– stawkę godzinową – 20 zł brutto/h,

– pracę na podstawie umowy zlecenie,

– pełen etat.

;