Otrzymaliśmy nagrodę specjalną Pomorskiego Pracodawcy Roku 2019

W piątek, 14 lutego w AmberExpo odbyła się Gala Evening Pracodawców Pomorza.

Na początku każdego roku Pracodawcy Pomorza, czyli największa organizacja przedsiębiorców w naszym regionie, organizuje to wydarzenie, podczas którego nagradza najlepsze i najbardziej wyróżniające się firmy na Wybrzeżu.

Gośćmi specjalnymi wieczoru byli wspaniały aktor Andrzej Seweryn oraz profesor Jerzy Limon, literaturoznawca i pisarz, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W wydarzeniu uczestniczyło około 1000 osób – głównie przedsiębiorcy, ale także politycy, działacze społeczni oraz ludzie mediów.

Nasza firma otrzymała nagrodę specjalną za zabezpieczanie potrzeb pracodawców na rynku pracy.

 

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

;