•pracę w firmie o silnej pozycji na rynku  

•pracę na podstawie umowy zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę

 

 

;