Zasady udzielania urlopów. Ile dni przysługuje za pierwszy miesiąc pracy?

15 listopada 2023

Zasługujesz na wypoczynek! Ale czy wiesz dokładnie, ile dni urlopu przysługuje Ci w pierwszym miesiącu pracy? A może zastanawiasz się, jak wylicza się urlop dla osób pracujących na niepełny etat? Zapraszamy do przeczytania naszego prostego i kompleksowego przewodnika urlopowego dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową. Już z ostatnim przeczytanym zdaniem tego wpisu będziesz pewny, że możesz w pełni korzystać z przysługujących Ci praw i cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem.

 

Czym jest urlop wypoczynkowy i kto może z niego skorzystać?

Urlop wypoczynkowy to płatne dni wolne od pracy, które przysługują pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego. Jest to forma regeneracji dla pracownika po okresie intensywnej pracy. W Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje przede wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zarówno osoby pracujące na czas nieokreślony, jak i na czas określony mogą liczyć na urlopowe dni wolne. Ważne jest, aby pamiętać, że umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, nie gwarantują płatnego urlopu wypoczynkowego.

 

Jak staż pracy wpływa na wymiar Twojego urlopu?

W Polsce wymiar urlopu wypoczynkowego jest zależny od stażu pracy pracownika. Jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 10 lat, masz prawo do 20 dni urlopu rocznie. Natomiast jeśli Twoje doświadczenie zawodowe przekracza 10 lat, możesz liczyć na 26 dni wolnych. Warto zwrócić uwagę, że do stażu pracy zalicza się nie tylko okres zatrudnienia na umowę o pracę, ale także lata nauki, co jest istotne dla młodych pracowników. Lata nauki, które wliczają się do stażu pracy to:

  • 8 lat po ukończeniu szkoły wyższej,
  • 6 lat po szkole policealnej,
  • 4 lata po ukończeniu liceum,
  • 5 lat po ukończeniu szkoły średniej zawodowej,
  • maksymalnie 3 lata po szkole zasadniczej lub innej równorzędnej.

Co istotne okresy nauki nie sumują się. Do stażu pracy wlicza się najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia.

 

Pierwszy miesiąc w nowej pracy — Ile dni urlopu Ci się należy?

Gdy rozpoczynamy pracę w nowym miejscu, często zastanawiamy się, jaki wymiar urlopu nam przysługuje. W Polsce, dla osób zaczynających swoją karierę zawodową, urlop wypoczynkowy za pierwszy miesiąc pracy jest naliczany proporcjonalnie. W praktyce oznacza to, że za każdy przepracowany miesiąc otrzymujemy 1/12 rocznego wymiaru urlopu, co dla osób z mniejszym stażem pracy wynosi 1,66 dnia wolnego (bez zaokrąglania do pełnego dnia w górę), czyli 13 godzin i 17 minut, ponieważ urlop liczy się względem 20 dni wolnych.

Niepełny etat a wymiar urlopu — jak to działa?

Pracując na niepełny etat, musimy dostosować wymiar naszego urlopu do ilości godzin pracy w miesiącu. Jeśli pracujesz na pół etatu, Twój roczny wymiar urlopu wynosi połowę pełnego etatu, czyli np. 10 dni dla osób ze stażem poniżej 10 lat. Wyliczanie wymiaru urlopu dla innych form niepełnego etatu opiera się na podobnych zasadach. W tym przypadku należy podzielić 10 dni przez 12 miesięcy.

 

Kiedy możesz wykorzystać swoje dni wolne po pierwszym roku pracy?

Po ukończeniu pierwszego roku pracy wymiar urlopu jest przyznawany „z góry”. W praktyce oznacza to, że na początku każdego roku kalendarzowego pracownik otrzymuje pełen wymiar urlopu za nadchodzący rok, który może wykorzystać według własnego uznania. Warto jednak pamiętać o konsultacjach z przełożonym oraz planowaniu urlopu tak, by nie zakłócało to funkcjonowania firmy.

 

Jak prawidłowo aplikować o urlop wypoczynkowy?

Aby prawidłowo aplikować o urlop wypoczynkowy, należy skierować do pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie urlopu, podając dokładną datę rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu. Dobrze jest również sprawdzić wewnętrzne procedury firmy dotyczące składania wniosków. W niektórych miejscach pracy może być wymagane skorzystanie z określonych formularzy czy systemów elektronicznych.

Najczęstsze mity dotyczące urlopu wypoczynkowego.

Mimo że urlop wypoczynkowy to codzienność wielu pracowników, wokół tego tematu narosło wiele mitów. Często słyszy się, że osoby zatrudnione na umowy zlecenie mają prawo do urlopu czy że nie można łączyć urlopu wypoczynkowego z innymi formami nieobecności. Czytaj nasz blog, by poznać przepisy i rozwiać swoje wątpliwości. A przede wszystkim, gdy takie się pojawią, udaj się do źródła i  zapytaj o nie w dziale HR swojego pracodawcy.

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy Ci się należy i jak jest wyliczany?

Jeśli nie wykorzystałeś wszystkich dni urlopu w ciągu roku, w pewnych sytuacjach możesz ubiegać się o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze pracownik ma prawo do ekwiwalentu, a jego przyznanie zależy od wielu czynników. Jak dokładnie jest wyliczany ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2023 — jak wyliczyć?

 

W tych kilka minut zdążyliśmy przybliżyć Ci różne aspekty dotyczące urlopu wypoczynkowego w Polsce. Podsumujmy — przede wszystkim, urlop wypoczynkowy to płatne dni wolne, które przysługują każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na czas jej trwania. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy oraz formy zatrudnienia. Kluczowe jest, że za pierwszy miesiąc pracy przysługuje nam proporcjonalna część rocznego wymiaru urlopu, co dla osób z mniejszym stażem pracy wynosi dokładnie 1,66 dnia wolnego. Pamiętaj, by na bieżąco zaglądać na nasz blog — dzięki temu będziesz świadomy swoich pracowniczych praw i obowiązków.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;