz dostarcza rzetelne i aktualne informacje największym stacjom telewizyjnym, radiowym, prasowym oraz portalom internetowym w Polsce i za granicą. Rozmówcami są najważniejsze osoby w państwie, w tym politycy, prezesi instytucji państwowych i firm oraz analitycy, eksperci rynku jak również przedstawiciele świata kultury. Publikowane przez newsrm.tv materiały, zarówno te video, audio jak i prasowe, są codziennie publikowane i cytowane przez ogólnopolskie media.

Więcej wpisów

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw.  „Spółki Ukraińskiej”

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw. „Spółki Ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

Nowa strona Grupy Progres – z myślą o użytkownikach

Nowa strona Grupy Progres – z myślą o użytkownikach

Nowa strona Grupy Progres – z myślą o użytkownikach

Grupa Progres uruchomiła nową stronę internetową. Tworzono ją z myślą o użytkownikach – Klientach biznesowych i osobach prywatnych szukających pracy czy najlepszych kursów i szkoleń. Odmienioną witrynę charakteryzuje atrakcyjna szata graficzna, łatwa nawigacja i szybki dostęp do oferty firmy.

Nowa strona jest elementem strategii Grupy Progres, dzięki której będzie ona jeszcze bliżej swoich Klientów i Pracowników. Zastosowano funkcjonalne rozwiązania zgodne z najnowszymi rynkowymi trendami, jednocześnie zachowano łatwy dostęp do najczęściej wybieranych przez użytkowników zakładek. Nowa strona internetowa dostępna jest w trzech wersjach językowych. Mogą z niej korzystać osoby posługujące się językiem polskim, angielskim i ukraińskim.

Podobnie jak ofertę Grupy Progres również nową stronę internetową firmy cechuje kompatybilność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb jej użytkowników. Dzięki podziałowi na zakładki, w jednym miejscu, można znaleźć informacje m.in. o współpracy biznesowej, szerokiej ofercie usług, kursach i szkoleniach czy możliwościach rozwoju zawodowego. Każda linia biznesowa – Progres HR, Progres Permanent Recruitment, Progres Consulting i Advanced Solutions – ma swoją zakładkę z zachowanym łatwym dostępem do najpopularniejszych informacji.

Najważniejsze informacje

Nowa strona internetowa Grupy Progres ma być miejscem, w którym znajdziemy wszystkie potrzebne informacje na temat organizacji. Witryna z pozycji strony głównej umożliwia aplikowanie za pomocą funkcjonalnego formularza do różnych branż. Zakładka Kariera skierowana jest do osób chcących dołączyć do Dream Teamu Grupy Progres. Istnieje też możliwość odbycia stażu który może być początkiem kariery zawodowej.

Udoskonalona strona spełnia oczekiwania osób chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę czy zainteresowanych najnowszymi informacjami nt. szeroko pojętego rynku pracy. Oprócz bogatej oferty kursów i szkoleń dostępny jest także newsletter i blog zawierający aktualną, specjalistyczną wiedzę z zakresu HR.

Poznaj Grupę Progres

Z myślą o Klientach oraz użytkownikach szukających partnera biznesowego udostępniono treści pozwalające bliżej poznać Grupy Progres. Pomogą one w podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy biznesowej z firmą, która pomaga swoim Klientom w rozwoju ich przedsiębiorstwa. W zakładce Dla Pracodawcy dostępny jest formularz kontaktowy za pomocą, którego można zgłosić chęć poznania szczegółów potencjalnej współpracy z Grupą Progres.

Zapraszamy na naszą nową stronę www.grupaprogres.pl

Więcej wpisów

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw.  „Spółki Ukraińskiej”

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw. „Spółki Ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

Piotr Zając dla Gazety Finansowej „benefity pozapłacowe – do świata jeszcze nam daleko”

Piotr Zając dla Gazety Finansowej „benefity pozapłacowe – do świata jeszcze nam daleko”

Piotr Zając dla Gazety Finansowej „benefity pozapłacowe – do świata jeszcze nam daleko”

Polskie przedsiębiorstwa inwestują coraz większe kwoty w benefity szyte na miarę. W ponad co czwartej firmie (27 proc.) w ciągu roku budżety motywacyjne wzrosły. Jednak ich przeznaczenie różni się od tych występujących w międzynarodowych korporacjach na świecie, podkreślił w Gazecie Finansowej Piotr Zając, Prezes Grupy Progres.

W tej chwili trudno jest zatrzymać czy pozyskać dobrego pracownika nie tylko w pracy stałej, ale także tymczasowej, chociaż jeszcze kilka lat temu nie było to takie oczywiste. Nawet mimo raportów m.in. Instytutu Gallupa (najstarsza na świecie organizacja badająca opinie społeczne), który zdiagnozował poziom zaangażowania pracowników w ich codzienne obowiązki zawodowe. Z badania wynikało, że aż 68 proc. Polaków przyznało się do braku zaangażowania w swoje obowiązki zawodowe, a 15 proc. wykazywało jego skrajny brak.

Argumentem przekonującym pracodawców do stworzenia programów oferujących benefity spersonalizowane jest fakt, że jedynie 15 proc. rekrutowanych w ogóle nie pyta o świadczenia pozapłacowe i dotyczy to zarówno kandydatów na stanowiska niższego, średniego jak i wyższego szczebla – zaznaczył Piotr Zając.

Prezes Grupy Progres podkreślił, że oczekiwania względem benefitów są uzależnione od rodzaju pracy. Jednym z dodatków, o które pytają pracownicy tymczasowi już podczas udziału w procesie rekrutacji jest bezpłatne zakwaterowanie. Szczególnie ważne zarówno dla przyjeżdżających do Polski obcokrajowców, jak i Polaków gotowych na przeniesienie w inny region naszego kraju. Oczekiwane są także ciepłe posiłki zagwarantowane osobom zatrudnionym czasowo czy bezpłatny transport lub dofinansowanie do niego. Listę zamyka dodatkowa opieka zdrowotna. Nieco inne oczekiwania, według Piotra Zająca, mają osoby zajmujące stanowiska średniego i wyższego szczebla. Od wielu lat najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym dla kadry średniego i wyższego szczebla są karnety na siłownie oraz do klubów fitness. Wśród oczekiwanych, m.in. przez kadrę zarządzającą, benefitów znajduje się także ubezpieczenie na życie często obejmujące członków rodziny pracownika.

– Zauważamy też, że pracodawcy niejednokrotnie idą o krok dalej – organizują spotkania integracyjne oraz starają się stworzyć przyjazne miejsce pracy ze strefami relaksu. Takie wewnętrzne, firmowe inwestycje owocują np. pokojami do gry, możliwościami skorzystania z dłuższej przerwy (30 minut i więcej) czy zapewnionymi przez pracodawcę suplementami żywieniowymi. Liczy się także możliwość pracy zdalnej czy home office w wybrane dni tygodnia. Są także firmy dbające o miłośników zwierząt i spełniające ich oczekiwania – pozwalają swoim pracownikom przyprowadzać do biura czworonogi – argumentował Piotr Zając.

Prezes Zając zaznaczył, że Polsce do świata jeszcze daleko. Posłużył się przy tym przykładami. W Japonii można liczyć na benefit nazwany „urlopem od złamanego serca”, przeznaczonym dla osób, które po zawodzie miłosnym potrzebują czasu, aby dojść do równowagi psychicznej. Jeden z koncernów produkujących środki czystości i chemię gospodarczą oferuje pracownikom pomoc konsjerża, który odciąża ich w wykonywaniu obowiązków domowych. Natomiast na terenie kampusu giganta e-commerce działającego na rynku amerykańskim zmotoryzowani pracownicy mają do dyspozycji myjnię samochodową czy mechanika.

Komentarz ekspercki Prezesa Grupy Progres, Piotra Zająca ukazał się w Gazecie Finansowej z dnia 22.02.2019 r. Gazeta Finansowa jest ogólnopolskim, opiniotwórczym tygodnikiem społeczno-ekonomicznym wydawanym od 1999 roku. Na jego łamach publikują polscy ekonomiści, komentatorzy i publicyści, m.in. Stanisław Gomułka, prof. Krzysztof Rybiński, Witold Gadowski, Łukasz Warzecha, Lidia Geringer de Oedenberg, Marek Zuber i inni.

Więcej wpisów

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw.  „Spółki Ukraińskiej”

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw. „Spółki Ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

Grupa Progres z tytułem „Firma Przyjazna Klientowi”

Grupa Progres z tytułem „Firma Przyjazna Klientowi”

Grupa Progres z tytułem „Firma Przyjazna Klientowi”

Grupa Progres otrzymała Godło „Firma Przyjazna Klientowi”. Tytuł przyznawany jest na podstawie wyników niezależnego audytu satysfakcji klientów, w którym nasza firma osiągnęła ocenę na poziomie 90% zadowolenia. Wskaźnik oceny współpracy wyniósł 91%, a oceny kontaktu aż 93%.

Godło Firma Przyjazna Klientowi jest najbardziej rozpoznawanym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z Organizacją. Bardzo wysoka ocena, którą nasi Klienci wystawili Grupie Progres jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Potwierdza także, że najwyższy poziom usług Grupy Progres oraz jakość obsługi spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających Partnerów Biznesowych. Cieszymy się, że doceniają oni zaangażowanie naszego zespołu w każdy realizowany projekt i od ponad 15 lat obdarzają Grupę Progres zaufaniem.

Przyznana nagroda jest dla nas również mobilizacją do dalszego prowadzenia skutecznych działań, których celem jest spełnienie indywidualnych potrzeb naszych Klientów oraz dostosowanie innowacyjnych rozwiązań do ich oczekiwań.

Organizatorem projektu FPK jest Fundacja Digital Knowledge Observatory, instytucja promująca wymianę doświadczeń i współpracy w środowisku menedżerskim, a także zachęcająca do podwyższania kwalifikacji zawodowych przez polskich menedżerów. Fundacja zajmuje się tworzeniem rozwiązań usprawniających procesy edukacji, prowadzenia biznesu oraz tworzenie standardów zarządzania. Decyzja o przyznaniu tytuły podejmowana jest na podstawie wyników anonimowych ankiet, które wypełniają klienci oceniający działalności badanej firmy.

Więcej wpisów

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw.  „Spółki Ukraińskiej”

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw. „Spółki Ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

Zostaliśmy „Liderem Aktywizacji Osób Młodych”

Zostaliśmy „Liderem Aktywizacji Osób Młodych”

Zostaliśmy „Liderem Aktywizacji Osób Młodych”

Grupa Progres otrzymała nagrodę specjalną i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych” w kategorii Agencje Zatrudnienia. Podczas uroczystej Gali konkursu, która odbyła się 26 października 2018 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club, dyplom i nagrodę w imieniu naszej firmy odebrała Magdalena Białek, Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych.

„Lider Aktywizacji Osób Młodych” to projekt realizowany cyklicznie od 2017 r. przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Jego celem jest promowanie niestandardowych, oryginalnych rozwiązań wspierających aktywizację osób młodych, które realizowane są przez instytucje rynku pracy.

W tym roku zostaliśmy docenieni przez kapitułę konkursu, która nagrodziła dobre praktyki Grupy Progres i rozwiązania pokazujące, że można działać w sposób ciekawy, skuteczny i przyjazny dla osób młodych. Podczas uroczystej Gali reprezentowały nas Magdalena Białek (Kierownik Regionu Rekrutacji Stałych), Anna Augustyniak (Specjalista ds. rekrutacji) i Kamila Dowgiałło (Specjalista ds. Personalnych).

Z największą przyjemnością będziemy kontynuować nasze działania i pomagać osobom młodym zdobywać doświadczenie pod skrzydłami specjalistów pracujących w Grupie Progres.

 

Więcej wpisów

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw.  „Spółki Ukraińskiej”

Nieubezpieczeni w zusie udziałowcy tzw. „Spółki Ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

#EtyczniPracodawcy – Wspólnik czy słup — model dostarczania personelu w ramach tzw. „Spółki ukraińskiej”

Obecnie rynek agencji pracy jest bardzo rozproszony, co sprzyja rosnącej liczbie nieuczciwych pośredników dopuszczających się praktyk łamiących prawo. Stosują oni metody negatywnie wpływające na rynek, otoczenie biznesowe, pracodawców oraz pracowników. Wśród rozmaitych forteli, które mają na celu, obejście przepisów prawa znajdują się m.in. te odnoszące się do ubezpieczenia społecznego, legalnego zatrudnienia czy też zasad wynagradzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.