Pierwszy Oddział Grupy Progres w Kijowie.

14 września 2016
PROGRES
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, stajemy się firmą międzynarodową” – mówi Marcin Kołodziejczyk Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych.

Pozyskiwanie pracowników zza wschodniej granicy, wymaga ogromnej znajomości gospodarki, ale również prawa, co często stanowi barierę dla polskich przedsiębiorców. „Popyt na pracę w Polsce nadal się zwiększa, rośnie skala zatrudniania cudzoziemców. Otwierając oddział w Kijowie, chcemy być jeszcze bliżej ukraińskiego pracownika, który staje się kluczowy z punktu widzenia wielu polskich firm. Z jednej strony umożliwi to łatwiejsze dotarcie do osób ze Wschodu, dla których praca w Polsce jest atrakcyjna,
z drugiej przyspieszy ich transfer do firm w naszym kraju, które takie zapotrzebowanie zgłaszają. Zakładamy, że w perspektywie najbliższych miesięcy będziemy w stanie transferować nawet 300 osób miesięczne z tamtego rynku” – mówi Marcin Kołodziejczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych w Grupie Progres.

1. września otworzyliśmy oddział na 17. piętrze jednego z największych centrów usług Kijowa – Gulliver. Lokalizacja ta szczególnie zainteresowała nas ze względu na łatwy dostęp do centrum wizowego, wydającego wizy dla pracowników wyjeżdżających do pracy, również do Polski. Nowa siedziba ma zniwelować trudności związane z rekrutacją, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy i ułatwić transfer pracowników ze Wschodu.

 Jak działamy?

● promujemy standardy rekrutacyjne i etyczne, które polegają przede wszystkim na nieodpłatnym dostępie do ofert pracy
● podnosimy standardy jakości obsługi
● dzięki znajomości lokalnego rynku pracy, budujemy swoją eksperckość i wizerunek marki, jako profesjonalnego pracodawcy
● planujemy sukcesywnie otwierać nowe oddziały, a Kijów stanie się centrum dowodzenia usługami na wschodzie
● poszukujemy i pozyskujemy pracowników odpowiadających kryteriom współpracy z Klientem, którzy gotowi są podjąć pracę w Polsce

 

Centrum biznesowe Gulliver

Naszą komunikację z lokalnym rynkiem Kandydatów rozwijamy za pomocą strony Internetowej w języku rosyjskim i polskim, pod adresem rabota.grupaprogres.pl

Od kilku miesięcy prowadzimy także rosyjskojęzyczną grupę w serwisie społecznościowym vk.com, dzięki tym działaniom integrujemy społeczności   poszukujące pracy na terenie Polski.

Zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością odpowiemy na pytania.

Opiekunowie projektu:

Marcin Kołodziejczyk, marcin.kolodziejczyk@grupaprogres.pl , 603 600 919

Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych

Artem Chaus, artem.chaus@grupaprogres.pl , 691 915 548

Koordynator Biura na Ukrainie

Centrum biznesowe Gulliver

Więcej wpisów

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Kara więzienia za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Dynamiczny rozwój dostrzegalny na rynku pracy przyciąga do Polski tysiące obcokrajowców poszukujących pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy umożliwiają zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, jednak ich dynamika oraz różnorodność sprawiają, że pracodawca bardzo często nie dopełnia wszystkich obowiązków ciążących na nim. W konsekwencji uchybienie obowiązków powoduje nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, które zagrożone jest karami pieniężnymi i nie tylko.

;