Legalizacja Cudzoziemców w Polsce w 2023 roku. Wyzwania dla Pracodawców

18 grudnia 2023

Rok 2023 był rokiem wielkich zmian w prawie imigracyjnym w Polsce, które miały wpływ na sytuację cudzoziemców przebywających i pracujących na terytorium RP, a także na polskich pracodawców zatrudniających obywateli innych państw. Zmiany te były spowodowane zarówno koniecznością dostosowania się do warunków pandemii COVID-19, jak i dążeniem do uproszczenia i usprawnienia procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zagadnienia poruszane w okresie 2023 roku oraz wskażemy na wyzwania i problemy, które nadal pozostają aktualne.

Jednym z kluczowych wydarzeń w 2023 roku było uchylenie specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, które przedłużały z mocy prawa okresy ważności zezwoleń na pobyt, wiz krajowych i terminy na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia pobytowego. Uchylenie tych przepisów nastąpiło 31 lipca 2023 r., co oznaczało, że cudzoziemcy, którzy chcieli pozostać w Polsce, musieli odpowiednio wcześniej złożyć właściwe wnioski o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W związku z tym Urząd do Spraw Cudzoziemców informował i apelował do cudzoziemców o dbanie o swój dalszy legalny pobyt w Polsce lub w odpowiednim czasie powrót do swojego kraju pochodzenia.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Drugim istotnym wydarzeniem w 2023 roku była nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian, które miały na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu legalizacji pracy cudzoziemców na terytorium RP, a także zwiększenie kontroli i sankcji za nielegalne zatrudnianie obywateli innych państw.

Do najważniejszych zmian należały:

 • pełna informatyzacja procesu legalizacji pracy cudzoziemców,
 • rezygnacja z tzw. testu rynku pracy dla obywateli Ukrainy,
 • wprowadzenie nowych obostrzeń i sankcji karnych za niezgodne z prawem zatrudnianie cudzoziemców,
 • wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy bez oczekiwania 9 m-cy od dnia wjazdu.

Zmiany w prawie imigracyjnym w 2023 roku miały znaczący wpływ na rynek pracy w Polsce, który w dużej mierze opiera się na pracownikach cudzoziemcach, zwłaszcza z Ukrainy. Z jednej strony, zmiany te miały na celu ułatwienie i usprawnienie procesu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, co mogło zachęcać do podejmowania legalnego zatrudnienia w Polsce. Z drugiej strony, zmiany te wprowadziły także nowe wymogi i ograniczenia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, takie jak obowiązek zgłaszania zatrudnienia cudzoziemców do systemu teleinformatycznego, możliwości zapewnienia cudzoziemcom zakwaterowania, wyżywienia i dowozu do pracy, obowiązek przestrzegania minimalnych stawek wynagrodzenia. Ponadto, pracodawcy musieli także liczyć się z ryzykiem kontroli i sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa imigracyjnego.

Delegowanie cudzoziemców 

Warto także zwrócić uwagę na rosnący trend delegowania z Polski cudzoziemców do innych krajów UE i Wielkiej Brytanii, który był obserwowany w 2023 roku. Delegowanie to polega na tym, że pracodawca z Polski wysyła pracownika cudzoziemca do wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu w innym kraju UE lub Wielkiej Brytanii, przy czym pracownik ten pozostaje zatrudniony i ubezpieczony w Polsce. Delegowanie to może być korzystne zarówno dla pracodawcy, który może oferować swoje usługi na rynku europejskim, jak i dla pracownika, który może zarabiać wyższe wynagrodzenie. Jednak delegowanie to wiąże się także z wieloma problemami i wyzwaniami, takimi jak:

 • konieczność spełnienia wymogów formalnych i prawnych w kraju delegowania,
 • konieczność zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy i życia,
 • konieczność rozliczania się z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi w obu krajach,
 • konieczność monitorowania czasu pracy i odpoczynku pracownika,
 • konieczność radzenia sobie z ewentualnymi sporami i roszczeniami pracownika.

Podsumowując, rok 2023 był rokiem wielkich zmian w prawie imigracyjnym w Polsce, które miały wpływ na sytuację cudzoziemców przebywających i pracujących na terytorium RP, a także na polskich pracodawców zatrudniających obywateli innych państw. Zmiany te miały zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla obu stron, a także stwarzały nowe wyzwania i problemy.

Prawo imigracyjne w Polsce w 2024 roku

W związku z tym, należy oczekiwać, że w następnym roku 2024, prawo imigracyjne w Polsce będzie nadal ewoluować i dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

Warto więc śledzić na bieżąco zmiany w tym zakresie i korzystać z pomocy specjalistów w zakresie prawa imigracyjnego, podatkowego i ubezpieczeniowego.

A szczegóły powyższych zagadnień znajdziecie w naszych opublikowanych artykułach na blogu https://grupaprogres.pl/blog/

 

 

Julia Nowicka

Koordynator Usług Legalizacji Cudzoziemców

julia.nowicka@grupaprogres.pl
+48 603 980 200

przeczytaj więcej moich wpisów >>>

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

  Więcej wpisów

  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce
  Rosnące zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje nielegalnej pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

  W ostatnim roku, Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) przeprowadził szeroko zakrojone kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wyniki tych kontroli są alarmujące, ale również dają jasny obraz tego, w jaki sposób pracodawcy mogą działać zgodnie z prawem, zapewniając legalne warunki pracy dla obcokrajowców.

  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?
  Portfolio programisty — jak je przygotować i na co zwrócić uwagę w trakcie rekrutacji?

  W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy IT jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, wyjątkowe portfolio programisty może być kluczem do sukcesu zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców poszukujących talentów. Aby stworzyć portfolio, które przyciągnie uwagę pracodawcy, warto potraktować je jako coś więcej niż tylko zbiór projektów. W końcu to Twoja historia, Twoje umiejętności i pasja do kodowania — wszystko zamknięte w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

   
  ;