Ułatwienia dla obywateli Białorusi:
polski dokument podróży tymczasową alternatywą dla paszportu

25 października 2023

W ostatnim czasie było głośno o wprowadzonych przez władze Białoruskie przepisach uniemożliwiających obywatelom Białorusi przedłużenie lub pozyskanie paszportów w białoruskich placówkach dyplomatycznych. W praktyce oznacza to, iż obywatel Białorusi za każdym razem musi się osobiście udać na Białoruś celem pozyskania nowego dokumentu podróży.

W związku z zaistniałą sytuacją coraz częściej zgłaszają się do nas obywatele Białorusi z pytaniem, jakie rozwiązanie można zastosować w sytuacji, gdy osoba nie może / nie chce wyjechać na Białoruś z obawy o swoje bezpieczeństwo i powrót do Polski.

 

Czym jest polski dokument podróży dla cudzoziemca?

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który spełnia jeden z warunków:

 • cudzoziemiec utracił swój dokument podróży;
 • dokument podróży uległ zniszczeniu;
 • dokument podróży utracił ważność;
 • cudzoziemiec nie posiadał dotąd dokumentu podróży (dotyczy to białoruskich dzieci urodzonych w Polsce)

oraz ma aktualną podstawę pobytu w Polsce, o czym szczegółowo opowiemy w kolejnej części.

Co ważne, obywatele Białorusi nie mają obowiązku wykazywania, że nie jest możliwe otrzymanie przez tę osobę nowego dokumentu podróży u władz państwa jej obywatelstwa, np. w białoruskim konsulacie w Polsce.

 

Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi – zmiany

Dotychczas polski dokument podróży cudzoziemcy mogli otrzymać tylko w przypadku posiadania:

 1. zezwolenia na pobyt stały;
 2. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 3. zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 (pobyt czasowy udzielony w związku z posiadaniem wizy wydanej ze względów humanitarnych):
 4. ochrony uzupełniającej;
 5. zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Po ostatnich zmianach, ustawodawca rozszerzył dla obywateli Białorusi powyższy katalog o zezwolenie na pobyt czasowy, bez względu na podstawę jego wydania.

 

Zwolnienie z opłaty dla obywateli Białorusi

Na podstawie rozporządzenia obywatele Białorusi zostali zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Zwolnienie będzie obowiązywać tak długo, jak w mocy będzie pozostawać rozporządzenie.

 

Na jaki okres jest wydawany polski dokument podróży?

Polski dokument podróży może zostać wydany na okres 1 roku i uprawnia do przekroczenia granicy polskiej. Warto pamiętać, że polski dokument podróży może być używany zamiast paszportu, jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania karty pobytu potwierdzającej posiadanie podstawy pobytowej w Polsce. Należy podkreślić, iż otrzymanie polskiego dokumentu podróży nie oznacza uzyskania polskiego obywatelstwa.

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży?

Tak jak w przypadku zezwoleń na pobyt, wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

W celu uzyskania polskiego dokumentu podróży dla obywatela Białorusi należy złożyć:

 • wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (aktualny wzór wniosku można pobrać klikając w poniższy link: https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/wniosek);
 • 2 aktualne zdjęcia;
 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu) lub kserokopia poprzednio posiadanego dokumentu;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, kopia karty pobytu i zezwolenia na pobyt);
 • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

W związku z powyższym obywatele Białorusi nie mają aktualnie ograniczeń w zakresie podstaw do wydania polskiego dokumentu podróży, jeżeli posiadają dowolny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce jest zdecydowanie celowe dla obywateli Białorusi, ponieważ stanowi to nie tylko legalny status pobytu, ale także otwiera drzwi do możliwości uzyskania polskiego dokumentu podróży w sytuacji, gdy paszport został utracony lub nieważny. To rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo i mobilność.

 

Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli macie pytania lub chcecie skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej:

https://legalnodopolshi.com/

oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

 https://grupaprogres.pl/blog/

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?
  Umowa o pracę a ciąża. Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

  Wiele pracujących, przyszłych mam zadaje sobie pytanie: czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Odpowiedź brzmi: nie, choć istnieją pewne wyjątki. Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży i na urlopie macierzyńskim szczególną ochronę przed zwolnieniem. Ale jakie konkretnie prawa mają kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę? I czy różnią się one w zależności od rodzaju takiej umowy? Zobacz, o czym warto wiedzieć.

  Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać
  Doradztwo personalne — zobacz, czy powinieneś z tego skorzystać

  Doradztwo personalne jest słusznie kojarzone z działaniami agencji pracy. W końcu to do obowiązków firm rekrutacyjnych należy wsparcie procesu poszukiwania i zatrudnienia najlepszych kandydatów. Ale czy na tym jej zadanie się kończy? Czy doradztwo personalne to tylko optymalizacja działań firmy, związanych z obsadzaniem wakatów? Sprawdźmy to! Już teraz możemy Ci zdradzić, że odpowiedź będzie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;