Osiągnęliśmy rekordową dynamikę blisko 50%

27 kwietnia 2018
PROGRES

W 2017 roku uzyskaliśmy 228,9 mln zł przychodu przy rekordowej dynamice wzrostu wynoszącej 48,83%, co oznacza, iż kolejny rok z rzędu rozwijaliśmy się kilka razy szybciej niż branża. Nasz udział w rynku stanowi obecnie ok. 3%, co plasuje nas w pierwszej trójce firm z polskim kapitałem, ale apetyt mamy znacznie większy.

– Konsekwentnie realizujemy założenia rozwojowe, które przyjęliśmy kilka lat temu, odpowiednio reagując też na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Tak wysoka dynamika wzrostu, którą osiągamy regularnie w ostatnich latach to efekt trafnych decyzji biznesowych, a także rozwoju kompetencji w ramach naszego zespołu. Otwieramy nowe oddziały zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozyskujemy doświadczoną kadrę i rozwijamy wąskie specjalizacje. Pozwala nam to znajdować skuteczne rozwiązania na problemy kadrowe i rozwojowe polskich pracodawców, a tym samym dynamicznie rosnąć – mówi Piotr Zając, prezes Grupy Progres.

Rynek wymagający, a my idziemy do przodu

W 2016 roku przychody Grupy Progres wyniosły 153,8 mln złotych, przy dynamice także przekraczającej 40%. Wynikami za 2017 rok (228,9 mln zł przychodu przy dynamice wzrostu 48,83% ) potwierdzamy swoją skuteczność na coraz trudniejszym, także dla pośredników, rynku. Pogłębiający się deficyt pracowników sprawia, że podmioty HR-owe mają problemy z zamykaniem rekrutacji, tym samym realizacją projektów. Na tym tle możemy się poszczycić także rekordową liczbą 409 podpisanych w ub. roku kontraktów. W ubiegłym roku zamknęliśmy ponad 500 procesów realizowanych w ramach rekrutacji stałych oraz specjalistycznych (inżynieryjnych), a łącznie za naszym pośrednictwem pracę w Polsce znalazło ponad 23 tys. osób.

Obecnie posiadamy blisko 3% udział w rynku i znajdujemy się w pierwszej trójce firm z polskim kapitałem. Plany na 2020 rok zakładają osiągnięcie 5% udziału w rynku oraz przychodów na poziomie pół miliarda złotych.

– Ostatnie lata pokazały, że nasz wzrost nie jest przypadkowy. Rośniemy rok do roku w znacznie szybszym tempie niż branża i zamierzamy tę dynamikę utrzymać. W ciągu kilku najbliższych lat chcemy zostać liderem nowoczesnych usług HR wśród polskich firm działających na naszym rynku – komentuje Piotr Zając, prezes Grupy Progres.

Obecnie  posiadamy 25 biur na terenie Polski oraz 5 za granicą (na Ukrainie). Kładziemy silny nacisk na ekspansję w Polsce południowej, gdzie otwieramy kolejne biura (ostatnio m.in. w Krakowie i Wrocławiu). Nasze plany rozwoju dotyczą również Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także Europy Zachodniej.

 

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

;