Permanent Recruitment:

Testy psychometryczne

W trakcie rekrutacji wykorzystujemy testy psychometryczne, które służą do oceny umiejętności, zdolności oraz cech osobowości kandydatów. Testy psychometryczne są cennym uzupełnieniem tradycyjnych metod rekrutacyjnych – umożliwiają nam uzyskanie dodatkowych informacji, które są trudne do oszacowania jedynie na podstawie CV czy rozmów. Testy pozwalają też lepiej dopasować kandydatów do kultury panującej w organizacji i wartości przez nią wyznawanych. Testy psychometryczne mogą być przeprowadzane w formie online. Ich wyniki są poufne i dostępne jedynie dla osób odpowiedzialnych za proces rekrutacyjny.

Jak wykorzystujemy testy psychometryczne?

Oceniamy Osobowość

Analizujemy m.in. takie cechy jak ekstrawersja, introwersja, otwartość, czy ugodowość. Pomaga nam to zrozumieć, jak kandydat działa w relacjach międzyludzkich i jak radzi sobie ze stresem.

Mierzymy Zdolności Poznawcze

Testujemy umiejętności analitycznego myślenia, logicznego rozumowania czy zdolności matematyczne. Są to ważne aspekty, szczególnie w przypadku ról wymagających rozwiązywania problemów.

Oceniamy motywacje i wartości

Testy psychometryczne pomagają nam dowiedzieć się, co napędza kandydatów i czy są zgodni z wartościami firmy, do której aplikują.

Weryfikujemy kompetencje miękkie

Sprawdzamy zdolności interpersonalne kandydata, jego umiejętność pracy w zespole i zarządzania potencjalnymi konfliktami.

Identyfikujemy utrwalone zachowania

Testy psychometryczne pomagają nam sprawdzić wzorce zachowań kandydatów, co jest kluczowe dla trafnego dopasowania do ról.

Zapytaj o wycenę

  Nasza Agencja oferuje Dedykowanego managera i rekrutera dla państwa projektu.

   

  Manager zarządza całościowo projektem i reprezentuje Grupę Progres w kontaktach z klientem w zakresie realizacji i postępów zleconych projektów rekrutacyjnych.

  ●Zarządzanie projektem oraz zespołem rekruterów
  ●Przygotowanie strategii sourcingowej/rekrutacyjnej
  ●Dostarczanie kompleksowych raportów z realizacji poszczególnych etapów projektu
  ●Zapewnienie płynnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  ●Wsparcie merytoryczne w zakresie rozliczania efektów pracy i ewaluacji kandydatów

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.