Klucz do skutecznej motywacji – co o niej decyduje? – Eksperci RS

5 września 2019
PROGRES
Motywowanie to trudny proces, charakteryzujący się umiejętnością oddziaływania i wpływania na zachowania innych ludzi w taki sposób, aby dana osoba podjęła się określonej czynności lub przyjęła określoną postawę. Niezbędna jest tutaj wiedza o tym, co spowoduje konkretne postępowanie danej osoby, jednak ostatecznie to, czy motywacja pracownika zostanie wywołana zależy od niego samego, możliwości oraz atrakcyjności nagrody za wykonane zadanie.

Dobry kierownik powinien wiedzieć w jaki sposób zmotywować swoich pracowników do działania. Czynniki motywacyjne obejmują elementy, które wpływają na efektywność pracy i są one częścią systemu motywacyjnego. Część firm myśląc o motywacji wciąż uważa, że są to jedynie pieniądze, a część z nich wie, że dzisiaj jest to niewystarczające i ludzie cenią sobie również to, co jest niewymierne i niestandardowe. Istnieją różne czynniki motywacyjne niepieniężne, które zostały przedstawione na poniższym rysunku.

 

Rodzaje środków tworzących system motywacyjny w przedsiębiorstwie
Źródło: W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, Wydawnictwo:  CeDeWu, Warszawa.

Motywacja jest ważnym aspektem życia każdego człowieka, a dobór odpowiednich środków motywacyjnych najczęściej zależy od sytuacji oraz możliwości przedsiębiorstwa. Głównym celem motywacji jest wzrost wydajności pracy zespołu. Coraz więcej przedsiębiorstw zauważa to, że rotacja w firmie może być spowodowana brakiem motywacji pracowników do pracy (na szczęście ?). Stworzenie efektywnej metody motywacji pracowników jest dosyć trudne, dlatego należy zastanowić się czego pracownicy oczekują oraz zweryfikować w praktyce to, co jest najbardziej skuteczne.

Wiele firm wybiera dzisiaj benefity kafeteryjne, dając swoim pracownikom pewien pakiet punktów i to oni decydują na co zgromadzone punkty chcieliby wykorzystać. Kluczem do stworzenia pomysłu na efektywny system motywacyjny jest najpierw zadanie pytania swoim współpracownikom o to, co ich motywuje i zdefiniowanie ich potrzeb.

Błędem  będzie narzucanie nieskonsultowanego systemu motywacyjnego – część menedżerów myśli, że to co motywuje ich do pracy, motywuje również pracowników, a nie zawsze tak jest. Słyszy się o błędnych wdrożeniach systemów motywacyjnych – przykładem jest firma, która uważa, że uszczęśliwi i zmotywuje swoich pracowników gwarantując im karnet na basen, gdzie najbliższy położony jest w odległości 100 kilometrów od firmy.

Motywacja wykracza dzisiaj poza środki zachęty jakimi są pieniądze, widoczna jest różnorodność oczekiwań pracowników, którzy coraz częściej podejmują się tej pracy, która przynosi im najlepsze korzyści, ponieważ widzą, że ich trudy przynoszą określone benefity i warto się o nie starać.

 

Paulina Łonyszyn – Specjalista ds. Rekrutacji Stałych Grupy Progres

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

;