Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy,
którzy wjechali do Polski w czasie wojny

12 października 2023

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski w czasie wojny, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Jednak takie rozwiązanie jest dostępne nie dla wszystkich. Jeśli masz wątpliwości co do możliwości uzyskania karty pobytu, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

 

Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce na okres dłuższy niż 3 miesiące. Uprawnia on do pobytu w Polsce na okres do 3 lat. Razem z zezwoleniem cudzoziemcy otrzymują kartę pobytu, która potwierdza ich tożsamość w Polsce, i na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące jej posiadacza.

Obydwa dokumenty są bardzo istotne, więc należy je przechowywać i w razie utraty lub uszkodzenia wystąpić o duplikaty. Dzięki nim możesz wielokrotnie przekraczać granicę bez konieczności uzyskania dodatkowej wizy i korzystać z innych praw obywatelskich.

 

Kiedy obywatel Ukrainy ze statusem UKR może złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może złożyć obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce i ma numer PESEL z adnotacją UKR oraz pracuje lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do CEIDG.

To oznacza, że osoby ze statusem UKR, które wjechały do Polski w czasie wojny, mogą złożyć tylko i wyłącznie takie zezwolenia na pobyt:

– zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jak i gdzie należy złożyć wniosek?

Generalnie wniosek i załączniki należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub w inny sposób dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy.

W celu usprawnienia obsługi cudzoziemców został uruchomiony specjalny portal MOS (Moduł Obsługi Spraw), który oprócz możliwości wypełnienia wniosku pobytowego po rejestracji konta, zawiera dużo wskazówek i potrzebnych informacji dla cudzoziemców przebywających w Polsce.

Niektóre Urzędy Wojewódzkie, jak np. Mazowiecki, Pomorski, czy Dolnośląski mają swoje specjalnie zaprojektowane systemy elektroniczne dedykowane do obsługi cudzoziemców. Warto zapoznać się, czy Urząd, do którego będziesz składać wniosek, ma swoje wytyczne dotyczące złożenia wniosków pobytowych.

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Podstawowa lista dokumentów, które należy dostarczyć, zawiera:

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt,
 • Cztery aktualne fotografie – zgodne z wymogami,
 • Kserokopie wszystkich zapisanych stron w paszporcie wraz z oryginałem do wglądu,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Zwróć uwagę na to, że lista dokumentów może się różnić w zależności od Urzędu Wojewódzkiego, w którym zamierzasz złożyć wniosek oraz twojego celu pobytu w Polsce.

 

Ważne informacje:

 • Ubieganie się o zezwolenia na pobyt nie jest obowiązkowe. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej obecnie do 04.03.2024 r.
 • Jest możliwość wypełnienia wniosku pobytowego odręcznie poza formularzem elektronicznym, ale w celu usprawnienia procesu i przyspieszenia rozpatrywania sprawy rekomendujemy skorzystać z portalu mos.cudzoziemcy.gov.pl. lub innego portalu ze względu na Urząd Wojewódzki.

 

Podsumowanie

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce niesie za sobą wiele korzyści dla cudzoziemca. Przede wszystkim umożliwia legalne przebywanie na terytorium Polski przez określony okres czasu oraz swobodę przemieszczania się po Unii Europejskiej. Przy takim rozwiązaniu nie musisz martwić się o utratę swojej podstawy pobytowej w przypadku podróży do innych państw.

Jeżeli chcesz uzyskać kartę pobytu w Polsce i nie stresować formalnościami związanymi z legalizacją swojego pobytu lub masz dodatkowe pytania, zapraszamy do skorzystania z naszej eksperckiej pomocy.

Zgłoś się do nas: kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185)

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Pracownik szklarni w Holandii – wynagrodzenie, obowiązki i warunki pracy
  Pracownik szklarni w Holandii – wynagrodzenie, obowiązki i warunki pracy

  Holandia od lat jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków pracy dla pracowników tymczasowych z Polski. Atrakcyjne wynagrodzenia, dogodne warunki pracy oraz stabilność zatrudnienia przyciągają tysiące osób poszukujących lepszych perspektyw zawodowych. Jednym z popularnych stanowisk jest pracownik szklarni. Czym się zajmuje? I na jakie wynagrodzenie może liczyć? Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego na temat pracy w szklarni.

  Order Picker (komisjoner) — czym się zajmuje?
  Order Picker (komisjoner) — czym się zajmuje?

  Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda dzień z życia order pickera, jakie umiejętności są potrzebne do efektywnej pracy na tym stanowisku oraz jakie korzyści i wyzwania niesie za sobą rola pracownika magazynu. Przekonaj się, dlaczego praca komisjonera może być nie tylko wymagająca, ale również satysfakcjonująca. Zapraszamy do lektury, która rzuci światło na jeden z cichych filarów branży e-commerce!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;