Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2024 roku

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2024 roku

Umowa zlecenia — stawka godzinowa w 2024 roku

 

 

 

Poszukując pracy lub zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenie, jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, są stawki godzinowe. Odpowiednie ustalenie stawek jest istotne zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu. Sprawdź, ile wynosi minimalna stawka godzinowa w roku 2024 i czy wynagrodzenie liczone względem liczby przepracowanych godzin można negocjować.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to forma umowy cywilnoprawnej, regulowana przez kodeks cywilny. W umowie zlecenie, zleceniodawca zleca wykonanie określonej usługi zleceniobiorcy, która jest wykonywana według praw określonych w treści umowy.  Istnieje bowiem swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu oraz sposobu wykonania danej czynności. Mimo tego, że umowa zlecenie nie wiąże stron w taki sam sposób, jak umowa o pracę, stawka godzinowa pozostaje jednym z jej kluczowych elementów.

umowa zlecenie a umowa o prace co wybrac  Przeczytaj więcej: Umowa zlecenie a umowa o pracę – różnice

Dlaczego stawki godzinowe są ważne?

Stawki godzinowe odgrywają istotną rolę zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. Dla zleceniodawcy odpowiednio ustalone stawki pozwalają na efektywne zarządzanie kosztami związanych z wykonaniem zlecenia. Dla zleceniobiorcy właściwie ustalone stawki gwarantują uczciwe wynagrodzenie za usługę wykonywaną w określonym czasie.

 

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, która przysługuje zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi. Jej wysokość ustalana jest przez Radę Dialogu Społecznego lub przez Radę Ministrów. Co roku do 15 września Rząd ma obowiązek ogłoszenia wysokości minimalnej stawki godzinowej na rok następny.

Od czego zależy stawka godzinowa?

Wysokość stawki godzinowej ma związek z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego, podobnie jak płaca minimalna, zmienia się każdego roku. Ma na to wpływ m.in. inflacja oraz wzrost gospodarczy kraju. Zatrudniając zleceniobiorców na umowę zlecenie, od 1 stycznia 2017 roku zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej. Co istotne — minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania w przypadku umowy o dzieło. Świadcząc usługi na podstawie umowy zlecenie, możesz liczyć na większą stawkę godzinową, jeśli zleceniodawca uwzględni takie czynniki jak:

 • poziom kwalifikacji i doświadczenia zleceniobiorcy,
 • rodzaj wykonywanej czynności i specyfika branży — niektóre zawody mogą wymagać specjalistycznych umiejętności, co może mieć wpływ na wysokość stawki,
 • lokalne warunki rynkowe czy konkurencyjność sektora.

 

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2024 roku? — Obecne stawki w Polsce

Przy okazji minimalnej stawki godzinowej, warto przypomnieć, ile w 2024 roku wynosi pensja minimalna. Od stycznia b.r. jest to kwota 4242 zł brutto, z kolei od lipca tego roku wzrośnie do 4300 zł brutto. Dlatego w 2024 roku minimalna stawka godzinowa również będzie wzrastać. Obecnie wynosi 27,70 zł brutto, a od lipca b.r. za przepracowaną godzinę na podstawie umowy zlecenia, pracownikowi będzie należało się minimalne wynagrodzenie w wysokości 28,10 zł brutto. Ze względu na fakt zmian stawek minimalnych, warto na bieżąco kontrolować wypłacaną kwotę przez zleceniodawcę, ten z kolei jest zobowiązany dbać o to, by wypłacane wynagrodzenia spełniały wymogi prawne.

 

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia w 2024 roku

 

 

Komu przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Gwarancję otrzymania minimalnej stawki godzinowej mają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne, które ją osobiście prowadzą i samodzielnie wykonują czynności, wynikające z umowy zlecenia.

 

Stawki godzinowe w umowie zlecenie odgrywają kluczową rolę zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. Odpowiednie ustalenie stawek gwarantuje uczciwe wynagrodzenie za usługę i umożliwia skuteczne zarządzanie kosztami. Pamiętaj, że stawki godzinowe mogą ulegać zmianom, dlatego warto być świadomym obowiązujących przepisów i na bieżąco śledzić zmiany oraz waloryzacje płac minimalnych.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2024 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2024 — jak wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2024 — jak wyliczyć?

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy mogą wydawać się skomplikowane, Z pomocą tego krótkiego przewodnika będziesz w stanie zrozumieć i obliczyć kwotę, którą możesz otrzymać. Wszystko, co musisz wiedzieć o ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy w 2024 roku, znajdziesz poniżej.

 

Co to jest ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to rekompensata pieniężna, którą otrzymuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jeśli nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany (np. za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na który umowa była zawarta).

Co ważne, będąc nadal zatrudnionym u danego pracodawcy, nie możesz domagać się wypłaty za niewykorzystany urlop. W takiej sytuacji przechodzi on na kolejny rok.

 

Czy każdemu pracownikowi przysługuje taki sam ekwiwalent za urlop?

Nie, każdy pracownik może mieć inny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego? Ponieważ główną składową wyliczenia rekompensaty za niewykorzystane wolne jest pensja oraz wymiar czasu pracownika.

 

Jakie informacje są potrzebne do obliczenia ekwiwalentu za urlop?

Aby obliczyć ekwiwalent za urlop, niezbędne są zmienne takie jak:

 • wysokość wynagrodzenia pracownika,
 • współczynnik do ekwiwalentu, który w każdym roku ma inną wartość.

 

Czym jest współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

To średnio miesięczna liczba dni pracy w danym roku kalendarzowym. Przy wypłacie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik odpowiadający roku, w którym ekwiwalent jest wypłacany, a nie za rok, którego dotyczą niewykorzystane dni urlopu. Aby ustalić współczynnik do ekwiwalentu, należy odjąć od liczby dni w danym roku łączną liczbę niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie należy podzielić wynik z różnicy przez 12 (liczbę miesięcy w roku). W 2024 roku mamy 52 niedziele, 11 świąt i 52 dni wolnych. Po odjęciu ich od 366 dni w roku otrzymujemy liczbę 251 dni, która dzielona przez 12 daje 20,92. Dlatego w 2024 roku współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 20,92.

 

Jak obliczyć współczynnik urlopowy dla pracowników niepełnoetatowych?

Jeśli jesteś zatrudniony na niepełny etat, również przysługuje Ci wynagrodzenie za niewykorzystany urlop. W takim przypadku współczynnik urlopowy zostaje obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeśli pracujesz na pół etatu, współczynnik urlopowy w 2024 roku wynosi 20,92 x 0,5, czyli 10,46.

Współczynnik urlopowy w 2024 wynosi:

– dla zatrudnionych na ¼ etatu –   5,23

– dla zatrudnionych na ½ etatu – 10,46

– dla zatrudnionych na ¾ etatu – 15,69

 

 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2024 roku?

W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu urlopowego trzeba określić podstawę jego wymiaru, w którego skład wchodzą:

– wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej

– zmienne składniki wynagrodzenia.

Pamiętaj, że kwotę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wylicza i wypłaca pracodawca.

W 2024 roku, obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop obejmuje kilka kroków:

 1. Podstawę wymiaru ekwiwalentu podziel przez współczynnik ekwiwalentu 2024.
 2. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu podziel przez liczbę godzin pracy na dobę.
 3. W ten sposób otrzymasz ekwiwalent za jedną godzinę. Pomnóż go przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

 

Obliczanie rekompensaty za niewykorzystany urlop 2024 — przykład

Przyjmijmy, że pracujesz na pełen etat (8 godzin dziennie) i otrzymujesz tylko wynagrodzenie zasadnicze 4500 zł brutto miesięcznie, a w ostatnich 3 miesiącach pracy wypłacane były premie w wysokości 150 zł brutto miesięcznie. Dla takiej wysokości podstawy obliczenia będą wyglądały następująco:

– Średnia z premii za ostatnie 3 miesiące wynosi 450 zł / 3 miesiące = 150 zł

– Wyliczenie podstawy ekwiwalentu 4500 zł brutto + 150 zł = 4650 zł

– Podstawę trzeba podzielić przez współczynnik 4650 zł : 20,92 (współczynnik ekwiwalentu 2024) = 222,27 zł (ekwiwalent za dzień urlopu),

 • 222,27 zł : 8 godzin = 27,78 zł (ekwiwalent za godzinę urlopu),
 • 27,78 zł x 24 godziny (dla 3 dni niewykorzystanego urlopu – 3 *8 godzin = 24) = 666,72 zł (ekwiwalent, który powinien wypłacić Ci pracodawca).

 

Na początku artykułu obiecaliśmy Ci, że kiedy dotrzesz do tego momentu, obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy będzie zrozumiałe. Chyba zgodzisz się, że spełniliśmy tę obietnicę? Teraz kiedy już wiesz, jaka rekompensata przysługuje Ci za niewykorzystane dni urlopu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, możesz mieć pełną kontrolę nad rozliczeniem się z byłym pracodawcą. Pamiętaj, że ekwiwalent za urlop przysługuje Ci nie tylko w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia, ale także, gdy pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin. Odwiedzaj nasz blog częściej, by być świadomym swoich praw. To tutaj tłumaczymy je w przystępny sposób.

 

Szukasz pracy? Sprawdź nasze najnowsze oferty

Contracting — co musisz o nim wiedzieć?

Contracting — co musisz o nim wiedzieć?

Contracting — co musisz o nim wiedzieć?

Słyszałeś o contractingu, ale nie jesteś pewien, co dokładnie oznacza i jakie korzyści może przynieść? W świecie, gdzie szybkość adaptacji i specjalistyczna wiedza są na wagę złota, wydaje się, że ta jedna z najbardziej popularnych form elastycznego zatrudnienia to kluczowe rozwiązanie. Poznaj, czym jest contracting. Dowiedz się, dlaczego zyskuje na popularności, szczególnie w branży IT, i jakie możliwości otwiera przed Tobą i Twoją firmą.

 

Czym jest Contracting?

Contracting to forma zatrudnienia polegająca na tymczasowej współpracy między specjalistą a firmą. Najczęściej spotykana w branży IT. Co istotne w przypadku contractingu, pracownik podpisuje umowę określającą warunki współpracy nie z pracodawcą, ale z agencją rekrutacji. Contracting charakteryzuje się elastycznością i skupieniem na konkretnych projektach lub zadaniach oraz określonym czasem ich realizacji.

 

W przeciwieństwie do zatrudnienia na podstawie np. umowy o pracę contracting nie wiąże się z ponoszeniem kosztów utrzymania pracownika. To idealne rozwiązanie dla firm potrzebujących krótkoterminowego wsparcia lub specjalistycznych umiejętności, jak również dla pracowników poszukujących różnorodności w swojej karierze i możliwości adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

 

IT contracting — popularna forma zatrudnienia w branży technologicznej

Ze względu na szybko zmieniające się technologie, ciągłe zapotrzebowanie na nowe umiejętności pracowników oraz obecność systemów informatycznych w niemalże każdej dziedzinie życia, contracting jest szczególnie popularny w branży IT, gdzie dodatkowo wyraźnie widać ogromne zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia. Dzięki contractingowi, firmy poszukujące specjalistów IT do realizacji krótko- lub długoterminowych projektów, mogą pozyskać ich szybko i skutecznie. Specjaliści IT jako contractorzy mają możliwość pracy nad różnymi innowacyjnymi projektami, często z wykorzystaniem najnowszych technologii, co jest kluczowe dla ich rozwoju zawodowego.

 

Contracting a umowa o pracę — o czym powinien wiedzieć pracodawca?

Dla pracodawców contracting to sposób na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W odróżnieniu od umowy o pracę, która zwykle wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem, contracting pozwala na szybkie dostosowanie się do zmiennych potrzeb biznesu. Pracodawca może w ten sposób efektywnie zarządzać kosztami, unikając wydatków związanych ze stałym zatrudnieniem, a jednocześnie pozyskiwać specjalistyczne umiejętności, gdy są one faktycznie potrzebne.

 

Zalety contractingu, czyli dlaczego warto

 • Większa elastyczność zatrudnienia zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
 • Jasno określone warunki współpracy.
 • Nastawienie na realizację konkretnego projektu lub zadania.
 • Brak kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika.
 • Często wyższe wynagrodzenie niż w przypadku tradycyjnej formy zatrudnienia.
 • Zawarcie umowy z pośrednikiem — agencją pracy, a nie bezpośrednio z contractorem lub podmiotem zlecającym projekt.
 • Brak konieczności przeprowadzania procesu rekrutacji i onboardingu.
 • Możliwość wykorzystania contractingu, jako okresu sprawdzenia dla potencjalnego pracownika, co w przyszłości może zaowocować stałą współpracą obu stron.
 • Dla kandydata contracting może oznaczać ciągłość zleceń — udziału w podobnych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez agencję zatrudnienia w przyszłości.
 • Dla specjalistów, np. z branży IT, to również szansa dla rozwoju i zdobywania nowego doświadczenia.

 

Dla kogo jest contracting?

Contracting jest idealny dla specjalistów poszukujących elastyczności i różnorodności w pracy, jak również dla firm potrzebujących specjalistycznych umiejętności na określony czas. Contracting może być idealnym rozwiązaniem na zatrudnienie specjalisty w wymagającej branży wtedy, gdy naprawdę jest to potrzebne. Kiedy liczy się  szybka realizacja konkretnego zdania, które może (choć nie musi) być jednorazowym zleceniem, wtedy contracting to dobry wybór. Jest szczególnie atrakcyjny dla ekspertów z branży IT, inżynierii, finansów, czy marketingu, gdzie cenne jest projektowe podejście do pracy. Może okazać się również dobrym sposobem na przeprowadzenie profesjonalnego procesu rekrutacji i legalne zatrudnienie specjalisty bez konieczności angażowania zasobów firmowych.

 

Rola agencji zatrudnienia w contractingu

Agencje pracy, takie jak Grupa Progres, odgrywają kluczową rolę w procesie contractingu, łącząc firmy z odpowiednimi specjalistami i ułatwiając zarządzanie formalnościami. Oferujemy wsparcie w całym procesie – od identyfikacji potrzeb, przez proces rekrutacji, aż po wsparcie administracyjne, zapewniając, że zarówno pracodawca, jak i contractor mogą skupić się na efektywnej realizacji projektu.

 

Jeśli widzisz w swojej firmie przestrzeń na współpracę na zasadach contractingu i szukasz specjalisty, któremu będziesz mógł powierzyć określone zadanie, bez obaw o kontrolowanie procesu zatrudnienia i realizacji, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci na każdym etapie — od znalezienia odpowiedniego specjalisty, po zarządzanie umową. Nasze doświadczenie i wiedza to gwarancja płynności i skuteczności procesu contractingu w Twojej firmie.

Kiedy wziąć urlop w 2024 roku? Najlepsze wykorzystanie dni ustawowo wolnych od pracy

Kiedy wziąć urlop w 2024 roku? Najlepsze wykorzystanie dni ustawowo wolnych od pracy

Kiedy wziąć urlop w 2024 roku?
Najlepsze wykorzystanie dni ustawowo wolnych od pracy

W nadchodzącym roku czeka nas sporo możliwości na optymalne wykorzystanie dni wolnych. Kiedy wziąć urlop w 2024 roku i jak mądrze go zaplanować? Aby w pełni korzystać z zasłużonego odpoczynku, warto już teraz zapoznać się z kalendarzem. Ten artykuł Ci w tym pomoże. Pora zorganizować dni wolne od pracy na przyszły rok, uwzględniając święta oraz najlepsze okresy na długie weekendy i wypoczynek.

 

Dni ustawowo wolne od pracy w 2024 roku

Na rok 2024 przewidzianych jest 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że do przepracowania będziemy mieć 251 dni. Sprawdźmy, jakie dni ustawowo wolne od pracy warto uwzględnić przy planowaniu wypoczynku w 2024 roku. Będą to:

 • 1 stycznia — Nowy Rok,
 • 6 stycznia — Trzech Króli,
 • 31 marca — Wielkanoc,
 • 1 kwietnia — Poniedziałek Wielkanocny,
 • 1 maja — Święto Pracy,
 • 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 19 maja — Zielone Świątki,
 • 30 maja — Boże Ciało,
 • 15 sierpnia — Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada — Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada — Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia — Boże Narodzenie,
 • 26 grudnia — drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

Ze względu na to, że 10 dni z wszystkich 13 ustawowo wolnych od pracy wypada w dniu roboczym, pracownicy będą mieli w przyszłym roku spore pole do popisu jeśli chodzi o planowanie długich weekendów. Dodatkowo przepisy stanowią, że za święta, które wypadają w sobotę, przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, który każdy z pracowników ma prawo odebrać. Taki urlop nie przysługuje natomiast za święta wypadające w niedzielę.

 

Ile dni wolnego przysługuje pracownikom w 2024 roku?

Biorąc pod uwagę kalendarz na rok 2024 i święta, które są w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy, okazuje się, że przy dobrej organizacji i rozplanowaniu przysługujących dni urlopowych, pracownik może mieć nawet aż 33 dni wolnego. Jednak zanim przejdziemy do strategicznego planowania długich weekendów, przypomnijmy, ile dni urlopu przysługuje każdemu pracownikowi. I tak osobom, które mają powyżej 10 lat stażu pracy (w tym także nauki), przysługuje 26 dni urlopu w roku. Z kolei pracownikom ze stażem pracy do 10 lat należy się 20 dni urlopu.

 

Jak strategicznie planować urlop? Postaw na długie weekendy!

Kluczem do efektywnego wykorzystania wolnych dni jest planowanie tzw. mostów, czyli dodatkowych dni urlopu, które pozwalają na przedłużenie weekendów. Przykładem może być dodanie jednego dnia urlopu do majowego weekendu, co może dać kilkudniowy urlop na Majówkę lub zaplanowanie piątku i poniedziałku na wypoczynek podczas ważnych wydarzeń lub uroczystości rodzinnych, jak np. ślub czy Komunia Święta.

 

Kiedy najlepiej wziąć urlop w pierwszym kwartale 2024 roku?

Nowy rok przywita nas prezentem w postaci dnia do odebrania za Święto Trzech Króli, które wypada w sobotę 6 stycznia. Wystarczy, że złożysz wniosek o odebranie tego dnia w piątek 5 stycznia lub w poniedziałek po święcie, a będziesz mieć pierwszy długi weekend w nowym roku szybciej, niż myślałeś.

 

Długi weekend majowy 2024 i wolne pod koniec miesiąca

Majówka w 2024 roku zacznie się już w środę 1 maja. Jeśli weźmiesz wolne w czwartek, połączysz pierwszy dzień Majówki z 3 Maja, a to da Ci łącznie z weekendem 5 dni wolnego. Ale to nie wszystko! Jeśli uda Ci się zorganizować w pracy zastępstwo na 29 i 30 kwietnia, z pięciodniowej Majówki zrobi się aż 9 dni wolnego. To się dopiero nazywa Majówka! Dodatkowo w Maju będzie jeszcze jedno święto, w które nie pracujemy. To Boże Ciało, które wypada w czwartek 30 maja. Wolne w piątek zapewni Ci kolejny długi weekend w tym miesiącu.

 

Urlop w drugim kwartale 2024 roku — kiedy najlepiej wziąć wolne?

Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypadają w czwartek 15 sierpnia 2024 roku. To dzień ustawowo wolny od pracy. Urlop w piątek 16 sierpnia zagwarantuje Ci długi letni weekend, który z pewnością wykorzystasz na zasłużony odpoczynek po przepracowaniu ponad połowy roku!

 

Zimowy urlop — jak wypadają święta w listopadzie i w grudniu 2024?

Już na początku listopada możemy spodziewać się przedłużonego weekendu. A to za sprawą 1 listopada, czyli Dnia Wszystkich Świętych, który wypada w piątek. Drugie listopadowe święto — Dzień Niepodległości 11 listopada, przypada z kolei na poniedziałek. Jeśli chcesz wydłużyć sobie wtedy wolne, możesz złożyć wniosek do pracodawcy o przyznanie urlopu na 8 lub 12 listopada, co da Ci kolejny w tym roku długi weekend.

 

Jak wypada Boże Narodzenie w 2024?

Na koniec mamy informację, która z pewnością ucieszy miłośników Bożego Narodzenia i tych, którzy w ten czas wyjeżdżają do rodziny poza miejsce pracy i zamieszkania. Czy wiesz, że dobrze planując wolne w grudniowe święto, możesz liczyć na prawie 2 tygodnie wolnego? Wystarczy, że weźmiesz wolne w poniedziałek 23 grudnia, w Wigilię oraz tuż po świętach, czyli 27, 30 i 31 grudnia. Dzięki temu zyskasz 12 dni wolnych od pracy.

 

Planowanie urlopu w 2024 roku wcale nie musi być trudne. Mamy nadzieję, że nasz artykuł ułatwi Ci zagospodarowanie przysługującego Ci urlopu tak, by maksymalnie wykorzystać możliwość odpoczęcia podczas długich weekendów. Jednocześnie pamiętaj, że urlop to czas na regenerację, więc planuj go z myślą o sobie i swoich i potrzebach. Jeśli nie potrzebujesz aż 2 tygodni urlopu na Święta Bożego Narodzenia, pozwól innym kolegom z pracy na wykorzystanie tych dni i zaproponuj zastępstwo. A jeśli wręcz przeciwnie — nie możesz doczekać się tylu dni wolnego pod koniec roku 2024 — spiesz się z planowaniem, by nikt Cię nie ubiegł! Początek roku to idealny czas na planowanie urlopów.

Emerytury stażowe w Polsce — jeśli będą obowiązywać, to na jakich zasadach?

Emerytury stażowe w Polsce — jeśli będą obowiązywać, to na jakich zasadach?

Emerytury stażowe w Polsce — jeśli będą obowiązywać, to na jakich zasadach?

Pomimo dynamicznych zmian na rynku pracy, wydaje się, że Polska stoi u progu wprowadzenia emerytur stażowych – innowacyjnego systemu emerytalnego, który stanowi odpowiedź na potrzeby osób wykonujących zawody o szczególnym charakterze. Premier Mateusz Morawiecki, w porozumieniu z NSZZ „Solidarność” z 7 czerwca 2023 r., zobowiązał się do wprowadzenia tego systemu. W dniu 21 listopada 2023 r. projekt ustawy znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, co może zwiastować znaczące zmiany w polskim systemie emerytalnym.

Czym konkretnie są emerytury stażowe i kogo mogą dotyczyć? Jakie warunki trzeba spełnić, by je dostać? I jakie skutki dla polskiej gospodarki będzie miała ta rewolucja w systemie emerytalnym, jeśli faktycznie do niej dojdzie? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Emerytury stażowe – czym są?

Emerytury stażowe to innowacyjny element systemu emerytalnego, który obowiązuje już w niektórych krajach, np. w Niemczech, a który planuje się wprowadzić także w Polsce. Ich istota polega na przyznawaniu świadczeń emerytalnych na podstawie lat pracy, niezależnie od wieku osoby ubiegającej się o emeryturę. Ten model różni się od tradycyjnego systemu, który łączy wiek emerytalny z wymaganym okresem składkowym. Wprowadzenie emerytur stażowych to odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy oraz na potrzeby osób wykonujących zawody o szczególnym charakterze. Zgodnie z zapowiedziami, emerytury stażowe miałyby być dostępne dla osób, które osiągnęły określony staż pracy. Oznacza to, że kryterium wieku przestaje być jedynym warunkiem do przejścia na emeryturę. System ten ma na celu zróżnicowanie możliwości przejścia na emeryturę, z uwzględnieniem indywidualnego przebiegu kariery zawodowej. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla pracowników wykazujących długoletnią pracę w specjalistycznych lub ciężkich warunkach.

 

Jak będzie wyliczana emerytura stażowa?

Projekt ustawy zakłada, że wysokość emerytury stażowej będzie ustalana na zasadach podobnych do obecnego systemu emerytalnego. Oznacza to, że podstawą obliczenia emerytury będzie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek oraz kapitału początkowego. Emerytura stażowa zostanie obliczona przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, przy czym będą brane pod uwagę środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym oraz na subkoncie ubezpieczonego. Jest to podejście, które łączy czas pracy i wysokość opłacanych składek z ostateczną kwotą emerytury, podkreślając znaczenie długotrwałego uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Emerytury stażowe – komu i kiedy mogą przysługiwać?

Zgodnie z projektem ustawy, emerytura stażowa miałaby być dostępna dla osób, które spełnią warunki dotyczące minimalnego okresu ubezpieczenia: 38 lat pracy dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Reforma ma na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą kontynuować pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla przypomnienia wiek emerytalny w Polsce dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ważnym warunkiem jest także to, by wysokość emerytury stażowej nie była niższa od najniższego świadczenia emerytalnego, co zapewnia podstawowe zabezpieczenie finansowe. Emerytury stażowe miałyby być dostępne zarówno dla osób ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, jak i dla tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych, dając szerszy dostęp do tego świadczenia.

 

Emerytury stażowe – korzyści dla pracowników

Emerytury stażowe oferują elastyczność w planowaniu ścieżki zawodowej i dalszego życia, pozwalając na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej osobom z długim stażem pracy. Umożliwiają one pracownikom, szczególnie pracujących w ciężkich warunkach, lepsze zabezpieczenie emerytalne i zdrowotne. Jest to również zachęta do legalnego i ciągłego zatrudnienia, co przekłada się na lepsze zabezpieczenie emerytalne.

 

Wpływ emerytur stażowych na pracodawców i rynek pracy w Polsce

Wprowadzenie emerytur stażowych może wymagać od pracodawców dostosowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Wprowadzenie tego systemu może skłonić pracowników do wcześniejszego rozważania emerytury, co z kolei wymagać będzie od pracodawców planowania długoterminowych strategii zatrudnienia i rozwoju pracowników. Ponadto, może to wpłynąć na rynek pracy, tworząc nowe możliwości dla młodszych pracowników, ale również stanowić wyzwanie w utrzymaniu doświadczonej kadry.

 

Emerytury stażowe a potencjalne wyzwania i kontrowersje

Decyzja o wprowadzeniu w Polsce emerytur stażowych, nie jest wolna od wyzwań. Jednym z głównych jest zapewnienie odpowiedniego finansowania tego systemu. Istnieje także ryzyko, że taka zmiana w systemie emerytalnym może znacząco wpłynąć na rynek pracy, powodując przedwczesne odejście doświadczonych pracowników z rynku pracy. Debata publiczna skupia się również na sprawiedliwości tego rozwiązania, zwłaszcza w kontekście różnic w warunkach pracy poszczególnych zawodów i jego wpływie na różne grupy zawodowe oraz ich morale.

 

Emerytury stażowe — nowy rozdział w polskim systemie emerytalnym?

Podsumowując, wprowadzenie emerytur stażowych w Polsce stanowiłoby istotną zmianę w systemie zabezpieczenia społecznego, oferując nowe perspektywy, jak i wyzwania na polskim rynku pracy. W obliczu tych zmian pozostaje pytanie: czy emerytury stażowe staną się kamieniem milowym w polskim systemie emerytalnym, czy raczej wyzwaniem, którego skutki odczujemy przez kolejne lata? Czas pokaże, jak ta potencjalna reforma wpłynie na przyszłość emerytur w Polsce.

Praca na czarno — konsekwencje, które musisz znać

Praca na czarno — konsekwencje, które musisz znać

Praca na czarno — konsekwencje, które musisz znać

Praca na czarno, czyli niezgłaszanie stosunku pracy do odpowiednich organów i unikanie opłacania składek, jest zjawiskiem występującym na każdym, nie tylko polskim rynku pracy. Chociaż może wydawać się korzystna w krótkim terminie, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, to niesie za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Z tego artykułu dowiesz się, co sprawia, że praca bez umowy wydaje się atrakcyjna i dlaczego to ryzyko, którego nie opłaca się podejmować.

 

W jakich branżach praca na czarno jest najbardziej popularna?

W Polsce praca na czarno jest szczególnie popularna w branżach budowlanej, gastronomicznej, rolniczej, a także wśród usług domowych takich jak sprzątanie czy opieka. W tych sektorach łatwiej o nieformalne umowy. Pracowników i pracodawców kusi także mniejsza kontrola ze strony organów państwowych.

 

Dlaczego praca na czarno wydaje się atrakcyjna?

Praca bez umowy, mimo swoich oczywistych ryzyk i negatywnych konsekwencji, nadal przyciąga zarówno pracodawców, jak i pracowników z kilku powodów. Najważniejsze z nich to:

 • Niższe koszty zatrudnienia, związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, co jest szczególnie atrakcyjne dla małych przedsiębiorstw o ograniczonym budżecie. To z kolei wiąże się z możliwością otrzymania przez pracownika wyższego wynagrodzenia „na rękę”.
 • Elastyczność czasu pracy, a także zatrudnienia. Dla pracodawców atrakcyjna jest możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku bez konieczności przestrzegania formalnych, nierzadko czasochłonnych wymogów prawa pracy. Dla pracowników — elastyczny harmonogram pracy.
 • Prostsza administracja i mniej wymagających formalności.
 • Lepsza dostępność i większe prawdopodobieństwo podjęcia pracy dla osób z mniejszymi kwalifikacjami lub w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zatrudnianie pracowników na czarno — czy warto ryzykować?

 

Konsekwencje prawne i finansowe

Pracodawcy zatrudniający na czarno narażają się na poważne konsekwencje prawne, w tym na wysokie kary finansowe i odpowiedzialność karną. Zgodnie z polskim prawem, niezgłoszenie pracownika do ZUS czy unikanie opłacania składek skutkuje nie tylko grzywnami do 5000 zł, ale również możliwością odpowiedzialności karnej za oszustwo podatkowe. Ponadto, pracodawcy oferujący pracę na czarno powinni liczyć się ze zwiększonym ryzykiem kontroli ze strony Inspekcji Pracy i innych organów, co może skutkować nie tylko postępowaniami kontrolnymi i wzmożonymi audytami, ale także dodatkowymi karami i nakazami.

Reputacja i wiarygodność biznesowa

Prowadzenie działalności w sposób niezgodny z prawem może również zniszczyć reputację firmy. Klienci i partnerzy biznesowi cenią transparentność i etyczne postępowanie, a wykrycie nielegalnych praktyk może prowadzić do utraty zaufania i trwałego uszczerbku na wizerunku firmy.

 

Praca na czarno — konsekwencje dla pracownika

 

Brak praw pracowniczych i zabezpieczenia socjalnego

Pracownicy zatrudnieni na czarno pozbawieni są podstawowych praw pracowniczych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, czy prawo do urlopu lub ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Co więcej, razie wypadku w pracy lub utraty zdrowia, pracownik nie może liczyć na wsparcie ze strony systemu ubezpieczeń społecznych.

Konsekwencje prawne

Pracownik, choć w mniejszym stopniu niż pracodawca, również może ponosić konsekwencje prawne za udział w niezarejestrowanym stosunku pracy. Może to obejmować m.in. trudności w udokumentowaniu doświadczenia zawodowego i stażu pracy w przyszłości.

 

Praca bez umowy — konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki

Praca na czarno obciąża, a tym samym osłabia, system ubezpieczeń społecznych poprzez brak wpływów ze składek, które powinny być opłacane za aktywnych zawodowo pracowników. Przyczynia się także do niestabilności rynku pracy, podważając standardy zatrudnienia i wynagrodzeń.

 

Legalne i opłacalne formy zatrudnienia dla mniejszych firm — umowa zlecenie i umowa o dzieło

Zamiast zatrudniania na czarno, pracodawcy mogą skorzystać z legalnych form zatrudnienia takich jak umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Pozwalają one na elastyczność i mogą być korzystne podatkowo, jednocześnie zachowując zgodność z prawem.

 

Zatrudnianie na czarno — ryzyko warte gry?

Zatrudnianie na czarno, chociaż czasami wydaje się łatwym rozwiązaniem, w rzeczywistości niesie za sobą ryzyko poważnych konsekwencji. Czy wobec tego warto zatrudniać i pracować na czarno? Zdecydowanie nie. Postępowanie zgodnie z prawem nie tylko chroni przed karami i utratą reputacji, ale również buduje solidne fundamenty dla zdrowego i stabilnego biznesu. Legalna praca wiąże się także ze wsparciem i ochroną prawną dla pracowników nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, ale i w przyszłości — podczas wykazywania doświadczenia i lat pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o. Administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w konferencjach i innych wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych, przesłania informacji handlowych. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Grupy Progres Sp. z o.o, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Progres Sp. z o.o znajduje się TUTAJ.