Grupa Progres w debacie „Sztuka życia”

28 grudnia 2017
PROGRES

28 listopada 2017 w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyło się wydarzenie biznesowo-inspiracyjne „Sztuka życia”. Spotkanie otworzył Andrzej Jacaszek, wydawca „Harvard Business Review Polska” oraz wiceprezes ICAN Institute.
Podczas wydarzenia zainicjowana została ekspercka debata na temat dążenia do osiągnięcia sukcesu i strategii pozwalających trwale go utrzymać, w której udział wziął Cezary Maciołek, Wiceprezes Grupy Progres.

Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.:
• Jakie czynniki decydują o osiągnięciu sukcesu życiowego?
• Czy można je ukierunkować, a jeśli tak, to w jaki sposób?
• Jak ważna jest satysfakcja z osiąganych wyników?
• Czy istnieją wspólne cechy osób osiągających trwały sukces?
• Czym jest umiejętność żonglowania w osiąganiu zaskakujących wyników?

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.hbrp.pl/sztukazycia

Więcej wpisów

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Unii Europejskiej – krok po kroku

Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Szczególny tryb wydawania zezwoleń na pracę, wprowadzony ustawą zmieniającą lub specustawą dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszym przypadku szczególny tryb udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy każdego cudzoziemca, który złożył wniosek na zezwolenie jednolite przed 01.01.2021 i jego sprawa nie została rozpatrzona przed 29.01.2022 (przed wejściem w życie ustawy zmieniającej).

;