– pracę na stałe – od sierpnia,
– umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy,
– wynagrodzenie w zależności od lokalizacji (9,60 EUR brutto/h – Zerbst, 11 EUR brutto/h – Beelitz),
– perspektywę rozwoju zawodowego,
– dobrą organizacja pracy i atmosferę w zakładzie pracy,
– możliwość tymczasowego zakwaterowania (4 osobowe pokoje koszt 100 EUR/m-c).

;