$template_directory_uri = get_template_directory_uri(); ?> Co świadczy o dojrzałości Grupy Progres?

Co świadczy o dojrzałości Grupy Progres?

Paulina Skopek – Księgowa  / 5 lat stażu

 

Co Twoim zdaniem świadczy o dojrzałości firmy?

Za dojrzałością firmy wg mnie przemawia: bogate doświadczenie w branży, ustabilizowana pozycja na rynku, uznani wieloletni partnerzy w biznesie oraz liczne prestiżowe nagrody przyznane w dziedzinie HR.

 

Czego życzysz firmie i jej pracownikom?

Firmie z okazji 18 – lecia życzę w 100% wykorzystanych okazji do dalszego rozwoju, wielu kluczowych klientów, satysfakcji oraz trafnych decyzji w podejmowanych przedsięwzięciach. Pracownikom Grupy Progres natomiast życzę szeroko rozumianej satysfakcji z pracy i sukcesów w podejmowanych wyzwaniach.

 

Jak wyglądał początek Twojej pracy w Grupie Progres?

Moja współpraca z Grupą Progres rozpoczęła się w 2015 roku w Dziale Księgowości. W tym czasie dynamika pracy była bardzo zróżnicowana. Gdy dołączyłam do zespołu, liczył 2 osoby i wdrażany był nowy program kadrowo – księgowy w firmie. Już wtedy czekało na każdego – tym bardziej na nowego pracownika, wiele wyzwań związanych z pomysłowością w eksplorowaniu nowego systemu (jeszcze wtedy mało znanego). Zdarzały się czasami trudne sytuacje, których rozwiązanie zależało od siły zespołu i umiejętności współpracy i dzięki temu szybko przekonałam się, że atutem mojego zespołu są ludzie – ci życzliwi, kompetentni i z dużym doświadczeniem. Dzisiaj nasz zespół w nieco odmienionym składzie, ale wymienione wyżej cechy się nie zmieniły.

 

Jak przedstawisz spółkę w jednym zdaniu zupełnie obcej osobie?

Znana marka na rynku pracy i rozwiązań HR.

 

Lubię pracę w Grupie Progres, ponieważ…

Pracuję w fajnym zgranym zespole, którego atmosfera sprawia, że chce mi się iść do pracy. Atmosfera, chociaż luźna i bardzo koleżeńska to niepozbawiona też dyscypliny i poczucia odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

 

 

Przeczytaj również: Co jest największą siłą Grupy Progres?

Więcej wpisów

Elastyczny czas pracy, a może czterodniowy tydzień pracy — co warto wprowadzić?

Elastyczny czas pracy, a może czterodniowy tydzień pracy — co warto wprowadzić?

Obecnie potencjalni pracownicy są bardziej świadomi i wymagający. Dlatego w ogłoszeniach rekrutacyjnych coraz częściej widać wzmianki o elastycznym czasie pracy. Niektórzy pracodawcy idą krok dalej, rozważając wprowadzenie i gwarantują czterodniowegoy tygodniadzień pracy. Ale czy to nowoczesne podejście do work-life balance (równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym) faktycznie spełnia oczekiwania kandydatów?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Co z tym zakwaterowaniem pracownika?

Świadczenie realizowane jako zakwaterowanie pracowników w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach, w hotelach albo w innych punktach zbiorowego zakwaterowania, jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. To oznacza, że stanowi on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.v

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Wynagrodzeniowe krycie alimenciarzy

Surowe kary grożą pracodawcom, którzy pomagają ukryć dochody alimentacyjne pracownika.
Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 grudnia 2020 roku wprowadziła bolesne kary za wypłacanie osobie niepłacącej alimentów wyższego wynagrodzenia, niż wynika to z umowy. Celem zmian jest ograniczenie „wypłat pod stołem”, bez dokonania potrąceń alimentacyjnych.

;