Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw. Co warto zauważyć liczba krajów chcących dołączyć do organizacji stale się zwiększa, dlatego nie jest niczym nadzwyczajnym stwierdzenie, że Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla obywateli krajów spoza UE, ale również członków UE. Członkostwo w Unii Europejskiej daje szereg swobód, które sprawiają, że powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem Unii Europejskiej nie zakłada spełniania szczególnych wymagań.

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat zatrudnienia i pobytu cudzoziemca z Unii Europejskiej oraz podpowiemy na co należy zwrócić uwagę, aby zatrudnienie oraz pobyt było uznawane za legalne.

 

Zatrudnienie obywatela Unii Europejskiej

Obywatelem Unii Europejskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) – jest każdy obywatel UE, obywatel Państwa Członkowskiego (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatel Konferencji Szwajcarskiej.

Powierzenie pracy obywatelowi UE nie różni się niczym od zawarcia umowy z obywatelem Polski. Zawdzięczamy to wielu umowom międzynarodowym oraz traktatom. W jednym z nich jest określona swoboda dostępu do pracy dla każdego obywatela UE bez spełniania dodatkowych wymogów. Rozumiemy przez to możliwość swobodnego kształtowania stosunku pracy pod względem:

  • czasu trwania umowy
  • charakteru stosunku pracy

 

Oczywiście należy podkreślić, że stosunek pracy zawarty z cudzoziemcem nie może naruszać podstawowych przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz minimalnej stawki obowiązującej w danym Państwie członkowskim.

 

Legalizacja pobytu w Polsce

Okazuje się, że sam proces legalizacji pobytu obywatela Unii Europejskiej również nie wymaga skomplikowanej procedury. Warto zaznaczyć, że na podstawie wyżej przytoczonych traktatów oraz umów międzynarodowych – każdy obywatel UE ma również swobodę do swobodnego przemieszczania się po krajach UE.  Oznacza to, że każdy obywatel UE może pracować oraz przebywać w Polsce legalnie przez okres 3 miesięcy. Co w sytuacji jeżeli pobyt cudzoziemca ulegnie przedłużeniu? Zainteresowany powinien złożyć wniosek o zarejestrowanie swojego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej do urzędu wojewódzkiego zgodnego z miejscem jego zamieszkania.

Ważne – niezarejestrowanie w odpowiednim terminie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dalsze kontynuowanie pracy, jest w świetle prawa uznane za nielegalne w przypadku kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności pracy i pobytu swoich pracowników zgłoś się do nas:

kontakt.legalizacja@grupaprogres.pl

 

 

 

Patrycja Machajska

Specjalista ds. Legalizacji Zatrudnienia
Przeczytaj więcej moich artykułów

patrycja.machajska@grupaprogres.pl
+48 691 230 408

 

Więcej wpisów

Czy umowa zlecenie wlicza się do lat pracy i emerytury

Czy umowa zlecenie wlicza się do lat pracy i emerytury

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy umowa zlecenie wpływa na Twoje lata pracy i emeryturę. Umowy zlecenie są powszechnie stosowane w Polsce, ale wciąż budzą wiele pytań. Dlatego postanowiliśmy rozwiać Twoje wątpliwości i dostarczyć Ci informacji, które pomogą Ci zrozumieć, jak umowa zlecenie wpływa na Twoją przyszłą emeryturę.

Kobiety w miejscu pracy – wiceprezeski, dyrektorki i kierowniczki: feminatywy na straży równości zawodowej

Kobiety w miejscu pracy – wiceprezeski, dyrektorki i kierowniczki: feminatywy na straży równości zawodowej

Równość zawodowa – dlaczego warto mówić o feminatywach? Feminatywy to żeńskie gramatyczne odpowiedniki nazw zawodów, które umożliwiają lepsze wyrażanie tożsamości zawodowej kobiet. Ich stosowanie ma kluczowe znaczenie w kwestii równości zawodowej. Pozwala na docenienie kobiet za ich kompetencje i osiągnięcia, co wpływa na wzrost ich samooceny i motywacji. Mówiąc o feminatywach, uczestniczymy w tworzeniu kultury organizacji, która promuje równość płci i przyczynia się do eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć. Dzisiaj mamy dyrektorki, kierowniczki i wiceprezeski — kobiety sukcesu, które swoimi kompetencjami absolutnie nie odstają od swoich kolegów z pracy.

Zawody przyszłości – ranking 2023

Zawody przyszłości – ranking 2023

Zawody przyszłości – to temat, który interesuje nie tylko ekspertów, lecz mnóstwo młodych ludzi. Nie da się ukryć, że świat wprost pędzi do przodu. Coraz częściej i szybciej pojawiają się więc nowe specjalizacje i zawody, które mają szansę stać się kluczowe w przyszłości. Jakie zawody będą na topie w najbliższych latach, a jakie stracą na znaczeniu? W jakim kierunku warto się kształcić? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.

 
;