Umowa o zachowaniu poufności (NDA) — co powinna zawierać i dlaczego warto
ją zawrzeć?

15 lutego 2024

W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, gdzie innowacyjne pomysły i dane stanowią klucz do sukcesu, umowa o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, w skrócie NDA) nabiera niezwykłej wartości. Stanowi fundament budowania zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi, zabezpieczając cenne informacje przed nieautoryzowanym ujawnieniem. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest umowa NDA oraz na co zwracać uwagę przy jej zawieraniu. Sprawdzimy też, jakie elementy powinna zawierać, aby była skuteczna.

 

Umowa NDA — co to jest?

Umowa o zachowaniu poufności, znana również jako NDA (z ang. Non-Disclosure Agreement), to umowa, która jest zawierana pomiędzy dwoma lub więcej stronami. Głównym jej celem  jest zapewnienie ochrony informacji poufnych, przekazanych w trakcie współpracy biznesowej. Informacje te mogą dotyczyć know-how, danych finansowych, strategii marketingowych, innowacji technologicznych, a także innych danych, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom jednej ze stron.

Umowa o zachowaniu poufności — na co uważać?

Zawierając umowę NDA, kluczowe jest zrozumienie zakresu i charakteru chronionych informacji. Strony powinny dokładnie określić, jakie dane są uznawane za poufne oraz jakie konsekwencje niesie za sobą ich ujawnienie. Ważne jest także ustalenie czasu trwania umowy. NDA może obowiązywać przez określony czas lub nieograniczony okres, w zależności od charakteru udostępnianych informacji.

Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności?

  1. Definicja informacji poufnych

Umowa powinna jasno określać, jakie dokładnie informacje są traktowane jako poufne. Może to obejmować dane techniczne, biznesowe, marketingowe, a także wszelkie inne informacje, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić stronie ujawniającej.

  1. Zakres zobowiązań

Dokument powinien precyzyjnie określać, do jakich działań zobowiązują się strony, w tym do nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim oraz do ich ochrony przed dostępem niepowołanych.

  1. Okres obowiązywania umowy

Należy jasno wskazać, przez jaki czas informacje będą chronione. Czas ten może być ograniczony do trwania współpracy lub sięgać poza jej zakończenie.

  1. Konsekwencje naruszenia umowy

Ważnym elementem jest określenie sankcji za naruszenie postanowień NDA, które mogą obejmować kary umowne, odszkodowania czy też inne formy rekompensaty.

  1. Warunki zakończenia umowy

Umowa powinna również zawierać postanowienia dotyczące jej rozwiązania, w tym warunki i sposób zwrotu lub zniszczenia dokumentów zawierających informacje poufne.

 

Dlaczego warto zawrzeć umowę NDA?

Zawarcie umowy NDA to nie tylko kwestia ochrony danych, ale również budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi. W dobie cyfrowej gospodarki, gdzie wartość firmy często opiera się na informacjach niematerialnych, tj. dane klientów, strategie rozwoju czy innowacje, umowa o zachowaniu poufności staje się kluczowym narzędziem w zabezpieczaniu tych zasobów.

Skutecznie przygotowana i wdrożona umowa NDA może chronić przed nieuczciwą konkurencją, a także stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia jej postanowień.

 

W jakich branżach zawieranie umowy NDA jest popularne i dlaczego?

Zawieranie umowy o zachowaniu poufności jest szczególnie popularne w branżach, gdzie ochrona informacji, innowacji, danych biznesowych lub know-how jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności i bezpieczeństwa. Należą do nich przede wszystkim:

  • Branża technologiczna i IT, gdzie rozwój nowych produktów, oprogramowania, systemów i technologii jest na porządku dziennym. Umowy NDA są niezbędne do ochrony pomysłów, kodu źródłowego, architektury systemów oraz innowacji przed konkurencją.
  • Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna inwestuje znaczne środki w badania i rozwój nowych leków, terapii oraz technologii. Umowy NDA chronią wyniki badań, formuły, procesy produkcyjne i dane kliniczne przed wyciekiem do konkurencji lub publicznego dostępu.
  • Sektor produkcyjny i inżynieryjny, gdzie rozwijane są nowe produkty, technologie i procesy produkcyjne. NDA są wykorzystywane do ochrony informacji przed dostępem konkurentów i zapewnienia, że innowacje pozostają tajemnicą handlową.
  • Branża finansowa i konsultingowa, gdzie pracuje się na wrażliwych danych finansowych, strategiach biznesowych i analizach rynkowych. Umowy o zachowaniu poufności zapewniają, że informacje te nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
  • Start-upy, czyli młode firmy, poszukujące inwestorów i partnerów do rozwoju swoich pomysłów. Często korzystają z NDA, aby chronić swoje innowacyjne koncepcje, modele biznesowe i technologie przed potencjalnym wykorzystaniem przez inne firmy.

 

Zawarcie umowy NDA to strategiczny krok na drodze do bezpiecznej i owocnej współpracy biznesowej. Zapewnia ona solidną podstawę prawną do ochrony informacji poufnych, jednocześnie otwierając drzwi do wymiany wiedzy i doświadczeń, która jest niezbędna do innowacji i rozwoju. Warto więc poświęcić czas na jej staranne przygotowanie, aby w przyszłości uniknąć potencjalnych problemów i nieporozumień.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;