Otrzymaj dofinansowanie w wysokości nawet 95 tys.!

Oferujemy kompleksowe wsparcie strategiczne, finansowe i doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw.

O projekcie

Grupa Progres z dniem 10 grudnia otrzymała akredytację w ramach realizowanego projektu „Spektrum”

Od teraz, każda firma z sektora MiŚP działająca w regionie pomorskim, która skorzysta z naszego wsparcia w zakresie szeroko pojętego doradztwa w zakresie optymalizacji struktur, procesów, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, strategii rozwoju ma szansę na dofinasowanie w wysokości od 50 do nawet 95% jej wartości.

 

Pracodawco, już dzisiaj rozwijaj swoją firmę i wspólnie z nami i zrób progres!

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego. Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się o granty wielokrotnie. Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro (dotyczy tylko usług objętych grantami w systemie SPEKTRUM)

Jakie usługi obejmuje dofinansowanie?

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji struktury organizacyjnej, procesów, weryfikacji punktów newralgicznych organizacji  i planowania działań naprawczych,  projektowania strategii rozwoju w oparciu o specyfikę i filozofię danej firmy;
  • Kompleksowego doradztwa w zakresie efektywnego zarządzania personelem, w tym m.in. opisów stanowisk wraz z zdefiniowaniem celu stanowiska każdego stanowiska, zakresu odpowiedzialności i uprawnień, weryfikacji kompetencji menadżerskich, opracowanie systemów wynagrodzeń, motywacyjnych, formułowania ścieżek kariery oraz procesach rekrutacyjnych;
  • Opracowanie strategii, planów rozwoju oraz audyt organizacyjny, audyt innowacyjności – usługi doradcze polegające na analizie organizacji przedsiębiorstwa bądź analizie możliwości wprowadzenia innowacji w firmie;
  • Usprawnianie procesów biznesowych, formułowania procedur, standardów, mapowania i optymalizacja procesów – usługa doradcza polegająca między innymi na zaproponowaniu nowego systemu zarządzania procesami biznesowymi;
  • Szeroko pojętego rozwoju kompetencji pracowników poszczególnych obszarów organizacji w ramach organizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, tym: Coachingów.

Co trzeba zrobić? Wystarczą 4 kroki:

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków będzie trwać w trybie ciągłym do końca czerwca 2022.

Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w I kw. 2023.

Nie zwlekaj! Termin złożenia wniosków w I turze mija 29.01.2021 r.

Skontaktuj się z nami

a my bezpłatnie pomożemy Ci złożyć wniosek.


Anna Pietraszko, Kierownik Działu Personalnego
tel.: +48 607121165
e-mail: anna.pietraszko@grupaprogres.pl 

Nasz Blog – Twój Progres w HR

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.