Obowiązki informacyjne pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców

4 grudnia 2023

Nasz poprzedni artykuł o najczęstszych błędach pracodawców przy zatrudnieniu cudzoziemców spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jeśli ominął Was ten materiał, możecie się z nim zapoznać w linku poniżej:

https://grupaprogres.pl/uniknij-pulapek-najczestsze-bledy-pracodawcow-przy-zatrudnieniu-cudzoziemcow/

Listę podstawowych ale bardzo istotnych błędów dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców już omówiliśmy. Dzisiaj zgłębimy temat obowiązków informacyjnych pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców, mamy nadzieję, że to ułatwi Wam przebrnąć przez labirynt przepisów dot. legalizacji zatrudnienia.

Upewniliście się, że pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny, uzyskaliście odpowiedni dokument legalizujący pracę dla cudzoziemca, podpisaliście umowę i zatrudniliście pracownika. Czy to oznacza, że wszystkie formalności już są za Wami?

Nie do końca!

W związku z zatrudnieniem cudzoziemców pracodawca ma szereg obowiązków, niedopełnienie których ma dosyć znaczące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla zatrudnionego cudzoziemca. A jakie to są obowiązki, przeczytacie w poniższym artykule.

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec Wojewody w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Po rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę należy pamiętać, aby w terminie 7 dni pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o tym że:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż to określone w zezwoleniu na pracę,
 • zmieniła się siedziba lub miejsce zamieszkania, nazwa lub forma prawna podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy,
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę,
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec urzędu pracy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, to pracodawca powinien pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Jest to bardzo ważny obowiązek informacyjny, który niestety często zostaje ominięty przez pracodawców z powodu braku znajomości przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, dlatego też znajduje się na naszej liście najczęściej popełnianych błędów i nie możemy o nim nie wspomnieć.

 

Obowiązki informacyjne wobec ZUS

Cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Polski na takich zasadach, jak i obywateli Polski. Jeżeli cudzoziemiec ma członków rodziny w Polsce, może zgłosić do ubezpieczenia również swoich najbliższych.

Na dokonanie zgłoszenia pracodawca ma 7 dni od dnia rozpoczęcia przez cudzoziemca pracy lub współpracy albo od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Składki powinny być odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem podstawy zatrudnienia cudzoziemca (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).

 

Obowiązki informacyjne wobec zatrudnionego cudzoziemca

Otwarta i klarowna komunikacja nie tylko łagodzi stres związany z nowym otoczeniem dla cudzoziemca, ale także stanowi fundamentalny czynnik w unikaniu potencjalnych nieporozumień i błędów w procesie legalizacji jego zatrudnienia i pobytu.

O ważności komunikacji świadczy chociażby przykład z życia wzięty i opisany w naszym artykule o błędach popełnianych przez pracodawcę przy zatrudnianiu cudzoziemców. Jest to brak złożenia powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w związku z otrzymaniem decyzji pobytowej przez cudzoziemca, kiedy cudzoziemiec nie poinformował albo poinformował pracodawcę z opóźnieniem.

Pracodawca też ma obowiązki informacyjne wobec zatrudnionego cudzoziemca.

Jednym z nich jest informowanie cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie  zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia.  Pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę w formie pisemnej, jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie zezwolenia na pracę, lub zarejestrowane przez urząd pracy oświadczenie o powierzeniu pracy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy.

Cudzoziemiec też powinien pamiętać o obowiązkach informacyjnych, które na nim spoczywają. Istotnym jest w czasie trwania stosunku zatrudnienia informowanie pracodawcy o każdej zmianie statusu postępowania o pobyt czasowy, oraz o wszystkich okolicznościach, które będą się wiązały ze zmianą podstawy pobytowej na terytorium RP.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się o jednym z najważniejszych obowiązków cudzoziemca, który posiada kartę pobytu na podstawie pracy w Polsce, zapraszamy na nasze profile na Facebooku, Linkedinie oraz TikToku, gdzie możecie obejrzeć wideo na ten temat.

Podsumowując, po zatrudnieniu cudzoziemca pracodawca ma szereg istotnych obowiązków i  niewłaściwe ich spełnienie może przynieść znaczące konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego zatrudnionego cudzoziemca.

Jako eksperci z usług legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, już od ponad 20 lat wspieramy naszych klientów w pozyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy, zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej:

https://legalnodopolshi.com/

oraz bloga, gdzie wyświetlamy aktualne informacje w świecie legalizacji cudzoziemców, HR i prawa pracy:

https://grupaprogres.pl/blog/

 

Mariia Kovalenko

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

mariia.kovalenko@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

  W ostatnim roku, Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) przeprowadził szeroko zakrojone kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wyniki tych kontroli są alarmujące, ale również dają jasny obraz tego, w jaki sposób pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem, zapewniając legalne warunki pracy dla obcokrajowców.

  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?
  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?

  W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy IT jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, wyjątkowe portfolio programisty może być kluczem do sukcesu zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców poszukujących talentów. Aby stworzyć portfolio, które przyciągnie uwagę pracodawcy, warto potraktować je jako coś więcej niż tylko zbiór projektów. W końcu to Twoja historia, Twoje umiejętności i pasja do kodowania — wszystko zamknięte w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;