Rozmawiali o wyzwaniach rynku pracy w regionie

28 grudnia 2017
PROGRES

W dniu 5 października w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja Kurs na HR. Eksperci rynku pracy, przedstawiciele samorządu, lokalni przedsiębiorcy i managerowie firm rozmawiali o dynamicznych zmianach zachodzących na rynku pracy, które mają duży wpływ na rozwój lokalnej gospodarki oraz firm.

 

– Poprzez klientów ze Słupska działamy już na tym rynku od 11 lat, jednak dopiero teraz zdecydowaliśmy się na otworzenie tutaj swojego biura, co zmaterializuje się już w grudniu. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów od lokalnych pracodawców, że nie radzą sobie już samodzielnie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy, rekrutacją czy utrzymaniem kadry. Będąc tutaj na miejscu i mając stały kontakt z lokalnym biznesem będziemy mogli nie tylko efektywnie dzielić się wiedzą, ale też dostarczać konkretne rozwiązania, które zabezpieczą funkcjonowanie i rozwój firm w aspekcie pracowników – powiedział Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres, organizatora konferencji. 

 

Czas permanentnej zmiany i wyzwań

Wybór Słupska na kolejną edycję konferencji Kurs na HR nie był przypadkowy. Region ten dynamicznie się rozwija, jednak lokalny rynek pracy boryka się z tymi samymi problemami, które występują w innych częściach kraju, czyli przede wszystkim z deficytem pracowników. Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem gościa specjalnego, Aleksandry Baranowskiej, HR Business Partnera w firmie Morpol S.A.. Jej prezentacja poświęcona była programowi rozwoju liderów, które zapoczątkowała firma Morpol. W stworzonej przez firmę Akademii Liderów swoje kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi (na różnych poziomach, także tych najniższych) podnosi ponad 150 osób. W ten sposób firma chce zdecydowanie usprawnić komunikację między osobami w firmie wprowadzając jednocześnie wysokie standardy w obrębie kultury organizacyjnej i zarządzania ludźmi. W kolejnej części Joanna Hajnysz-Pełka, HR Generalist w firmie MTI opowiadała o wdrażaniu filozofii Lean management w obszarze HR na przykładzie jej organizacji. Zwracała uwagę na szereg korzyści, które osiągnęła firma dzięki konsekwentnemu stosowaniu procedur i filozofii Lean, przed którymi początkowo pojawiał się tez naturalny opór pracowników. Następna prezentacja była inspiracją dla wszystkich, nie tylko osób powiązanych z branżą HR. Elwira Pyk, doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego mówiła o globalnych trendach i zmianach, które w dłuższej perspektywie mają istotny wpływ na funkcjonowanie każdego, nawet najmniejszego przedsiębiorstwa. Zachęcała do pozyskiwania cennej wiedzy z raportów analitycznych, które w dużej mierze mogą pomóc zrozumieć zachodzące na rynku zmiany i dotykające różnych aspektów pracowniczych czy organizacyjnych. Kolejne dwa wystąpienia poświęcone były zatrudnianiu obcokrajowców. O wadach i zaletach pracowników z Ukrainy na przykładzie swojej organizacji opowiadał Paweł Łukasiewicz, dyrektor zarządzający Faser-Plast. Z kolei Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rozwoju projektów rekrutacyjnych w Europie Środkowoschodniej w Grupie Progres opowiadał o aktualnych trendach związanych z rekrutacją cudzoziemców i rosnącym znaczeniu pracowników z Azji.

Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy zgłębiali wybrane zagadnienia podczas grupowych warsztatów. Wydarzenie dało okazję nie tylko do pozyskania cennej wiedzy i podzielenia się doświadczeniami, ale też nawiązania ciekawych kontaktów w trakcie sesji networkingowych.

Kurs na HR to ogólnopolski cykl spotkań, który integruje świat nauki, biznesu i władz samorządowych. To autorska inicjatywa poświęcona tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, która stanowi idealną platformę wymiany doświadczeń. Spotkanie zyskało przede wszystkim bogatą oprawę merytoryczną, która sprzyja networkingowi, budowaniu trwałych relacji biznesowych i wypracowaniu rozwiązań dopasowanych do aktualnych wyzwań rynku. Więcej informacji i relacje z konferencji na stronie www.kursnahr.pl

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

;