Będziemy badać migracje Ukraińców i promować Pomorze

26 marca 2018

PROGRES

Wspólnie z Gdańskim Urzędem Pracy oraz Pracodawcami Pomorza realizujemy projekt na Ukrainie. Jego celem jest zbadanie zjawiska migracji Ukraińców do Polski, a przy okazji promocja regionu Pomorza, jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

 

Biuro z innowacją

Niedawno otworzyliśmy we Lwowie nasze kolejne, 5 już biuro na Ukrainie. Ma jednak nieco inny charakter. Powstało w ramach projektu, który realizować będzie Gdański Urząd Pracy i Pracodawcy Pomorza we współpracy z naszą firmą, a celem tej niezależnie funkcjonującej komórki jest zbadanie zjawiska migracji Ukraińców do Polski.

– Rynek w Polsce wykazuje ogromne potrzeby w zakresie pozyskiwania pracowników, co w dużej mierze zaspokajają pracownicy ze Wschodu, głównie z Ukrainy. Jako firma działająca w branży HR, staramy się ciągle dywersyfikować kanały rekrutacyjne, ale też pozyskiwać wiedzę z rynku. Postanowiliśmy więc wspólnie z Pracodawcami Pomorza przyjrzeć się przepływom migracyjnym pracowników z Ukrainy i poznać ich charakterystykę – mówi Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres.

W ramach wspólnego projektu biuro we Lwowie przez okres 12 miesięcy prowadzić będzie badania dotyczące m.in. powodów, długości czy kierunków wyjazdów Ukraińców do Polski. Analizowane będą różne grupy wiekowe i różne regiony, aby rozdzielić ruch turystyczny od edukacyjnego czy zarobkowego i na tej podstawie móc wyciągać wnioski.

– Ta inicjatywy zrodziła się z potrzeby i obserwacji rynku. Jesteśmy organizacją, która próbuje sprostać oczekiwaniom pomorskich przedsiębiorców. Badamy już popyt na pracowników z Ukrainy, a wspólnie z Grupą Progres zbadamy również podaż pracowników z tamtego rynku. Będziemy też promować nasz region nie tylko w aspekcie racy, ale też edukacji czy turystyki – mówi Tomasz Limon reprezentujący Pracodawców Pomorza.

Do tej pory migrację z tego kierunku analizowano głównie w oparciu o dane z polskich urzędów zajmujących się legalizacją pobytu czy pozwoleniami o pracę. Cenne będzie więc spojrzenie na to zjawisko z perspektywy rynku ukraińskiego i zbadanie procentowego rozkładu wyjazdów w zależności od ich charakteru.

– Dla nas, jako firmy HR-owej, szczególne cenne będzie potwierdzenie elementów związanych z atrakcyjnością polskiego rynku pracy oraz świadomością Ukraińców w zakresie jego szerokiej oferty – dodaje Cezary Maciołek.

W całym ubiegłym roku za pośrednictwem Grupy Progres pracę w Polsce podjęło 9056 obywateli Ukrainy.

Więcej wpisów