fbpx

Absolwent na rynku pracy – wejście zawodowe, wyzwania – Eksperci RS

11 lipca 2019

PROGRES

Ważnym momentem w życiu każdej młodej osoby jest decyzja o podjęciu stałej współpracy z odpowiednią firmą, która pozwoli na stabilizację zawodową oraz uniezależnienie finansowe. Uważam, że już na etapie kształcenia można właściwie zaplanować swoją karierę, co pozwoli młodemu człowiekowi na wyznaczenie swojego celu, do którego konsekwentnie będzie mógł dążyć na przestrzeni najbliższych lat.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest podejmowanie staży i praktyk zawodowych, które pozwolą na zdobycie pierwszego doświadczenia w branży, w której dana osoba chciałaby się rozwijać. Jednakże nie zawsze młodzi ludzie mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w trakcie nauki, dlatego też dobrą alternatywą jest wykonywanie prac tymczasowych lub sezonowych. Prace te niekoniecznie będą wiązały się z planami zawodowymi, ale pozwolą im na wykształcenie w sobie kluczowych kompetencji, które w przyszłości mogą wpłynąć na decyzję potencjalnego pracodawcy o zatrudnieniu danego kandydata. Praktyczne umiejętności oraz doświadczenie zawodowe są bardzo ważne dla poszczególnych firm, jednakże należy sobie uzmysłowić, iż równie istotnym elementem są także kompetencje miękkie, które często przeważają o tym, aby zatrudnić daną osobę w przedsiębiorstwie. Wakacyjne lub weekendowe prace wykonywane podczas studiów mogą pozwolić na wykształcenie między innymi takich cech jak komunikatywność, samodzielność, czy też umiejętność działania w sytuacjach stresogennych. Zdolności te w przyszłości pozwolą na umiejętne budowanie dobrych relacji ze współpracownikami i bezpośrednimi przełożonymi, poczucie pewności siebie oraz właściwą organizację czasu pracy.

Jednym z największych wyzwań zarówno dla absolwentów oraz firm poszukujących nowych pracowników są wysokie oczekiwania finansowe młodych ludzi względem posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych. Sporym problemem jest fakt, iż osoby te bardzo często szacują swoje wynagrodzenie na poziomie zarobków dla specjalistów z kilku, a nawet kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w branży. Dlatego słusznym rozwiązaniem jest wprowadzanie benefitów dla pracowników w postaci dofinansowania do wypoczynków, nauki języków obcych, ubezpieczenia na życie, darmowych pakietów medycznych lub też możliwość wykonywania przez nich pracy zdalnie. Są to dodatki, które mogą być na tyle atrakcyjne dla kandydata, iż pomimo zaproponowanego niższego wynagrodzenia aniżeli oczekiwane, podejmie on zatrudnienie w danej firmie. Absolwenci są młodymi i ambitnymi ludźmi, dla których często priorytetem jest możliwość rozwoju zawodowego, dlatego też kolejnym bardzo ważnym aspektem, który może spowodować podjęcie pozytywnej decyzji przez kandydata w kontekście przyjęcia oferty pracy jest jasne określenie ścieżki awansu w danym przedsiębiorstwie. Te elementy pozwolą absolwentowi na poczucie stabilności oraz wiary w to, iż ma realne szanse na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie możliwość otrzymania w przyszłości wynagrodzenia na satysfakcjonującym go poziomie z uwagi na zdobyte praktyczne umiejętności oraz wiedzę.

Każdy młody człowiek powinien planować i poszukiwać swojej drogi zawodowej już w trakcie nauki, aby móc upewnić się, czy to, co na początku wydaje nam się być interesującym zagadnieniem, w którym chcielibyśmy się rozwijać, w rzeczywistości będzie dla nas atrakcyjnym rozwiązaniem. Tylko praktyczne doświadczenia mogą pozwolić nam na bycie profesjonalnym specjalistą w danej branży, dlatego nie bójmy się próbować i stawiać swoich pierwszych kroków na rynku pracy.

 

Daria Borowska – Specjalista ds. Rekrutacji Grupy Progres

Więcej wpisów

;