Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najnowsze zmiany 2024

2 lutego 2024

Właśnie pojawiła się zapowiedź istotnych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zmiany

Przewiduje się w szczególności przedłużenie, do dnia 30 czerwca 2024:

 1. Przedłużenie okresu legalnego pobytu: Projekt zakłada przedłużenie okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli po 24.02.2022 z powodu działań wojennych na Ukrainie, będzie uznawany za legalny. (zmiana art. 2 ust. 1 i 2).

 2. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych: Projekt obejmuje przedłużenie ważności wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, terminów dobrowolnego powrotu, a także okresu niestosowania niektórych przepisów dotyczących ob. Ukrainy objętych ww. ustawą . (zmiana w art. 42)
 3. Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: Przewiduje się udzielanie obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku w przypadku, gdy nie spełnia on wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na dłuższy okres. (zmiana w artykule 42a ust. 1)
 4. Postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu: Projekt zakłada okres, w którym można nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy, z możliwością umorzenia postępowania, jeżeli przemawia za tym ważny interes tego obywatela. (zmiana w art. 42b)
 5. Biegi terminów w sprawach dotyczących cudzoziemców: Przewiduje się przedłużenie biegu terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielenia cudzoziemcowi różnych zezwoleń na pobyt i cofnięcia zezwoleń. (zmiana w artykule 100d)
 6. Upoważnienie pracowników do działań wolontariackich: Planuje się wydłużenie okresu, w którym organ gminy może upoważnić pracowników do wykonywania czynności wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgłoszonych przez pracodawców jako wolontariuszy. (Zmiana w artykule 4 i art. 10 ust. 1 pkt 10)
 7. Tymczasowe wykorzystanie obiektów budowlanych: Przewiduje się przedłużenie okresu, w którym można tymczasowo wykorzystać obiekty budowlane na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy. (Zmiana w artykule 12a ust. 1)

Ponadto w projekcie przewidziano przedłużenie do 28 miesięcy (licząc od dnia 24 lutego 2022 r.):

 1. Kwalifikacje zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych: Projekt zakłada przedłużenie okresu do 30.06.2024 r., w którym obywatelowi Ukrainy z kwalifikacjami uzyskanymi poza UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej. (Zmiana w artykule 61, 63, i 64)

 

Zachęcamy do śledzenia postępów projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381502

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa7

 

 

Julia Nowicka

Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

julia.nowicka@grupaprogres.pl
+48 603 980 200

przeczytaj więcej moich wpisów >>>

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

  W ostatnim roku, Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) przeprowadził szeroko zakrojone kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wyniki tych kontroli są alarmujące, ale również dają jasny obraz tego, w jaki sposób pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem, zapewniając legalne warunki pracy dla obcokrajowców.

  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?
  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?

  W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy IT jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, wyjątkowe portfolio programisty może być kluczem do sukcesu zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców poszukujących talentów. Aby stworzyć portfolio, które przyciągnie uwagę pracodawcy, warto potraktować je jako coś więcej niż tylko zbiór projektów. W końcu to Twoja historia, Twoje umiejętności i pasja do kodowania — wszystko zamknięte w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;