Gospodarcze podsumowanie roku Radia Gdańsk i Grupy Progres – „Tak dobrze, że chwilami aż trudno”

28 grudnia 2018

PROGRES

Rynek pracy, rozwój gospodarczy, polityka migracyjna, aktywizacja osób biernych zawodowo, regulacje prawne, sytuacja w branży nieruchomości, baza hotelowa w Trójmieście to tylko niektóre z tematów poruszonych w czasie audycji Radia Gdańsk „Ludzie i pieniądze” prowadzonej przez redaktora Artura Kiełbasińskiego. Do udziału, w której zaproszono Cezarego Maciołka, Wiceprezesa Grupy Progres.

Z gospodarczego punktu widzenia to był bardzo dobry i owocny rok, co wskazuje m.in. wzrost gospodarczy, który będzie sięgał blisko 5 proc. i stawia nas w elicie gospodarek rozwijających się bardzo szybko oraz dynamicznie” – powiedział Wiceprezes Cezary Maciołek na antenie Radia Gdańsk. – „Przekłada się to na sytuację na rynku pracy, która z jednej strony jest bardzo pozytywna – mamy rekordową liczbę osób, które świadczą usługi i rekordowo niskie bezrobocie. Z drugiej strony jest to duże wyzwanie dla firm i pracodawców, którzy dzisiaj zastanawiają się, z których kierunków ściągać pracowników” – kontynuował Cezary Maciołek

Z podsumowania roku Cezarego Maciołka dowiedzieliśmy się również, że minione dwanaście miesięcy było czasem wyzwań dla przedsiębiorców. Firmy rozwijały się, przychody rosły jednak nie zawsze przekładało się to na zyski organizacji, a to spowodowane było m.in. kosztami pracy i kosztami związanymi z brakiem rąk do pracy, które zmuszały firmy do rezygnacji z części potencjalnych zleceń.

Kluczowa wg. Wiceprezesa Maciołka była również polityka migracyjna, która utknęła w miejscu. Ustawa w części została zrealizowana – 20 profesji zostało zwolnionych z testu rynku pracy, wydłużono okres zatrudniania w oparciu o prace sezonowe z 6 do 9 miesięcy. Niestety, nie wprowadzono innych kluczowych rozwiązań – zmian nakazujących wydłużenie okresu pracy na oświadczenie – znacznie łatwiejsze do uzyskania niż klasyczne pozwolenie na pracę – z 6 miesięcy do roku. Dyskutowany projekt ustawy o rynku pracy dawał także możliwość rozszerzenia pracy na oświadczenia dla obywateli kolejnych krajów – Wietnam, Chiny i Nepal. Dziś mają je obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jednak na takie zmiany również będziemy musieli poczekać.

Ratunkiem na braki kadrowe mogą być również osoby bierne zawodowo. Cezary Maciołek zauważył, że receptą byłaby „polityka personalna mix, a więc system mieszany. Z jednej strony sięgnięcie po nasze rodzime zasoby, które faktycznie są, bo aktywność zawodowa Polski wynosi ok. 70 proc., to bardzo mało w porównaniu z innymi krajami. Natomiast wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie zatrzymanie pracowników, a z drugiej strony pozyskanie nowych. Rodzime zasoby to w dalszym ciągu niewystarczająca ilość rąk do pracy, stąd musimy się otwierać na cudzoziemców”.

Cała audycja dostępna jest na stronie Radia Gdańsk.

„Ludzie i pieniądze” to program o gospodarce z udziałem ekonomistów, ekspertów, przedsiębiorców i dziennikarzy. Redaktorzy prowadzący rozmawiają z nimi o wydarzeniach, które mają wpływ na zawartość portfeli Polaków. Wspólnie komentują decyzje rządu, samorządu i izb gospodarczych, informują o innowacjach i pomysłach na biznes.

Więcej wpisów

Granice kontroli w miejscu pracy

Belgia, Szwecja czy Stany Zjednoczone to kraje, w których pracownikom wszczepiane są chipy i takie działania rozważa coraz więcej organizacji. Polskie firmy nie stosują... czytaj więcej