Dokument w języku obcym a sprawa urzędowa

15 lutego 2024

Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnym szczególe, na który często zwracamy uwagę naszym Klientom podczas załatwiania spraw urzędowych w celu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. A mianowicie o obowiązku złożenia wszystkich dokumentów w języku polskim. Czy wiesz, że każdy załączony dokument sporządzony w obcym języku musi zostać przetłumaczony na język polski?

Jaka jest zasada?

Niezależnie od tego, z jakim wnioskiem aplikujesz do Urzędu i czy starasz się uzyskać zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, czyli tak zwaną kartę pobytu, informację starosty (test rynku pracy), musisz liczyć się z tym, że wszystkie dokumenty, składane w celu legalizacji pobytu lub pracy cudzoziemca, powinny być napisane w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Co mówią przepisy?

W art. 4 ustawy o języku polskim stwierdzono, że język polski jest językiem urzędowym. W myśl art. 5 ustawy o języku polskim podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Według przepisów do sporządzenia tłumaczenia dokumentów z języka obcego na język polski uprawniony jest przede wszystkim tłumacz przysięgły. Listę tłumaczy przysięgłych można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Jak to wygląda w praktyce?

Przed zatrudnieniem cudzoziemca pracodawca musi upewnić się, że na lokalnym rynku pracy nie ma obywateli polskich, którzy mogliby podjąć pracę na wskazanym stanowisku (oczywiście, są osoby zwolnione z wymogu przeprowadzenia badania rynku pracy, natomiast nie skupiamy się w tym artykule na wyjątkach). Żeby zainicjować procedurę, pracodawca musi zgłosić ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy, a Urząd z kolei przeanalizuje rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy i skieruje kandydatów do pracodawcy.

W przypadku braku kandydatów wydawana jest informacja starosty, nazywana także opinią starosty lub testem rynku pracy, czyli dokument, który informuje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Następnie w celu zatrudnienia cudzoziemca pracodawca musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, do którego należy dodać informację starosty jako jeden z załączników. Ten dokument jest także potrzebny dla cudzoziemca, jeżeli on chce uzyskać  zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Informacja starosty zawiera dane pracodawcy, rodzaj umowy i wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia i planowane stanowisko. Jeśli pracodawca wskaże, że wymagane jest posiadanie kwalifikacji, uprawnień, znajomości języka obcego lub określonego doświadczenia zawodowego, do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę będzie zobligowany załączyć dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymagań wskazanych w informacji starosty. Bardzo często dyplomy, certyfikaty, listy referencyjne lub inne dokumenty są sporządzone w języku obcym więc należy je przetłumaczyć na język polski.

Tak samo w przypadku uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemca dyplomy, certyfikaty, listy referencyjne lub inne dokumenty są sporządzone w języku obcym trzeba przetłumaczyć na język polski i załączyć do wniosku.

Warto zwrócić się do tłumacza przysięgłego już wcześniej, aby nie przedłużać terminu na załatwienie sprawy poprzez odpowiedź na wezwanie z urzędu. Obcojęzyczne oryginały oraz tłumaczenia najlepiej składać w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu. Wtedy kserokopie będą poświadczone za zgodność z oryginałem przez urzędnika podczas wizyty w urzędzie.

Z tymi, którzy dotarli do tego miejsca 😉, podzielimy się cenną wskazówką, która usprawni uzyskanie dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia rekomendujemy składać tłumaczenia przysięgłe, które były wykonane na podstawie oryginałów dokumentów i mają poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem. To pozwoli uniknąć późniejszych trudności, nieporozumień oraz wszelkich problematycznych sytuacji (np. odrzucenia tłumaczenia wykonanego na podstawie kserokopii, skanu, wydruku komputerowego, faksu itp.,).

Podsumowanie

Zawsze podczas procesu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce zwracaj uwagę na to, w jakim języku załączasz dokumenty do wniosków. Zgodnie z przepisami, każdy dokument sporządzony w obcym języku musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Jest to kluczowy krok, który umożliwia sprawną i skuteczną obsługę spraw urzędowych.

 

Zaufaj profesjonalistom

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możemy wesprzeć Cię w procesie uzyskania niezbędnych dokumentów i zapewnić Ci spokój i pewność podczas załatwiania formalności urzędowych. Skontaktuj się z nami już dziś!

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa — outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem
  Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa — outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem

  Outsourcing zarządzania kadrą i procesami płacowymi staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na kluczowych aspektach działalności, jednocześnie dbając o profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w swojej firmie. Jest to możliwe dzięki usłudze Payroll. Sprawdź, na co możesz liczyć, decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy i kiedy warto to zrobić.

  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?
  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?

  W celu ułatwienia legalizacji pracy cudzoziemców zostało zatwierdzone powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, dzięki któremu wszyscy obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy pod warunkiem, że pracodawca powierzy im pracę na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl. W jakim terminie należy złożyć powiadomienie? O czym trzeba pamiętać?

  Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku
  Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku

  Utrata pracy wiąże się z wieloma formalnościami, a choroba tuż po zakończeniu umowy o pracę może dodatkowo skomplikować sytuację. Czy gdy zachorujesz tuż po zakończeniu umowy o pracę, możesz liczyć na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy? Odpowiedź brzmi: tak! W tym artykule wyjaśniamy jakie prawa przysługują w takiej sytuacji, jak długo możesz liczyć na zasiłek i jakie kroki musisz podjąć, aby go otrzymać.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;