Modernizacja procesów czy to krok do przodu? Nadchodzą ważne zmiany w prawie imigracyjnym w Polsce

16 lutego 2024

Polska przygotowuje się do istotnych zmian w swoim prawie imigracyjnym, mających na celu usprawnienie procesu legalizacji pobytu dla cudzoziemców. Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach przynosi szereg innowacyjnych rozwiązań, których celem jest dostosowanie się do nowych standardów unijnych oraz poprawa efektywności administracyjnej.

Poniżej przedstawiamy jedną z najważniejszych zmian, jakie przewiduje ten projekt.

Elektroniczne Składanie Wniosków o Pobyt

Jedną z kluczowych zmian jest wdrożenie elektronicznego systemu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt. Zamiast tradycyjnego papierowego procesu, cudzoziemcy będą mogli składać wnioski za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw online. Ta innowacja nie tylko usprawni proces, ale także zwiększy możliwość dla wszystkich zainteresowanych złożyć wniosek bez kilkumiesięcznego oczekiwania na termin oraz polowania na kolejki.

 • Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

W nowym systemie składania wniosków wymagane będzie opatrzenie formularzy i załączników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Ta zmiana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa procesu oraz ułatwienie procedur dla cudzoziemców.

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru Wniosku

Po złożeniu wniosku, cudzoziemcy otrzymają oficjalne potwierdzenie odbioru przez wojewodę. To ważne dla zachowania ścisłej komunikacji między urzędem a cudzoziemcami, którzy mogą potrzebować tego dokumentu jako dowód złożenia wniosku w różnych sytuacjach.

 • Eliminacja „Procedury Stempla”

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest eliminacja „procedury stempla” i zastąpienie jej przez generowanie automatyczne przez MOS zaświadczenia o złożeniu wniosku. To oznacza, że cudzoziemcy nie będą musieli czekać na stemplowanie ich dokumentów, co znacznie przyspieszy cały proces.

Składanie wniosków w imieniu cudzoziemców przebywających poza granicami kraju

Ważnym krokiem w planowanych zmianach jest także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie procedury udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, m.in. umożliwiających członkom rodzin przebywającym w Polsce składanie wniosków w imieniu cudzoziemców przebywających poza granicami kraju.

Modernizacja procesów czy to krok do przodu?

Celem projektu jest adaptacja do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883, która dotyczy warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Ponadto, projekt uwzględnia wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wprowadza nowe rozwiązania w zakresie organizacji operacji powrotnych przez Agencję Frontex.

Te zmiany mają na celu usprawnienie procesu legalizacji pobytu w Polsce oraz dostosowanie się do standardów europejskich. Nowe przepisy mają również ułatwić życie cudzoziemcom przebywającym w Polsce oraz poprawić efektywność administracyjną. Rozpoczęły się już konsultacje społeczne projektu, co daje szansę na zgłoszenie uwag i opinii ze strony zainteresowanych stron. Wprowadzenie elektronicznych formularzy oraz eliminacja procedury stempla to kroki w kierunku cyfryzacji i uproszczenia biurokracji, co może przynieść znaczącą poprawę w efektywności działania administracji. Jednakże, kluczowe będzie skrupulatne wdrożenie tych zmian, aby zapewnić sprawiedliwość, bezpieczeństwo i skuteczność nowego systemu.

Przedstawione zmiany są z pewnością krokiem naprzód w modernizacji procesów związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Czy jednak spełnią one oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron oraz czy nie pojawią się nowe wyzwania w ich wdrożeniu? To pytania, które pozostają otwarte.

Zachęcamy do śledzenia naszych bloga, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich zmianach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców.

 

 

Julia Nowicka

Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

julia.nowicka@grupaprogres.pl
+48 603 980 200

przeczytaj więcej moich wpisów >>>

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa — outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem
  Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa — outsourcing formalności związanych z zatrudnieniem

  Outsourcing zarządzania kadrą i procesami płacowymi staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na kluczowych aspektach działalności, jednocześnie dbając o profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w swojej firmie. Jest to możliwe dzięki usłudze Payroll. Sprawdź, na co możesz liczyć, decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy i kiedy warto to zrobić.

  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?
  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co powinien wiedzieć pracodawca?

  W celu ułatwienia legalizacji pracy cudzoziemców zostało zatwierdzone powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, dzięki któremu wszyscy obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy pod warunkiem, że pracodawca powierzy im pracę na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl. W jakim terminie należy złożyć powiadomienie? O czym trzeba pamiętać?

  Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku
  Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia w 2024 roku

  Utrata pracy wiąże się z wieloma formalnościami, a choroba tuż po zakończeniu umowy o pracę może dodatkowo skomplikować sytuację. Czy gdy zachorujesz tuż po zakończeniu umowy o pracę, możesz liczyć na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy? Odpowiedź brzmi: tak! W tym artykule wyjaśniamy jakie prawa przysługują w takiej sytuacji, jak długo możesz liczyć na zasiłek i jakie kroki musisz podjąć, aby go otrzymać.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;