Zmiany w wykazie wiz dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka

29 stycznia 2024

Od 31 stycznia 2024r. obowiązują nowe zasady dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców, którzy korzystają z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka. Zmiana rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców wprowadza zmianę oznaczenia wizy krajowej dla tej grupy osób.

 

Co to jest Karta Polaka?

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego i uprawniającym do korzystania z wielu przywilejów na terytorium Polski. Karta Polaka może być wydana osobie, która nie posiada obywatelstwa polskiego, ale deklaruje polską tożsamość narodową, zna język polski i udowodni, że co najmniej jeden z jej przodków był obywatelem polskim lub należał do narodu polskiego. Karta Polaka jest ważna przez 10 lat i może być przedłużana.

 

Jakie są uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka?

Osoba posiadająca Kartę Polaka może korzystać z wielu uprawnień na terytorium Polski, takich jak:

 • otrzymania bezpłatnej rocznej wizy krajowej,
 • osiedlenia się w Polsce (karta stałego pobytu), a po roku otrzymania obywatelstwa polskiego,
 • uczęszczania do polskich szkół i uczelni na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz korzystania z ułatwień w uzyskiwaniu stypendiów,
 • podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich zasadach jak obywatele polscy,
 • korzystania z ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,
 • korzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
 • korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.

 

Co się zmieniło w wykazie wiz dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka?

Zmiana rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców, która weszła w życie 31 stycznia 2024r., wprowadza następujące zmiany:

 • uchyla się punkt 23 w § 2 ust. 1 rozporządzenia, który dotyczył wizy krajowej wydawanej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • zmienia się oznaczenie wizy krajowej wydawanej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka z „18” na „23„;
 • nowe przepisy stosuje się do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

 

Co oznaczają te zmiany dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka?

Zmiany te oznaczają ujednolicenie oznaczenia wizy krajowej dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka oraz tych którzy występują o wizę w celu innych okoliczności. Dotychczas dla grupy osób korzystających z uprawnień Karty Polaka była wyznaczona dedykowana wiza nr „18” , dla grupy osób występujących w celu innym dedykowana wiza nr „23” . Od 31 stycznia 2024 r. obowiązuje tylko jedna wiza krajowa o oznaczeniu „23” gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka oraz w celu innym niż określono w pkt. 1-24.

Zmiany te nie wpływają na uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka ani na warunki wydawania wizy krajowej. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka nadal mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Polski, ale muszą ubiegać się o wizę krajową i spełnić wymagania określone w ustawie o cudzoziemcach i rozporządzeniu w sprawie wiz dla cudzoziemców.

 

 

Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do kontaktu 👇

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

 

Julia Nowicka

Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

julia.nowicka@grupaprogres.pl
+48 603 980 200

przeczytaj więcej moich wpisów >>>

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

  W ostatnim roku, Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) przeprowadził szeroko zakrojone kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wyniki tych kontroli są alarmujące, ale również dają jasny obraz tego, w jaki sposób pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem, zapewniając legalne warunki pracy dla obcokrajowców.

  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?
  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?

  W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy IT jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, wyjątkowe portfolio programisty może być kluczem do sukcesu zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców poszukujących talentów. Aby stworzyć portfolio, które przyciągnie uwagę pracodawcy, warto potraktować je jako coś więcej niż tylko zbiór projektów. W końcu to Twoja historia, Twoje umiejętności i pasja do kodowania — wszystko zamknięte w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

  ;