Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w 2024 roku.
Kluczowe informacje i najczęściej zadawane pytania.

11 listopada 2023

Planujesz zatrudnić pracownika z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy? Dowiedz się, kiedy i jak można to zrealizować za pomocą oświadczenia o powierzeniu pracy.

 

Czym jest oświadczenie o powierzeniu pracy?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to mniej skomplikowana alternatywa dla tradycyjnego zezwolenia na pracę, umożliwiająca zatrudnienie pracowników spoza Polski. Jednak nie wszystkich pracowników można zatrudnić na podstawie tej uproszczonej procedury. Ustawodawca przewidział zamknięty katalog państw, których obywatele mogą skorzystać z tej ścieżki zatrudnienia.

Kto może być zatrudniony na mocy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i na jaki czas?

Obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Republiki Armenii i Ukrainy mają możliwość podjęcia pracy w Polsce na podstawie oświadczenia, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Po tym okresie mogą kontynuować zatrudnienie pod warunkiem pozyskania kolejnego oświadczenia o powierzeniu pracy.

Zwracamy szczególną uwagę, że obywatele Rosji zostali wyłączeni z procedury uproszczonej. Więc jeśli planujesz zatrudnić albo kontynuować zatrudnienie osoby pochodzącej z Rosji, będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pracę.

 

Kiedy należy wnioskować o oświadczenie?

Konieczne jest posiadanie oświadczenia przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Same złożenie wniosku nie jest wystarczające, a dopiero po wpisaniu oświadczenia do ewidencji oświadczeń możesz zatrudnić pracownika. Zarejestrowanie oświadczenia z wsteczną datą rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca nie jest możliwe.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek o wydanie oświadczenia?

W celu wydania oświadczenia o powierzeniu pracy podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Najłatwiejszym sposobem pozyskania oświadczenia jest złożenie wniosku za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Niemniej jednak wniosek można też złożyć tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty.

 

Jaka jest wysokość opłaty za wpis oświadczenia do ewidencji?

100 zł – opłata skarbowa za złożenie oświadczenia. Wpłatę trzeba dokonać na rachunek bankowy właściwego powiatowego urzędu pracy, w którym składasz oświadczenie.

 

Jaki jest czas oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń?

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) dokładnie przeanalizuje złożone oświadczenie w określonych terminach:

W przypadku spraw niewymagających dodatkowych wyjaśnień, PUP rozpatrzy je w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia pełnego oświadczenia (licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia).

W przypadku spraw, które wymagają dodatkowego postępowania wyjaśniającego, PUP udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia.

Jeśli mamy do czynienia z wyjątkowo skomplikowanymi sprawami, termin rozpatrzenia oświadczenia wynosi 2 miesiące od daty złożenia pełnego oświadczenia.

W każdym przypadku, terminy te są liczone od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację oświadczenia.

 

Ważne!

 • Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.
 • Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

 

Obowiązek informacyjny

Pracodawca musi przekazać pisemne powiadomienie do lokalnego urzędu pracy w ciągu 7 dni od zaplanowanej daty, wskazanej w oświadczeniu, o tym, czy cudzoziemiec rozpoczął pracę czy też nie.

 

Najczęściej popełnianie błędy:

– błędnie uzupełnione dane we wniosku;

– brak wszystkich niezbędnych załączników;

– dołączenie nieważnego oświadczenia o niekaralności;

– niedotrzymanie obowiązków informacyjnych przez pracodawcę;

 

Podsumowanie

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy wiąże się z dużą listą formalności, o których warto pamiętać. Pominięcie któregoś z tych punktów może prowadzić do opóźnienia w procesie zatrudnienia. Oprócz tego,  w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca pracodawca będzie musiał zapłacić wysokie kary.

Jeżeli masz trudności z zatrudnieniem cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, zapraszamy do skorzystania z naszej eksperckiej pomocy.

Zgłoś się do nas: kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

  W ostatnim roku, Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) przeprowadził szeroko zakrojone kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wyniki tych kontroli są alarmujące, ale również dają jasny obraz tego, w jaki sposób pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem, zapewniając legalne warunki pracy dla obcokrajowców.

  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?
  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?

  W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy IT jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, wyjątkowe portfolio programisty może być kluczem do sukcesu zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców poszukujących talentów. Aby stworzyć portfolio, które przyciągnie uwagę pracodawcy, warto potraktować je jako coś więcej niż tylko zbiór projektów. W końcu to Twoja historia, Twoje umiejętności i pasja do kodowania — wszystko zamknięte w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

  ;