8 najważniejszych zmian w prawie pracy, o których musisz wiedzieć!

5 lutego 2015
PROGRES
 1. WYŻSZE WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W roku 2015 kwota minimalnego wynagrodzenia z 1680 zł brutto wzrosła do 1750 zł brutto miesięcznie. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia zaszły także zmiany w wysokości świadczeń uzależnionych od jego wysokości:

 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – maksymalna wysokość odprawy w 2015 roku wynosi 26 250 zł (15 x minimalne wynagrodzenie tj. 1750).
 • Składki na ubezpieczenie społeczne – wzrost wynagrodzenia minimalnego powoduje także wzrost kosztów  zatrudnienia takiego pracownika. Miesięczna kwota to 84,53 zł.
 • Wyższa kwota wolna od potrąceń.
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
 • Praca w niedziele i święta – do katalogu dozwolonych prac doszły: wykonywanie prac zapewniających możliwość świadczenia tego rodzaju usług, oraz świadczenie usług na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Polski).
 • Usługi odbierane za granicą – świadczenie usług na rzecz beneficjenta znajdującego się poza granicami Państwa.
 • Czynności usługowe – planowanie czasu pracy dla pracowników w niedziele i święta może dotyczyć wyłącznie czynności usługowych, których wykonywanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Polskie święto normalnym dniem pracy za granicą – zgodnie z nowymi przepisami, można świadczyć zdalnie pracę w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.
 1. BADANIA LEKARSKIE – już od 01.04.2015, nowy pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego wystawionego u byłego pracodawcy. Jedynymi warunkami jest ustanie stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy i rozpoczęcie pracy u nowego w przeciągu 30 dni. Nowy pracodawca zobowiązany jest potwierdzić, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.
 1. ZMIANY W ZATRUDNIANIU BEZROBOTNYCH –Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma poprawić skuteczność publicznych służb zatrudnienia m.in. dostosować działania urzędów pracy do indywidualnych potrzeb bezrobotnych i pracodawców. Dzięki zmianom powstały także nowe narzędzia wspierające tworzenia miejsc pracy i zatrudnienie bezrobotnych:

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy  dla bezrobotnych do 25 roku życia.

– Z 6 do 4 miesięcy skróci się czas, w którym urzędy będą zobowiązane przedstawić ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.

Będzie także możliwość finansowania z budżetu Funduszu Pracy np. pomocy prawnej dla urzędów pracy i środków na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla samorządów. Nowy rok przyniesie nam także zmiany w zasadach pośrednictwa pracy w ramach europejskiej sieci EURES i dotyczące przekazywania przez ZUS urzędom pracy danych dotyczących ubezpieczenia bezrobotnych.

 1. PODATEK OD AUTA SŁUŻBOWEGO – od 01.01.2015, obowiązywać będą nowe zasady ustalania przychodu pracowników w przypadku nieodpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wynosiła 250 zł miesięcznie (dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3) albo 400 zł miesięcznie ( dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3).
 1. ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH . KRÓTSZY DZIEŃ PRACY- każdej osobie zaliczonej do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności, przysługują skrócone normy czasu pracy (7-godzinna norma dobowa i 35-godzinna norma tygodniowa), chyba, że na wniosek pracownika lekarz wyda zaświadczenie o tym, że może ona pracować w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. NOWA USTAWA O CUDZOZIEMCACH – nowością jest wydanie jednego zezwolenia zarówno na pobyt jak i na pracę w Polsce. Obecnie cudzoziemiec może ubiegać się o nie w zakresie jednej procedury. Istnieje jednak nadal możliwość, aby to pracodawca starał się o zezwolenie na pracę, na podstawie którego cudzoziemiec będzie ubiegał się o wizę.
 1. OSKŁADKOWANIE UMÓW ZLECEŃ ORAZ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH – obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od 01.01.2015 podlegać będą wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, bez względu na to czy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu czy też pobierają emeryturę i rentę przez cały okres sprawowania funkcji.

Autorzy:

Magdalena Baster – Szóstka – Kierownik Oddziału

Joanna Świderska – Konsultant

Więcej wpisów

Wartość pokolenia X na rynku pracy — jak go wykorzystać?

Wartość pokolenia X na rynku pracy — jak go wykorzystać?

Z jednej strony krótkie, z drugiej niezwykle wymowne — „X” określające pokolenie dzisiejszych 40-latków nie ma związku z niewiedzą na temat ich generacji. Wręcz przeciwnie. To znaczący symbol, za którym kryją się wielkie zmiany gospodarcze, niepewność jutra i silna motywacja do ciężkiej pracy. Sprawdźmy, jak cennym kapitałem dla firm mogą być przedstawiciele pokolenia X i poznajmy ich bliżej!

Milenialsi na rynku pracy — co warto o nich wiedzieć?

Milenialsi na rynku pracy — co warto o nich wiedzieć?

To ich czas! Milenialsi są w szczycie wieku produkcyjnego. Zakładają firmy, rozwijają sektor MŚP i stanowią największą grupę pracowników na rynku. W ramach naszego cyklu artykułów poświęconych poszczególnym pokoleniom na rynku pracy dzisiaj bliżej przyjrzymy się milenialsom. Jakimi są pracownikami? Jak postrzegają ich inne pokolenia? I w jakim stopniu wpłynęły na nich czasy, w których dojrzewali? Zapraszamy do świata „igreków”!

;