Jak zapobiec powstawaniu złej atmosfery w pracy?

17 lipca 2019

Zapobieganie złej atmosferze w pracy jest równie ważne jak budowanie dobrej atmosfery. Dlatego warto zwracać uwagę na kilka kluczowych czynników, które mogą przyczynić się do pozytywnej atmosfery w zespole. Kiedy pracownicy czują się dobrze w swoim otoczeniu, zwiększa to ich motywację, zaangażowanie i poziom produktywności. W dzisiejszych czasach, gdy większość ludzi spędza w pracy co najmniej osiem godzin dziennie, warto zastanowić się, jak stworzyć pozytywną atmosferę, która będzie sprzyjać rozwojowi firmy. Pracownik, który przebywa w przyjaznej firmie, lepiej przykłada się do powierzonych obowiązków, a jego przyjście do pracy wiąże się z pozytywnymi odczuciami. W jaki sposób członkowie pracowniczej zbiorowości mogą zadbać o dobrą atmosferę w miejscu pracy?

 

Dobra atmosfera w pracy- czyli jaka?

Dobra atmosfera w zespole panuje wówczas, gdy wszystkie osoby tworzące wspólnotę pracowniczą traktują siebie z szacunkiem, każdy ma swobodę wypowiadania własnego zdania, a relacje panujące w firmie mają pozytywny charakter.

W budowaniu takiej atmosfery ważne jest wzajemne zaangażowanie – ze strony pracodawcy, przełożonych oraz pracowników. Kiedy zaangażowana będzie tylko jedna ze stron, może być trudno osiągnąć zamierzony efekt.

Jaka może być atmosfera w pracy, jeżeli o nią nie zadbamy?

Każdy z nas chciałby utożsamiać pójście do pracy z uśmiechem, z pozytywnymi emocjami. Jednak zdarzają się osoby, dla których wiąże się to ze stresem. Zdenerwowanie jednego z pracowników może oddziaływać na cały zespół, dlatego warto zastanowić się, co może zrobić każdy z nas, aby wspólnie lepiej żyło się w pracy.

Toksyczna atmosfera w pracy – jakie zachowania ją tworzą?

Niestety, nie zawsze w pracy panuje dobra atmosfera, a niektóre zachowania pracowników mogą przyczynić się do toksycznej atmosfery w zespole. Do takich zachowań należą między innymi mobbing, agresja werbalna, krytykowanie, manipulowanie czy ignorowanie pracowników. Takie zachowania nie tylko wpływają negatywnie na samopoczucie pracowników, ale również prowadzą do spadku wydajności i jakości pracy oraz zwiększenia absencji chorobowych. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawcy reagowali na takie zachowania, np. poprzez przeprowadzenie szkoleń antymobbingowych, wprowadzenie procedur reagowania na zachowania toksyczne czy pozytywną komunikację w zespole. Tylko wtedy można liczyć na stworzenie dobrej atmosfery pracy, która wpłynie na pozytywne relacje między pracownikami i sukcesy całej firmy.

Jak wprowadzić przyjazną atmosferę w pracy?

  1. Wzajemne zrozumienie

Komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów budowania dobrej atmosfery w zespole. Próba zrozumienia wzajemnych potrzeb jest niezwykle istotna. Szczególnie na początku współpracy warto, aby przełożony zaznaczył, czego oczekuje od swojego zespołu i poprosił o to samo swoich współpracowników. Jasne określenie zasad jest niezwykle przydatne w pracy.

  1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na etapie ich powstawania

Jeżeli myślisz, że w pracy unikniesz konfliktów, jesteś w błędzie. Takie sytuacje zawsze będą się pojawiać. Ważne jednak, aby potrafić je rozwiązać w momencie ich pojawienia się. Ułatwi to pracę całemu zespołowi i wpłynie na brak napięć w Waszych relacjach.

  1. Praca zespołowa

Nic lepiej nie zbliży Waszego zespołu jak wspólna praca. Burza mózgów czy metaplan to elementy, których stosowanie wzmocni umiejętność, jaką jest praca w zespole. Pamiętaj o tym, że praca każdego członka zespołu składa się na efekt końcowy. Dlatego ważna jest odpowiedzialność za powierzone zadanie. W przypadku braku jego zrealizowania ucierpi cały zespół.

  1. Równość wobec wszystkich, w tym równość płci

Członkowie zespołu powinni traktować siebie z należytym szacunkiem – wszyscy, bez wyjątku i bez względu na zajmowane stanowisko. Istotne jest również, aby żadna z płci nie była dyskryminowana.

  1. Oferowanie pomocy

Kolejnym ważnym elementem budowania dobrej atmosfery w zespole jest przyjazna i życzliwa postawa. Współpraca w przyjaznym i życzliwym środowisku sprzyja rozwojowi relacji między pracownikami. Jeżeli widzisz, że kolega potrzebuje pomocy i nie radzi sobie z zadaniem, nie pozostawaj obojętny. Pamiętaj, że Ty również możesz kiedyś być w takiej sytuacji. Poza tym, o zespole możemy mówić wówczas, gdy jego członkowie mogą na siebie liczyć.

  1. Optymizm

Optymista, czyli osoba pozytywnie nastawiona do życia, przyciąga do siebie ludzi.
Z optymistą dużo łatwiej nawiązać pozytywne relacje. Aby Twój zespół był przyjazny, postaraj się wnieść do niego cząstkę pozytywnej energii. Jeżeli każda z osób, która tworzy pracowniczą zbiorowość, doda jej trochę od siebie – dobra atmosfera w zespole gwarantowana!

  1. Plotki – unikaj ich!

Wystrzegaj się rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji na temat innych osób. Sytuacje, w których dana osoba dowiaduje się, że ktoś obmawia ją za jej plecami, są częstym powodem konfliktów. Aby w firmie wszystkim dobrze się żyło, staraj się unikać plotkowania.

  1. Element relaksu

Życie toczy się szybko, a pracownicy mają różne potrzeby i obowiązki poza pracą. Pracownik musi mieć również chwilę na relaks. Nie musi on odpoczywać w samotności, może wolny czas spędzić z członkami zespołu. To świetna okazja do integracji. Warto, aby w firmie było miejsce przeznaczone do spożycia wspólnego posiłku lub przystosowane do odpoczynku np. leżaki, hamaki, piłki gimnastyczne itp. Warto przemyśleć również kwestię integracji poza pracą np. imprezy firmowe, wyjścia lub wyjazdy integracyjne. To świetna okazja do lepszego poznania się, wzmocnienia więzi między pracownikami i budowania pozytywnej atmosfery w zespole.

Budowanie dobrej atmosfery w zespole to proces, który wymaga czasu i zaangażowania, ale z pewnością przyniesie pozytywne efekty. Stosowanie powyższych zasad sprawi, że atmosfera panująca w pracy będzie przyjazna, a członkom zespołu będzie się dobrze ze sobą pracować.

 

 

Więcej wpisów

Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa — outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem

Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa — outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem

Outsourcing zarządzania kadrą i procesami płacowymi staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na kluczowych aspektach działalności, jednocześnie dbając o profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w swojej firmie. Jest to możliwe dzięki usłudze Payroll. Sprawdź, na co możesz liczyć, decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy i kiedy warto to zrobić.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?

W celu ułatwienia legalizacji pracy cudzoziemców zostało zatwierdzone powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, dzięki któremu wszyscy obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy pod warunkiem, że pracodawca powierzy im pracę na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl. W jakim terminie należy złożyć powiadomienie? O czym trzeba pamiętać?

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku

Utrata pracy wiąże się z wieloma formalnościami, a choroba tuż po zakończeniu umowy o pracę może dodatkowo skomplikować sytuację. Czy gdy zachorujesz tuż po zakończeniu umowy o pracę, możesz liczyć na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy? Odpowiedź brzmi: tak! W tym artykule wyjaśniamy jakie prawa przysługują w takiej sytuacji, jak długo możesz liczyć na zasiłek i jakie kroki musisz podjąć, aby go otrzymać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;