fbpx

„Koniec z nadużyciami komorniczymi” – Jacek Grzywa dla agencji informacyjnej newsrm.tv

12 marca 2019

PROGRES

Do stycznia 2019 r. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w przypadku egzekucji komorniczej, nie mogły liczyć na żadną ochronę swojej pensji przez co były pozbawione środków do życia. Na szczęście sytuacja uległa zmianie, o której agencji informacyjnej Newsrm.tv opowiedział Radca Prawny i Kierownik Działu Prawnego Grupy Progres, Jacek Grzywa.

Na skutek wady prawnej, która funkcjonowała do 1 stycznia 2019 roku, wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej nie korzystało z takiej samej ochrony jak wynagrodzenie etatowe. W praktyce oznaczało to, że komornik mógł zająć nam nawet całość wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej –  wyjaśniał w Newsrm.tv Jacek Grzywa.

Kierownik Działu Prawnego Grupy Progres podkreślił, że od tego roku osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej – 14.70 zł brutto/h, dla których stanowi ono jedyne, powtarzalne źródło dochodu, korzystają z analogicznej ochrony do tej jaką zapewnioną mają pracownicy etatowi. Dzięki tej zmianie komornik nie zajmie im już całej pensji. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje stosownych odliczeń. Dotyczy to również potrąceń dobrowolnych.

– W 2018 r. przepisy dotyczące ochrony przed potrąceniami, w przypadku umów cywilnoprawnych, nie miały zastosowania wprost, w przeciwieństwie do umów o pracę. W mojej ocenie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju luką prawną i niejednoznacznymi interpretacjami ze strony organów egzekucyjnych, organów kontrolujących oraz sądów powszechnych. Teoretycznie, w przypadku umów cywilnoprawnych, przychód mógł zostać zajęty w całości, nie było kwoty wolnej od potrąceń.  Wyjątek stanowił przypadek, w którym umowa cywilnoprawna była jedynym źródłem dochodu. Taki stan rzeczy należało oczywiście udokumentować i wówczas zastosowanie znalazłyby przepisy kodeksu pracy dotyczące potrąceń – zaznacza Jacek Grzywa. – Dopiero nowelizacja art. art. 833 § 21 k.p.c.  pozwoliła rozwiać powyższe wątpliwości,  przez co do umów cywilnoprawnych mających charakter świadczenia powtarzającego i dającego stałe  źródło utrzymania stosujemy w całości przepisy o pracowniczej kwocie wolnej – podkreślił.

Komentarz ekspercki Jacka Grzywy – Radcy Prawnego i Kierownika Działu Prawnego Grupy Progres został opublikowany na stornie Agencji Informacyjnej 8 marca 2019 r. Cała wypowiedź dostępna jest na Newsrm.tv.

Newsrm.tv to multimedialna agencja informacyjna, która współpracuje oraz dostarcza rzetelne i aktualne informacje największym stacjom telewizyjnym, radiowym, prasowym oraz portalom internetowym w Polsce i za granicą. Rozmówcami są najważniejsze osoby w państwie, w tym politycy, prezesi instytucji państwowych i firm oraz analitycy, eksperci rynku jak również przedstawiciele świata kultury. Publikowane przez newsrm.tv materiały, zarówno te video, audio jak i prasowe, są codziennie publikowane i cytowane przez ogólnopolskie media.

Więcej wpisów