·         wdrożenie i przeszkolenie do wykonywania powierzonych zadań

·         partnerską współpracę nastawioną na wspólny rozwój

·         wynagrodzenie podstawa+ prowizja uzależniona od osiąganych efektów

·         możliwość rozwoju swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach, w tym szkolenia z zakresu legalizacji zatrudniania cudzoziemca 

·         możliwość pracy zdalnej

·         pracę pełną wyzwań w firmie, która dynamicznie się rozwija

·         niekorporacyjną kulturę pracy

 

;