fbpx

Łączymy

najlepszych!
Logo Grupa Progres
LinkedIn

Dla naszego klienta, firmy z branży outsourcingowej, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

łódzkie;

Wymagania

Wymagania

 • Minimum roczne doświadczenie na poobnym stanowisku,
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu Kadr i Płac w tym Kodeks Pracy,
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik,
 • Obsługa pakietu MS Office,
 • Samodzielność, rzetelność oraz doskonała organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
Obowiązki

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowej pracowników: dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy cywilno-prawne,
 • Realizowanie procesów płacowych tj. naliczanie wynagrodzeń, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie deklaracji do instytucji zewnętrznych: ZUS, US, PFRON,
 • Przygotowywanie raportów i danych kadrowo-płacowych.
Oferujemy

Oferujemy

 • Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Elastyczny oraz ruchomy czas pracy,
 • Zaplanowana ścieżka kariery,
 • System kafeteryjny,
 • Dofinansowanie do karty sportowej,
 • Prywatna opieka medyczna, łatwy dostęp do lekarzy specjalistów,
 • Ubezpieczenie PZU,
 • Wsparcie w aktywnościach sportowych,
 • Akcje profilaktyczne wspierające zdrowie pracownika i jego bliskich.

BRANŻA

Inne

RODZAJ PRACY

praca stała

LOKALIZACJA

łódzkie;

NUMER REFERENCYJNY

KI/Ł?/SPECJALISTA

DATA DODATNIA

2020-03-27

APLIKUJ


Informujemy, iż niniejsza oferta jest ofertą pracy stałej.
Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 8209.
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest HR Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, e-mail:kontakt@grupaprogres.pl (zwana dalej Spółką). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe: adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk, e-mail: iod@grupaprogres.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej, a po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji na podstawie art.6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

BRANŻA

Inne

RODZAJ PRACY

praca stała

LOKALIZACJA

łódzkie;

NUMER REFERENCYJNY

KI/Ł?/SPECJALISTA

DATA DODATNIA

2020-03-27

;