Podziękowania od dzieci z Domu im. J. Korczaka

3 lipca 2019
PROGRES
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” ten cytat Jana Pawła II, pracownicy Grupy Progres mogli przeczytać na przesłanej przez panią Dyrektor Ilonę Puckowską – Pociask, kartce z podziękowaniami.

W akcję zbiórki środków dla Domu im. J. Korczaka zaangażowali się nasi pracownicy, którzy wzięli udział w loterii organizowanej z okazji corocznego spotkania pracowników firmy we Władysławowie. Dodatkowo Zarząd Grupy Progres podwoił zebraną kwotę. Ponadto do naszej akcji charytatywnej dołączył jeden z klientów Grupy Progres, który pragnie pozostać anonimowy. Dzięki temu wsparciu i ogromnemu zaangażowaniu mogliśmy przekazać jeszcze więcej najpotrzebniejszych rzeczy.

Jest nam niezmiernie miło podzielić się kartką otrzymaną od wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku. Niesienie pomocy to ważny element życia każdego z nas, dlatego cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do wywołania uśmiechu na twarzach podopiecznych w tak wyjątkowym dniu jakim jest Dzień Dziecka. Nie po raz pierwszy przekonaliśmy się, że dzielenie się z innymi wywołuje radość obu stron. Przesłana kartka pozwoliła nam przywołać wspomnienie zorganizowanej akcji oraz ponownie zrozumieć co jest w życiu najważniejsze.

Więcej wpisów

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – co znowelizowano?

Dzisiejszy wpis dotyczy tylko zmiany decyzji w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W pozostałych przypadkach, w sytuacji innych zezwoleń na pobyt nie jest możliwa zmiana decyzji, a jedynie złożenie nowego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę co do zasady jest wydawane na okres 3 lat. A co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy lub sam pracodawca? Z pomocą przychodzi nowelizacja przepisów, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku.

Typy zezwoleń na pracę

Typy zezwoleń na pracę

Jesteś przedsiębiorcą? Masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, który nie jest objęty procedurą uproszczoną? Musisz pozyskać dla niego odpowiednie zezwolenie, ale nie wiesz jakie? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

;