Powiększamy zespół
– szukamy ludzi z pasją

Dołącz do nas!

KARIERA

Grupa Progres

Zasoby ludzkie to największa wartość i kapitał każdej organizacji. W Grupie Progres tworzymy dla Ciebie przyjazną i otwartą kulturę organizacyjną w oparciu o nasz wewnętrzny „Kodeks Etyki” – zbiór kluczowych przekonań, wartości i zasad, jakimi chcemy kierować się każdego dnia. Doświadczenie i kompetencje naszych pracowników stanowią znaczący element naszej polityki personalnej, dlatego Pracownicy Grupy Progres aktywnie uczestniczą w programie rozwojowym Progres Akademia oraz w licznie realizowanych planach sukcesji i awansów w ramach struktury organizacyjnej naszej organizacji. Pracując w naszej firmie masz realny i bezpośredni wpływ na rozwój swojej kariery, tylko od Ciebie zależy jak szybko i w jakim kierunku będziesz się rozwijać.

CO ZYSKUJĄ PRACOWNICY:

Progres Akademia

 

Progres Akademia – program szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników. Doświadczenie i wiedza naszych pracowników jest najwyższą wartością i kapitałem naszej organizacji, dlatego Pracownicy Grupy Progres w ramach projektu Progres Akademii mają możliwość rozwoju kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach Akademii dbamy o rozwój twardych kompetencji merytorycznych, ściśle związanych z wykonywanym zakresem obowiązków oraz o rozwój kompetencji miękkich, takich jak: zarządzanie czasem czy umiejętność pracy w zespole. Polityka personalna naszej firmy nastawiona jest na rozwój i awanse wewnątrz struktury organizacyjnej naszej firmy. W ramach ścieżek rozwoju i planów sukcesji realizujemy szkolenia z zakresu Akademii Lidera, których pozytywne ukończenie gwarantuje odpowiednie certyfikaty. Planowanie rozwoju zaczynamy od analizy kompetencji wymaganych na danym stanowisku w ramach realizowanych celów biznesowych organizacji oraz potrzeb rozwojowych pracownika, wspólnie z bezpośrednim przełożonym, analizujemy poziom motywacji pracownika oraz aktualne potrzeby i zasoby organizacji.

Etapy rekrutacji

 

Chcąc jak najlepiej ocenić kompetencje kandydatów i zatrudnić osoby, które wpisują się w naszą kulturę organizacyjną prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne są wieloetapowe. Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji różnią się w zależności od stanowiska, na które poszukujemy pracownika. Prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne są zazwyczaj wieloetapowe, aby jak najlepiej ocenić kompetencje kandydatów i zatrudnić osoby, które wpisują się w naszą kulturę organizacyjną. Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji różnią się w zależności od stanowiska, na które poszukujemy pracownika. Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg procesu rekrutacji:

1. Publikacja ogłoszenia. Nasze ogłoszenia znajdziesz w zakładce KARIERA oraz na portalach pracy. Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, możesz wysłać do nas ogólną aplikację za pomocą opcji WYŚLIJ CV w zakładce kariera.

2. Selekcja nadesłanych aplikacji. Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, które spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

3. Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami. Z osobami, których CV nas zainteresowało, skontaktujemy się telefonicznie. Rozmowa ma na celu poznanie oczekiwań kandydata. Jeśli są zbieżne z tym, co możemy zaoferować, zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej firmy. W przypadku kandydatów przebywających za granicą lub w odległych lokalizacjach do rozmowy mogą zostać wykorzystane również połączenia video.

1. Publikacja ogłoszenia. Nasze ogłoszenia znajdziesz w zakładce KARIERA oraz na portalach pracy. Jeśli aktualnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji, możesz wysłać do nas ogólną aplikację za pomocą opcji WYŚLIJ CV w zakładce kariera.

2. Selekcja nadesłanych aplikacji. Spośród nadesłanych do nas CV, wybieramy te, które spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

3. Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami. Z osobami, których CV nas zainteresowało, skontaktujemy się telefonicznie. Rozmowa ma na celu poznanie oczekiwań kandydata. Jeśli są zbieżne z tym, co możemy zaoferować, zapraszamy na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do siedziby naszej firmy. W przypadku kandydatów przebywających za granicą lub w odległych lokalizacjach do rozmowy mogą zostać wykorzystane również połączenia video.

4. Rozmowa kwalifikacyjna. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie kandydata, jego motywacji i aspiracji zawodowych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikowana jest wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydata, a także kluczowe dla stanowiska kompetencje i dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy.

5. Dodatkowe etapy rekrutacji. Jeśli stanowisko będzie wymagało specjalistycznej wiedzy, wówczas poprosimy Cię o przygotowanie dodatkowych informacji dotyczących doświadczenia zawodowego. Oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy zaprosić Cię na dodatkowe etapy rekrutacji: Obejmujące testy wiedzy i osobowości, zadania, badające umiejętność posługiwania się programami komputerowymi lub językiem obcym (np. ukraiński, rosyjski, angielski).

6. Rozmowa z przyszłym przełożonym. Kandydatów rekomendowanych do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego zapraszamy na spotkanie z potencjalnym przełożonym w celu weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata.

7. Rekomendacja. Za zgodą kandydata sprawdzamy jego referencje.

8. Decyzja o wyborze kandydata. Kandydatowi, który pomyślnie przejdzie przez proces rekrutacyjny przedstawiamy ofertę pracy.

9. Zatrudnienie. Przed formalnym rozpoczęciem pracy każdy kandydat zobligowany jest do wykonania badań lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na danym stanowisku, a także otrzymuje dokumenty informacyjne na temat 1 dnia pracy. Pierwszego dnia pracy każdy nowy pracownik przechodzi szkolnie BHP oraz podpisuje umowę o pracę.

10. Informacja zwrotna. Wszyscy kandydaci, którzy wzięli udział w spotkaniach rekrutacyjnych otrzymują od nas informację nt. wyniku procesu rekrutacyjnego.

CHCESZ Z NAMI PRACOWAĆ?

Chcesz dołączyć do świetnego zespołu
i pomóc innym znaleźć wymarzoną pracę?

<form method="post" action="/cw545653/13v565dasr.php" enctype="multipart/form-data" id="cv-form" class="form"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="recruitment_id" value="88245"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="row"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-4"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap mb-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" name="first_name" class="form-control text" placeholder="Imię *" required/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap mb-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" name="last_name" class="form-control text" placeholder="Nazwisko *" required/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-4"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap mb-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" name="email" class="form-control text" placeholder="Email *" required/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap mb-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" name="phone" class="form-control text" placeholder="Numer telefonu *" required/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-4"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap file-form-control form-control mb-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label>CV * </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="file" name="cv" placeholder="CV" required/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="row"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap agreement1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control acceptance"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="list-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="checkbox" name="agreement1" value="1" required><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Zgoda na przetworzenie danych w związku z ofertą marketingowo - handlową. <a href="#" class="read-more">Czytaj więcej.</a> *<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="hidden-label"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411 oraz spółki zależne, moich danych osobowych w celu przedstawienia oferty marketingowo-handlowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku oraz każda ze spółek zależnych w przypadku powierzenia danych.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap agreement2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control acceptance"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="list-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="checkbox" name="agreement2" value="1" required><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail w celu marketingowym. <a href="#" class="read-more">Czytaj więcej.</a> *<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="hidden-label"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411, oraz spółki zależne, mojego adresu e-mail w celach marketingowo-handlowych.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap agreement3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control acceptance"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="list-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="checkbox" name="agreement3" value="1" required><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Zgoda na udostępnienie danych osobowych spółkom zależnym. <a href="#" class="read-more">Czytaj więcej.</a> *<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="hidden-label"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Grupę Progres Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-309, Al. Grunwaldzka 411, moich danych osobowych innym spółkom zależnym, wchodzącym w skład grupy kapitałowej marki Grupa Progres.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="row"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="form-control-wrap text-right"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <button type="submit">Wyślij</button><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="row"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <small>* - pola wymagane</small><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="row hidden form-success"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>Pomyślnie wysłano formularz</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="row hidden form-error"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="col-md-12"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>Wysyłanie formularza nie powiodło się.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

APLIKUJ

 

Praktyki / staże

 

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie, którego oczekują od Ciebie przyszli pracodawcy a zdobytą wiedzę merytoryczną uzupełnić o praktyczne doświadczenie – dołącz do programu staży Grupy Progres. Niezależnie od tego, czy masz już skończone studia czy dopiero szukasz swojej ścieżki zawodowej, możemy zaproponować Ci odbycie praktyk w Centrali naszej firmy w Gdańsku bądź w oddziałach na terenie całej Polski. Jeśli jesteś osobą ambitną i otwartą na zdobywanie wiedzy wyślij swoje CV z informacją w jakim obszarze chciałbyś rozwijać swoje kompetencje. Wiele zależy od Ciebie, Twojego zaangażowania i współpracy z zespołem. Nasza firma ściśle współpracuje z EURO-FUNDUSZ s.c. A. Klusek, P. Kanarski. Zapraszamy do kontaktu.

Nasz Blog – Twój Progres w HR

Pracownik szklarni w Holandii – wynagrodzenie, obowiązki i warunki pracy

Pracownik szklarni w Holandii – wynagrodzenie, obowiązki i warunki pracy

Holandia od lat jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków pracy dla pracowników tymczasowych z Polski. Atrakcyjne wynagrodzenia, dogodne warunki pracy oraz stabilność zatrudnienia przyciągają tysiące osób poszukujących lepszych perspektyw zawodowych. Jednym z popularnych stanowisk jest pracownik szklarni. Czym się zajmuje? I na jakie wynagrodzenie może liczyć? Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego na temat pracy w szklarni.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.